Видеоклипове от Виртуален музей"Кирил и Методий" (Паметта на българите) - Паметта на българите 2021-10-21T18:58:18Z https://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=37g7kw4cw3xli&rss=yes&xn_auth=no свети Константин - Кирил Философ български tag:www.pamettanabulgarite.com,2012-05-19:4155162:Video:157765 2012-05-19T06:03:32.901Z Виртуален музей"Кирил и Методий" https://www.pamettanabulgarite.com/profile/SvSvKiriliMetodij Според известното кратко житие на Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото по... Според известното кратко житие на Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото по... "Покровителите на Европа"- Св.Св.Кирил и Методий 1/3 tag:www.pamettanabulgarite.com,2012-05-13:4155162:Video:156092 2012-05-13T19:45:11.384Z Виртуален музей"Кирил и Методий" https://www.pamettanabulgarite.com/profile/SvSvKiriliMetodij Документалният филм е посветен на знаменателния акт в историята на човечеството-обявяването от папа Йоан Павел II на светите братя Кирил и Методий за съпокро... Документалният филм е посветен на знаменателния акт в историята на човечеството-обявяването от папа Йоан Павел II на светите братя Кирил и Методий за съпокро...