Българските железници
  • Държавата
  • България
Сподели във Facebook MySpace
 

Страница на Българските железници

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

.

.

ПЪРВИЯТ ЛОКОМОТИВ, ПЪТУВАЛ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РУСЕ-ВАРНА 

.

лед края на Кримската война и подписания в Париж на 18 март 1856 година мирен договор, става пределно ясно, че “болният човек” на Европа (Турция) се нуждае от лечение, един от начините, препоръчани за оздравяването му, е строителството на железопътни линии в европейските земи под владичеството на султан Абдул Азис.

.

“Цариградски вестник” от 1 декември 1856 г. отбелязва: “Високата порта обнародва и известява на капиталистите, че иска един железен път, който да захваща от Варна, ще минава през Шумен и ще отхожда на Русчук, защото този път ще скъси разстоянието от Цариград до Виена със стотина часа”.

.

Има още една причина, защо между Варна и Русе е сложено началото на железопътното строителство на територията на тогавашна България? От голямо значение е фактът, че българските земи,тогава в границите на Отоманската империя, са естественият кръстопът на Балканския полуостров – предмостието към Проливите (лелеяната мечта на руските монарси) и част от стратегическия път за Близкия Изток, Иран и Индия (лелеяната мечта на английските монарси). Показатъл, че въпросът откъде да минат някои жп линии както тогава, така и впоследствие, е бил винаги силно политизиран, тъй като тук се преплитат интересите на Великите сили, търсещи влияние и икономическа изгода.

.

Трябва да се спомене, че още през 1854 година в Отоманската империя се изготвя програма, съгласно която на дневен ред е жп връзката Цариград - Одрин - Пловдив - София - Ниш -Крагуевац - Белград, откъдето трябвало да бъде продължена до Будапеща и Виена. Вероятно в основата на този проект е натискът на Австро-Унгария върху Високата порта. 

В тази борба за надмощие откъде да мине жп връзката от Цариград за Европа се намесва и Британската империя. Къде дипломатично, къде в стил “ще заговорят оръдията”, на Високата порта се внушава, че задачата, която най-напред трябва да реши, е да свърже своите периферни и централни балкански райони с Цариград и пристанищата на Егейско, Черно и Адриатическо море и по течението на Дунав. Конкретно се лансира идеята за източен вариант на железопътна линия... И още

.

Към Първата железопътна линия Русе - Варна

Към Началото на жп транспорта по нашите земи

Към Железопътните връзки на България от 1878 година до днес

Към Е`Библиотека "Паметта на българите"

.

.

Страницата на Българските железници

подготви Николай Увалиев, за да бъде освеетена и съхранена в "Паметта на българите" тази съществена част

от родната икономика.

.

.

Видео файлове на Българските железници

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics