ДЕМОКРАЦИЯТА, ГЛОБАЛИЗМА И МАЛКИТЕ НАРОДИ

            Преди месец по един от телевизионните канали гледах американски филм със сюжет от Втората световна война. Наред със стандартните кадри в интригата бяха вкючени и няколко епизода описващи дейността на американски войници от индиански произход (струва ми се от племето сиукси). Какви бяха техните длъжности? Много хора ще останат учудени – преводачи от английски на сиукски. Кому е нужно това? Оказа се, че сиукския език се знае от много малко хора по света (по простата причина, че и племето сиукси като численност е много малко) и радиограмите до различни точки на света се изпращат чрез криптиращите машини на сиукски. Това значително намалява възможността да бъде пробит криптиращия код от противника.

            От екрана е много красиво, поучително и ... навеждащо на тъжни мисли – един народ изчезва от лицето на земята. За съжаление, това е нормален исторически процес и ако светът своевременно не вземе необходимите мерки постепенно ще обеднява на културно разнообразие и наследство. Вярно, това ще доведе до по-бързо изпълнение на никога неписаната цел на глобалистите „една планета, един народ, един език”. Но това ли желае човечеството? Даже законите на физиката са против подобно уравняване и уеднаквяване. Спомнете си закона за ентропията.

            Чувашкият народ е един от многото народи с български корени. В сравнение с другите народи той е малък народ. В Република Чувашия живеят 1 299 306 души от които само 67% са етнически чуваши (т.е. 870350 човека). Голяма част от останолото население е рускоезично. Защо? Някой да пречи на този древен народ и език? Никой. Просто живота налага употребата на руския език. И ако не се възстанови чуството на национална гордост и достойнство и този народ ще изчезне както етруските, латините, вавилонците и асирийците. Такава задача си поставя чувашката интелигенция, както в Републиката, така и в чувашките диаспори съществуващи и в други субекти на Руската Федерация и извън нея.

           Един от тези радетели на „Чувашкото бъзраждане” е и Фьодор Искандеров. Той е роден на 17 април 1949г. в село Большая Акса Дрожановски район на Татарската АССР. Той е художник, публицист, а от 2005г. и академик на Чувашката Народна Академия за наука и изкуства. Работил е като художник в Уляновския Автомобилен Завод, секретар на ВЛКМС, в производствените работилници на РСФСР (1981 – 1990г.),  председател на кооператива „Труд” и генерален директор на съвместното Съветско (Руско) – Българско предприятие „Помощ на жителите на Чернобил” ООД (1990 – 1998г.). Автор е на книгата „Светът на чувашите” (2002г.) и учебното пособие „Азбука на чувашките орнаменти и емблеми”, което в близко бъдеще ще бъде издадена на английски, турски и френски езици.

            Неговият „Манифест” олицетворява загрижеността му за съществуването на чувашкия народ и език. Моля прочетете го и изразете своето мнение:

 

 

 

«Россия является уникальной страной, в которой все народы в значительной мере сохранили свои обычаи, язык, религии и обрели политическое и культурное единство в составе государства. Необходимо беречь межнациональное согласие, чтобы любой человек мог чувствовать себя уверенно в любом регионе…»

Д.А. Медведев

 

 

 

 

МАНИФЕСТ «О РАЗВИТИТИИ ЧУВАШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

Бывший президент Чувашской Республики Н.В. Федоров пишет: «Я призываю вас провести разъяснительную работу в своих диаспорах, отстаивать чувство национальной ответственности, гордости, чтобы не потерять себя, свою нацию, свои корни, чтобы не превратиться в манкуртов» (Ман – забыть; Курт – племя, народ).

Диаспора – национальная группа, проживающая вне страны своего происхождения, хочется обратить внимание, что чуваши Поволжья живут не на территории чужого государства, а на территории Волжской Булгарии – на земле своих предков, то есть являются коренными жителями Поволжья.

Согласно данным ЮНЕСКО, чувашский язык в России считается исчезающим.

 

В целях обращения внимания на данную проблему, и призывая к помощи, чуваши Ульяновской области направляют свое обращение к уполномоченным лицам, по адресам:

 • Правительству РФ;
 • Государственную Думу РФ (по национальным вопросам);
 • Министерству образования и науки РФ;
 • Министерству культуры РФ;
 • Правительству Ульяновской области;
 • Законодательному Собранию Ульяновской области;
 • Городскую Думу г. Ульяновска;
 • Министерству образования Ульяновской области;
 • Министерству культуры Ульяновской области;
 • Министру печати и информации Ульяновской области;
 • Мэрии г.Ульяновска;
 • Правительству Чувашской Республики
 • Прокуратуру Ульяновской области.

 

            В Ульяновской области в 1989 г. было 116.539 чувашей, в 2002 г. по переписи стало 111.316, за 13 лет численность уменьшилась на 5.232 обрусевших чувашей. А каких  данных можно ожидать от переписи 2010 г.?

В школах Ульяновской области, под предлогом неэффективности обучения детей в малочисленных классах, расформировано множество начальных чувашских школ – это привело к тому, что по области уже тысячи чувашских детей не изучают родной язык. Взамен предложено организовать факультативы по чувашской этнокультуре. Во многих школах Ульяновской области ведение факультативов чувашского языка и литературы – «фикция». Дошли до абсурда, вместо преподавания чувашского языка, литературы и истории организованы фольклорные кружки «чувашских плясок и частушек», занятия проходят 2 раза в месяц по 45 минут – пародии на факультативы. Выделяемые деньги на факультативы используются не по назначению, а выплачиваются руководителям художественной самодеятельности, учителям физкультуры или на иные цели, например, в школах с. Большое Нагаткино, № 63, 72, 73, 70, 86 г. Ульяновск и др. – более 100 школ по области. Из 8907 учеников чувашской национальности изучают родную речь, как предмет, лишь приблизительно 873 учеников по 2 урока (90 минут) в неделю.

Указать точное количество до сотни учеников, изучающих чувашскую этнокультуру, сложно, так как данные 2010-2011 предоставляются с большими искажениями, например, в письме Министерства образования Ульяновской области от 16.03.2011 № 04.02/1544, указаны ученики, якобы изучающие чувашский язык, даже в закрытых школах: в Новоульяновске сш № 3, в Ульяновске сш № 60, сш № 72, в Новочеремшанске ош, а в Сенгилеевском районе, в селе Тушна, указаны две школы, по факту действует только одна, в которой нет ни кружка, ни факультатива по чувашской этнокультуре.

Возникает вопрос, в чьих карманах оседают денежные средства, выделяемые на финансирование изучения чувашского языка, в этом должны разобраться компетентные органы, такие, как прокуратура. Общественность помнит, как в 2005 году Управление Образования Ульяновской области не выкупило из Чувашской Республики учебники, приготовленные по договору для чувашских школ, деньги, предназначенные на приобретение учебных пособий, оседали на других счетах, за что начальник Управления образования был перемещен в должности.

В Ульяновской области ощущается недостаток литературы по истории и культуре народов Поволжья, книгообеспеченность библиотек на 1 чуваша на родном языке составляет 0,02 экз. Для сравнения: на 1 русского, на русском языке книгообеспеченность составляет 6,8 экз.; на 1 татара на татарском языке – 0,04 экз.

В Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях отсутствуют телевизионные и радио-программы, транслирующие на чувашском языке. По требованию общественности, через 2 года возобновили выпуск ульяновской чувашской телевизионной программы «Еткер», но из-за малого времени эфира, выделенного под программу, невозможно информировать население о древней истории, народных традициях и духовной культуре  чувашского народа. В наших квартирах 10 каналов телепрограмм (кроме каналов кабельного телевидения) вещают 24 часа в сутки. Это 168 часов, а 10 каналов за неделю – 1176 часов (19840 часов в месяц). На чувашском языке велось всего 20 минут через неделю – включая рекламу и незначимую информацию (за месяц – всего 40 минут!).

В первые годы советской власти, для подготовки учителей чувашских школ, были открыты специальные учебные заведения (педучилища) в Чувашской АССР, Ульяновске, Самаре, Казани, Сенгилее, Похвистневе, Белебее, Тетюшах, Аксубаеве и т. д. И все эти педучилища, готовившие педагогов-специалистов по чувашской этнокультуре, закрыты, кроме пединститута, педтехникума и педучилищ Чувашской Республики. Сегодня в школах Ульяновской области некому организовывать работу по изучению чувашской этнокультуры, при личном опросе директора школ говорят о нехватке учителей и пособий.

Сильное государство объединяет народы разных национальностей и создает равные условия для развития их этнокультуры. Крепкая дружба складывется между равными, а равные те, которые не возвеличивают себя, принижая других.

Чувашский язык доведен до *«Эсрель» – предсмертного состояния, став лишь домашним языком стариков. При сегодняшнем положении дел, через пару десятков лет, в Ульяновской области останется лишь несколько тысяч чувашскоговорящих «обрусевших» чувашей. Этого не предвидят современные предводители чувашей, иначе бы они громогласно заявляли о проблеме перед власть предержащими.

Сегодня нужно обострять внимание на проблемы национального развития, а не отвлекать массовыми гуляниями, пышными застольями и слащавыми обещаниями. Планируемое в 2011 году Всероссийское народное гуляние «Акатуй» - показуха, не имеющее отношение к улучшению чувашско-национального образования, это пир во время чумы. Пусть будет в 2011 году Всероссийское народное гуляние «Акатуй», но нельзя забывать о чувашском национальном образовании. В программу празднования «Акатуя» необходимо включать сведения о исторических событиях из древней истории чувашского народа, о добрых традициях и обычаях, а не организовывать очередную гулянку.

От проведения увеселительных культмассовых мероприятий много шума и финансовых затрат, а результат по развитию этнокультуры нулевой. Некоторые «умники-прохиндеи» пропагандируют чувашское пиво, организовывая празднование «Кĕр сăри» и «Хĕр сăри» («Праздник пива»), в то время как у многих сегодня и без этого «перебор» алкоголя, молодые люди зачастую погибают от чрезмерного употребления спиртосодержащих напитков. Такие организаторы – лже-патриоты, дискредитирующие чувашскую нацию. А однообразие в праздновании «Акатуй» приедается, нужно каждый раз обновлять репертуар-программу с включением событий из древней истории чувашского народа – это гораздо ценнее для национального самосознания.

В связи с угрожающим уменьшением численности чувашей, падением национального самосознания и духа народа,

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

 

1. Президиуму Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии (УОЧНКА) и Ульяновского областного чувашского просветительского общества имени И.Я. Яковлева, подготовить обращение от имени чувашской интеллигенции и отправить до 20 мая 2011 года в Законодательное Собрание Ульяновской области, Ульяновскую Городскую Думу и в Государственную Думу РФ обращение «О ратификации Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств». Так как Европейская Хартия предусматривает обеспечение возможностей для сохранения, функционирования, распространения и развития национальных языков независимо от численности их носителей в значительно большем объеме, чем российский Закон о языках народов Российской Федерации.

 

2. Увеличить охват учащихся городских и сельских чувашских школ в изучении родного языка. Для покрытия недостатка педагогов чувашского языка, необходимо вовлекать в данный проект как можно быстрее и больше опытных преподавателей из числа активных пенсионеров и нетрудоустроенных педагогов чувашского языка и литературы.

 

3. Организовать возможность получения жителями Ульяновской области обширной и правдивой информации о жизни чувашского народа через телевидение, радио, газеты. Предоставить возможность читать, писать, а также публиковать свои рукописи о жизни чувашского народа, знакомиться с историей, культурой и традициями народа. Средства массовой информации – это духовное воспитание нации, через глаза и уши.

 

4. Содействовать в издании правдивых книг по истории и культуре чувашского народа и доведение этих книг до каждого ученика чувашской школы.

 

5. УОЧНКА и Ульяновскому областному чувашскому просветительскому обществу имени И.Я. Яковлева планировать проведение анализа, выбор направления и контроль за ходом работы по развитию созданных структур, за изучением чувашского языка и литературы в образовательных учреждениях, за изданием книг и газет, за работой чувашских программ на телевидении и радио, за проведением чувашских культурно-массовых мероприятий (концерты, народные гуляния, конкурсы, соревнования и т. д.), за наличием книг чувашских авторов в библиотеках города и области.

Официально, через запросы в Министерство образования Ульяновской области, ежегодно проводить сверку данных о количестве учащихся, изучающих родной язык и литературу; состояние и количество чувашских сельских школ и библиотек. О данных информировать население через СМИ.

 

6. Включить представителей УОЧНКА, как представителей коренных жителей региона,  академиков Чувашской народной академии и краеведов в состав комиссии Ульяновского областного Совета по книгоизданию.

 

7. Принять к началу 2012 – 2013 учебного года за основу работы УОЧНКА и Ульяновского областного чувашского просветительского общества имени И.Я. Яковлева положение «Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств» 1992 г.

 

8. Согласно положению Конституции РФ (ст. 26), Закону РФ «Об образовании» (ст. 2 и ст. 6) и «Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств» – настоять на преподавании в школах в начальных классах чувашским детям родного языка и литературы, начиная с 2012-2013 учебного года.

 

9. Создать до конца 2011 года при УОЧНКА и в отделениях «Чувашские просветительские Фонды» (ЧПФ) и Ульяновский областной чувашский общественный фонд (УООФ) – организации по «спасению чувашского языка», имеющие следующие цели и задачи:

а) поддержка проектов, программ развития этнокультуры и образования;

б) финансирование издательских проектов, направленных на пропаганду чувашской этнокультуры, приобретение книг, прославляющих чувашскую историю и этнокультуру.

 

10. 2012 – 2013 учебному году восстановить преподавание родного языка, выдворенного из чувашских сельских школ: Артюшкино, Байдулино, Б. Нагаткино (75% учеников чувашской национальности), Вороний Куст, Елаур, Ст. Сахча и др. Активизировать работу в чувашских школах по приему абитуриентов 2012 года в Ульяновский государственный педагогический университет, Сенгилеевское педагогическое училище, Ульяновский педагогический колледж № 1 на отделение чувашского языка и литературы.

 

11. В 2011 г. организовать комплектование чувашских библиотек чувашской литературой по истории этнокультуры и обеспечить чувашские школы учебниками, наглядными пособиями по потребности (обеспечено всего 40% от потребности).

 

12. Ходатайствовать перед администрацией Ульяновской области и мэрией г. Ульяновска об открытии в 2012 – 2013 учебном году чувашских классов в каждом районе города Ульяновска. В Заволжском районе – в Новом городе, на Верхней и Нижней террасе. О наборе учеников в чувашские классы проинформировать население заранее через средства массовой информации.

 

13. Регулярно в каждой чувашской сельской школе Ульяновской области проводить викторины по теме «Знание истории и культуры чувашского народа». На разных культмассовых мероприятиях («Акатуй», «Чувашские Амазонки», «Сарпике», «Кĕрешÿ», *«Эменти», *«Урпан» и т. д.) включать в программу вопросы на знание истории и культуры чувашского народа. А в детских садах, в старших дошкольных группах знакомить детей с историей и культурой чувашского народа.

 

14. В память о древних предках чувашского народа, через средства массовой информации оповещать население Ульяновской области о праздновании чувашским народом важных исторических дат:

 • в 2017 году исполняется 110 лет со дня организации поэтом Сергей Тăванъялом в 1907 г рукописного подпольного журнала «Хайхи» в селе Тимерсяны, ликвидированного властями в 1908 г. Организовать в 2012 году на средства общественности издание независимой общественно-политической газеты «Хайхи».
 • В 2006 г. исполнилось 100 лет со дня тайного съезда чувашских педагогов в Винновском лесу Симбирска в августе 1906 г. В 2016 году исполняется 110-лет;
 • 2010 год – 1350-летие переселения булгаро-чувашских племен из Северного Кавказа в Среднее Поволжье (660-670 гг.), к булгарским племенам относились более 10 народностей, говорящих сходно с чувашским языком. В 2020 году отметить 1360 – летие;
 • В 2010 г. исполнилось 400 лет со дня гибели предводителя чувашей (1670 г.), сподвижника Степана Разина, поэта и полководца Пайтул (Байдул) Иске(н)ева (Искен – смотритель округа, местности);
 • В 2012 году исполняется 1090-летие противостояния чувашских племен: булгар, сувар, савир, берсул, темту, бершут, ашрав и эсегил, против принятия ислама в Волжской Булгарии (922г.), предводимых эльтеберами Вырых и Урах;
 • В 2012 г. исполняется 1090-летие возведения крепости (922 г.) «Вĕтĕ - Сувар» – «Малый Савар (Сувар)» или Шупашкар (ныне - Чебоксар). (Основателями нового поселения, вероятно, были чуваши из рода Вырых или Урах).
 • В 2012 году исполняется 840 лет со дня рождения классика тюркской литературы, булгарского поэта, философа Кул Гали (1172-1242 гг.), автора поэмы «Кыса и Юсуф» ;
 • В 2013 году исполняется 790-летие одержанной победы Чĕлпĕр (Чĕмпĕр) патшой над войсками Чингизхана, напавшего на Волжскую Булгарию осенью 1223 года;
 • В 2014 г. исполняется 1350-летие упоминанию летописцами в 669 г. о проживании на территории нынешнего Дагестана, до переселения в Среднее Поволжье, чувашско-савирского племени, предводимого Улăп (Алп) Илетвиром (чув. яз. Илетвир- берущий верх, цель);
 • В 2014 году исполняется 840-летие памяти булгарской патриотки Пулкарпике (1111-1174 гг.), жены князя Александра Боголюбского (в чув. яз. пулкар – булгарский, пике - княжна, госпожа);
 • В 2014 году исполняется 790-лет со дня победы булгар в 1224 г. над чингизидами, под предводительством Бачман Батором (погиб в 1237 году).
 • В 2014 г. исполняется 600-летие противостояния очередному религиозному давлению на булгарско-чувашский народ. В 1314 году Хан Узбек, правивший Золотой Ордой с 1312 по 1344 гг. объявил ислам государственной религией. Множество чувашей прошли через вынужденное мусульманское вероисповедание, в последующем большинство из них отошли обратно от ислама к народной вере единении человека, природы и Бога.
 • В 2016 году исполняется 780-летие отражения набега войск хана Батыя на Волжскую Булгарию. Предводителем сражения был патша Ылтăнпик (погиб обороняя г. Биляр в 1236 г.). А в 1229 году было противостояние Ылтăнпика против хана Батыя, в 2019 г. исполняется 790 лет со дня этого сражения (ылтăн - золотой; пик/бек – князь).
 • В 2017 году исполняется 1280-летие переселения суваро-чувашских племен из Прикаспия с территории Азербайджана в Среднее Поволжье (737 г.);
 • В 2017 году исполняется 100 лет со дня I Общечувашского национального съезда, проходившего в Симбирске с 20 по 28 июня 1917 г.
 • В 2018 году исполняется 100 лет со дня регистрации (3 сентября 1918 г.) Симбирской чувашской учительской семинарии «Симбирское Чувашское Общество», для ведения культурно-просветительской работы и политического воспитания чувашей.
 • В 2018 г. исполняется 780-летие героической гибели (1238) Амазонки-принцессы Ылтăнчеч (Была дочерью царя Ылтăнпи, жена Бачман Батора);
 • В 2019 году исполняется 570 лет со дня рождения классика тюркской литературы, булгарского поэта Чĕлепи (1449 г.), автора поэмы «Мухам ади» и др.;
 • В 2019 году исполняется 560-летие нанесение на географическую карту «Чувашских амазонок». В 1459 г. португальский путешественник Фра-Мауро назвал Чувашское Поволжье «Амазонией»;
 • Отразить в средствах массовой информации 2000-летие появления первых булгаро-чувашских племен в Среднем Поволжье (по данным археологии).

 

15. Проводить ежегодно с 20 по 28 июня *«Авкун» − Неделю чувашского языка и литературы, в рамках праздника «Солидарности чувашского народа», во имя дружбы и равноправия народов России. В ходе мероприятий призывать всех чувашей Ульяновской области говорить, читать и писать на чувашском языке поздравляя друг друга с праздником.

 

16. Ежегодно 22 марта отмечать *«Анаамăш» – Всечувашский праздник древних чуваше-пулкар, булгар (начало подготовки пахотной земли к посевной).

 

17. В связи с политикой по глобализации, из-за предстоящего  вступления России в ВТО, в России началось укрупнение административных округов путем объединения национальных республик с многонациональными областями. Необходимо подготовить программу «Будущее чувашской нации Ульяновской области после вступления России в ВТО», так как численность чувашской нации пополняется за счет жителей чувашских сел, а после вступления России в ВТО, из-за хлынувшего зарубежного дешевого сельскохозяйственного товара,  произойдет ускоренный развал и разорение сел – это пагубно отразиться и на численности чувашской нации. Российское сельское хозяйство сегодня не конкурентоспособно с зарубежными фермерами, не только из-за низкого технического оснащения, но и из-за холодных климатических условий - все это в разы увеличивает себестоимость продукции.  

В связи с мировой и российской глобализацией необходимо информировать чувашское население Ульяновской области о необходимости проведения референдума по желательному объединению Ульяновской области с Чувашской Республикой. О таком образовании Чувашской Республики рекомендовал В.И. Ленин (Ульянов) еще в 1920 году. А объединение с Пензенской, Самарской или Саратовской областью – отразится пагубно для чувашской нации Ульяновской области. В этих перечисленных областях большинство чувашей «отучили» говорить на родном языке, их «русифицировали». Возможно объединение с братскими народами Татарстана, вероятно так будет легче сохранить и развивать чувашскую этнокультуру, так как в Татарстане отработана программа по сохранению этнокультуры.

 

18. Президиуму Ульяновской областной национально-культурной автономии (УОЧНКА) и Ульяновского областного чувашского просветительского общества имени И. Я. Яковлева необходимо постоянно работать по вовлечению молодых чувашских активистов для разворачивания более активной деятельности в разных сферах УОЧНКА. В ближайшее время до 20 июня 2011 года необходимо создать Союз чувашской молодежи Ульяновской области.

 

19. Ходатайствовать перед компаниями кабельного телевидения г. Ульяновска и других городов на территории области, о показе телепрограмм на чувашском языке, транслируемых из города Чебоксары, ходатайствовать перед правительством Ульяновской области о возобновлении телепрограммы «Еткер» на чувашском языке не менее 30 минут 3 раза в неделю (6 часов в месяц), в удобное время для просмотра чувашским населением с 18:00 до 19:00. Необходимо в ближайшее время решить вопрос о создании радиопрограмм на чувашском языке, на волнах УКВ.

20. Чувашскую общественность: сельских и городских жителей, педагогов, студентов, школьников Ульяновской области ознакомить с текстом Манифеста «О развитии чувашской национальной культуры в Ульяновской области» и поставить в известность через все виды связи и СМИ все чувашское население России, Правительство Ульяновской области, Правительство Чувашской Республики и Правительство России о ежегодном проведении в чувашских населенных пунктах Ульяновской области и городе Ульяновске с 20 по 28 июня, начиная с 2012 года, митингов, приуроченных к неделе посвященной празднованию праздника «Солидарности чувашского народа». Проведение мероприятия посвятить 95-летию I Общечувашского национального съезда в Симбирске, прошедшего с 20 по 28 июня 1917 г. Всюду на митингах вывешивать лозунги: «Да здравствует многонациональная Россия! У Нас другого дома нет!», «Россия – это и мы, чувашский народ!», «Руки прочь от народного образования! Руки прочь от Конституционного права чувашской нации!», «Слава чувашскому народу!», «Чуваши, будьте солидарными! В единстве сила!».

Пропаганда национального превосходства по Конституции России считается уголовно наказуемой, а на деле по отношению к чувашской нации проявляется дискриминация без границ и малейшего приличия. Чуваши в среднем Поволжье – коренные жители, а не представители диаспоры.

 В книге В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» указаны слова: «Чуваш – неопрятный человек…», стр. 555 и Чухна на стр. 557. Это психологическое давление и отрицательное, оскорбительное отношение «Великорусских» в царской России к чувашскому народу, доведенному бесправным рабством до нищеты, чахотки и трахомы. Этот народ был еще и «пушечным мясом» в интересах государства. Народ мельчал в прямом смысле, ведь на протяжении многих веков царская армия активно пополнялась из числа лучших, сильнейших, рослых представителей чувашской нации, которые редко возвращались на Родину живыми из армии, чем слабел генофонд чувашской нации. Позор и для правительства нынешней России, повторившего данную трактовку в книге В.И. Даль,  переизданной в 2010 г. Тиражом 50 тыс. экз. в г. Тверь.

 Истинное самоназвание народа звучит гордо: «чуваш», от чув. слова «чăваш»  - земледелец, пахарь («чав» – землепашец; «аш» - хождение по мягкой, рыхлой земле).

Нация погибает, если она не умеет сплачиваться и отстоять свои интересы. Кроме нас, самих чувашей, постоять за нас некому. Идея становится силой, когда она овладевает массой. Чувашский народ «обрусевает», превращаясь в нацию-донор для пополнения русскоговорящего населения. Наша общая ценность и общая цель – это *«Сыхчă» сохранение чувашской этнокультуры. Родной язык – это жизнь нации *«Ĕмĕр»  и потому священен для каждого.

 

 

 

Академик Чувашской Народной Академии

наук и искусств, художник, публицист

Федор Васильевич Искендеров.

г. Ульяновск

fedor_iskenderov@ bk.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

С Программой ознакомлены члены Президиума и активисты Ульяновского областного чувашского просветительского общества имени И.Я. Яковлева: Кирпичников И.М., Розов Н.Д., Казаков Н.А., Мартынова Н.Д., Матросов Н.В., Ратаева Н. В., Афанасьева Г.Н., Солдатова Л.Н., Данилов Л.И., Кузьмин Д.В., Бельский В.М., Фадеев А.А., Власов А.П., Кондратьев Г.И., Карсаков Г.Н., Костина (Искандерова) Е.Ф., Годунов В.Н., Мордовкин А.А., Мартынов А.А., Емелькин А.П., Пушкин В.К., Искендеров Ф.В., Щеголькова И.А., Середавина Л.В., Кондрашкин Н.Г., Мулендеев Н.П., Улюкин Г.П., Аляпкин М.А., Егоров В.Г., Игнатьева В.Н., Нагорнова Е.С., Мустаев О.Н., Годунов В.Г., Чагирова И.Н., Тимохин М.Н., Сваев В.И., Краснов С.М., Прилучных Г.Н., Гаврилова И.В., Ярославская С.Г., Краснова Е.М., Шленская И.А., Марышева С.А., Архипова В.А, Улендеева Ф.Т., Ларионов Н.Н. и др.

Лидеры и активисты чувашско-культурных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Одессы, Чувашской Республики, Башкортостана, Татарстана, Саратовской, Самарской, Пензенской и Тюменской областей Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Украины Турции, Эстонии: Архипов Г.Н., Аксаков А.Г., Комиссаров В.П., Портнов К.П., Магарин Н.А., Хузангай, А.П.Никитин (Станъял) В.П., Иванов В.П., Юхма М.Н., Регин Ю.К., Малышев К.А., Ерагин Е.Е., Вериялов В.Г., Козлов В.Н., Иванова Е.И., Михайлов Ю.Н., Тарасов И.Г., Глухов А.П., Табаков В.А., Федоров В.А., Григорьев А.И., Смирнова Л.П., Якушев В.Н., Курташлов В.Н., Игнатьев Т.П., Алексин В.Н., Васильева Э.Н., Ефимов А.П., Шадриков А.В., Иванов Илле, Ластухин А.А., Касимов В.А., Петрова С.В., Петров О.Ф., Савруков Н.Т., Милютин В.А., Живов В.М., Захарова  И.В., Ангел Христов, Жочо Шипковский, Абжет Бахыт Сарымович, Шабашов А.В., Ибрагим Арыкан и другие.

 

Данный манифест разработан при анализе отзывов общественности на сайте http://www.chuvash.org, представителей власти, дискуссии на общем собрании членов Чувашской республиканской общественной организации «Чувашская народная академия наук и искусств» г.Чебоксары, протокол №1, от 19 марта 2011 года (президиум академии принял манифест, как основу для разработки общей программы и принципов деятельности Общероссийского чувашского национального конгресса), на заседании Ульяновского областного просветительского общество имени И.Я.Яковлева 10 апреля 2011 года.

 

 

 

 

 

______________

Древние боги и обереги чувашей: Авкун – Бог духовной чистоты, чести, справедливости; Анаамăш – Бог плодородия земли; Ара – Бог правды, солнца, света; Асăр – Бог памяти, вечности, долголетия; Ĕмĕр – Бог судьбы, жизни; Кавсар – Бог знаний и умственных способностей; Ньони – Хранитель дружбы народов; Саватар – Бог справедливости, правды; Сыхчă – Дух-хранитель (оберег); Тĕлчÿк – Хранитель отчего дома, семейного рода; Урпан – Бог смекалистости, ума, дерзости; Хахат – Богиня славы, чести, памяти; Эменти – Бог мастерства, рукоделия; Эрре – Хранитель от драк, свор, болезней, мора; Эсрель –Хозяин (дух) смерти.

Манифест – воззвание, декларация общественной организации, содер

Преглеждания: 188

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics