Фун Шуй Календар

Календарът на нашите прародители

е най-древната и най-съвършената календарна система, признат е от ЮНЕСКО. Учени са пресметнали, че той ще даде отклонение от един ден за около 88000 години, в сравнение с Григорианския, който ще даде такова отклонение за около 3300 години. В Календара се съдържат Фън Шуй елементи: квадратът Ло шу с цифрите, осемте триграми, 12 съзвездия оприличени като животни и други. Той отчита движението на Юпитер около Слънцето, с която информация се работи при Фън Шуй анализа.
Българското начало на системата ИДзин и на така наречения китайски календар е доказателство, че Фън Шуй е знание с българско начало и български корени.

„Знанието” към момента се нарича с китайско име, но надявам се скоро да открием неговото „изгубено” българско име.Сега ни предстои съпоставянето и анализа на наличните, китайски символи и знаци с българските символи и знаци. На разположение са ни сакрални знания закодирани в нашите обреди, песни, танци, приказки, поговорки, гатанки.

 

Векове наред ние сме пазители и преносители на древни традиции и суеверия, някои от тях използваме и до наши дни, но дълбоко съотнасящи се към сегментите на Фън Шуй. Имаме неопровержими доказателства за прилагането на Фън Шуй в строителството - Ян работа /мъжка/, в текстила - Ин работа /женска/, в археологията, в старите занаяти и техните производни, представящи петте елемента на Фън Шуй – дърво /дърводелство/, огън /тъкачество/, земя /грънчарство/, метал /ковачество/, вода /необходима енергия за работата на останалите елементи/.

Web Analytics