РОДИНАТА НА ИН И ЯН ( Г ) / I част

.

.Мнозина може би ще се изненадат а други не съвсем, но колкото и крещящо с намек за болен фанатичен национализъм да звучи това, трябва да ви призная че родината на ИН и ЯН (Г) не е Китай. Всъщност както много други подобни случаи, тази символика и философия е привнесена там още преди новата ера. Кое е "фанатичното" в това ли? 

Истината е че земята където възниква тази философия и това древно познание съдържащо се в символа за ИН и ЯН (Г) е нашата родина, но нека не бъдем егоисти и да я назовем с общото название БАЛКАНИТЕ. 

Именно от тук се разпространява, в Азия и Европа и по целия свят в наши дни. Както при много други древни символи и този също буквално очертава пътя на възникването си. Ние днес не знаем как се е наричал този символ в древността и за това ще използвам названието което се е съхранило в Китай.

Ин и ян (ин – на опростен китайски: 阴; традиционен китайски: 陰; пинин: yīn; ян(г) - опростен китайски: 阳; традиционен китайски: 陽; пинин: yáng; eum-yang на корейски; на английски "yin and yang") в китайската философия и метафизика e концепция, която описва как двете привидно противоположни сили, енергии и принципи (които са част от тайдзи, на бълг. Великия предел. Великия предел е вечно разменящи се и преливащи се противоположности ИН и ЯН.) се допълват взаимно и преливат една в друга. 


 
Енергиите на СЛЪНЦЕ и ЛУНА изразени чрез ИН и ЯН (Г) / женското и мъжкото начало, нощта и деня. 

И нека сега чрез малка галерия ви заведа в родината където възниква това познание. Керамични съдове от Варненския некропол. Късен Халколит 
(втората половина. на V хил. пр. ХР.) България
 
Pottery found in Varna Cemetery. Late Copper Age (second half of 5th milen. BC) Bulgaria
 

Керамични съдове Среден халколит (средата на V хил. пр. Хр.) селище в м. Корията край гр. Суворово / България
 
Pottery midlle copper age (mid-5th millenium BC) settlement in Koriata locality nearby Suvorovo / Bulgaria
 

Керамични съдове селищна могила Сава. Ранен халколит (първата половина на V хил. пр. Хр.) България
 
Pottery from vilage mound Sava. Early Chalcolithic period (first half of the V mill. BC.) Bulgaria
 


 
Керамика. Селищна могила Голямо Делчево (Ранен халколит - средата на V хил. пр. Хр) 
 
Pottery from vilage mound Golyamo Delchevo (early Copper Age - first half of 5th millen. BC)
 
Burial inventory, middle Chalcolithic period (mid-V mill. BC.) Varna Necropolis II
 
Гробен инвентар, среден халколит (средата на V хил. пр. Хр.) Некропол Варна II
 
1. Ying Yang symbol is found in cucuteni culture 1000 years before the great civilisation of China. ( lots of objects were found with this symbol) cucuteni culture. Romania
 
2. Idol in the back; early neolithic, Gradeshnitsa, again we see painted on the buttocks symbolic images (swastika) of the two cosmic forces (Yin and Yang). Bulgaria
 
3. Similar statue idol from Cucuteni culture, Moldova, but from a later-period. Cucuteni, Drăguşeni, 4050-3900 BC, Museum Botosani, Romania.
 
4. Мegalithic tomb, near the village of Golyam Dervent. Dated to the ninth century. BC, Bulgaria
 
Пещерен олтар Румъния 
Cave altar Romania
 
И нека сега хвърлим бърз поглед извън балканите:
 
1 век, келти
Celtic yin yang motif- 1st century AD from the University Museum of Archaeology and Ethnology in Cambridge.
 
3 век, римска мозайка
Ancient mid 3rd century Roman mosaic depicting the classic ying yang symbol
 
Даоистки храм, китайски зодиак. 
Daoist (Taoist) symbols carved in stone: yin-yang and animals of the Chinese zodiac. Qingyanggong temple, Chengdu, Sichuan, China.
 
Индия - 6-ти век от н.е.
An Ying-Yang symbol at the Marundheeswarar temple, Thiruvanmayur, Chennai.
While the temple has been in existence from about the 6-th century A.D.
 
.
Източник: kreksofin.blogspot.bg
Материалът подготви за вас Славян Стоянов.
.
Тълкувания на Ян  и  Инг  
.
Даоизъм

Знаменитите черно-бели „рибки“ Ин и Ян са една от основните концепции на древнокитайската философия. Основните идеи, стоящи зад тях са много, но най-възприети са две – първо, че всичко в света се променя непрекъснато, и второ – че противоположностите се допълват. Последната идея донякъде напомня на масонската философия с един от техните символи – шахматното поле. 

Религиозните символи и тяхното значение

Цел на съществуването на човека според даоизма е балансът и хармонията на противоположностите с което е трудно да не се съгласите. Ин обозначава черния цвят, женското, вътрешното, а Ян – бялото, мъжкото, външното. Двете привидно противоположни сили, енергии, принципи са част от тайдзи (Великия предел), като взаимно се допълват и преливат една в друга.

Според източната (китайската) философия, в основата на света е У Дзи (Безпределната празнота), в която безкрайността и нищото са равни. У Дзи прелива в Тайдзи, където безкрайността се разделя и възникват силите Ин и Ян. Двете сили винаги се намират в динамично равновесие - Ин поражда Ян и обратно, когато едната сила достигне своя връх, се превръща в другата. В живота на хората е важно да се постигне тяхната хармония, която води до затварянето на Тайдзи и постигането на първоначалната У Дзи.
.
Източник: kreksofin.blogspot.bg  
.
Web Analytics