ВСЯКА БЪЛГАРСКА ДУМА Е ДОВЕРЕНИК НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА

Електронна книга за първата дума, която всяко дете на народите по света научава, за българската азбука, която се е появила преди 7000 години, за древния български език - основен съставител на езиците хинди и санскрит, за Бога учител на човечеството, създал Богинята Ма и нейния дом на Познанието в пещера Магурата. Автор: Николай Увалиев

ЗДРАВЕЙ!

.

На санскрит поздравът е नमस्ते namаstē,

изрича се със скръстени на гърдите ръце, като за молитва и означава "Приветствам доброто, божественото в теб!" Снимката и текстът са от официалния сейт Magical India, специално за ПнаБ.

.

.

ай-ранните следи от човешко присъствие във Варненските земи са засвидетелствани от преди около  30 000 години в местността “Побитите камъни”. Изт. mgu.bg. Намерените 12 000 сечива на труда - първите човешки изделия у нас, прочудливите стълбове, някои оформени като човешки фигури и сакралният кръг ни убеждават, че древните заселници са имали висока култура и свое Духовно Верую. Нашето внимание ще бъде насочено към произхода и значението на древните български думи, които правдиво пресъздават историята ни. А след своето развитие в хилядолетията и наложените от съдбата им Седем преселения в Балхара и Древна Индия (ІІ-ІІІ хил.пр.н.е.) са послужили за основа на международните езици санскрит и хинди.

.

Хиляда думи могат да не убедят един човек,

една дума може да убеди хиляда души. 

.

Как са създадени думите?

Говорната способност на хората възниква в далечно предисторическо време. Когато следвах българска филология в Софийския университет ме възпитаваха, че всеки народ създава своя майчин език, а българският е един от най-древните. Ето повече от 60 години и аз, убеден, се старая да утвърдя и да разпространя това становище у нас и по света.

Неотдавна академикът на РАН Петър Гаряев и на Академията на САЩ, със своя колектив създадоха теорията, според която човешката реч е заложена в кода на наследствената ДНК и взаимно си влияят. Всяка нейна клетка има и свойството дълготрайно да създаде и съхрани словесата - “азбуката на живота”. Изградени са от единни закони и всеки народ, всеки човек постепенно разкрива богатството на Божественото Слово. Теорията им бе подкрепена от акад. Григорий Грабовой, от други учени и от БПЦ в Църковен вестник с връзката между "ДНК и Думите", заложени от Единния Бог, сътворил човека чрез Словото, 16-30.ІХ.2014 г.

"Добрата, благословена дума радва и лекува. злата вреди" и "Добрата дума железни врати отваря", са казали и мъдрите Бълг-арии. И продължавам да установявам, че във всяка тяхна дума е влажен дълбок смисъл и разкрива кои са Те, как са живели, какъв е бил езикът им. Тъй като Няма друго ятче  अन्यथा an'yathāan' в санскрит е отрицание, yathā е записан в санскрит и хинди от стбг диалект на думата ятче - начин или повод. Изразът добива смисъл: Няма друго ятче, защото те са дошли там преди 30 000 години, сега са тук и ще останат завинаги в българските земи! А създаденият от тях древен език, трябва в Бъдеще भविष्य bhaviśtya - запис в санскрит бавищиа, да бъде осветлен и чрез богатото съдържание на всяка тяхна дума. 

.

оя е първата дума, което всяко дете по света чува в присъница и запомня?

Счита се, че това е припевът на незнайно от кога старинна приспивна песен "Нани, нани, мое дете". Учени са установили, че когато се събудят малките деца, тананикат чутата от майка си песен, още преди да са проговорили.

Може би, преди хилядолетия на Побитите камъни така гальовно е пяла и българката на своето дете. Нани, нани, мое чедо" от стбг оригинал в Glozbe - най-големият световен речник, песента на езиците санскрит и хинди е записана във 2-ро определение и чрез изречението नींद, नींद, मेरे बच्चाटी - nīnda, nīnda, mērē bēṭī. От там е разпространена всред народите с някои промени в говора им. 

Английската майка пее: Нани, ти скъпо, нани, дете. Исус над теб винаги ще бди - Текст и музика: Джозеф Балантайн, 1868–1944 г. Според съпругът на моята дъщеря, собственик на вестник в Тоскана, италианката, в древността и сега тананика: Nindnna, nanna, bambino mio. Рускинята приглася: Наны, наны, мое дорогое дитя. Молдованката припомня думите на преселената от България по време на османското иго прабаба: Нани, нани, мани пилюли - мое пиленце.

Нана на стбг е майка и е влезнала в съставния език санскрит и в авестийския като सूषण ja`nani - жената майка, на хинди в речника Glozbe е मां māṁ - маам, а в Google преводач е naana. Там на руски е наны, на сръбски и хърватски е нана. Сродна е с хетската дума nаnda - храна. Идва от стбг изоглос на-на, така майката храни малкото дете, като му подава своята гърда.

Думата нани е свързана с нимфата Нана дъщеря на Бога на водата Санг-арий. Според унгарския учен Карол Керелий: "Нана е другото име на Великата Майка Кибела". Тя е почитана от всички арийски племена и в Балчик има най-големия в Южна Европа храм, посветен на Понтийската майка Кибела.

.

Първичната дума Майка се състои от Ма - коренът, буквата й е умълителното му окончание, ка е наставката, която изяснява значението на думата. В наши диалекти Ма се е запазило като обръщение към майка: "Закриляй ме, Ма" и "Утеши ме, Ма". (Справка ТукТя е изворът на живота, Всемогъщата сила. (БЕР, Том III, 1986, с.593), израз, открит у нас на древни надписи. MA е едно от имената и на богинята-майка при фригите, чиято древна родина са Балканите. Тяхна е и думата МАтеран-майчин, на майката и е идентична на стбг. МАтерьан-майчин.

 

.

Първите български букви и азбука са се появили 

в пещера Магурата преди 7000 години

.

Изображение №1 е оригиналната буква А на азбуката Кирилица и Богинята със своите инициални знаци М и А, изрисувани от древните ни деди на стената на пещера Магурата преди 7000 години.

.

Изображение №2 е стилизираната буква А от азбуката Глаголица. Според проф. д-р Васил Йончев - преподавател в Художествената академия, нейният създател Константин Кирил около 827-869 г. твори своя графическа система, в която по философски път и с въображение на художник, извежда всяка буква.

На нея той прави първите преводи на богослужебни книги на славянски език. Двете наши азбуки са близки по произношение. За Кирилицата създател се предполага, че е Климент Охридски, един от учениците на Кирил Философ, който в знак на почит към учителя си нарича азбуката на негово име.

.

Изображение №3 определя дълбокия философски и духовен смисъл, в който Св. Кирил влага встаринното понятие за Буква чрез образа и израза "В началото на началата стоя Аз, молещия се на Бога човек". 

Доскоро учените отдаваха предимство на глаголицата, свързвайки авторството й с него. Но изобразените 27 букви на Кирилицата в Магурата (3 са заличени от условията там) предизвикват съществени хипотези, в които се търси връзка с различни знакови системи, включително и със санскрита. 

.

"Пещерата Магура е един от най-древните средища на наука и духовност, нейните рисунки са истинска праисторическа библиотека, в която е събрано познанието на хората от онова време - подчерта председателят на Археологическото дружество в Белоградчик Кирил Кирилов.

 1031-те рисунки, нагледно може да се видят първообразите на 27 от нашите 30 букви. Как са се появили там преди 7000 години? Учените тепърва ще трябва да умуват по този въпрос. - подчерта той. - Археолозите доказаха сегашните твърдения, че рисунките имат възраст над 7 000 години. На ловните сцени в пещерата се виждат жирафи и щрауси, чиито кости, изследвани със С14, показаха, че са живели в нашите земи по това време. Думата Руни е с български произход, коренът й е със значение на Бога Ра - заключи Кирил Кирилов. Изт. Форумът "Българският Дух през вековете" 2019 - Пловдив, bnr.bg/vidin и БНТ.

.

Според посочените исторически източници буквените символи в първата таблица, са изписани в Магурата преди 7000 години, а буквените символи на азбуката Глаголица са създадени в 855/862 година. Каква бездна от времето ги дели. Редно е да дадем дължимото на по-древната, за да се създаде исторически порядък.

Буквите в Магурата не са подредени като азбука, но всяка от тях има дълбоко смислово съдържание. Вероятно те са били познати на древните и са означавали значимо сакрално и житейско събитие и когато то е осъществено, началната му буква е била изписвана на стената в пещерата. Налага се да повторя, че благодарение на похвалното старание на археолозите от Белоградчик, които преди няколко години там откриха 27 от 30-те автентични букви от азбуката ни. Три от буквите са заличени от хилядолетията. Удивително е, че тази енеолитна азбука грижовно и свято е съхранена от нашите деди като съкровено културно наследство и на нея сега четем и пишем днес.

.

Ето съпоставката, изготвена от археолога Кирил Кирилов, която нагледно показва поразителното сравнение между съвременните ни букви и буквите от преди 7000 години.

.

Ето сборното изображение на Познанието от преди 7000 години: В средата е Учителят на човечеството, Богинята Ма, част от древните български букви, на които сега четем и пишем, тяхната давност е над 7000 години.  Там са и значимите символи на знанието - кръгът с точката, слънчевият календар и сурвакницата. Намират се в галерията, наречена "Светилището".  Влизали са само посветени мъдреци, входът е на 56 метра под земята, бил е таен 

и затова чак неотдавна бе открит.

.

Ето и Слънчевият календар в пещера Магурата, първият в Европа и той е от преди 7000 години.

.

чени от Института по фолософия на БАН проведоха проучвания на пещера Магурата и обявиха, че откритите там 1031 скални рисунки, са уникално творение на човека по времето на неолита и енеолита. Сцените са посветени на култа към плодородието и зачеването, а с магическите обреди обитателите на пещерата са измолвали помощта на божествата в трудната им борба за оцеляване. Повечето от рисунките първо са издълбани в стените, а всички са изпълнени с кафява охра и гуано от прилепи. Цитираха известния английски учен Janson, J., посетил Магурата през 2011 година: "Сцените на сътворението, енеолитното образно писмо, слънчевият календар, прадревният образ на Богинята Майка и сакралната сурвакница са израз на абстрактна мисъл и красота и съдържат философски прозрения за своето време. Знакът "Кръгът с точката" показва знанието им, че Бог - точката, е създал от себе си Вселената, която е като кръга без начало и без край." 

Слънчевият годишен календар е най-ранният, открит досега в Европа. Той е изрисуван в Слънчевата залата и на него са отбелязани 366-те дни на годината, 12-те месеца, поредица сакрални и житейски празници и фазите на луната. Известният германски синолог проф. Велфрам Еберхарт в книгата си “Локалните култури на Китай”, стр. 42, подчертава, че китайците заимстват от българите не само календара, но и редица културни новости. През 2697 г. или 2637 г. пр.н.е те заменят своя лунен календар с българския, отчитайки неговите предимства.

Направените изчисления показват, че пещерната живопис в Магурата е свързана смислово и структурно с рисунките от пещерата Байлово и на двете места датировката е една и съща. Наличието на неолитната българска азбука в двете пещери е неоспоримо доказателство, къде и кога е създадена първата човешка писменост. Повече в увода и стр. 93-94 чрез линка БАН

.

"Оказва се, че в пещера Магурата няма букви-символи на старобългарската азбука Глаголица, създадена от гениалния филолог Константин-Кирил през 855 или 862 година. В нея всяка буква отговаря на един символ и звук. Затова големият български езиковед проф. Петър Илчев има основание да нарече глаголицата най-съвършената словесна графична и звукова система от древни времена до днес". Текст и снимка: nationalgeographic.bg

.

Към казаното от проф. Петър Илчев - уважаван мой преподавател в СУ-София, прибавям вдъхновените му слова от лекцията към нас: "Думата азбука произлиза от имената на първите две букви от глаголицата Азъ и боуки - Аз и Бог!

"Азъ буки веди.
Глаголъ добро есте.
Живите зело, земля,

и, иже како люди,

мыслите нашъ онъ покои.
рьци слово тврьдо
укъ фрьтъ херъ.
ѡтъ ци чрьвь,

ша ща ѥръ ять!",

.

Това е, млади хора, святото послание на нашите деди към вас,

към всички нас!".

.

Според посочените исторически източници буквените символи в първата таблица, са изписани в Магурата преди 7000 години, а буквените символи на азбуката Глаголица са създадени в 855/862 година. Каква бездна от времето ги дели. Редно е да дадем дължимото на по-древната, за да се създаде исторически порядък.

.

БОГЪТ НА ВСИЧКО И ВСИЧКИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

.

Изображение №17 на Бога на всичко и всички във Вселената,

създал и Богинята МА

.

 Творецът Бог, който дойде от небето и промени живота и човека. Според Християнството, това е Христос преди 2 000 години. А според рисунките от Магурата това е станало преди 10 800 години, но изображението, може би, ни предсказва бъдещето: Идването на Христос, за да спаси човечеството.

.

Той е бил почитан от тях и са го изразили в пещерата със символни знаци и изображения. По този повод известният английски учен Janson, J., посетил Магурата през 2011 година, казва: "Сцените на сътворението, слънчевият календар, енеолитното образно писмо, геоглифът, прадревните образи на Твореца и на Богинята Майка са израз на абстрактна мисъл и красота, съдържат философски прозрения за своето време. Знакът "Кръгът с точката", поставен до фигурата на Твореца, показва древното им знание, валидно и сега, че Бог - точката, като се е разширил, е създал от себе си Вселената, която е като кръга без начало и без край." (Изт. Инст. по философия - БАН)   

Една позната българска дума за майка е нана, означава майка на санскрит и авестийски, присъства в сръбски и хърватски. Сродна е и хетската дума ninda-хляб, храна. Нана означава тази, която храни, етимологията й е скрита в българската дума нянка-женска гръд. Тук е мястото да се споменат нашите лични имена Нано и Нена.

Името на древното божество - Великата майка, е обяснимо на български език. Първичната дума Майка се състои от Ма - коренът, буквата й е умълителното му окончание, ка е наставката, която изяснява значението на думата. В наши диалекти Ма се е запазило като обръщение към майка: "Закриляй ме, Ма" и "Утеши ме, Ма". (Справка ТукТя е изворът на живота, Всемогъщата сила. (БЕР, Том III, 1986, с.593), израз, открит у нас на древни надписи. MA е едно от имената и на богинята-майка при фригите, чиято древна родина са Балканите. Тяхна е и думата МАтеран-майчин, на майката и е идентична на стбг. МАтерьанъ-майчин.

.

КОГА В БЪЛГАРИЯ ИДВА ХОМО САПИЕНС - РАЗУМНИЯТ ЧОВЕК, СЪЗДАЛ ТИЯ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

.

Видът, към който принадлежат всички човешки същества на нашата планета, се нарича Хомо сапиенс. През времето на драматично изменение на климата преди 200 000 години те са успели да еволюират от Евразия в Африка. След дълготраен живот там и когато настъпило този път благоприятно развитие на климата в Евразия, те предприемат завръщане, тъй като тук има повече плодородни земи и повече водни източници, за изхранване на увеличения им брой.  

.
Плочка от слонова кост бе открита в пещерата Ач - Германия и на нея е изобразена човешка фигура с вдигнати около главата ръце (сн.1), подобни са много магурски рисунки на хора (сн.2). Затова учените считат, че подобни изображения принадлежат на обща култура - Оринякската култура. След анализ със С14 нейната възраст е преценена на 32 500 години, но при нас Оринякската култура идва значително по-рано. 

