НАЙ-РЕАЛНОТО ЗА УЧЕНИКА ТРЯБВА ДА Е СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ИДЕАЛНОТО

.

.

БОГ Е ЛЮБОВ

.

Уповавате ли на Божественото, всяка ваша мисъл, всяко ваше желание ще се реализират. Каквито и препятствия да срещнете в пътя, ще ги преодолявате.

Успехът на човека зависи от това, доколко той държи Името Божие чисто и свято в сърцето и душата си.

.

Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. Сам Христос се молеше. Той имаше много знания, но всяка вечер се уединяваше на молитва и размишление. Ако Той имаше нужда да се моли, колко повече вие!

Молитвата е връзка и Любовта може да дойде в света само по пътя на тая връзка. Целият ни живот трябва да се превърне във вътрешна молитва, да приготвим условия за идване на Любовта във вас. Дойде ли тя, в душата ни се явява светлина, мир и радост.

Умът трябва да бъде силен, смел, решителен, а в сърцето трябва да има пластичност, издръжливост, търпение.

Да се молиш, това означава да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към оня Източник на живота, от Който си излязъл.

Намислиш ли да правиш нещо, не пристъпвай веднага към действие, а отправи първо молба към Бога за съвет.

В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.

Имайте хармония и обич помежду си!

Хубаво да се живее, това е важното!

Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето Божествено растене.

  1. В Божествения план е аз да раста в Добродетелта.
  2. В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.
  3. В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.
  4. В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, да изгрея в Божията Любов.

.

Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил.

Господи, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичкия си дух.

Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.

.

РилаРилаРилаРилаРилаРилаРилаРилаРила

.

ВЪВ ВСИЧКО НА ПЪРВО МЯСТО ТУРЯЙТЕ БОЖЕСТВЕНОТО!

.

Бъдете добри, бъдете чисти, мислете право, ходете в правия път, учете Божиите пътища и ще имате Божието благословение!

.

Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае, как да придобие свободата си. Само онзи човек може да бъде свободен, който знае, как да възприема истината. Който не може да възприема истината, той е роб на условията. Този човек е осъден на вечни безпокойства, на страх и на тревоги. За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на Божественото начало в себе си.

.

Знанията, които сега ви давам, са нови. Те се отнасят до шестата раса, а не до петата. Петата раса ще си замине със своите стари възгледи. Шестата раса има нов морал, който почива върху закона на любовта. Новият човек ще се разговаря с атомите и молекулите на тялото си като с приятели. Сутрин, като става от леглото си, ще ги запитва, в какво състояние се намират, имат ли излишна енергия в празните си пространства, за да вземе мерки, да отвори всички пътища, да излезе тази енергия навън. Ако те кажат, че имат излишна енергия в себе си, той веднага ще направи едно добро дело и ще ги освободи от излишния товар. Затова, именно, се препоръчва на хората да правят добро. Когато някой човек усети в себе си излишна енергия, за да се предпази от експлозия, той трябва да направи едно добро дело. В каквато форма и да е доброто, то непременно трябва да се извърши.

.

Сега всички трябва да се подложите на пълно пречистване: физическо, сърдечно и умствено. Както жените коренно пречистват къщите си пред големи празници, така и вие трябва да се освободите от всичко старо. Със старото трябва напълно да ликвидирате. Работете върху себе си, да се справите с личния елемент у вас, който е взел надмощие над духовния. Като работи върху себе си, човек трябва да различава личния, индивидуалния и духовния живот, да познава техните отличителни черти. Личният живот представлява физическата страна на човека; индивидуалният представлява духовната, а съзнателният, душевният живот, това е Божествената страна у човека.

.

Свободата е вътрешно качество на човека. Човек може да е в затвор и пак да е свободен; той може външно да е свободен, а вътрешно - ограничен. Има затворници, които разрешават велики въпроси в затвора: въпроса за свободата, за служенето, за любовта. Има свободни хора, които разполагат с пари, с къщи, но всеки момент се страхуват да не изгубят богатството си, да не изгубят живота си. Външно затворникът може да е ограничен, но вътрешно да е свободен. Богатият пък външно може да бъде свободен, а вътрешно - ограничен. Каква свобода е тази, при която човек постоянно живее със страх от смъртта? Мнозина искат да знаят, ще се познават ли след смъртта си. Само живите хора се познават, а не умрелите. Само будните хора се познават, а не спящите. За да се познават, хората трябва да се събудят от сън, да оживеят, да придобият вечния живот. Когато хората влязат във вечния живот, те се познават, обичат се, придобиват Божието благо.

.

Хората говорят за любовта, но още не са дошли до нея. Отсега нататък ще се изучава законът на любовта. Това, което днес наричат любов, не е нищо друго, освен качамак. И той е на място, но скоро се смила. Който яде качамак, скоро огладнява. Да придобие човек любовта, в широк смисъл на думата, това значи, да придобие безсмъртието. Който е придобил любовта, той разбира вътрешния смисъл на живота и се ползува от него. Само при любовта човек може да придобие знанието и мъдростта. Любовта е почва, в която знанието и мъдростта посаждат своите семена. Ако няма любов, знание и мъдрост, човек не може да бъде свободен. Свободният човек има на разположение материали, с които работи. Без материали той не може да се прояви. Ще кажете, че всичко това е Божия работа, Той трябва да го направи. - Бог е създал света, а ние трябва да го изучаваме. Земята е велико училище, с определена програма, която учениците трябва да изучават. Човек слиза на земята с голямо мнение за себе си. Той мисли, че много знае, но веднага го слагат в първо отделение, да учи азбуката. Докато не я научи, както трябва, постоянно го късат. Като пропада на изпитите, той страда, мъчи се и най-после съзнанието му се пробуди и разбере, че много неща не знае и трябва да учи. Много време минава, докато разбере, защо страда.

.

Когато страдат, хората са недоволни и се питат, защо идат страданията. Ние пък казваме, че страданията са на място. Когато страдат, хората придобиват знания и се облагородяват. Страшно е, когато страданията не се използуват, както трябва. Ако праведният страда, колко повече трябва да страда грешният. Да се стреми човек само към доброто, това значи да се е пробудило в него висшето съзнание, т.е. доброто в света. Щом това съзнание в човека заспи, злото непременно ще дойде. Когато любовта отсъствува, омразата заема нейното място. Когато истината в човека отсъствува, лъжата присъствува. Значи злото, омразата, лъжата запълват големи празнини в живота. Природата не търпи празни пространства. За да не се отварят празнини в живота ви, в които се настаняват злото, омразата и лъжата, като неканени гости, насадете всичко със семена от доброкачествени плодове. Нека животът ви стане райска градина. И нека след вас се опита злото да излезе с ножа си срещу вас. Вие ще бъдете неуязвими. И най-големият нож ще се стопи от топлината на вашето сърце. И голямото зло отстъпва пред светлината на вашия ум. Ако мисълта ви се движи с бързината на светлината, никаква външна сила не може да устои пред нея. Като знаете това, повдигнете вибрациите на мисълта си, да се движи с бързината на светлината.

.

Ще кажете, че може и без духовен живот. Както не може без физически живот, също не може и без духовен. Духовното в човека е основа на бъдещия му живот.

Земята е велико училище. Радвайте се, че сте ученици в това училище, и се молете, работете, да свършите науките си добре. Колкото и да се оплаквате от условията на земята, по-добри условия от сегашните не можете да намерите. Един ден и земята ще се преобрази, ще стане като млада булка.

.

.

* Интернет страница, съдържаща извадки от Словото на Беинса Дуно, снимки и връзки към други уеб сайтове.

.

Преглеждания: 2

Преглеждания: 94

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics