ДРЕВНИЯТ ГРАД ВАРНУ В АРИЙСКИТЕ ПРОСТОРИ НА ИРАН И БАЛГХАРА

Карта на древния град Варну, създаден там около средата на ІІ хил. пр. Хр. от легендарния герой Траетаон от племето атварни.

Възстановка: C 2010 Google Еаrth код А 70

.

В книгата „Зенд-Авеста" са описани 16-те арийски владения в древен Иран - името им произлиза от старо персийски aryanam, означаващо „земя на арийците“ и е свързано с ранните им миграции - “Вендидат", (VIII в. пр. Хр.). По сведение и в bg.wikipedia ираните-мидийци, наричали себе си с родовото си име арии

.

В ”Митове на Иран" - Москва 1998г., с.111-115; Раздел I четем: ечно съществуващият и творящ Бог Ахура Мазда казал на Спитама Зараустра: „За теб аз направих място за обитаване, даряващо покой, за да има малко радост там, която не е била. Целият телесен свят би се устремил в Арийския простор. Най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахура Мазда, за теб поръчех героят Треатаон от племето атварни да сътвори Варна с цитадела четириъгълна".

.

Ахура Мазда е върховното божество на доброто и мъдростта, което изразява силата на мисълта. На снимката в ляво. Негов посредник на Земята е Заратустра, който след получаването на Откровението и Вдъхновението от него (ратава Глава Ясна 28: 21), създава религиозно учение на Мъдростта и Правдата. (По сведение и снимката на religiology.org) 

.

Едно от най-старите записвания на "Селището Варна“ се среща в зороастрийс­кото свещено писание Авеста. (около ІІ хил.пр.Хр). На авестийски език в ясни по­читания и химни в Карде 3, Стих 13 и ІХ, т. 33. гласи: "И  жертва за него даде Наследника на племето Атварни, могъщият Траетаон, където във Варна имаше много жребци, хиляди крави и безброй овце." (Ат - на санскрит и на стбг е добър расов кон и тогава атварни ще означава конниците варни).

.

Траетаон  е вписан и в "Shahname (" Книга на царете") като герой на иранската митология и по сведение на "Аvesta" е създал град "Варна с цитадела четириъгълна" [3](Videvdat-Санкт Петербург, 1997. P.72). Баща му Атвия, като изпи сока от хаома и така той имаше син [4] . (Доп. Н.У: хаома е стбг вълшебната напитка сома). Траетаон донесе във Варна жертва на богините Ардсура, Дурга и Аша на всяка от тях по 100 жребци, 100 крави и овце, като ги помоли за помощ да победи тройната змия "Дахака". (Превод на писателя-историк К. Каменов). По описание на Рам-яща Траетаон се молил и на бог Вайе. В Пантеона на индийските богове Ваю е бог на вятъра, както е определен и в Българската митодология,  близко е до нашия глагол "вея". (По Уикипедия).

.

Астрално - отвъдно изображение на Ахура Мазда

.

В легендата, описана във “Вендидат", Траетаон изпълнил заръката на бога Ахура Мазда, като с конски  бяг за едно денонощие да определи границите на земята, на която да изгради своята Варна. Обгради я с дълбок воден ров и с елипсовидна крепостна стена - зад външната да се настанява добитъка и да се разпредели плодната земя, средната за обитаване от населението и вътрешна, в ко­ято да обитават владетелят с вел­можите и войните. И ги нарече с близки български имена медиана, средана и работна.

Според геометрията и Тълковния ни речник медиана е правата линия, която се спуска от върха на равнобедрения триъгълник към средата на основата му. Така той е възстановил прилагана от племето варни структура на обществото - триъгълник, от чийто връх се спускат решенията-медиани към четирите прислойки-касти до основата им. Това е известната тъй наречена "Кастова система Варна", създадена от прадедите му, пренесена и прилагана в миналото в Балхара и до днес в Северна Индия.

.

Индия ариите - вклчително и варните, пренесли и установили своя съвършено нов за света по онова време държавен ред, наречен Чатур Варнас - четири касти (сгбълг. четири), всяка със свои характеристики, цвят и значение.

Вождове на арийците

1.Брахмани - свещеници, мъдреци, учени и гуру-учители

.

2.Кшатри - войни, техните водачи, управители

.

 3.Вайши - търговци, занаятчии и непълнолетни  войни в обучение

.

 4. Шудри - земеделци и животновъди, вкл.

Парии или Кутри - безправни, незначителни хора. Свързва се с персийската кутра-дребен, дума родствена на нашата кутре-дребосъче.

.

Източник на схемата:  Книгата Бхагавата в описанието "Бхагавата-пурана" и в песен 7 (ІІІ-ІІ хил. пр.н.е.) на епоса Ведите (изт. Большая российская энциклопедия). Изт. и budha2.bg.

Според  Уикипедия: Членовете на трите висши касти се наричат дваджа (дважди родени). Дума близка до съвременния български език. Всяка една от тези, и другите български титли има дълга своя история, но запазването и у днешният ни език, говори за непрекъсната приемственост, между нашият народ и неговите прародители-ариите.

Специалистите с основание предполагат, че кастовата държавна организация е съществувала в прародината на ариите на Балканите - легендарната "Така наречената Варна". Подредена е по-долу:

.

Кана сюбиги – От Бога владетел

1. Духовенство – колобри, жреци, религиозни служители и учители

2.  Войнство – боили и таркани-главатари, боритаркан - командир на  бронираната конница; колесничари, багатури - войни, багаини - млади войни

3.  Търговци на злато, мед и сол; кърмч и жупан /управител/, седичия /

съдия/, бирч /бирник/, занаятчии, леяри на метал, зидчии, ковачи

4.  Земе-делци и животни-въди - коневъди, говедари, овчари, козари.

.

.

5.  Кутри-дребни (стбълг. кутре), безправни, неквалифицирани  работници  и слуги. Повече по темата Тук.

.

.

П. Добрев от БАН, счита, че от древните историци най-осведомен за Бактрия /Балхара/ е бил Ктесиас - гръцки лекар и писател, който е живял в Персия между 418 и 395 г. пр. Хр. В своята история от 23 тома, в извадките на Диодор Сицилийски и патриарх Фотий, те описват, че  през 327 г. пр. Хр. тази земя е завладяна от Александър Македонски. Според летописците, които са го придружавали, преди да достигне Балх, Александър завладял първо древна Ариана /дн. Герат/, откъдето се насочил към планината Хиндукуш и през нея - в Балхара (по-късно наречена от гърците Бактрия). Там Александър превзел един древен град, наричан от тях Аорн-ус, а от местните жители ВАРНУ. Това бил вторият по големина град и неговите руини до днес личат недалеч от град Хулм и столицата Балх". (Изт. Димашки. Нокбат ед-дар (на араб. ез.), Копенхаген, 1874 г., стр. 16-25 и цитат в Сагата на Петър Добрев - бел. 2).

.

"Древната държава Бактриа в дълбоката античност е създадена от преселници-арийци и е считана за едно от най-прочутите царства в Азия - е мнение на Бернард Сержент- президент на Société de mythologie française - на снимката в ляво. Той пророчески нарече древните балкански Арии "Първи жители на бъдещето". И още казва той: "В Балхара (с променено име Бактриа през 255 г.пр.Хр. от гърците, бел. Н.У. ) през епохата на бронза възниква блестящата цивилизация на ариите в тази държава, едновременно с тази на Харапа и Мохенджо Даро около реката Инд. В началото ариите идват като завоеватели, но скоро отношенията с местното население добиват стопански характер и днес културата до голяма степен и физичния облик на населението от индийския свят, са променени основно от наследниците на ариите. Друго важно доказателство е огромната близост на древния предбактрийски език на преселниците арии със санскритския език до степен на пълно взаимно разбиране" - от книгата му "Genese de l’India", Koпeнхaген , Leuven (Белгия) p. 180, 31.VІІ.1996 г.

"Античното царство Балхара е съществувало от около 3500 години и е наричано с близки имена: Бахлика при индийците, Балхара при тохарите и Бахлика при персите" - пише и Ш. Камалиддинов в Историческая география IX - начала XIII в., стр. 298-316. В Европа страната е известна с гърцизираното си име Бактриа.

.

Нанесените изображения на картата означават следното:

.

.

Бивакът с двете знаменаее най-горе в дясно и е бил предназначен за обучение на багаинитеф - младите войни. Там са били разположени спортни съоръжения, стрелбище и временни жилища.

.

Кварталът на занаятите е в лявата страна, отбелязан е чрез символа човешка ръка, която създава материалните блага. Тук е била работилницата на варните за обработка на златната руда, познание усвоено още през V-ІV хил.пр.н.е в легендарната "Така наречената Варна" и предавано от поколение на поколение. В другите работилници, някой от тях са и жилища на майсторите, били изработвани прочути артизделия. Китайски източници съобщават, “през 424 г. от Балх и Варну идват майстори, които научават китайците на един рядък занаят - отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; цитиран от Добрев в "Сагата", 2002, с. 106].

Древната Балхара се е славила в целия Изток и със своите майстори-занаятчии, наследство предавано от поколение на поколение в тяхната далечна прародина Бълг-ария, прочута с това, че там за първи път в света е обработено златото преди повече от 10 000 години

В истинското умение и във великолепието на арт изделията на старите българи-бактрийци може да се убедите в статията Древното съкровище на Балхара - 21 618 златни, сребърни и от слонова кост предмета.

.

Кварталът на знанието е показан чрез символичната отворена книга. В просторните жилища на учителите, по стбг даскалите. Учител на санскрит е आचार्य, произнася се ācаrya, 3-то определение в Българо-санскритския речник. Буквата ā с ударение се произнася а или у и на стбг става уча`рия и в Тълковния ни речник е определен като учи`тел. На индийски учител е गुरु guru 4-то определение. От magicalindia научаваме, че преселените там арийци изпращали децата си да се обучават в дома на видни учители, където те живеели като част от семейството му и наред с обучението, помагали в домакинската работа. По-възрастните ученици посещавали изградено училище, където изучавали религия, философия, астрология, медицина и изкуство. Училище на санскрит е विद्यालय, произнася се vidyāznaya, от стбг видѣт - виждам, зная.

В квартала на знанието били и жилищата на хората, които са се занимавали с научна дейност, както вероятно е било и при дедите му в по-древния им град Варна, където те там създали първата цивилизация в Европа от преди 10 000 години пр.н.е. и съществувала до заливането му от Черноморския потоп през 5650 г. пр.н.е.

.

Търговският център - първото изображение от поредицата долу в дясно е отбелязан с печат, отразяващ наличието на значим за Северна Азия Търговски център. През 2000-те години американският проф. Д. Хиберт под пясъка откри една огромна сграда. Оказа се, че е търговски център, където бяха намерени много вдълбани печати от кехлибар, използвани в древните търговски пътища за удостоверение, че пътник е преминал и каква стока превозва. Анализът, направен в Харвард със С14, на парче въглен, намерен в сградата, показа, че тя е от 2300 г.пр.н.е., съобщи той по време на симпозиума там.

От тук е минавал легендарният Път на Копирната, свързващ Китай с европейските земи. Оазисите са били пътни спирки за почивка и презареждане с провизии. Извършвало се и проверка на документите. Това подкрепя тезата, че жителите на тези Оазиси са първите митничари в света.

.

През 2014 година Агенция Синхуа публикува карта

и описа търговските пътища на коприната от Китай до Холандия.