Археологическите и генетичните данни очертават две основни вълни  при заселването в Европа на Хомо Сапиенс. При първата вълна те навлизат от Близкия изток през Босфора преди 47000 години. Това установи изследователски екип от Института за антропология "Макс Планк" в Лайпциг и български учени от БАН, които откриха през 2015 година в пещерата Бачо Киро находки от кости на животни, оръдия на труда от камък и кост и пет човешки скелета. Според изследванията на ДНК те са на възраст между 45 000 и 47 000 години. А това означава, че това са първите предци на хомо сапиенс в Европа. Те са имали нов тип поведение и начин на живот. Намирали са подходящ кремък от далечни находище, за да изработват от него различни сечива: остриета на копия за лов, ножове за обработка на убитите животни, за направа на брадви, въдици, харпуни, шевни игли и украшения за лична употреба, разказа Ценка Цанова от института "Макс Планк". (Изт. dw.com) 

.

Картата показва главните средища на Оринякската култура, както те са установени досега от археологията. С първите четири точки там са отбелязани Побитите камъни край Варна, пещерите Бачо Киро, Магурата и Байлово край София. (Изт. КК)

.

Втората вълна на Хомо Сапиенс е многобройна и те имат значително по-висока култура. Пак навлизат в Европа през Босфора преди 40-43000 години, както е видно на картата. След няколко хиляди години живот тук, част от нашите предшественици се разселват в Европа. През това време се създават многобройни пещерни рисунки и статуетки, останали като класически паметници на древната култура.                .                                                                                                                                                                      .

На около 1 км от Белоградчик съществуват скали, които образуват фигура еднаква с една от рисунките на Твореца от Магурата, определен и с изписаната буква Т, която за тях е аурата само на извисен и свят човек. 

.

Подобно скално образувание има и в Корея,посветено на Майката-богиня Маго. Снимки: magnaaura wordpress.com

.

Ка­то се заг­ле­да­ме вни­ма­тел­но в об­раза, по­ка­зан на фи­гу­рата по-горе, виж­да­ме, че в една­та си ръ­ка той дър­жи факла, ко­я­то е сим­вол на поз­на­ни­е­то и прос­вет­ле­ни­е­то, а над гла­ва­та си има сим­во­ла Т, който за тях е аурата на извисен и свят човек, определящ, че в пещера Магурата се проповядва неговото слово на пос­тро­е­ни­е­то, про­ми­съл­та, зна­ни­е­то. 

Според Кирил Кирилов в Магурата има 1031 рисунки, повече от всички други по света заедно: "Те са създадени на три периода. Веднъж рисунките са направени в самото начало преди 42 680 години и са само символи. На много от тях личат избледнели и тъмни петна, други са издрани. Възстановяването им е станало преди 14 600 години, като тогава се променя стилът на изобразяване, който става реалистичен и се задълбочава философския му смисъл. По това време възниква и т.нар. Европейския култ към плодородието и това е част от Магурската философия, изписана в пещерата. Третият етап е от преди 7000 години.   А това е възможно само при наличието там на действаща дълговечна школа, датирана от началото на човешкото съзнателно познание. 

Открих богини в Източна Азия с имена Мъгу в Китай, Маго в Корея и Мако в Япония. Те съответстват на представената в нашата Магура Богиня Майка, близки са на мирогледа, знанията, представите за земята и космоса на хората, които са обитавали пещерата. Всичко това са доказателства, че са част от една и съща планетарна култура, съществувала някога на Балканите.

.

Великият учител на чо­ве­чес­тво­то गुरु guru. (Изт. №11) От това най-древно изображение дос­ти­га­ме до още ед­но раз­би­ра­не за име­то на пе­ще­ра­та и то е Гу­ра, ко­е­то зна­чи Учи­тел­ят - गुरु guru, но има транскрипция  и като गुरु  ɡuɾʊ, в която буквата ʊ се произнася с потъмняване към а и тогава става гура - на стбг със значение само за този, който е станал майстор в преподаването. Гу­ра е мно­го ста­ра диалектна ду­ма в селищатата край Дунава за умен, знаещ човекТогава името на пещера Магурата е Ма - Богинята Майка и гура - нейният дом на знанието и умението.

.

Оказ­ва се, че на ед­но мяс­то се намират ас­пек­ти на раз­лич­ни­ науки, ре­ли­гии и кул­то­ве, на букви от няколко азбуки на народите, на 1031 пещерни изображения - повече от всички заедно в света. В под­кре­па на те­зата ид­ва и изоб­ра­же­ни­е­то на бо­га ка­то Творец и Учи­тел (Фи­гу­ри №11 и №17), как­ви­то не се от­кри­ват ни­къде другаде и зна­чи, че той именно тук в про­дъл­же­ние на хи­ля­ди го­ди­ни изразява сво­ята промисъл и просвещение. 

.

Знакът на съдбата и творението


Геоглифът Ф
- изображение №32 е едно от най-важните от Магурата. Намира се в пещерата и в околността на Белоградчик като огромна и загадъчна фигура на буквата Ф, изобразена чрез самата топография – геоглиф. Надлъжната ос на знака сочи право в посоката на зимното слънцестоене, към мястото, от което Слънцето изгрява на Коледа. 

Фортуна в Тълковния ни речник е отбелязана като старинна българска дума, означаваща съдба, а в синонимния ни речник думата съдба е отбелязана като фортуна. На хинди в арийските литературни Веди е записана भाग्य fortumа, от където е влезнала като fortum в старолатинскиия език. Затова Геоглифът в и край пещера Магурата преди повече от 7000 години е изобразен с прадревната и съвременна българска буква Ф, покрита отгоре със знака на творението Т, а вътре в нея са изобразени ушата сова - древен символ на знанието и мъдростта и две ръце, с които всеки кове съдбата си. Край пещерата в тъмния терен са вкопани бели каменни отломъци, изобразяващи подобна буква Ф, но с гигантски размери и да се възприеме, трябва да се обходи. Добре се вижда от птичи поглед, а най-добре от Космоса и може би за там е отредена, защото от Бога Творец е внушена.

.

Карта на Геоглифа Ф край Белоградчик, подготвена от К. Кирилов.

Червената линия посочва пътя до местния музей. 

.

. 

Древните българи са Библейски хора

Съгласно Битие 7, 9 и 10

.

Проф. Атанас Стаматов в книгата си "Tempora incognita"- като използва библейски генеалогии и поредица летописи, установява:"Деветият син на хазарския Върховен бог Тогарма е Булгар [Виж Cassel P., Togarma: Avari, Hazari, Bulgari, с. 95]". В “Книга на страните“ летописецът Ал-Якуби пише, че библейският род на Тогарма е много древен, от него са Ной и синът му Сим - а той има син Зиези, от които са и българите. Съгласно "Таблицата на народите" (Бит. 10). Яфет е трети син на Ной, а Тогарма трети син на Яфет. Според "Битие"7 Ной е избран от Всевишния Бог да построи по негово наставление кораб и да приюти близките си и животните им. И когато след 150 дни водите се оттекоха от земята и всичко мина благополучно, Бог благослови Ной, синовете и снахите и цялата му челяд, като каза: "Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. Ето Аз сключвам Своя завет с вас и с потомството ви след вас", описва "Битие"9.

Този кратък преглед на богоизбрани и съдбоносни събития ни убеждава, че древните българи могат да бъдат определени като библейски народ. (Изт. и проф. Ив.Т. Иванов

.

Древните хора, живеещи в близките и по-далечни български земи на пещера Магурата са били известени за Черноморския потоп през 5560 г. пр.н.е. и са изрисували изображение, наподобяващо "Ноевия ковчег".

(Изт.)

.

Интересно е да надникнем в дълбоките недра на пещерата, за да видим и

Танцът на древните ни деди

Изображения №20 и 12 

Когато работих в БНТ заснехме научно-популярен филм за пещера Магурата. Тогава нашият опитен оператор Денолюб Николов така подреди осветителните тела, че успя от полумрака на галериите да открои много от образите им и след минимален ретуш да добият подходящ за публикация вид, А древните от пещерата тук ни показват, че са имали свой танц, изпълняван в един ритъм, с подобна за всеки стъпка, вероятно с обща тръпка. 

.

.

Един загадъчен образ на млада жена от последния етап на рисунките. Описва се, че според легендата е нероденото дете на Твореца. Макар да е в пещерата от около 7000 години, сякаш за първи път е там и е изумена от видяното. Изт. magnaaura и files.wordpress.

.

В живота на народите всяко съзидателно дело е извършвано поради необходимост. Значи, щом са изписани в Магурата, тази писменост е служила в по-сетни времена на древните заселници в "Побитите камъни". В продължение на хилядолетия те са се размножили и разпространили по сегашните български земи, старателно са се образовали и са изградили цветуща цивилизация, призната днес от световната история като първа в Европа. Явно, създателите на това значимо за човечеството творение са притежавали високо развити знания и умения, доказани от археологически находки и артефакти в древните научни средища - пещерите Магурата, Байлово, Бачо Киро и Живина дупка и в Легендарната "Така наречена Варна" с нейния енеолитен некропол.

.

Все пак остава неизяснен въпросът: Защо по нашите земи и на Балканите от времето на Магурата до началото на VІІІ век са открити само букви-руни и откъслечни текстове, а никъде не е намерена пълна писменост, каквато е гръцката, латинската, девангари - на езиците санскрит и хинди? Отговор ни дава проф. Георги Бакалов в размислите си "Древните Бълг-Арии и Великите тайни на Херметизма в реалния им живот", които имам святото задължение да ги продължа, поради кончината на моя ценен научен съветник и приятел. Тук накратко ще отбележа.

Знанието е препредавано само устно, за да не се накърни святостта на  Божественото слово. Със сакрална строгост са спазвани седем доктрини, проповядвани от Бога на Мъдростта Хермес:
найте
:
"Вие сте вие, вие не сте другите"; "Затворете вратите на непросветените";"Гледай, слушай, научи"; "В словото е тайната на знанието, пазете го в паметта си"; „Познанието не е за всеки, а само за обреклите се да служат"; "Умно-жете знанието устно от баща на син, от учител на ученик, от жрец на вярващи"; "Създавай, не се възползвай"; "Задълженията са от вас, за вас, не са за другите". (Повече Тук)

Това е причината да не оставят писменост. И защо? Защото такъв ни е адета - навик आदत ādata в хинди, щом сме се обрекли, ще сме верни докрай! Но със свята отговорност към наследници и човечеството в гроб №43 на Варненския неолитен некропол, сетното жилище на своя мъдър вожд, високо образованите арии с присъщото им митопоетично и метафорично мислене, са вложили артефакти, знаци и идоли, които разгадани, разкриват техният сложен и богат светоглед, начин на живот и научни постижения. Само в този гроб на царят-жрец и демиург пред моите очи дни наред бяха намерени 990 символа, всеки от тях оценен като носител на свръх научно и сакрално знание. Своеобразна библиотека на тогавашното човешко познание, заслужено обявено от учените като Цивилизация Варна. Така дедите ни по най-интелигентен, интуитивен начин са изразили своите послания към древните и съвременните Бълг-арии.

А когато част от тях трайно се заселват в Балхара и Древна Индия (ІІ-ІІІ хил.пр.н.е.) поради Седем съдбовни причини, техните жреци колобри - наречени там брахмани, отменят забраните на Затворения арийски херметизъм. И всеки от тях се е чувствал задължен да излее стаените в паметта си знания, духовни и житейски навици и традиции на дедите си, предавани само устно от поколение на поколение. Най-талантливите от бога надарените записвали споделеното. Ден след ден, година след година там са станали основа на езиците санскрит и хинди. Думата „санскрит” буквално означава „да се съединим”. Така е създадена и най-старата научна и духовна литература Ведите.

.

шрути - чути и шмрити - запомнени

В индуизма се намират множество религиозни текстове, които се разделят на две групи – шрути („чути“) и шмрити („запомнени“). Те разглеждат въпроси на теологията, философията и митологията и съдържат указания за практикуването на дхарма, религиозния живот.[21] Сред тези текстове най-важни, авторитетни и древни са Ведите.

.

Сборникът Веди   वेद vēda означава знание  в 4-то определение и на санскрит се изписва विद्या vidyā, vedati (vid) - वेदति e със значението на глагола "уча" в старобългарската му форма и връзката му с думата Вѣдь - видя, знам. От там е изразът: Аз, буки, веди - Аз буквите зная.
"Независимо от превратностите на съдбата и историята това, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арии, изразена в тяхното виждане за живота и света: „ Ние сме плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света". Поясняват колегите от сайта magicalindia, препоръчен от Посолството на Индия за ползване на ПнаБ.

.

ак се наричат буквите на езиците санскрит и хинди?

Буква като понятие в речника Glоsbe е обозначено वर्ण varṇа и अक्षरा akṣarā - на стбг ак е ек и идва от първото наше число - 1 и добива значение на първа дума, на Първо слово, което на санскрит е प्रथम prathāma. На стбг и в други езициpra е първо със значение най-старо, в случая словоthama е дума अक्षरा - след транскрипция през хилядолетията на thв д и на ā в у. Гласните букви-знаци там също са наречени स्वर svara.

Азбуката девангари на езиците санскрит и хинди е अक्षरमाला akṣaramālā, aksara е буква, mala е броеница от 46 букви, наречени варни - в превод на стбг е "Варнамала", така и сега се нарича в Индия. Името деванагари произлиза от санскритската думадева - „божествена, съвършенна“ и нāгарӣ „градска“Повече в статията "Варнамала - висше знание, начало на древни култури" - в края на тази страница и Тук.

Чрез санскрит и хинди основни европейски езици са взаимствали много думи от древния български език, ще изброя само някои от тях.

Буква на английски е letter,  4-то определение; на френски lettre; на италиански letterа 3-то определение; на немски е wor; на гръцки е γράμμα, 3-то определение, (има и тълкувание като λέξη λόγος със значение अक्षरा akṣarа; на руски и сръбски е Слово; на словенски и Хърватски pismо; на арабски буква е risala رسالة, на санскрит е записана आख्यान āk-hyāna с все още запазено значение на първа дума; тези думи в съставния древен език санскрит и в най-големия съвременен световен речник Glosbе са записани само с едно название - वर्ण varṇa.

Понятието Дума на английски word; на френски mot и parole ; на италиански е parola; на португалски е palavra; Слово на руски и хърватски, на чехски е cvara; на словенски е abe`cada-akcaramala; на сръбски е реч, на полски е słowo; пак в Glosbe понятиетодума е записано с едно название -

अक्षरा akṣarā, както е и на български. Дума на персийски е dvma دوما, на санскрит е записана също dwma

Дума в хинди е  बात bātа 2-ро определение с произношение баата и бета, идва от стбг буква буки.

Племе - Когато в световния речник Glozbe потърсих, кое е първото племе в Европа, в отговор се изписа само Племе  वर्नह् varnah, буквата h в края на думата е придихание и не се произнася. И в речника Sanskrit Dictionary думата племе वर्नह् е преведена varnah.  

Словото Племе на английски е tribe, на санскрит е записано वर्नह् varnah в 9-то определение; на френски е tribu, на санскрит еवर्नह् varnah; на ирландски е treibh на санскрит е वर्नह् varnah; на италиански е tribu, на санскрит е वर्नह्  varnah; на португалски еtribo, на санскрит е वर्नह् varnah; на арабски е قبيلة, на санскрит е वर्नह् varnah; на руски е племя, на санскрит е वर्नह् varnah; на сръбски еплеме; на словенски и хърватски е pleme - всички са записани с названието र्नह् varnah. 

Имената на азбуките на славянските народи е установено, че идват от стбг азбука глаголица: на руски – глаго`лица, на хърватски и сръбски – glagoljica (глагопьжица), на чехски е hlaholice, на словашки – hlaholika, на полски –głagolica. Названието глаголица идва от стбг дума глаголъ, означаваща „дума“, такова е и названието на буквата г). Тъй като глаголати означава говоря, глаголицата поетично е наричана „знаците, които говорят“.

Ето и друг пример с най -съкровеното слово - майка. Всяка съвременна дума за майка на английски - mother на санскрит е मातरः mātaraḥ 7-мо определение; на немски мutter на санскрит е मातरः mātarah 5-то определение; на италиански madre на санскрит е मातरः mātaraḥ 5-то определение; на френски - mère и maman на санскрит е मातरः mātaraḥ  5-то определение; на руски - мать и мама на санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение; на полски mama на санскрит е मातरः mātaraḥ; на персийски майка е مادر madr; на израелски е मातरः muter на санскрит е mātaraḥ; на български Майка в санскрит е मातरः mātaraḥ 4-то определение, записана е санскрит около 2500 г.пр.н.е. с преселението на бълг-ариите в Древна Индия. От тогава всеки народ е внесъл незначителни промени в първоизточника.

Този преглед на понятия ни насочва от къде идват думите на една от най-древната човешка реч. След дълго творческо дирене открих поредица от други и ги подложих дума по дума на историко-логичен и фипопогичен анализ и сега продължавам да разкривам богатото езиково наследство на нашите деди.

тана ясно, първите заселници по нашите земи са се настанили не другаде, а в "Побитите камъни", които в действителност са 246.3 ха пустиня.  Най-вероятната причина е: там сакралният кръг от подредените камъни всъщност е център на енергийно поле, което предпазва околноста от съществуващите по-страшни епидемии от сега и то без съвременните лекарства.

Пустиня за първи път така са нарекли подобна местност от стбг дума пустош. Защото въпреки, че старателно търсих, никъде не намерих древна дума пустиня. От стбг думата е записана в речника Glozbе след 2500 г.пр.н.е. Но преди това на санскрит и хинди названието пустиня е मरुस्थल marusthala, на персийски - ابان  е byaban, на арабски - صحار ṣaḥāra, на монголски за пустинята гоби е tsöl, на испански е Desierto за патагонската пустиня, Антардида и Арктика е за полюсите и т.н. В началото древните преселници са се приютили в

Пещера на хинди е गुफा guphā, на стбг близка дума е дупка и двете са със значение на пещера, която служи за скривалище  स्क्रीन skrīna.

.

Пещерата край село Аладън, сега Страшимирово.

Вероятното първо обиталище на древните хора. Снимка от 1895 г на придворния фотограф  К. Албрехт.Разпространявала се е с герб на град Варна и на Царство България. (Изт. Вн. дигитална. библ.)

Вестник "Свободен глас" брой 33 стр. от 3 - 10.Х.1909 г. пише: "Н. В. Кралицата на Великобритания Виктория и г-н. Шкорпил посетиха  Побитите камъни от Гебедже до Аладън". А вицеадмиралът от кралската флота Томас Абел, посещава Побитите камъни и публикува в английската преса своите впечатления. (Изт. Сайт на община Страшимирово) 

.

В руско-санскритския речник на Glozbe в 2-ро и 3-то определение за думата варна я преведенаа като Буква и каста - обществен ред, изграден от ариите в земите, обозначени като "Така наречена Варна" на Балканите, когато една част от тях са принудени да се преселят и се установяват да живеят в Индия около 3000 г.и пр. Хр. Там пренасят това свое държавно устройство. Кастовата система "Варна" е описана и в Кхагавата-пурана" в песен 7 (ІІІ-ІІ хил. пр.н.е.) на епоса Ведите - изт. Большая российская енциклопедия. Ето най-характерните схеми тук и там, а повече в статията на ПнаБ.

.

Кана сюбиги – От Бога владетел

1. Духовенство – колобри, жреци, религиозни служители и учители

2.  Войнство – боили и таркани-главатари, боритаркан - командир на  бронираната конница; колесничари, багатури - войни, багаини - млади в

а сюбиги – От Бога владетел

1. Духовенство – колобри, жреци, религиозни служители и учители

2.  Войнство – боили и таркани-главатари, боритаркан - командир на  бронираната конница; колесничари, багатури - войни, багаини - млади войни

3.  Търговци на злато, мед и сол; кърмч и жупан /управител/, седичия /

съдия/, бирч /бирник/, занаятчии, леяри на метал, зидчии, ковачи

4.  Земе-делци и животни-въди - коневъди, говедари, овчари, козари.

.5.  Кутри-дребни (стбг. кутре), безправни работници  и слуги.

.

Вождове на арийците

1.Брахмани - свещеници, мъдреци, учени и гуру-учители

.

2.Кшатри - войни, техните водачи, управители

.

 3.Вайши - търговци, занаятчии и непълнолетни  войни в обучение

.

 4. Шудри - земеделци и животновъди, вкл.

.

5. Парии или Кутри - безправни, незначителни хора. Свързва се с персийската кутра-дребен, дума родствена на нашата кутре-дребосъче.

Схемите подготвих от източниците книгата "Бхагавата" - наречена зрелия плод от дървото на Ведическата литература, създадена от брахманите, наследници на жреците-колобри на бълг-ариите и от budha2.bg

.

ПОЗНАНИЕТО

И над тази страница от Електронната книга има над какво да се учудваме и умуваме. В началото нека да се запознаем с първия известен на науката учител и неговите ученици, изрисувани на стената на пещера Магурата от преди около 14 800 години - изображение №6 от К. Кирилов. Вижте как той и те чинно са спазвали изискванията на училищния строй с маршова стъпка и с прибрани към тялото ръце. Изисквания валидни и днес.  

.

.

Тази снимка дължа на колегата Д. Николов от БНТ, след като засне изображение №6 и го обработи за наш общ ТВ филм.

.

Учител на санскрит е आचार्य, произнася се ācаrya 3-то определение в Българо-санскритския речник. Буквата ā с ударение се произнася а

или у и на стбг става уча`рия, а в Тълковния ни речник е определен като учи`тел и диалектно като даскал. На индийски учител е गुरु guru 4-то определение. От magicalindia научаваме, че преселените там арийци изпращали децата си да се обучават в дома на видни учители, където те живеели като част от семейството му и наред с обучението, помагали в домакинската работа.

По-големите ученици посещавали изградено училище, където изучавали религия, философия, астрология, медицина и изкуство. 

Школо  विद्यालयः sholo, тази стбг дума в Glozbe е вписана като даскало и школо. В друго пояснение е вписана пак  Школо на санскрит  विद्यालयः

Училище विद्यालय vidyāznaya, от стбг видѣт - знание.

Знание  विद्या vidyā 4-то определение, на стбг видѣт - виждам, зная; 1-во определение на знание е и ज्ञान  jñаna със значение на умения в ежедневието.

Ум и акъл,  मनस्  akŭl  4-то определение

Сам  एकाकी ēkākī  екекi, пак от цифрата едно ек в стбг със значение, че сам се уча-ācа. Но има нетърпимост и към така нареченият

Абдал  मूर्ख mūrkha,  стбг недосетлив и необразован човек.

.

акратко за името Варна

Има много тълкувания за името Варна. Като се върнем в далнините на времето, ще установим, че древните хора от Побитите камъни са се предвижили до Северо-източните брегове на най-голямото в Европа езеро и за да се защитят от врагове, са изградили укрепено селище. На своя старинен език думата „Вар” (वर्ण) означава „крепост и ограждение”, от тук и етимологията й, съхранена и до днес "вар-дя”. На Персийски означава "господар на крепостта"سرور sarvar. Коренът var се намира и в кимерийския език - сроден с  българския, както пише Прокопий Касирийски. И немският лингвист Вилхелм фон Хумболт също определя двата езика като близки. Според него морфемите-наставките в тях се „залепват“ към корена на думата. [2] И в случая се получава Вар+на. Морфемата на сочи посоката: на-пред, на-зад, за случаяВар-на Езерото.

Думата Езеро ऐश्वर्या राय - aiśvar rāya на санскрит означава Воден рай. Има и друга дума за Езерo  सरोवर - sarōvara, второ по ред в речника glosbe, в смисъл селището на или край езерото.

Според шведският историк проф. Виктор Ридберг: "Варна вирар е земята на митичните Варняни. Името означава" защитници" край залива Варин, а защитата тук е дадена от пътуващите божества на светлината, както пише в старинната немска митология". (От І хил.пр.Хр. Изт. Varni)

Титулът „балтвар” при волжките българи е засвидетелстван от Ибн Фадлан със значенеие балт - управител и вар - крепост.Проф. Иван Т. Иванов посочва: "Името Варна е древен български топоним. В староиндийския санскрит думата varana означава укрепен град и има стбг корен, свързан с Вароша – често название на квартали в много стари български градове. В древния авестийски език var ə nā също е крепост".

