Блог на Мария -- Юни 2016 Архив (2)

ЖИВЕЙТЕ БЕ ХОРА, ЖИВЕЙТЕ!

Разказ към новата ми книга "Грешен свят"Мразовит и студен следобед. Парушев беше се свил в яката на коженото си яке и зъзнеше пред мисълта, колко време от живота си беше си изгубил в сблъсъци с различни по- големи и по- малки сили. В тази интензивност, нервите му бяха се изопнали и токът по тях даваше на късо. "Мамка му на всичко"- изпусна из устата се той. Това всичко бавно го заличаваше като личност. Той вървеше по нанадолнището, като смяташе, че то го извисява. Инак беше… Продължи

Добавено от Мария към Юни 27, 2016 на 7:07am — Без коментари

ЖИВЕЙТЕ БЕ ХОРА, ЖИВЕЙТЕ!

Разказ към новата ми книга "Грешен свят"Мразовит и студен следобед. Парушев беше се свил в яката на коженото си яке и зъзнеше пред мисълта, колко време от живота си беше си изгубил в сблъсъци с различни по- големи и по- малки сили. В тази интензивност, нервите му бяха се изопнали и токът по тях даваше на късо. "Мамка му на всичко"- изпусна из устата се той. Това всичко бавно го заличаваше като личност. Той вървеше по нанадолнището, като смяташе, че то го извисява. Инак беше… Продължи

Добавено от Мария към Юни 27, 2016 на 7:07am — Без коментари

Web Analytics