От 2000 г. Анна Караангелова и Илия Луков започват разработването на мащабни национални и международни инициативи. Един от първите проекти е „Кръстова гора”, обединяващ 24 религиозни общности с посланието – “Молитва за България.” Следва реализацията на десетки различни инициативи с обща национална кауза – Общобългарски младежки събор „С България в сърцето”, Детска фолклорна панорама,
Общонароден събор „Мадарски конник”, „Отечество любезно” и др. Всички те са свързани със запазването на изконните български православни традиции и др.
Съмишленици и приятели на Продуцентска къща „Пирина” са инициатори на възрожденски идеи за спасяване на български православни храмове. Анна Караангелова и Илия Луков създават инициативен комитет „Камбана”, който организира възстановяването на български църкви - „Св. Св. Константин и Елена”, „Св. Георги Победоносец” в град Одрин, Турция и участва в построяването на редица черкви и параклиси. ИК „Камбана” постоянно набира средства за даряване на камбани за български православни храмове в страната и чужбина. През октомври 2006 г. бе дарена и осветена камбана на етническите българи, живеещи в Албания. Тя ще звъни в църквата “Свети Никола”, “Голо бърдо”.

Преглеждания: 153

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics