Родният език на Иисус Христос е арамейския, сроден с българския

.

Иисус Христос е говорил различни езици, но роден му е арамейският. В Библията се обяснява, че Божият син говори на различни езици с народа и с учениците си.

Теория твърди, че езикът на Иисус и на Господ е български. Тезата не просто нии кара да се замислим какъв в действителност е родния език на Господ. Излага се доказателство в подкрепата й.

Какво казва Хистос, разпънат на кръста? Не е ли истина, че подложен на голям стрес, без значение кой каква роля изпълнява, започва да говори на родния си език?

33. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час.
34  А на деветия час Иисус извика с висок глас. Елои, Елои, лама савахтани? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?
35. Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия.
Свето Евангелие от Maрка

В арамейски, думите на Иисус се четат, както следва:
E-LEE E-LEE L-MAA-NAA SAA-BAACH-TAA-NEE = ЛЕЛЕ, ЛЕЛЕ МААНА СА БАЩАТА НЕ

Художественият превод днес би могло да се преведе точно като преди столетия: защо си ме оставил Отче?

Този, който е преписвал Библията на арамейски не е знаел смисъла и се е опитал от фонетичното възпроизвеждане да намери някакъв смисъл на казаното. Така се е получило

Елои, Елои, лама савахтани?

В Библията на български език е написано същото.

В тези два превода няма никакъв смисъл, защото на никой друг език, освен на български, тази фраза няма никакъв смисъл.

Ето как се пише тя на български

„ЛЕЛЕ, ЛЕЛЕ, МААНА СА БАЩА НИ“,

което означава
„БОЖЕ, БОЖЕ, ОСТАВИЛ НИ ОТЕЦ НАШ „.

В екстрени ситуации хората говорят на родния си език. Точно това е направил Иисус Христос, обръщайки се към Отеца си. Това е доказателство, че неговия роден език е същия като на Баща Му и той е български. А преводачите без да разбират този език и съответно смисъла на казаното са го написали както дойде.
Така култовата фраза „Господ е българин!“, се явява не проста игра на думи, а откровенно прозрение!

Изт. Изследователи теолози

.

Web Analytics