По суша Пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на запад през Урумчи, спуска се на югозапад към Авганистан (на картата с трите една до друга червени точки в древността са били споменатите градове с български имена Балх, Варну и Мадар(а), доп. Н.У). Пътят на коприната преди и сега пресича Иран, Сирия и Турция. От там през Босфора достига Варна и продължава през България, Румъния, Чехия и Германия. Завива към  Холандия и стига Венеция. Там се събира с морския път на коприната. (От memoriabg)

Големият градски хамбар - второ от поредицата по-долу. Бил е предвиден за хранителен резерв при обсада на града от противника.

Везните изобразяват закрития и открит пазар.

Ритуалното златно блюдо - четвърто в поредицата, е едно от изделията на Древното съкровище на Балхара, което съдържа 21 618 златни, сребърни и от слонова кост предмета. Счита се, че това е най-голямото съкровище на артизделия, открито в градовете Балх, Варну, Мадара и Гонур тепе. Голяма заслуга за това има руският проф. Виктор Сарианиди, който посочи, че е създадено от преселите се арии от древната им родина. Повече по темата Тук.

Кварталът на бедното население - кутрите е горе над червената разделителна за кастите линия. 

Стражевите кули - на всяка от четирите врати на крепостта е имало по една кула.

Слънцето в центъра е като обобщаващ израз и вид на слънчев град. Проф. Рама Каушик, преподавател в СУ-София, в 11-те хиляди сходни санскритски-български думи посочва няколко пъти варну като слънце - в смисъл на слънчев град (стр. 286 и 287 на Речника). В иранската митология Ахура Мазда освен като бог на Мъдростта е определен и като бога Слънце.

.

Но да споменем от къде са дошли тези земеделци, грънчари, златари, митничари -  ранните жители на тази култура?

Проф. Виктор Сарианиди - от института по Археология в Москва по време на симпозиум в Харвард - САЩ, твърди, че корените на тази цивилизация са на арийци-преселници в Бактрия и Маргиана. Подкрепиха го, че те са европеидните нашественици от Север. Той показа на екрана стилистичната свързаност на руйните. "Всички селища изглеждат така сякаш са били изградени в един внезапен порив на строителство, като че ли творец е един единствен архитект. Най-големите сгради на културата имат площ колкото малко футболно игрище. Крепостните стени на селищата са имали 3 метра дебелина и са служили и за защита и като по-горни улици, отвъд тях е имало дълбок ров, пълен с течаща вода, а след него се простирали добре обработените земеделски земи. Подобна е структурата на градовете Балх, Варну и Мадр". 

 .                                                                                                    

ългарската столица Балх е имала площ от около 4500 дка. Близък по размери и вид е бил вторият по големина град Варну - поясни професорът, отразен във вестник Вашингтон пост от 14 юли 2004 г.

Арабските географи Якуби и Мокадаси имат свое описание като град с 200 000 жители и са много впечатлени от градоустройството му, красивия дворец и храм Наубаха. И според тях градовете са били разделени на три части, всяка обградена с крепостна стена. Във вътрешната част е разположен замъкът на владетеля и храма. Средната част е била съставена от занаятчийски квартали. Отвън е имало предградие на многолюдно население, което се е занимавало със  земеделие и животновъдство. Имало е много пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци». Улиците на Балх били широки и прави, застлани с камъни, от двете им страни растели дървета. Имали канали за чиста и отпадъчна вода. Край градовете били засадени лозя и овощни градини.

Преживе проф. Георги Бакалов, когато обсъждахме темата, сподели, че всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родовото си име, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища.

Според един от преписите на известната поема „Шах-наме" столицата Balkh и големите градове Warnu и Madr са наричани “люлката на царете” и заедно се включват в ядрото на Стара Велика България. От там са произлезли владетелите от рода Дуло - Кубрат, Еспор/Аспарух и ред други. Българското име Балхара е записано в „Шах-наме". И летописецът Фирдоуси дава същата насока за местото и името на държавата Булг-хар", според ст.н.сътр. Петър Добрев от БАН в "Сагата за древните българи" - стр. 23-24

.

 Ето и картата на древна Балхара в ІV в. пр.н.е.

(NProf. N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999, чрез soas.ac.uk)

.

.

нижовният паметник  “Ашхарацуиц” в VII век определя българите, заедно с родствените им масагети и саки като най-развитите народи в Централна Азия. 

Трябва да се посочи, допълва П. Добрев, че различните източни народи са произнасяли пълното й име по различни начина, тъй като в началото на името е стояла гласната буква „Ъ", която липсва в санскрит и в техните азбуки. Характерно е също и това, че в средата на името стои в едни случаи звукът Х, в други ГХ, а трети Г, чието произношение също е било променяно в различните езици. Ето защо в своя оригинален вид името на древна Балхара е звучало като Бългх-ара и става ясно, че сведенията се отнасят за нашите древни предци Бългх-арии. 

Известните историографи Агатий Миринейски, Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски уточняват, че до планината Имеон, в долината на река Амударя (известна и като Окс) е държавата Балхара. Тя е родина на множество знаменити герои и царе, които дори след преселението си в Индия са наричали себе си с името Балх-Арии". Това си име запазва народът, който под натиска на Седем съдбовни причини се е наложило да се преселва през вековете от прародината си и да се установява в нови земи в Средна Азия и Прикавказието и накрая се завръща в земите на дедите си Дунавска Бълг-Ария.

.

средата на I хилядолетие пр. Хр. в земите на градовете около Балх, Варну и Мадр се развива мощна цивилизация.

Но под натиска на многобройните монголски племена ариите продължили на запад и се обединили с ариите от историческата провинция Ария в Афганистан. От там те достигнали до езерото Ур и създали селището Варна, близо до столицата Баку на Азърбайджан. Пътят на това придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

.

Преселението на племената, вкючени в ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на последвалото преселение на древните българи, (включително и варните Н.У.), от Индия и Балхара към степите северно от Кавказ до Канство България в първите векове на новата ера. И тук се съобщава, че от средата на І хил.пр.н.е. до неговото разрушаване от монголите (1221 г), Балх е един от най-големите градове на Изтока. В Свещената книга на зороастрийците [583, с. 43] се упоминава Заратуштра, като основател на древната религия на ариите-огнепоклоници, който е живял и проповядвал в Балхара. (По сведение на Ш. Камалиддинов, Историческа  география, глава 3,3-4).

.

Друга причина древните българи да построят Балх, Варну и Мадър на това място са няколко важни търговски пътища, включително и пътя на коприната.

.

Карта Пътят на коприната, публикувана от Агенция Синхуа.

По суша Пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на запад през Урумчи, спуска се на югозапад към Авганистан (на картата с трите една до друга червени точки в древността са били споменатите градове с наши имена Балх, Варну и Мадар - доп. Н.У. Пътят на коприната преди и сега пресича Иран, Сирия и Турция. От там през Босфора минава край древна Варна в българските земи и продължава към Румъния, Чехия и Германия. Завива към  Холандия и стига Венеция. Там се събира с морския път на коприната. (От memoriabg)

.

Релефът Мадр в древвна Балхара, сега в днешен Афганистан - прототип на българския Мадарски конник. Източник на оригинла на снимката: N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999. По повод, че ценната историческа скулптура е повредена след обстрела на талибаните.

.

Работен сектор

.

Мургаш тепе - двореца и храма "Бог на огъня" в палеолитния град. Реконструкция Google Earth,

сега на територията на Авганистон и Туркестан

.

Величие и руини на древ балх цивилизация

.

Древ държ Балхика и Балх

.

Селището Варну в древен Иран - статията в Гугъл  (виж за забравена инф)

 Във "Веда словенах" е отбелязано "Преселението на народа от крайна земя на Дунав" и е споменат Читайска(Читаня) краля. Центърът на поселението ни е бил около Черно море.  Веркович и Иван Гологанов

.

Карта на древния град Варну - оригиналът от С Google Earth код 70

.

Web Analytics