Племе = Варна

.

Племе на санскрит е वर्नह्, след транслитерация става varnah . - изт. glosbe.bg, в санскрит буквата h се пише, но не се произнася.

.

Буква на санскрит има две определения: едното е аksara, идва от      i  varva аksara i  varva

ПРЕВОДИ
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
akṣara
ГРАМАТИКА
  • अक्षर (akṣara) m.
  • अक्षर (akṣara) n.
  • अक्षर (akṣara

***

Линк за буква=варна  https://glosbe.com/bg/sa/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

वर्ण

noun
ПРЕВОДИ
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
varṇa
ГРАМАТИКА
  • वर्ण (varṇa) m.

Уточни с За буквите... в ПнаБ  http://www.pamettanabulgarite.com/page/7000-2

Web Analytics