Акад.,проф. Иван Харалампиев
Сподели във Facebook Споделяне
 

Страница на акад.,проф. Иван Харалампиев

Профилна информация

От кой град и държава е членът
Велико Търново, България

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Акад., проф.Иван Харалампиев, дфн

Роден е на 11 ноември 1946 г. в гр. Кюстендил Завършва специалност Българска филология във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през 1973 г. Където през 1974 г. започва работа като аспирант и през 1999 г. защищава професура. Чете лекции по историческа граматика на българския език, по история на българския книжовен език до Възраждането и по развойни процеси в съвременния български език.

1980-1983 – лектор по български език и култура в Университета "Лоранд Йотвьош" на гр. Сегед, Унгария.

1983-1986 г. – зам.-директор на Великотърновския международен летен семинар; 1987 г. – директор на Семинара; 1988-1999 г.– ръководител на катедра “Старобългарски език, общо и славянско езикознание”; 1986-1989 г. – зам.-декан на Филологическия факултет; 1989-1995 г. – зам.-ректор по учебните въпроси; 1999-2007 г. – ректор на Великотърновския университет; от 2007 г. – председател на Общото събрание на Великотърновския университет.

От 1990 – председател на Великотърновския клон на Съюза на учените в България, 1994-1999 – член на Изпълнителното бюро на Съюза на учените в България, от 2005 г. – член на Общото събрание на пълномощниците и на Управителния съвет на Съюза; член на различни други обществени организации – Лайънс клуб, Българо-чешко и словашко дружество, Комитет "Васил Левски", "Отворено общество" и др.

        

Научни интереси

Историческа морфология на българския език; Развойни процеси в съвременния български език; Езиково прогнозиране; История на българския книжовен език до Възраждането; Езиковата реформа и езикът на търновските книжовници от втората половина на ХІV в.

 Дисертации: "Наречията в книжовния български език през втората половина на ХІV век (Евтимий Търновски) – 1977 г. (кандидат на филологическите науки); "Бъдещето на българския език от историческо гледище" (Към проблематиката на езиковото прогнозиране) – 1997 г. (доктор на филологическите науки)

 Публикации – над 150, от които 12 книги, учебници и учебни помагала.

Награди и отличия

 Почетен знак и Почетен член на Съюза на учените в България, Сребърен  плакет на Министерството на външните работи на Словашката република, Професор на Тверския държавен университет (Русия). Doctor honoris causa на Башкирския държавен университет (Руска федерация)Действителен член и редовен професор на Обществената Академия по проблемите на безопасността, отбраната и правовия ред (Москва).

 Орден "Ломоносов" на Обществената Академия по проблемите на безопасността, отбраната и правовия ред (Москва) за заслуги и голям личен вклад в укрепването на дружбата между народите на Русия и България – 2005 г. Почетна диплома на Международния фонд за славянска писменост и култура – 2006 г.

Почетен знак на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" за изключителни заслуги за развитието на Университета и за високи постижения в областта на лингвистичната българистика – 2006.

 Георгиевски медал ІІІ степен на Международния академичен рейтинг за популярност "Златна фортуна" към Украинската академия на науките – 2006 г.

Проф. Иван Харалампиев има Почетното звание Академик на Българската академия на науката и изкустмвата /БАНИ/. Той е Почетен гражданин на Велико Търново – 2006.

 Женен е от 1967 г., има една дъщеря, внучка и внук.

.

Към Всяко наше правителство трябва да отстоява истината за българския език и народност 

Българските диалекти в държавните граници на други страни са силно заплашени

Към Един ден с проф. Иван Харалампиев 

Към Международния творчески проект Енциклопедия на българите 

Снимки на Акад.,проф. Иван Харалампиев

Блог на Акад.,проф. Иван Харалампиев

Българските диалекти в държавните граници на други страни са силно заплашени

Продължи

Публикувано на Октомври 11, 2013 в 7:51pm

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics