За Ред

.

в изображение №12 има и други танцуващи фигури.

.

Ето ги, застанали не в поза "мирно", а в поза "готовност" да действат, това идва да ни покаже, че те са достигнали по-високата степен на съзнанието - от послушници са станали изпълнители. 

.

От тези техни действия разбираме, че те са осъзнали мисията си: да създават, да съхраняват в паметта си знанията, като спазят заветите на почитания от тях бог на Мъдростта Хермес. А в 1031 изображения притворили знанието си бъдащите хора край пещера Магурата и в хиляди артефекти и надгробни дара на хората край Варненския енеолитен некропол. В двете средища на 

българските земи от 42-43 000 години и неспирно през хилядолетията

От първите

И стигаме до прозрението, че това е една прадревна Бълг-арийска цивилизация. За варните тя е световно призната, а магурите чакат своето справедливо признание.

.

Кои сме, от къде сме, какви сме?

Кои сме?

Ние сме бълг-арии. Такова ни е името от незапомнени времена, непроменено до днес и во веки веков. 

От къде сме? 

Ние сме тукашни, местни хора от преди 42-43 000 години. Населявали сме Мизия, Тракия и първите земи, упоменати като Европа.       

Какви сме?

Нека другите разкажат за нас. Наричали са ни по разному, без да ни питат. Дори са ни определели като "Хора да Бъдещето". Защо?  Бернар Серсажнт ще каже. Той е 

.

Другото име, с което сме известни, е варните. Хората, които съумяха край бреговете на Варненския енеолитен некропол да изградят цветущ град - легендарната "Така наречена Варна", създадоха първата в Европа цивилизация, но поради Седем съдбовни причини част от тях бяха принудени да се пресилват в Евразия и там разнасяха знания си. Създаваха свои държави   Заедно с народите, при които трайно се настаняваха, създаваха подобен на техния 12 цветущи градове и древни култури, носеха със себе си своя майчин език, традиции и навици.    

***

В българските земи от 42-43 000 години и неспирно през хилядолетията

От първите

и те като единен народ са имали същото  - да създадат, съхранят и разпространят познанието.

.

****

****

И  и просветление.

В поредица от     до тук се изясни, че рисунките от Магура са направени по времето на Второто Слънце – преди 14 600 години (вижте различни предположения за тяхната възраст)

.

.

Картата показва главните средища на Оринякската култура, както те са установени досега от археологията. С първите четири точки там са отбелязани Побитите камъни край Варна, пещерите Бачо Киро, Магурата и Байлово край София. (Изт. КК)

.

Втората вълна на Хомо Сапиенс е многобройна и те имат значително по-висока култура. Пак навлизат в Европа през Босфора преди 40-43000 години, както е видно на картата. След няколко хиляди години живот тук, част от нашите предшественици се разселват в Европа. През това време се създават многобройни пещерни рисунки и статуетки, останали като класически паметници на древната култура.

Карта на средища на Оринякската култура

.

Картините в пещерите Ласко и Шове - Франция след радиовъглеродно датиране са на 17 000 - 32 000 години и до края на ХХ век се считаха за най-древни. Те изобразяват животни без да е вложена в тях абстрактна мисъл. Най-известна е картината на бик дълъг 5,2 метра в пещерата Леско.(Изт. touropia.com) Те са нарисувани с цветни бои, а за всички анализатори е известно, че черните бои се използват по-рано от цветните.

"Българо-американски екип от учени изследва кремъчни късове, кости и следи от огнища и направи извода, че най-старите следи от обитаване на пещерата са от 50 000 г. пр. Христа. А рисунките, направени с охра, са от късния халколит" -  сподели Ивайло Крумов, директор на Историческия музей в Белоградчик (Изт. Арх. журнал). "В края на 2010 година и руски учени посетиха Магурата и установиха хипотезата, че възрастта на рисунките вероятно е 40 000 години" - добавя Кирил Кирилов, председател на Археологическото д-во там.

.

Интересно е, че тези наши древни предци са имали спомени за едно доста далечно от тяхна гледна точка минало – цели 28 080 години назад! Ние сега не помним такива периоди от време, а имаме себе си за много развити. Как тогава успяха хората от преди 14 600 години да запазят в спомените си историята на съвременния човек, която е започнала почти 30 000 години по-рано?

Образованието

От Магика Индия научаваме, че ариите - преселници от Мъртвото море, след потопа наречено Черно море, според тяхната традиция предавали знанията от учител на малък брой ученици и то само от "ухо на ухо" чрез запаметяване, а не в писмена реч. Учениците живеят в дома на учителя и помагат в семейните задължения. Така се осъществявал целодневен контрол и често, нeпосредствено припомняне на заученото. Подобно е усвояване на професионалните умения от майстор на помощници и от баща на син, който е имал завета да продължи професията на баща си. Така се създавали дълготрайни потомствени фамилии, достигнали при нас с имената си Шивачев, Кожухаров, Шапкаров, Гайтанджиев и подобни. 

Оказва се, че рисунките от Магура са запис на изключително сложно и всеобхватно познание, което е толкова мащабно и фундаментално, че най-добрият начин да се представи е чрез образи. Това знание трябва да е било достъпно по някакъв начин за хората – дали са го видели някъде, дали сами са достигнали до него или им е било дадено, факт е, че едва сега силно развитата ни наука дава обяснения, които чудесно съвпадат с конфигурацията и пропорциите на рисунките.

Но не само че хората са го получили – те са го и разпространявали. Намират се стотици следи, които сочат, че в продължение на хиляди години символите от Магура са разпространени сред множество народи. Това значи, че е действала някаква древна школа, която е просветлявала човечеството.

Оказва се, че такава школа възниква  преди около 40 000 години и след това се разпространява и в Западна Европа. Първите следите от нея се намират в пещерата Козарника, където са намерени първите следи от абстрактни записи. Такива има дори и от по-старо време – от преди 1,4-1,6 милиона години пак в същата пещера, но интересният момент е 42 680 години назад.

Понеже рисунките от Магура ясно указват, че историята започва преди 42 680 години. Какво толкова значимо се е случило тогава.  Според историческата наука около преди 40 000 години много е нараснало разнообразието от използвани сечива на труда и поява на начални технологии, развил се е езикът, хората са започнали да мислят абстрактно и да си съдействат – да организират дейността си.

.

Датата 40 000 г. пр.н.ера е приета от учените като една граница в развитието на човечеството.

Имало е систематизирано предаване на познанията. Това по своята същност е школа, а предаването е било изключително точно и надеждно. Най-същественото знание се е предавало от учители на ученици, но не всички са били посвещавани. Затова тази школа е била скрита, тя е била окултна. Началото на окултните школи е поставено преди около 42 000 години с направата на първите рисунки в пещерата Ласко във Франция. Но те само изобразяват околните животни, без да е вложен замисъл. Прадревните пещерни рисунки от Африка имат житейски характер.  А рисунките от Магура са апотеоз на абстрактната мисъл - трудно проумявана и днес.

 Но откъде все пак идват нейните знания? Част отговора е даден от самите рисунки

Генетиците определят, че рисунките на мъжете - с широките си рамене и стройни нозе - имат формата на Y, а жените - с тънкия си кръст и широк ханш - имат формата на X, а това са X и Y хромозомите на ДНК, от която зависят умствените, езиковите и телесните характеристики на човека.  

.

.


Изображение №3. Една Белоградчишка скала, оформена като глава, .

наподобяваща изображение в Магурата.

.

Рисунките и чертежите

Обстойно пояснение на рисунките

рисунките носят изключително много информация наведнъж. Те предават ситуации, емоции, събития – винаги наведнъж и като едно ясно цяло.

.

Изброеното дотук показва, че направата на рисунките от Магура е едно много добре премислено начинание, а не импулсивно действие. При това положение няма много варианти за мотив за рисуването им. Било е очевидно важно начинание, в което са вложени много сили и голям риск. Такова начинание може да бъде само оставянето на послание с надеждата да бъде намерено и разбрано в някакво много далечно бъдеще.

.

Понеже са положили всички необходими усилия да осигурят дълготрайност на посланието си, то вероятно са имали съществени причини, че в близко бъдеще няма да има хора, които ще са способни да намерят рисунките и да ги разберат. По някои особености личи, че рисунките са правени в момент на планетарен катаклизъм, който е и изворът на песимизъм , че да може да разчете записаното знание. Основание за такова предположение е сцената, представена в Изображение 6 (част от панорамата с твореца и Ма, кръгът с точката, српът,буквите А, Б, Д, С, Т и строя). (Изображение 6. Древна историческа сцена от Магурата, която има изключително значение за познаването на човешката история - от КК. Също виждаме един обект, дошъл от небето, който променя развитието на човечеството. Там изглежда, че някакво тяло от небето е повлияло нишката на живота, като я е скъсало. Възможно е това да е изображение на планетарен или местен катаклизъм. В зависимост от посоката на разчитане, която в Магура изглежда да е дясно-ляво, може да се направи и друго предположение. Че гостът от небето всъщност е променил колебливия, лъкатушещ и тесен до тогава живот, като го е подобрил значително. Тогава рисунките може да представляват не опит за спавяване на знанието, ами първичното му тълкуване и записване. Имам предвид на знанието, което е донесено от това небесно тяло. При всички положения то има съществена роля, щом за неговата поява и въздействие е отделена цяла сцена.

.

Осмислянето на всичко дотук води до виждането, че рисунките са действително абстрактен запис на някакви идеи. Следователно, мотивът за направата им е запазването на някакво познание, а не изобразяване на ежедневието..

На рисунките от Магура е била отредена най-великата надежда в света: отново (или изобщо) да има просветено и разбиращо човечество. 

.

Възрастта на рисунките

В Западна Европа има пещери, в които са нарисувани коне и бизони с цветни бои. Те са датирани на възраст от 20 до 40 хиляди години, а за всички учени е известно, че черните бои предхождат цветните

.

***

.

Образование

Арийците почитали учените личности. Те изпращали децата си да се обучават в дома на видни учители, където те живеели като част от семейството на своя преподавател. Наред с обучението, децата помагали на семейството на своя гуру в домакинската работа, носенето на дърва и отглеждането на животните. Учениците получавали познания не само в областта на религията, но и в областта на философията, астрологията, медицината, политиката и изкуството. Курсът на обучение продължавал до пълната подготовка на младите хора за бъдещия им живот. След завършване на училището, родителите на учениците донасяли на учителя различни дарове като израз на благодарност за получените от младежите знания и почит към самия учител.
Арийците разделяли човешкия живот на няколко стадия: първият се свързвал с ученическите години, вторият със създаването на семейство и следване на семейните традиции, третият бил подчинен на служене на обществото, четвъртият се състоял в оттегляне от обществения живот и търсене на духовното пречистване на личността.

.

Език и култура

С идването си в Индия през ведическия период, ариите донесли със себе си не само своята религия, нов социален ред, но и нов език - Санскрита.
Те синтезирали в едно своите традиции, ритуали, ритуални химни, митове и поеми и така създали Ведите, най-старите текстове в света. Векове наред текстовете на Ведите били предавани устно и едва в по-късно време били записани. Според хиндуистката традиция и религия, в основата, на които стоят Ведите, се смята, че Ведите не са сътворени от хората, а са дадени от боговете на светите мъдреци. Съществуват четири вида Веди:
„Риг-Веда” (книга на химните), в която са събрани различни религиозни химни, свързани с богослужебните ритуали
„Аюр-Веда” (книга за мантрите, които се изпълняват при определени жертвоприношения на боговете). Знанията на „Аюр-Веда” се използват и в областта на природолечението
„Самаведа” (книга на песните). Тази книга включва в състава си ритуални песнопения „sāman”
„Атхарваведа” (книга на заклинанията) - тя съдържа знанията в различни области на древните мъдреци.
През Ведическия период се създават и двата големи епоса - „Рамаяна” и „Махабхарата”.
„Махабхарата” е епическа поема, включваща в себе си множество повествования, басни, притчи, богословски разсъждения, химни и космогонни митове. Поемата е съставена от 19 книги и 100 000 двустишия, като с това се превръща в най-голямата епопея в света.
Според митовете и легендите неин автор е мъдрецът Вяса, син на царицата на Куру - Сатиавати и нейния съпруг - мъдреца Парашара. При създаването на „Махабхарата”, Вяса помолил богът на щастието - Ганеша да бъде негов писар. Богът-слон се съгласил, но поставил едно условие - мъдрецът да рецитира стиховете от епическата поема, без да спира. Вяса приел условието като преди това поискал от Ганеша да се опита да разбере всеки един стих, преди да го напише. Когато мъдрият човек диктувал епоса, богът правел малки паузи, за да осмисли по-добре съдържанието на стиховете. Тези паузи били използвани от Вяса като възможност да измисли новите истории.
Според друг разказ по време на писането на Махабхарата перото на Ганеша се счупило. Той толкова бързал да запише чутото, че счупил един от бивните си и продължил да пише с него.
Тази постъпка на бога била символ на това, че колкото и жертви да се правят, те са недостатъчни, когато хората се стремят към познанието.
Една от интересните истории в тази голяма книга е свързана с войната между династията на Кауравите и тази на Пандавите. Освен нея в състава на епоса влизат: „Бхагаватгита”, разказите за Дамаянти, Ришиясринга и множество философски съчинения.
Друга голяма епическа поема, създадена по това време, е „Рамаяна”.
Тя съдържа 24 000 стиха и 500 песни, разположени в 7 книги, които разказват за живота на Рама и Сита и борбата на принца на Айодия с демона Равана. Предполага се, че Рамаяна е написана от поета Валмики, който се счита за баща на санскритската поезия.
С течение на времето, арийската култура се смесила с местната култура като придобила по-философски и медитативен вид. Независимо от превратностите на съдбата и историята, от противоречията в съвременните схващания по темата за арийската миграция и различните теории на учените - историци, онова, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арийци, изразена в тяхното виждане за живота и света:

„Това, което сме ние, е плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света.”

.

Източник: magicalindia.info 

.

Финикийската азбука основа на европейските азбуки?

В Магурата са открити единични буквени знаци на девет азбуки. Сякаш в незнайно хилядолетие тук се е състоял световен по значение преглед на писмеността, който иска да ни окаже, че всяко епохално дело има едно майчино начало и неговото дъщерно развитие.

.
Голяма и благородна е заслугата  му да намери, изписаните по стените на пещерата български букви, да ги подреди и ги съпостави със съвременната ни кирилска азбука.

.

Web Analytics