. Древните българи са Библейски хора

.

Древните българи са Библейски хора.

Проф. Атанас Стаматов в книгата си "Tempora incognita"- като използва библейски генеалогии и поредица летописи, установява:"Деветият син на хазарския Върховен бог Тогарма е Булгар [Виж Cassel P., Togarma: Avari, Hazari, Bulgari, с. 95]". В “Книга на страните“ летописецът Ал-Якуби пише, че библейският род на Тогарма е много древен, от него са Ной и синът му Сим - а той има син Зиези, от които са и българите. Според "Битие"7 Ной е избран от Всевишния Бог да построи по негово наставление кораб и да приюти близките си и животните им. И когато след 150 дни водите се оттекоха от земята и всичко мина благополучно, Бог благослови Ной, синовете и снахите и цялата му челяд, като каза: "Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ето Аз сключвам Своя завет с вас и с потомството ви след вас", описва "Битие"9.

Този кратък преглед на богоизбрани и съдбоносни събития ни убеждава, че древните българи могат да бъдат определени като библейски народ.

.

Древните хора, живеещи в близките и по-далечни български земи на пещера Магурата са били известени за Черноморския потоп през 5560 г. пр.н.е. и са изрисували изображение, наподобяващо "Ноевия ковчег".

(Изт.) и при ИТИ

**********************************************************************************************************************

ай-ранните следи от човешко присъствие във Варненските земи са засвидетелствани от преди около  30 000 години в местността “Побитите камъни”. Изт. mgu.bg. Намерените 12 000 сечива на труда - първите човешки изделия у нас, прочудливите стълбове, някои оформени като човешки фигури и сакралният кръг ни убеждават, че древните заселници са имали висока култура и свое Духовно Верою. Нашето внимание ще бъде насочено към произхода и значението на древните български думи, които правдиво пресъздават историята ни. А след своето развитие в хилядолетията и наложените от съдбата им Седем преселения в Балхара и Древна Индия (ІІ-ІІІ хил.пр.н.е.) са послужили за основа на международните езици санскрит и хинди.

.

.
Плочка от слонова кост

бе открита в пещерата Ач - Германия и на нея е изобразена човешка фигура с вдигнати около главата ръце (сн.1), подобни са много магурски рисунки на хора (сн.2). Затова учените считат, че подобни изображения принадлежат на обща култура - Оринякската култура (Aurignacian). След анализ със С14 нейната възраст е оценена на 32 500 години, но при нас Оринякската култура идва значително по-рано. 

Археологическите и генетичните данни очертават две основни вълни в първоначалното заселване на Европа от Хомо Сапиенс. При първата вълна те навлизат в Европа от Близкия изток през Босфора преди 47000 години. Това установи изследователски екип от Института за антропология "Макс Планк" в Лайпциг и български учени от БАН, които откриха през 2015 година в пещерата Бачо Киро находки от кости на животни, оръдия на труда от камък и кост и пет човешки скелета. Според изследванията на ДНК те са на възраст между 45 000 и 47 000 години. А това означава, че това са първите предци на хомо сапиенс в Европа. Те са имали нов тип поведение и начин на живот. Намирали са подходящ кремък от далечни находище, за да изработват от него различни сечива: остриета на копия за лов, ножове за обработка на убитите животни, за направа на брадви, чукове, въдици, харпуни, шевни игли и украшения за лична употреба, а разказа Ценка Цанова от института "Макс Планк".

 Карта на човешкото навлизане през Босфора и Дарданелите

и неговото преселение в Европа по време на Оринякската култура преди 45 000-35 000 години. В древните български земи са показани средищата на Побитите камъни край Варна, пещерите Бачо Киро, Магурата и Байлово край София. (Изт.)

.

При втората вълна те пак навлизат в Европа през Босфора преди 40-43000 години, както е видно на картата. След няколко хиляди години живот тук, разумните продължават да развиват културата си, а нарасналите им умения в земеделието и животновъдството и плодородните земи броят им значително нараства. Тогава част от тях на вълни на вълни се разселват в Европа в показаните на картата години. 

И спазвайки строгият исторически анализ, след като броят им значително се е увеличил, установено, те се заселват на Побитите камъни край днешна Варна, вероятно и по другите наши земи, Една част от тях са се заселили в Европа, стигнали са до днешна Германия преди около 37 000 до 38 000 години, установено сега с анализ на С14 и показаната карта. Навсякъде разумните човеци разнасят, придобитите знания и умения тук и създават рождени гнезда на древната европейска култура. Най-ярък е примерът с хората от Побитите камъни, които създават първата европейска цивилизация, определена от находките във Варненския енеолитен некропол и призната от всички съвременни учени. Подробни доказателства и изводи в електронната книга за легендарната "Така наречена Варна".

 

.

****              .                   .

Намерихме общо 1020 общи по значение и произношение думи в българския език и хинди; древно български етноними в Индия и имена на ведически божества в българския език и фамилии Намерени са 328 общи или сходни по значение и произношение думи в български и хинди (3,5 % от най- често употребяваните думи в съвременния хинди). Корелацията на българския със санскрит е многократно по-ниска. Това навежда на мисълта, че в хинди са останали следи от директни древни контакти на индусите с жив древно- български език. Освен общите думи са открити 647 различни древно- български етнонима (имена на градове и местности (топоними) и водни басейни (хидроними) образувани с основа родовите имена на древните българи (кутигури, утигури, Дуло и т.н.)) в Индия + 45 имена и синоними на 33 ведически или хиндуиски божества в българските имена или фамилии, или имащи функции, които се разбират на български по имената им (които са на санскрит). Имената на тези божества образуват 74 български фамилни имена.

.

Web Analytics