Видеоклипове от Световен празник на буквите (Паметта на българите) - Паметта на българите 2023-09-29T11:08:53Z https://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=0103nxx1tmthn&rss=yes&xn_auth=no Химн на Свети Свети Кирил и Методий tag:www.pamettanabulgarite.com,2017-05-24:4155162:Video:390879 2017-05-24T08:42:01.487Z Световен празник на буквите https://www.pamettanabulgarite.com/profile/Svetovenprazniknaazbukata <a href="https://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:390879"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182096327?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Български всеучилищен химн. Текст: Стоян Михайловски. Музика: Панайот Пипков Русе, 15 април 1882г "Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжо... <a href="https://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:390879"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182096327?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Български всеучилищен химн. Текст: Стоян Михайловски. Музика: Панайот Пипков Русе, 15 април 1882г "Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжо...