Санскрит - ведически период и език на бъдащето

.

Санскрит

Пред класическата му форма се нарича ведически санскрит, като езикът на Ригведа, датиращ от около 15 век пр.н.е., и това е най-старият и архаичен етап от развитието на санскрит, известен в наши дни.[5] Това прави езикът на Ригведа един от най-старите индоевропейски езици, за които има запазени сведения.[6]

.

.

Дънов за вит. и санскр. езици

.

Всичките добри хора като се срещнат, те се познават, говорят си. Единият може да говори на български, другият – на френски, но разбират езика си. Когато Духът дойде в човека, когато Любовта дойде, вие ще говорите на всички езици и онова, което говорите, ще ви бъде понятно. Преди санскритския език е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало.
Един ден, когато мисълта на хората се уеднакви, те ще имат един общ език.

Учителя Петър Дънов (От spisanie8.bg)

.

Видео Песни на ватански език  и Тълкувание на ватан  

.

Инд философия и Дънов

.

***  Нова инф

Изтъкнати европейски учени, считат, че съществува единна индоевропейска езикова общност. Френският академик Жан Силвайн Байи пише, че родината на арийците, които говорят на санскрит, е била разположена в европейските георграфски ширини. (Текст от sanskrit oum.video)

.

***

.

Кой ще бъде езикът на бъдещето?

Във вестник "Вашингтън пост" немският лингвист Улрих Амън публикува своето 15-годишно изследване за топ три езика:

1. Китайският е роден език на три пъти повече хора в сравнение с английския. Но китайският почти не се използва в науката, труден е за четене и писане.

2. Испанският е много популярен като втори чужд език в училищата в цял свят.

3. Френският в последното десетилетие възвръща водещата си роля благодарение на демографския растеж на Африка, където се употребява. Банка Natixis подкрепи научно изследване, което прогнозира, че до 2050 г. френският ще стане най-разпространения език.

И все пак кой език ще доминира в бъдеще? Английският ще държи сериозни позиции, но няма да е достатъчен за общуването на цялото човечество и има сериозни политически опоненти. Реалните прогнози сочат, че ще се наложи изборът на един неутрален, утвърден, удобен и широко разпространен още в далечното минало език.

Древният санскрит има вероятност да бъде език на бъдещето. За тази цел предпоставки са: богатият речников състав, който дава възможност да се произнесе изречение с минимален брой думи, сравнително опростената граматика, гъвкавата лексика, най-изящната словесност от всички езици в света. Според утвърдени лингвинисти около 97 % от езиците в Европа, Америка и Азия са получили своето развитие под негово въздействие и ако знаете санскрит, можете лесно да научите всеки популярен език на света. В първите години на ХХІ век най-добрите и най-ефективни алгоритми за компютри бяха създадени на санскрит, а не на английски, немски и френски. Затова санскрит е един от езиците, които са обект на сериозно внимание и обсъждане на ООН за всеобщ език на народите. Тогава заедно с майчиния език броят на двуезичните хора ще се увеличи значително в световен мащаб. ( От danybon.com  и hystory.mediasole.ru)  

.

Проф. Рама Каушик - изтъкнат индийски лингвист, с негова помощ бе открита специалността индология в СУ "Кл. Охридски", споделя: "Санскрит днес е един от 20-те официални езици в Индия, които включват над 60% думи от санскритски произход. Чрез него се издават вестници и списания, публикуват се изследвания на науката, създават се  художествени произведения." (От iztok-zapad.eu)

.

***    Всички световно признати експерти знаят, че има един-единствен фактор, който непоколебимо и абсолютно достоверно може да даде информация за историческата съдба на един народ - езикът. Историческите източници, фолклорът, надписите, археологическите артефакти - всичко това може да бъде фалшифицирано, манипулирано или повлияно. Езикът обаче е толкова мощна и непоклатима конструкция, на която само много големи периоди от време, хилядолетия, могат да влияят, и то, при положение, че за това винаги остават следи. Ето защо съвременните езици и тяхното развитие са единствената сигурна карта за съдбата и на

Прочети още : https://www.actualno.com/viewpoint/bylgarskijat-ezik-izoblichava-lyjata-za-proizhoda-na-bylgarite-news_474440.html
© Actualno.com

.

Web Analytics