НОВИ ЗАСЛУГИ

НА БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ

В ЧУВАШИЯ

 

      С Решение на Президиума на Чувашката народна академия на науките и изкуствата и на Съвета на чувашките старейшини от 24 юни 2017 година за изключително голям принос в международната културна, световната литературна и научно-творческа дейност академикът на БАНИ Марин Кадиев (литературен критик, учен и председател на Съюза на независимите български писатели), Никола Герджиков (поет, учен и зам.-председател на СНБП), Ваня Ангелова (поет, учен и член на Управителния съвет на СНБП, както и член на СБП) и Божко Ангелов (поет, учител и член на СНБП) са удостоени със званието „Почетен народен академик“ на Чувашката народна академия на науките и изкуствата, като акад. Марин Кадиев и Ваня Ангелова са наградени с почетния международен орден „Кирил и Методий“ на ЧНАНИ, а Никола Герджиков, Божко Ангелов и СНБП – с почетния медал на ЧНАНИ. Всички те са избрани същевременно и за действителни членове на ЧНАНИ. Техните членски книжки, наричани удостоверения, имат следната номерация: Ваня Ангелова (№ ПЩ 124/24.VI.2017 г.), Божко Ангелов (№ ПЩ 126/24.VI.2017 г.), Марин Кадиев (№ ПЩ 125/24.VI.2017 г.) и Никола Герджиков (№ ПЩ 123/24.VI.2017 г.).

      След излизането от печат на съавторската книга на Ваня Ангелова и на чувашкия народен академик Николай Кондрашкин (скулптор, писател, историк, ръководител на Международния отдел на ЧНАНИ и почетен член на СНБП) за Волжка България „Явление Кубрата народу“ („Явяването на Кубрат пред народа“) на оригинален руски език, с Решение на Атестационната комисия на Чувашката републиканска обществена организация „Чувашка народна академия на науките и изкуствата“ № 21 от 12.10.2017 година Ваня Ангелова е удостоена и с почетното академично звание „Народный академик Чувашии“ („Народен академик на Чувашия“). Нейният диплом е издаден в град Чебоксари, Чувашка република, Руска федерация, под ХА № 104.т и носи подписа на президента на ЧНАНИ академик Е. Е. Ерагин.

      Освен това с Постановление на Президента на Чувашката народна академия на науките и изкуствата акадмик Е. Е. Ерагин от 12 октомври 2017 година Ваня Ангелова (удостоверение Г№ 017-4), Божко Ангелов (удостоверение Г№ 018-3) и Никола Герджиков (удостоверение Г№ 014-3) са удостоени с почетното звание „Заслужил деец на чувашката етническа култура“ („ЧĂВАШ ХАЛĂХ ĂС-ХАКĂЛĚН тава тивĕçнĕ ĂСТИ“). На техните почетни дипломи стои подписът на президента на ЧНАНИ акад. Е. Е. Ерагин.

      За своята съавторска книга „Явление Кубрата народу“ („Явяването на Кубрат пред народа“), която в момента се превежда на чувашки език, а след това ще бъде преведена и на татарски език, Ваня Ангелова е наградена с обществената културна международна награда „За родолюбие“ на Чувашката република с Решение от 06.09.2016 г. на Управителния съвет на Обществената организация „Уляновска областна чувашка образователна организация“, което е съгласувано и одобрено от Съвета на чувашките старейшини и Президиума на ЧРО на ЧНАНИ на 28 ноември 2016 г. в гр. Чебоксари, Чувашка република, Руска федерация. За тази своя съавторска книга, съдържаща исторически епически поеми за Волжка България, Ваня Ангелова е удостоена с международния медал „Кубрат, Котраг и Аспарух“. Той ѝ е връчен за нейните заслуги в развитието на езика и самосъзнанието на българо-чувашкия народ, както и за изключителен принос в историческото културно наследство на Чувашия и укрепването на мира и дружбата между народите. Връчването на международната награда „За родолюбие“ на Ваня Ангелова е по инициатива на Международния отдел на ЧРО на Чувашката народна академия на науките и изкуствата. На нейния диплом за тази международна награда стои подписът на председателя на ОО УОЧПО „И. Я. Яковлев“ А. А. Мордовкин.

      В Деня на българските народни будители – 1 ноември 2017 година – за заслуги в укрепването на братската дружба и на мира на земята и по света във връзка с 10-годишнината от създаването на научен, културен и творчески обмен между България и Чувашия (Руска федерация) за награда са предложени също моите колеги международници, едни от най-активните обществени, културни и научни дейци – проф. Сергей Иванов, учения и журналист Николай Увалиев и генерал-майор Нонка Матова. Те са удостоени с медала „Дипломатът Иван Аксаков“.

      Поздравявам своите дунавски братя с постигнатите успехи в народната дипломация за укрепване на дружбата между народите на България и Чувашия (Руска федерация).

 

                            С уважение:     Николай Кондрашкин

                                                  (чувашки народен академик,

                                  ръководител на Международния отдел

                          на Чувашката народна академия на науките

                                              и изкуствата, почетен член на

                                   Тракийското дружество (Р. България),

                               почетен член на СНБП, заслужил деец

                               на културата на Чувашката република)

 

 

17. XI. 2017 г.                            

гр. Уляновск, Руска федерация

Преглеждания: 156

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics