ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА „ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД

“ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД Е СПОМЕЩЕСТОВАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛНА МРЕЖА

"ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ"

.

Дружеството е  основано през 1994 година с основен предмет на дейност изграждане, ремонт, рехабилитация и поддръжка на хидротехнически съоръжения. Обхватът на дейностите на фирма “ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД е свързан с областта на енергетиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, язовирни съоръжения), на водния транспорт (пристанища, терминали, кейове, брегоукрепителни съоръжения), нефтена и газодобивна промишленост (нефтени и газодобивни морски платформи и тръбопроводи) и напоителните системи (помпени станции и др.). “ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД извършва професионална водолазна дейност и се е утвърдила като изпълнител на комплексни технически задачи, свързани със специализирани подводни ремонти, монтажи и възстановителни дейности. През дългогодишната си история фирмата е участвала в ремонта на хидротехническите съоръжения на всички големи и повечето малки язовири в страната, а така също фирмата е извършвала ремонтни работи в АЕЦ, ВЕЦ. Дружеството притежава специализирани технически средства за изграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения, включително плавателни средства, тежка механизация, професионална екипировка и машини за подводни работи, барокамера, дистанционно-управляем робот за подводно изследване, геодезични инструменти и автомобилен парк. Зад успехите на фирмата стои квалифициран инженерен състав с богат опит, работещ съвместно с водолазни групи екипирани със съвременна професионална техника и оборудване отговаряща на европейските и световни стандарти.

Фирмата е удостоена със Сертификат за одобрение от Лойд регистър /LRQA/ за съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, BS EN 9001:2000 приложими за Ремонт и реконструкция на хидротехнически съоръжения и инженерно подводни работи.

От 2004 г. “Хидроремонт ИГ” ООД е член на Камара на Строителите в България

 http://www.hydroremont.com/

Преглеждания: 200

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics