Д-р Иван Йотов-лечител, Украйна
  • Киев
  • Украйна
Сподели във Facebook Споделяне
  • Блог публикации
  • Снимки
  • Фотоалбуми
  • Видео файлове

Приятели на Д-р Иван Йотов-лечител, Украйна

  • Николай Увалиев,журн.-изследовал
 

Страница на Д-р Иван Йотов-лечител, Украйна

БЪЛГАРИНЪТ - ЛЕЧИТЕЛ НА РАКА В УКРАЙНА


Д-р Иван Йотов лекува и много други болести

Известният в света български целител д-р Иван Йотов е специалист по биоенергетика и радиестезия. В течение на бизо 40 години той изучава и прилага на практика нетрадиционни методи на лечение. Автор е на хипотези за причините и механизма за възникване на рака и други болести. Разработил е уникална система за оздравително самоочистване на организма, в чиито състав влизат оптимален комплекс природни, физикотерапевтически средства и нетрадиционни методи на источната и народната медицини.
Иван Йотов води голяма просветителска работа, чете лекции по практическо използване на радиестезическия метод на диагностика на болестите, методиката за очистване на човешния организъм от шлаки и радионуклиди, пропагандира своя опит на здраво дълголетие. Нееднократно участва в научни конференции, успешно сътрудничи с институтите «Екология на човека» в Украйна и Румъния. На 20.09 през тази година целителят ще навърши 85 години, и прекрасното здраве в съчатание с душевната бодрост са най-доброто потвърждение за правилно избрания път.
Д-р Иван Йотов бе любезен да отговори на няколко въпроса, отговорите на които надяваме се, ще бъдат интересни на членовете на Общобългарския портал.
Кор.: Д-р Йотов, откъде сте и кое Ви накара да изберете пътя на лекар, който лекува по такива нетрадиционни методи.
- Роден съм на 20.09.1925 г. в с. Софрониево, Врачански окръг, България. Завърших гимназия в г. Оряхово. В 1944 г. доброволно се присъединих към врачанския партизански отряд, с който се отправих на фронта и воювах срещу немците. По време на военните действия в Югославия бях ранен и от тогава съм с едно око. През 1948 г. постъпих в Софийската висша духовна академия. Но там нямах щастието дълго да се уча. Скоро, заедно с други 460 студенти, които се опълчихме против сталинския режим, бях арестуван. През януари на 1949 година бях отправен в концлагер «Богданов дол», а след това ме заточиха в лагера на с. Белене. В този лагер от глад и изнурителна работа пулсът на сърцето ми от 72 удара в минута падна до 38. Никакви лекарства не ми помагаха. След освобожденито ми през 1951 г. работих в строителството. Тук срещнах един свой другар от концлагера, вегетарианеца Димитър Щернанов, който ми препоръча да прочета книгата на немския природолечител Луи Куне «Нова наука за лечение». Тази книга ми откри пътя за собственото оздравяване и ме накара да се замисля над това, как да помогна да излекувам недъзите на другите хора.
Като използвах препоръките на книгата успях да излекувам сърцето си, язвата на стомаха и много други болести. По-нататък сам започнах да търся и да изучавам природните методи на лечение, които за съжаление са забравени от човека. Изучих много методи за оздравяване, проведох маса собствени изследвания, запознах се с метода на медицинската радиестезия и вълновото излъчване на човешкия организъм. На основата на дългогодишни изследвания създадох хипотезата за образуването на раковите клетки. Предложих свой метод за оздравително очистване на организма.

Кор.: А как попаднахте в Украйна?
- От 1986 г. активно се занимавам с лекуване на болни, заразени с радионуклиди, като следствие на аварията на Чернобилската АЕС. По покана на киевските биоенергетици през 1989 година пристигнах в Украйна, където и до сега работя. Проведох 13 учебни курса по изучаване метода на диогнастиране, очистване и оздравяване на организма. На курсовете обучих повече от 700 човека, от които 140 бяха медицински работници. През 1992 г. излязох с доклад в Института по ядерна енергетика в г. Дубино «Биодиагностика и лекуване на болни, заразени с радионуклиди».

*

Свещник на жертвите при аварията на Чернобилската аатомна електроцентрала. Снимка: в-к Сега.бг Кор.: Освен с практическа дейност да лекувате хората, Вие се занимавате и с творческа дейност – пишете книги, създавате инструменти, които помагат на хората да подобряват здравословното си състояние. Разкажете за някои от тях.
- Интересна книга, която съм написал е «Душа, чувства и умствени процеси» (съвети за оздравително очистване на организма и дългалетие. Научна радиестезия). Терминът «радиестезия» или с други думи казано биолокация, означава способността на човека да усеща вълните, колебанията, да определя различията и расположението на различни обекти и предмети, на болни органи и т.н. с помощта на родиестезични индикатори: рамки, махала, биораднометри и др., и се изразява във физични мерни единици. Затова радиестезията се нарича физична.
Изследванията на учени под ръководството на академика В.П. Казначеев показаха, че в клетките на човека се извършва не само електромагнитно, фотонно излъчване на биологична информация, но и плева (функцията на която са неизвестни на науката) форма на живот, съществуваща в белтъчно-нуклеинова среда. Полевата или духовната част на човека (така по рано са я наричали), както и лечебната универсална глина – това са универсални магически тайни на мирозданието, които предстои да се разкият до края, обаче вече сега тя оказва огромно влияние на настоящето и бъдещето на човечеството.
Друга интересна книга, която мога да препоръчам на чистателите на в. «Роден край» е «Ранната диагностика на раковите клетки и препоръки за оздравително самоочистване». С тази книга аз искам да докажа, че ракът не е така страшен, както смятат мнозина. Учените, медици в целия свят все по-активно изследват причините за възникването на золокачествените тумори.
Вече са известни много фактори за възникването на едно от най-страшните заболявания, но засега още, за съжаление, не е създадена стройна теория и радикална методика за лекуването на тази болест. Химиотерапията, лъчевата терапия, оперативната терапия – нито една от тях не поставиха точка в решаването на проблема за успешното лекуване на раковите злокачествени тумори.
Някои разработки в това направление, предложени от мене, изминаха изпитанието на времето и дават добър резултат. Ранната диагностика на раковите клетки и определянето на канцерогените вълни на болните органи е възможна само с помощта на радиестезическия резонансно-вълнов метод. Методът на оздравителното очистване на организма дава възможност за реверсивно развитие на живите ракови клетки.
Убеден съм, че отличен абсорбент, извеждащ канцерогените, химическите елементи и радионуклидите от човешкия организъм е глината. Във връзка с последствията от Чернобилската катастрофа това нейно свойство има особено важно, актуално значение. При това, глината е безвредно универсално средство, помагащо при различни болести и нямащо противопоказания. Нали още Авицена в XI век успешно е лекувал много болести с глина, в това число и раковите тумори.
Брошурата «Питание XXI – века» съм написал като използвам анализа на много литературни източника, а също така и личния си многогодишен опит. В тази брошура разкривам несъстоятелността на съвременното хранене, което се явсява основна причина за много болести. Тази книга трябва да стане настолна на всеки човек, който се замисля за своето здраве.

Кор.: Дър Йотов, благодарим Ви за съдържателната беседа и Ви пожелаваме още дълги години да сте все така бодър и жизнерадостен и да помагате на хората да бъдат здрави и бодри в нашия труден живот.

Беседата ведиха
Парасковия Райлеску
Венцеслав Видински
Нащи кореспонденти

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 11:02am в Юли 2, 2010, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...
Драги Парасковия и Венцеслав!

Публикуваният материал за лечителя д-р Иван Йотов ще бъде много полезен за нуждаещите се болни. Той дава и ценни отпратки към друг голям лечител на 19 - тия век Луи Куне, който е ползвал трудовете на легендарния Авицена. А Луи Куне и Авицена са много уважавани и от известните български народни личители Петър Дънов и Петър Димков. Подробности нашите членове на портала могат да открият в Интернет чрез - Луи Куне "Нова наука за лечение". Споменатите имена взаимно разкриват единната причина за болестите.
Забавата ня вашите публикации се дължи на това, че сам попълвам Общобългарският портал, който за наша обща радост става все по-богат и разнообразен, а бях и за известно време болен. Изпратените ми от вас снимки трябва да уточним, къде точно да бъдат поставени.
Приемете моите благодарности за старанието ви!
 
 
 
Web Analytics