ЗА БУКВИТЕ И ДУМИТЕ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ

КОЙ Е СЪЗДАТЕЛЯТ ИМ?

.

оя е първата дума, което всяко дете по света чува в присъница и запомня?

Счита се, че това е припевът на незнайно от кога старинна приспивна песен "Нани, нани, мое дете". Учени са установили, че когато се събудят малките деца, тананикат чутата от майка си песен, още преди да са проговорили.

Може би, преди хилядолетия на Побитите камъни така гальовно е пяла и българката на своето дете. Нани, нани, мое чедо" от стбг оригинал в Glozbe - най-големият световен речник, песента на езиците санскрит и хинди е записана във 2-ро определение и чрез изречението नींद, नींद, मेरे बच्चाटी- nīnda, nīnda, mērē bēṭī. От там е разпространена всред народите с някои промени в говора им. 

Английската майка пее: Нани, ти скъпо, нани, дете. Исус над теб винаги ще бди - Текст и музика:Джозеф Балантайн, 1868–1944 г. Според съпругът на моята дъщеря, собственик на вестник в Тоскана, италианката, в древността и сега тананика: Nindnna, nanna, bambino mio. Рускинята приглася: Наны, наны, мое дорогое дитя. Молдованката припомня думите на преселената от България по време на османското иго прабаба: Нани, нани, мани пилюли - мое пиленце.

Думата нани е свързана с нимфата Нана дъщеря на Бога на водата Санг-арий. Според унгарския учен Карол Керелий: "Нана е другото име на Великата Майка Кибела". Тя е почитана от всички арийски племена и в Балчик има най-големия в Южна Европа храм, посветен на Понтийската майка Кибела.

.
Старинното понятие за Буква и Дума най-добре е отразено в образа в ляво и в израза "В началото на началата стоя Аз, молещия се на Бога човек". Това е и първата нарисувана буква-символ в азбука Глаголица. Според проф. д-р Васил Йончев* - преподавател в Художествената академия, Константин Кирил Философ създава своя графическа система, в която по философски път и с въображение на художник, извежда всяка буква на глаголицата. Това особено се отнася за първия й знак.

.

За първи път българската азбука се е появила

в пещера Магурата преди 7000 години

.

"Пещерата Магура е един от най-древните средища на наука и духовност, нейните рисунки са истинска праисторическа библиотека, в която е събрано познанието на хората от онова време - този извод направи председателят на Археологическото дружество в Белоградчик Кирил Кирилов.

"Там има 1031 рисунки, които говорят за наличието на дълбока промисъл. Нагледно може да се видят първообразите на 27 от нашите 30 букви. Три хилядолетията са ги заличили. Как са са появили там, учените тепърва ще трябва да умуват по този въпрос. - подчерта той. - Археолозите доказаха сегашните твърдения, че рисунките имат възраст над 7 000 години. На ловните сцени в пещерата се виждат жирафи и щрауси, чиито кости, изследвани със С14, показаха, че са живели в нашите земи по това време. Думата Руни е с български произход, коренът й е със значение на Бога Ра - заключи Кирил Кирилов. Изт. Форумът "Българският Дух през вековете" 2019 - Пловдив, bnr.bg/vidin и БНТ.

.

"Оказва се, че в пещера Магурата няма букви-символи на старобългарската азбука Глаголица, създадена от гениалния филолог Константин-Кирил през 855 или 862 година. В нея всяка буква отговаря на един символ и звук. Затова големият български езиковед проф. Петър Илчев има основание с дълбоко почитние да каже: "Глаголицата е най-съвършената словесна графична и звукова система от древни времена до днес". Текст и снимка: nationalgeographic.bg

.

Към казаното от проф. Петър Илчев - уважаван мой преподавател в СУ-София, прибавям вдъхновените му слова от лекцията му към нас: "Думата азбука произлиза от имената на първите две букви от глаголицата Азъ и боуки - Аз и Бог!

"Азъ буки веде.
Глаголъ добро есте.
Живите зело, земля,

и, иже како люди,

мыслите нашъ онъ покои.
рьци слово тврьдо
укъ фрьтъ херъ.
ѡтъ ци чрьвь,

ша ща ѥръ ять!",

.

Това е, млади хора, святото послание на нашите деди към вас,

към всички нас!".

.

Според посочените достоверни исторически източници буквените символи на Кирилицата в по-долната първата таблица, са изписани в Магурата преди 7000 години, а буквените символи на азбуката Глаголица са създадени в 855/862 година. Погледнете, колко различни са знаците на двете азбуки и каква бездна от времето ги дели. Редно е да дадем дължимото на по-древната, за да се създаде исторически порядък.

Буквите, изписани в Магурата, не са подредени като азбука, но всяка от тях има дълбоко смислово съдържание. Удивително е, че тази енеолитна азбука грижовно и свято е съхранена от нашите деди като съкровено културно наследство и на нея сега четем и пишем днес.

Налага се да повторя, че това стана благодарение и на похвалното старание на археолозите от Белоградчик, които преди няколко години там откриха 27 от 30-те автентични букви от азбуката ни. 

.

Ето съпоставката, изготвена от археолога Кирил Кирилов, която нагледно показва поразителното сравнение между съвременните ни букви и буквите от преди 7000 години, издълбани и оцветени на стените на пещера Магурата.

.

Ето сборното изображение на Познанието от преди 7000 години: В средата е Учителят на човечеството, Богинята Ма, част от оригиналите български букви и значимите символи на знанието - кръгът с точката, слънчевият календар и геоглифът. Намират се в галерията, наречена "Светилището". Там са влизали само посветени мъдреци, входът е бил таен и затова чак неотдавна бе открит.

.                                                               

чени от Института по фолософия на БАН проведоха проучвания на пещера Магурата и обявиха, че откритите там 1031 скални рисунки, са уникално творение на човека по времето на неолита и енеолита. Сцените са посветени на култа към плодородието, зачеването и раждането, а с магическите обреди обитателите на пещерата са измолвали помощта на божествата в трудната им борба за оцеляване. Повечето от рисунките първо са издълбани в стените, а всички са изпълнени с кафява охра и гуано от прилепи. Цитираха известния английски учен Janson, J., посетил Магурата през 2011 година: "Сцените на сътворението, енеолитното образно писмо, слънчевият календар, прадревният образ на Богинята Майка и сакралният геоглиф са израз на абстрактна мисъл и красота и съдържат философски прозрения за своето време. Знакът "Кръгът с точката" показва знанието им, че Бог - точката, е създал от себе си Вселената, която е като кръга без начало и без край." 

Направените изчисления показват, че пещерната живопис в Магурата е свързана смислово и структурно с рисунките от пещерата Байлово и на двете места датировката е една и съща. Наличието на неолитната българска азбука в двете пещери е неоспоримо доказателство, къде и кога е създадена първата човешка писменост. Повече в увода и стр. 93-94 чрез линка БАН

.

В живота на народите всяко съзидателно дело е извършвано поради необходимост. Значи, щом са изписани в Магурата, тази писменост е служила в по-сетни времена на древните заселници в "Побитите камъни". В продължение на 30 000 години те са се размножили и разпространили по сегашните български земи, старателно са се образовали и са изградили цветуща цивилизация, призната от световната история като първа в Европа. Явно, създателите на това значимо за човечеството творение са притежавали високо развити знания и умения, доказани от археологически находки и артефакти в древните научни средища - пещерите Магурата, Байлово, Бачо Киро и Живина дупка и в Легендарната "Така наречена Варна" с нейния енеолитен некропол.

Все пак остава въпросът:

Защо по нашите земи и на Балканите от времето на Магурата до началото на VІІІ век са открити само букви-руни и откъслечни текстове, а никъде не е намерена пълна писменост, каквато е гръцката, латинската, девангари - на езиците санскрит и хинди?

Отговор ни дава проф. Георги Бакалов в размислите си "Древните Бълг-Арии и Великите тайни на Херметизма в реалния им живот", които имам святото задължение да ги продължа, поради кончината на моя ценен научен съветник и приятел. Тук накратко ще отбележа.

Знанието е препредавано само устно, за да не се накърни святостта на  Божественото слово. Със сакрална строгост са спазвани седем доктрини, проповядвани от Бога на Мъдростта Хермес:
найте
:
"Вие сте вие, вие не сте другите"; "Затворете вратите на непросветените";"Гледай, слушай, научи"; "В словото е тайната на знанието, пазете го в паметта си"; „Познанието не е за всеки, а само за обреклите се да служат"; "Умно-жете знанието устно от баща на син, от учител на ученик, от жрец на вярващи"; "Създавай, не се възползвай"; "Задълженията са от вас, за вас, не са за другите". (Повече Тук)

Това е причината да не оставят писменост. И защо? Защото такъв ни е адета - навик आदत ādata в хинди, щом сме се обрекли, ще сме верни докрай! Но със свята отговорност към наследници и човечеството в гроб №43 на Варненския неолитен некропол, сетното жилище на своя мъдър вожд, високо образованите арии с присъщото им митопоетично и метафорично мислене, са вложили артефакти, знаци и идоли, които разгадани, разкриват техният сложен и богат светоглед, начин на живот и научни постижения. Само в този гроб на царят-жрец и демиург пред моите очи дни наред бяха намерени 990 символа, всеки от тях оценен като носител на свръх научно и сакрално знание. Своеобразна библиотека на тогавашното човешко познание, заслужено обявено от учените като Цивилизация Варна. Така дедите ни по най-интелигентен, интуитивен начин са изразили своите послания към древните и съвременните Бълг-арии.

А когато част от тях трайно се заселват в Балхара и Древна Индия (ІІ-ІІІ хил.пр.н.е.) поради Седем съдбовни причини, техните жреци колобри - наречени там брахмани, отменят забраните наЗатворения арийски херметизъм. И всеки от тях се е чувствал задължен да излее стаените в паметта си знания, духовни и житейски навици и традиции на дедите си, предавани само устно от поколение на поколение. Най-талантливите от бога надарените записвали споделеното. Ден след ден, година след година там са станали основа на езиците санскрит и хинди. Думата „санскрит” буквално означава „да се съединим”. Така е създадена и най-старата научна и духовна литература Ведите.

.

Сборникът Веди   वेद vēda означава знание  в 4-то определение и на санскрит се изписва विद्या vidyā, vedati (vid) - वेदति e със значението на глагола "уча" в старобългарската му форма и връзката му с думата Вѣдь - видя, знам. От там е изразът: Аз, буки, веди - Аз буквите зная.
"Независимо от превратностите на съдбата и историята това, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арии, изразена в тяхното виждане за живота и света: „ Ние сме плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света". Поясняват колегите от сайта magicalindia, препоръчен от Посолството на Индия за ползване на ПнаБ.

.

ак се наричат буквите на езиците санскрит и хинди?

Буква като понятие в речника Glоsbe е обозначено वर्ण varṇа и अक्षरा akṣarā - на стбг ак е ек и идва от името на първото наше число - 1 и добива значение на

Първа дума, на Първо слово, което на санскрит е प्रथम prathāma. На стбг и в други езици pra е първо със значение най-старо, в случая словоthama е дума अक्षरा - след транскрипция през хилядолетията th се променя в д  и  ā в у. Гласните букви-знаци там също са наречени स्वर svara.

Азбуката девангари на езиците санскрит и хинди е अक्षरमाला akṣaramālā, aksara е буква, mala е броеница от 46 букви, всички наречени варни - в превод на стбг е "Варнамала", така и сега се нарича в Индия. Името деванагари произлиза от санскритската дума дева - „божествена, съвършенна“ и нāгарӣ „градска“Повече в статията "Варнамала - висше знание, начало на древни култури" - в края на тази страница и Тук.

От санскрит и хинди основни европейски езици са взаимствали много думи от древния български език, ще изброя само някои от тях.

Буква на английски е letter,  4-то определение; на френски lettre; на италиански letterа 3-то определение; на немски е wor; на гръцки е γράμμα, 3-то определение, (има и тълкувание като λέξη λόγος със значение अक्षरा akṣarа; на руски и сръбски е Слово; на словенски и Хърватски pismо; на арабски буква е risala رسالة, на санскрит е записана आख्यान āk-hyāna с все още запазено значение на първа дума; тези думи в съставния древен език санскрит и в най-големия съвременен световен речник Glosbе са записани само с едно название - वर्ण varṇa.

Понятието Дума на английски word; на френски mot и parole ; на италиански е parola; на португалски е palavra; Слово на руски и хърватски, на чехски е cvara; на словенски е abe`cada-akcaramala; на сръбски е реч, на полски е słowo; пак в Glosbe понятиетодума е записано с едно название

अक्षरा akṣarā, както е и на български. Дума на персийски е dvma دوما, на санскрит е записана също dwma

Дума в хинди е  बात bātа 2-ро определение с произношение бета, идва от стбг буква буки.

Племе - Когато в световния речник Glozbe потърсих думата племе, в отговор се изписа само Племе  वर्नह् varnah, буквата h в края на думата е придихание и не се произнася. И в речника Sanskrit Dictionary  думата племе वर्नह् е преведена varnah.  

Словото Племе на английски е tribe, на санскрит е записано वर्नह् varnah в 9-то определение; на френски е tribu, на санскрит еवर्नह् varnah; на ирландски е treibh на санскрит е वर्नह् varnah; на италиански е tribu, на санскрит е वर्नह्  varnah; на португалски еtribo, на санскрит е वर्नह् varnah; на арабски е قبيلة, на санскрит е वर्नह् varnah; на руски е племя на санскрит е वर्नह् varnah; на сръбски е племе; на словенски и хърватски е pleme - всички са записани с названието र्नह् varnah. 

Имената на азбуките на славянските народи е установено, че идват от стбг азбука глаголица: на руски – глаго`лица, на хърватски и сръбски – glagoljica (глагопьжица), на чехски е hlaholice, на словашки – hlaholika, на полски –głagolica. Названиетоглаголица идва от стбг дума глаголъ, означаваща „дума“, такова е и названието на буквата г). Тъй катоглаголати означаваговоря, затова глаголицата поетично е наричана "буквите, които говорят“.

Ето и друг пример с най -съкровеното слово - майка. Всяка съвременна дума за майка на английски - mother на санскрит е मातरः mātaraḥ 7-мо определение; на немски мutter на санскрит е मातरः mātarah 5-то определение; на италиански madre на санскрит е मातरः mātaraḥ 5-то определение; на френски - mère и maman на санскрит е मातरः mātaraḥ  5-то определение; на руски - мать и мама на санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение; на полски mama на санскрит е मातरः mātaraḥ; на персийски майка еمادر madr; на израелски е मातरः muter на санскрит е mātaraḥ; на български Майка в санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение, записана е в санскрит около 2500 г.пр.н.е. с преселението на бълг-ариите в Древна Индия. От тогава всеки народ е внесъл незначителни промени в първоизточника.

.

****************************

Да разгледаме името на богинята-майка, произнасяно от дедите ни още преди хиляди години. Първичната дума Майка се състои от Ма - коренът, буквата й е умалителното му окончание, ка е наставката, която изяснява значението на думата. И сега в наши диалекти МА се е запазило като обръщение към майка: "Закриляй ме, Ма", "Утеши ме, Ма". (Справка Тук)

Рисунките от пещерата Магура са като образите в сънищата и не трябва да се тълкуват буквално, в тях трябва да се търси вложеният абстрактен и метафоричен замисъл, изразяващ идеи и тайни отвъд сетивата. Мо­же на­пъл­но да се раз­чи­та на изразе­на­та сим­во­ли­ка, за­що­то тя е плод на знание и у­ме­ние. Всеки елемент в тях има значение. Най-старите рисунки са символни, а по-новите стават все по-реалистични.

.

***

PazardzikGreatmother 

Фигура 116. Статуетка на Великата богиня-майка, намерена край Пазарджик, и един от аспектите на богинята-майка от Магура

Според Кирил Кирилов тази фи­гу­ра по­каз­ва при­ли­ка с изоб­ра­же­ни­е­ от Ма­гу­ра. Има и ста­ту­ет­ки на бо­ги­ня­та-май­ка, ко­и­то я пред­ста­вят ка­то „тан­цу­ва­ща же­на” с вдиг­на­ти в по­лук­ръг око­ло гла­ва­та ръ­це, ко­е­то яв­но е характерна ма­гур­ска поза в сим­во­лиз­ма. На­ме­ре­ни са и в древен Еги­пет, там са да­ти­ра­ни от не­го­вия пред­ди­нас­ти­чен пе­ри­од. Съ­щи­те фи­гу­ри и до днес се из­пол­зват от страните на Инду­из­ма. В на­ша­та пе­ще­ра ги има всички видове, ко­е­то я прев­ръ­ща в пър­во­из­точ­ник на зна­ни­е­то, а всич­ки други са пол­зва­те­ли. И така уче­ни­те зак­лю­ча­ват, че ста­ва ду­ма за мно­го стар култ към ед­на и съ­ща бо­ги­ня-май­ка.

.

Оказ­ва се, че раз­по­ла­га­ме на ед­но мяс­то с ця­лос­тна и за­вър­ше­на фи­ло­со­фия, ко­я­то съ­дър­жа в се­бе си всич­ки ас­пек­ти на раз­лич­ни­те съв­ре­мен­ни уче­ния, ре­ли­гии и кул­то­ве. То­ва е въз­мож­но са­мо, ако та­зи ця­лос­тна фи­ло­софс­ка сис­те­ма е ро­до­на­чал­ни­кът. В под­кре­па на та­зи те­за ид­ва изоб­ра­же­ни­е­то на бо­га ка­то Учи­тел (Фи­гу­ра 111), как­во­то не се от­кри­ва на ни­кое дру­го мяс­то и зна­чи, че той е сво­е­то просвещение имен­но тук. 

.

По та­къв на­чин дос­ти­га­ме до още ед­но раз­би­ра­не за име­то на пе­ще­ра­та и то е Ма-Гу­ра, ко­е­то зна­чи Май­ка­та-Учи­тел­ка. Гу­ра е мно­го ста­ра бал­кан­ска ду­ма, ко­я­то се за­паз­ва на се­вер от Ду­нав и днес там зна­чи ус­та. В бъл­гар­ския език до не­от­дав­на е съ­щес­тву­ва­ла тра­ди­ци­я­та го­ле­ми­те и изя­ве­ни май­сто­ри да се на­ри­чат ус­та, ко­е­то зна­чи, че уме­ни­е­то и раз­би­ра­не­то им е мно­го го­ля­мо и те се явя­ват учи­те­ли. То­ва е от­звук от уче­ни­е­то на на­ши­те мно­го древ­ни пра­ро­ди­те­ли. Снимка: Учителят на човечеството - оригиналът. От Просвещение

Творецът Бог, който дойде от небето и промени живота и човека. Според Християнството, това е Христос преди 2 000 години. А според рисунките от Магура това е станало преди 10 800 години, но изображението, може би, ни предсказва бъдещето: Идването на Христос, за да спаси човечеството.

.

Изображение 32 на Сурвакницата, едно от най-важните изображения в Магура  - знакът на пожеланието и осъществяването, намира се пещерата, а в околността на Белоградчик е като огромна и загадъчна фигура, изобразена чрез самата топография – геоглиф. (Проследи Изт.)

.

Текст към картата на преселението

Показаната плочка е намерена в пещера в долината Ач в Германия и е датирана на възраст 32 500 – 38 000 години, като за нея се знае, че е пренесена там с миграцията на кроманьонците от изток на запад. Плочката съдържа подобно копие на фигури от Магурата, чиято история е започната преди 42 680 години, а са допълнили рисунките преди 14 600 години.

Според трудовете на археологическия свят, миграцията на кроманьонците се е случила ето така: Те са се настанили в пещерите Магурата, Козарника и Бачо Киро преди 45 000-47000 години и след дълги години са се заселили в Европа. Стигнали до до днешна Германия преди около 37 000 до 38 000 години, установено сега с анализ на С14.

.

Ето един загадъчен образ на млада жена от последния етап на рисунките. Описва се, че е нероденото дете на Твореца. Снимана е от няколко гледни точки така загърната с красивия си шал и макар да е тук от хилядолетия, сякаш за първи път влиза в пещерата и е изумена от видяното (Изт. magnaaura и files.wordpress,). 

А може би, с присъщия си абстрактен ум, древният художник е вложил иронична багра в рисунката, като е изобразил нас, когато след хилядолетия посетим пещерата и ние ще бъдем с изумени очи от видяното в Магурата. 

.

 .Изображение на "Ноевия ковчег", отразяващо според Библията събитие, което се е случило по време на Потопа или предсказващо събитие, които ще се случи. (Изт.

.

.

Web Analytics