Фън Шуй

Звезда

Елементи на Фън Шуй в архитетурата и уредбата на балканската къща

Едно място за всяко нещо, всяко нещо на мастото си!
Какво е Фън Шуй? Къде е неговото начало?

Фън Шуй е наука, изкуство и мистика, също философия и мъдрост за живот в хармония със заобикалящата ни среда. Тое древно знание на повече от 5000 години и е китайското му наименование е „тайнството”. Превежда се и като „вятър” и „вода”. Истината е, че древните българи, нашите праотци, обитавайки високите земи на Имеон на запад от Китай и на север от Индия, са владеели това знание, с помощта на което са оцелявали в суровата природа и са се защитавали от враговете.
Изследователи и археолози потвърждават, че колобрите са намирали най-доброто място за построяване на дома и селището. Смята се, че там, където живеели българите, мястото е свещено, а водата – лековита. Те са вярвали в очистителната сила на водата и огъня, за което говорят и техните ритуали, елементи от които са останали и до наши дни - гонене на зли сили, прочистване на пространството, освещаване на ново място и на ново начало други..

 

Те са владеели до съвършенство...

знанието за трите системи: Небе, Човек, Земя и съответно тяхната Небесна, Земна и Човешка енергия – Ци. Те са имали познанието как да живеят, използвайки взаимодействието между петте елемента - дърво, огън, земя, метал, вода.

ИДзин - Книга на промените. Някои изследователи доказват, че Лао Дзъ имал връзка с древните българи, населявали земите, разположени в днешна Уйгурска провинция в северозападен Китай. Там сега се намира град Ханлин – градът на осемте триграми, построен едно към едно по Ба гуа /осемте посоки/.

Лао Дзъ носел и българското име Бо-ян /Боян/, блаженство от сливането на енергиите Ин и Ян, което е своеобразна духовна титла. Освен това в стари гравюри той често е изобразяван с шамански жезъл в ръка направен от конска опашка. Конската опашка при древните българи била свещен символ. Лао Дзъ е живял и в Хималаите и по точно в Шамбала, счита се, че там са се обучавали и други висши духовни учители на човечеството.

ИДзин е най-съвършената предсказателна система, „Библията” на изтока, показваща пътя на промените, пътя на съвършенството. Канона.

За Календара...

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics