Племе

.

Племе на санскрит е वर्नह् varnah - изт. glosbe.bg, в санскрит буквата h се пише, но не се произнася.

.

Буква на санскрит има две определения: едното е अक्षर aksara, второто е वर्ण varna - изт. glosbe.bg

Web Analytics