Проф. Рама Каушик, преподавател по индология в СУ-София (1979-1984 г.)  посочва 11 хиляди сходни санскритски и български думи. Варана/var ə nā е крепост, защита и хвала`; варну значи слънчев град, Варна е "име, род, слава, качество, каста и още 7 тълкувания". (Стр. 286 и 287 на неговия речник).

Името на Варна в Санскритско-Английския речник на Glozbe е определена: Varṇa (र्ण) [varṇ-acUṇ.3.1]  клас от хора, племе, каста`-  varṇā nāmānupūrvyeṇa; слава, знаменитост, राजा प्रजा- रञ्जनलब्धवर्णः (varṇaḥ) R.6.21; добродетел - त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः (trivarṇā)Bhāg.11.3.16, Śi.16. 29.

И още за името Варна и на средновековното селище Одесос. 

Хората, които са изградили легендарната Варна още по времето на неолита, логично е да се нарекат на името на своя град -варни, като е най-правилно да се зоват, а не варненци. Защото ние сме българи, а не българци. Частицата ци би трябвало да се употребява само в разговорната реч. В своите древни преселения в Европа и Азия летописците винаги са ги наричали варни, така са споменават и в страниците на Паметта на българите.

.

онякога незначителни думи разкриват значителни събития.

Храна на санскрит е खाद्य khād, буквата h е придихание, поради липса в санскрит на буква ъ, думата на стбг екъд. И сега, който има в двора си кокошки, когато им изнася храна подвиква "къд, къд, къд" и те тичат - तीव्र tīcha - към него. Интересен спомен разказва Галя Цекова - неотдавна тя бе обявена за учителка на годината. Като студентка през лятото е била преводачка на току-що закупения от Белгия пътнически кораб "Варна". "На палубата имаше барче. Всяко сутрин възрастният белгиец, когато го отваряше се провикваше "Къд, къд, баба,а" и всички тичаха към него, защото той правеше закуски по наш вкус". Този дребен случай бе поводът да установя, че част от древните варни около 5600 г..пр.н.е. са се преселили в Белгия и Ирландия под името белги и бълги. Погледнете Карта №1 и текста към нея. Английският историк Уйлямс Томас Шор в постановачната си теория "Origin of the Anglo-Saxon Race" - 1906. с. 34-48 - vii, 416 с. пише, че племето Варни е част от англо-саксонската раса.

.

.

Сега вижте другата посока в картата, която отвежда варните в древни германски земи. Wikipediaвключва племето варни в състава на германската народност със древна собствена територия в Макленбург и самостоятелно херцогство в Тюрингия - тук източникът е Museum-gross-raden. ВGermanish Mythologiа" - І том хронистът Адам фон Бремен описва през VІ хил.пр.н.е. селище Варна, Варненски залив и река Варна на Балканите, а за населението казва: "Варна вирар е земята на митичните Варнани, името им означава - защитници от злото".

От посочените исторически сведения и картите ние имаме основание да направим извода, че в дълбока древност през Бронзовата епоха и още по-рано по времето на неолита край бреговете на Голямото сладководно езеро е съществувал легендарният цивилизован град "Така наречен Варна" и неговото население - племето варни, са имали добре развит език. 

.

Подобни са разсъжденията за ариите и на проф. Анатолий Клисьов 

от Хардварския университет - САЩ. Той е руско-американски биохимик, автор на книги, посветени на «ДНК-генеалогията». Най-известна е "Арийските народи в просторите на Евразия".

"Нашето проучване показа, че ариите се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. Около V хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на ариите, със същите Хаплотипове, пътува към Иран в ІІІ хил.пр.н.е. И в двете страни те и сега се зоват арии, защото това е записано в древните индийски Веди и в иранските легенди.

От огромния масив данни в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ преселниците от Балканите арии в Индия и Иран създават народ, наречен в по-ново време "евроазийски". Неизбежно следва - "евроиндийските" езици също се появяват след пристигането на балканските арии там в ІІІ - ІІ хил.пр.н.е." - твърди проф. Анатолий Клисьов, участник в изследването Масив на европейската миграция, отразено в научното списание NATURE, 11 юни 2015 и в картата на световния Атлас.

.

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

.

И тази карта, според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree, отразява зараждането и преселението на евро-азийските народи и езици, както е по-редно да се наричат, след около 5650 г. пр.н.е. Картата може да се намери и в Gogle Earth. Според историческите източници прототипът на санскрит навлиза в древна Индия заедно с нашествието на балканските арийски племена, което започва към 2500 г. пр. Хр.

Санскритът в своето начало е съставен език от речта на други народи. До към средата на ІІ хил.пр.н.е. се усвоява устно от учениците чрез т.нар. сутри и мантри. В началните ведически времена литературните текстове, философските трактати и всички знания се запаметявани от брахманите и те като колобрите, са ги предавали устно от поколение на поколение.

Санскритът придобива една завършена форма през IV в. пр. Хр., когато граматикът Панини, от древната българска държава Балхара, определя правилата и създава една много добра езикова среда за общуване в ежедневния и духовния живот. В основата на санскрит лежат стотици корена, наречени „дхату“, около които се прибавят и изваждат представки и наставки за образуването на думите. Езиковедите считат, че те са останки от древен език, извлечени от материални и звукови първообрази, "Иглосите на битието“ - камъни, растения животни, извори, планини и пр. и от "Иглосите на духавния свят" - чувства, мисли, идеи, традиции и пр. Изт. Санскрит - древен и вечен.

Санскрит - език свещен сан + скрит - известен само на знаещите.

През V в.пр.н.е браманът Панини, роден в столицата на Бактрия (България) създава на санскрит първата граматика в света и се записва в Махабхарта. Бактрия била населена с бели мъдреци от арийско потекло, доведени от великия Рама, а столицата и се наричала Бълг. Оттам е и етонимът ни Бълг (високо издигнати) и Ари (свободни).От там именно българските брамани носещи ведическото знание, навлизат в Индия и диктуват Свещенните “древноиндийски” книги Ведите на езика Санскрит  - свещен сан и скрит - известен само на знаещите.

"Санскрит език толкова метафизичен, със своята вероизповедна мисъл, толкова дълбока и толкова висока, със своята си философска мисъл толкова дълбокомислена и толкова отважна, със своето въображение толкова творческо и толкова великанско, в своята природа толкова удивителна и толкова изобилна…” Георги С. Раковски

.

Торбичката Булга на Хермес, често историците споменават нейното име. Връзката с бога и българите установяваме в старинни статуетки, намерени в. В статуетките околностите на видинското село Арчар. С лявата си ръка той и на две статуетки е прегърнал своя жезъл кадуцей, а дясната ръка и погледът му е явен показ, към торбичката “булга”. Под шапката му се спуска типичната за ариите плитка "кика", на челото му е знакът на мъдростта.

В крепостта Калето" край Мездра бе намерена бронзова ръка, държаща пълна торбичка с пришити на нея скъпоценности, съобщи в medianews.bg археоложката Биляна Иванова от БАН. Статуя на Хермес, висока 2,20 м, през 2018 година бе поставена в центъра на Девин. Тя е копие на находката, открита в местността "Потреба". За да бъде изразяван и преживе така, означава, че тия символи са имали голямо значение за бог Хермес.

.

Кадуцеят е един от най-древните божествени символи. Крилата символизират способността на ума да прелита над

всякакви граници, стволът на жезъла е световното дърво, свързващо Бога и човека, двете змии -

всяко дело се състои от добро и лошо и силата на духа да ги укроти. Кадуцеят (на снимката по-долу) е изобразен около 2600 година пр.Хр. Но трябва да се отбележи, че има е по-старинен произход, който според Херодот е бил запечатан върху монетите на древните пелазгици, дерони и одриси. Според Апулей, Хермес пребивава на Балканите в “Пелазгийския Аргос”. 

.

В Омировата „Илиада” има стихове, които осветляват историческата истина: "Зевсе додонски, царю пеласгийски, и преди не ме послуша, когато аз тъжен те молих..."

 .

Следователно Хермес е пелазгиец - преиначено от гръцката азбука поради липса на буквата Б името на племето бълазги, населявали най-южните Балкани. Тогава неговите божествени послания не са външна присадка към древното българско учение, а са самата му същност. Забележително е, че в ръцете на Бога се намира торбичката „булга”, не случайно по-късно богомилите там символично ще носят скрижалите на Хермес. В разработките по философия на Исак Нютон - един от най-значимите учени  на човечеството, е намерен превод на древен текст наречен „Изумрудените скрижали на Хермес“. Твърди се, че древният ръкопис, записан на каменни плочи в Хеопсовата пирамида, съдържа Божествената тайна при сътворението на човека, природата и Вселената.

.

Геоглифът Ф - изображение №32 е едно от най-важните от Магурата: Знакът на съдбата и сътворението, намира се в пещерата и в околността на Белоградчик като огромна и загадъчна фигура на буквата Ф, изобразена чрез самата топография – геоглиф. Надлъжната ос на знака сочи право в посоката на зимното слънцестоене, към мястото, от което Слънцето изгрява на Коледа. 

Фортуна в Тълковния ни речник е отбелязана като старинна българска дума, означаваща съдба, а в синонимния ни речник думата съдба е отбелязана като фортуна. На хинди в арийските литературни Веди е записана भाग्य fortumа, от където е влезнала като fortum в старолатинскиия език. Затова Геоглифът в и край пещера Магурата преди повече от 7000 години е изобразен с прадревната и съвременна българска буква Ф, покрита отгоре със знака на сътворението, а вътре в нея са изобразени ушата соя - древен символ на знанието и мъдростта и две ръце, с които всеки кове съдбата си. Край пещерата в тъмния терен са вкопани бели каменни отломъци, изобразяващи подобна буква Ф, но с гигантски размери и да се възприеме, трябва да се обходи. Добре се вижда от птичи поглед, а най-добре от Космоса и може би за там е отредена, защото от Бога Творец е внушена.

.

Карта на Геоглифа Ф край Белоградчик, подготвена от К. Кирилов.

Червената линия посочва пътя до местния музей. 


Древната българска сурвакница. Отново спазвайки историческата истина, 
ще отбележа, че още преди 7 000 години е изрисувана в пещера Магурата и край нея като грамаден геоглиф. Тя е далечен прототип на жезъла кадуцей на Бога на Мъдростта Хермес, както изследователите я определят.

Включена е към голямата композиция "Слънчевият енеолитен календар", който с голяма точност отбелязва 365-те дни на годината. "Пещерата Магурата е едно от най-вълшебните творения на природата и на древните хора, живели по нашите земи. Рисунките в нея имат дължина 280 метра, създадени са от преди 7000 години. Те са най-ранното за Европа художествено свидетелство за тяхното митологично мислене" - пояснява историкът Тодор Стойчев от НАИМ към БАН. 

"Сурвакането е много древен български обичай, а сурвачката е образ на "святото световно дърво", което отдава своята божествена сила при докосване на човек и животно" - казва проф. Иван Т. Иванов.

Известната историчка и философ Елена Блаватска, след посещението си у нас, пише: "Българите напълно са запазили култа си към Слънцето. И до днес те имат празник Сурваки в чест на древния български бог Сурва, 

идентичен на арийския Сурья – Слънцето सूर्य sūrya. Корените на този празник са в дълбините на времето и е запазена цялата му езическа сила и въздействие".

Ето най-популярно благопожелание при сурвакане:

Сурва, сурва година,

Весела Година,

Златен клас на нива,

Зелен грозд на лозе,

Червена ябълка в градина,

Пълна къща с дечица,

Живо-здраво догодина,

Догодина до амина!

.

Името на българския Бог Сурва, по народному често наричан Сурван, е идентично с името на върховния персийски Бог Зурван. В негова чест са пренесените там българските обичаи: Сурва и Жив огън - правят се ритуалите сурвакане, кукерски шествия, прескачат се огньове за здраве, играят се нестинарски танци върху жива жерава.

.

Метална пластинка намерена в Персия, изобраз на древния бог Сурван,

по тяхно му наречен Зурван. Децата са кадцей в ръце, мъжете и те - всеки от тях е с бръснати глави и прическа арийска кика. Синът на Бога Зурван държи сурвакница, направена от дряновица - "дървото на живота". Снимка и текст: Сурва.бг

Приликата със сурвакницата от пещера Магурата и с древните жезли на Хермес е видима, разликата е в годините - в България рисунките са на възраст 7000 години, в Персия е на 3000-1500 години. До образа на бог Зурван има знак свастика, като печат за достоверност кой какъв е, от кога и от къде е дошъл. 

.

Календар  कैलेंडर kailēṇḍara, 2 и 3-то определение на хинди в Glozbe. Българският календар, създаден 5504 г.пр.н.е., е най-древния и най-точен в света. За него проф. Мишел Лонгон казва следното във френското списание “Население и общество”: "Научно е доказано, че прабългарите в далечното минало са притежавали един от най-съвършените календари в света, по-приемлив от китайския и индийския начин на леточисление, по-достъпен и по-практичен" Изт. “Славата на България”, Сф, 1988 г.; стр. 23 и ПнаБ 

Време на санскрит वर1 - vara, а според Capeller's Sanskrit-English е Varam

Имало едно време कदाचित्, पुराकाले този стбг израз е включен в санскрит около ІІ хил.хп.н.е. , което означава, че е съществувал у нас в едно наистина още по-далечно време.

Година   वर्ष varṣa

Януари   जनवरी janavarī

Февруари   फरवरी pharavarī

Март   मङ्गल Марс

Април   आंग्लवर्षस्य āṅglavarṣa

Май वैशाख vaiśā

Юни  जून jūna, произнася се джуна

Юли  जुलाई julā'ī месец юли,  произнася се джула`i

Август  अगस्त agasta

Септември   सितम्बर sitamvara

Октомври   अक्तूबर aktūvara

Ноември   वम्बर navamvara

Декември दिसम्बर disamvara

.

Понеделник सोमवारः sōmavāraḥ

Вторник मङ्गलवारः galavāraḥ, 2-ро определение

Сряда   बुधवारः budhavāraḥ

Четвъртък गुरुवारःguruvāraḥ

Петък शुक्रवार śukravāraд

Събота शनिवारः śanivāraḥ

Неделя आदित्यवार ādityavāra

.

Небе स्वर्ग svarga в 11-то определение

и नभ nabha 7-мо определение в речника Glozbe

Рай  दिव diva

Небесен рай ऐश्वर्या राय aiśvaryā rāyaАйшвария Рай - стбг небесен рай 

Божество ईश्वर īśvara - запис в санскрит и хинди, за стбг е в смисъл на прадревна върховна почит.

Бог   देवः dēvaḥ, 3-то определение, буквата h е придихание и се произнася в полутон, 4-то определение е देवता dēvatā, девата, употребява се и за божественост, като сричката та е членуване на думата.

Бог и брахман   ब्रह्मन् brahman, 2-ро определение със значение на божественост, за каквито са считани жреците-колобри на преселените арии

Господ и Бог в 7-те определения на Руско-санскритския речник на Glosbe посочените думи са обозначени с корена var - ईश्वर īśvara, така както посочих и за стбг.

Баща पितृ pitr̥ и отец

Молитва प्रार्थना  prāthanā, думата е вклчена в санскрит след новата ера

Звънарна घण्टा ghaṇṭā

Свещ   मधुजवर्ती javartī

Възел  गांठ vŭzel - вюзел, на стбг възел

.

Мартеница मार्च mārca в хинди - името идва от месец март и бога Марс. На стбг също е свързана с месец март. Символът преплитане на бял и червен конец има дълбок сакрален смисъл и се е прилагал от нашите деди още преди 6-7 хил. пр. Хр. Най-ранната находка е открита в Султана Малу Рошу, Румъния, от времето на неолита - две фигурки в бяло и червено на снимката в ляво. Селището е изконно българско, намира се в Южна Добруджа, предоставено е на Румъния през 1918 година по Солунското споразумение с Атлантата.

Прието е червеният цвят да се свързва с женското начало, кръвта и раждането, белият – на зачеването и плодородието, а тяхното единство - с надежда за здраве и благополучие, според доц. Стефан Чохаджиев.

Присъствието на мартеницата в Северна Индия се обеснява с идването там на арийските поселници от Балканите. Обичаят, наречен Упанаяна - upanayana „приближение”, е свързан с края на детството и посвещаване към кастата на бащата, седмата година за децата на брахманите.

  .

  Момент от ритуала "Упанаяна". На картината личат характерните символи за древните брахмани - наследници на арийските жреци колобри: прическата кика-"чумбас", "биндито - третото око" на челото и чорапите в бяло и червено. Ще споделя, че 103-годишният ми дядо до последно по наследен обичай на 1 март на всекиго от семейството връзваше, изработена от него мартеница.

  .

  Аз  अहम् aham  2-ро определение, произнася се аhам и аам, буквата h e придихание и се чува като полутон 

  Ти и Вие  त्वम् tvam

  Той и Те  तta

  Ние  वयम् nam и nayam

  Вие и той त्वम् tvam

  Те и той   त ta

  .

  Име नामन् nāmanличното местоимение Аз अहम् aham от сгбг е включено в санскрит като имеnāman, в хинди nama, персийски nam,със значение аз съмнам и nayam - ние сме, От там е влезнало в речните състави на английски name, немски name, френскиnom-nāma, италиянскиnāman-sostantivo, датски navme, руски имя, сръбски име-nāman, хървадски и словeнски ime иnāman, чехски и словашки nazov и в други езици.

  .

  Баща и отец पितृ pitr̥, Татко-tаd и पितर् pitar, така е записан във 2-ро определение на санскрит древно българският първоизточник.От там са взети на английски като father и tаd; на немски vater и papa със значение на стар баща и татко; на италиански и португалски са padre 2-роопределение;

  френски père и pita; уелски са tadна руски отец и татя и сръбски са отец; словенски и чехски- otez; на румънски - tată, там има над 2000 старинни български думи

  Майка  मातरः mātaraḥ

  Дядо  पितामहःpitārmahaḥ

  Здраве अयक्ष्म ayak-ṣma, стбг як, здрав и здраве

  Прадядо и деди е पितामहः pitāmahaḥ, в смисъл създателят на бащите

  Баба  मातृक mātr̥ka

  Дете  शिशु śiśu произнася се шишу и е близко на стбг за гальовното шишко

  Чедо  शिशु caci

  Син   सूनु sūnu произнася се сюни

  Дъщеря и щерка   दुहितरः duhitara

  Чичо  चाचा cācā, на стбг чичо, на диалект калеко

  Жена  जनि jani

  Гърда  कुचः и думата चूची kucaḥ на стбг кусай е бозаенето на детето от майчината гръд.

  Сърце и гърда हृदः hr̥daḥ - хрда,  на стбг хръд  

  .

  България  बुल्गारिया bulgāriyā,  съставна дума от Бала बल bala - сила, мощ в 2-ро определение на българо-санскритския речник Glozbe и Ариец и ариа - आर्य ārya

  Българин   बुल्गारिया bulgāriyā

  Цар, владетел и вожд  ज़ार zāra 2-ро определение в хинди и زار tzar на персийски 2-ро определение. Според Енциклопедия Британика царство е общество, което има символите на монархическата власт: корона - очертана на снимката със златни апликации, и жезъл - каменна брадва, традиционно за дедите му сечиво на труда, с което са творили, признатата от наши и чуждестранни учени, варненската цивилизация в продължение на хилядолетия.

  .

  Изглед на гроб №43, сетно обиталище на първия цар в Европа. Освен цар, той е бил жрец и философ. 

  Каменната брадва, утвърдена от него като жезъл и символ на власт - инсигния и като хилядолетна традиция. Ценните за историята палеолитни и мезолитни каменни сечива са съхранени във Варненския археологичен музей. Там наблизо в експонирания гроб № 43 на вожда-жрец от Варненския енеолитен некропол (4690 - 4320 г.пр.Хр) има набор от подобни сечива на труда, но вече изработени от бронз, чрез технологията леене на металите. Има и 1.5 кр. златни предмета, повече от златото на света по-онова време. А неговият жезъл - символ на върховната царска власт, не е от злато, а е каменна брадва със златна дръжка - достоен знак на уважение към старинните деди. Тя е положена върху брадва от лят бронз - друг ярък осмислен израз на далечна приемственост със споменатите по-горе каменни сечива от преди 20 000–30 000 години и показател за постигнато технологично развитие. Сечивата не са използвани и вероятно са сакралното отношение на древните към труда, като средство за прогрес и благоденствие. 

  Брадвата е и един от хералгичните символи на нашите по-късни владетели - родът Дуло. Позната е с наименованието "тамга" и "балта" в старо и ново българския език. Названието "балтавар" означава също "защитник" и "вожд, владетел". (Изт.)
  "Върху входната плоча на Елховската гробница има дълбоко врязана каменна брадва - емблема на одриското царство от І хил. пр.Хр., най-могъщо за времето си. 
  Триъгълникът обърнат с върха нагоре означава Волята на Бога, триъгълникът обърнат с върха надолу - Сътвореният от Бога свят. А прибавената в средата на символа брадва означава - чрез нея се постига развитие на човека, племето, народа. Този знак нашите царе са изсичали върху монетите си, изобразявали са го върху владетелските си хоругви. Цит. от mediapool.

  И мисловно като подредим един до друг символите, жезлите, отбележим датировката им и смисълът, който пренасят от век на век, те убедително исторически ни убеждават: от кога сме създадени като единен народ.

  Кан  खन khana, произнася се ка̀ана, означава повелител, вожд и има близък строеж със старта българска дума "КънѦзъ" - княз. В думата khana буквата h е придихание, буквата ав края на думата при санскрит означава мъжки род.

  .

  Бъдеще भविष्य bhaviṣya, произнася се бавищиа

  Съдба दैव daiva, 3-то определение в Globe със значение на орис, участ и даденост от Бога и от живота

  Орис и орисване   उड़ीसा - uṛīsā, със значение на съдба и предсказанието й  от там е изразът: Така ти е писано.

  Поличба शकुन, на стбг знамение

  Уруки  मात्सर्य urukaна стбг има три значения: да не ти завиди някой; да не те уручасат и да ти е за урок.

  Вина и виновен विनम्रता  vinam, за стбг vina е вина, vinam е двусъставна дума, am е аз съм vina-виновен.

  Гълча и мъмря मुझे नेही पता nēhī patā, стбг ще си патиш 

  Лъжа लज्जा - lajjā, стбг лъжа

  Скромност, विनम्रता vinamratā, стбг невинен, осъзнал вината си, скромен

  Навик  आदत ādata, 2-ро определение в хиндина стбг адет, в Тълковния речник - навик и обичай 

  .

  Живот  जीवित jīvita и живея जीवति jīvati

  Хляб и самун  पूपः pūpaḥ - h е придихание, произнася се пупа, в стбг с окончанието става пупара

  Квас и мляко क्षीर kṣīra  стбг е квас в смисъл прясно и подквасено мляко.

  Сирене  क्षीरजः ṣīrajaḥ   на стбг диалект сири`а

  Захар  śarkarā शर्करा

  Вода  उदन् udɑːn, 7-мо определение в Glozbe, произнася се уда`а, на стбг диалект също е у`да.

  Пия  पिबति pibati, 3-то определение е в Glozbe, piati е в речника на проф. Рама Каушик

  Чаша  चषकं ṣakaṁ , близка е стбг дума стакан

  Земя  на санскрит  हेमा hemā, като територия, произнася се хѐмаа, на хинди е хема̀ и дава началото на международната дума хумост - земя и почва.  

  Хумус  भूमि bhūmi, 6-то определение в санскритвероятно хумус е по-старинната стбг дума, сегашната е почва.

  Лимец  स्पेल्ट spēlṭa първото жито, добито в древността от бълг-ариите

  Пчелен мед मधु madhu на стбг и днес е мед

  Извор  कूप kūpa kūpa, произнася се кюпа, на стбг е със значение на бликнала природна вода, събрана в кюпа-коритото на изворчето.

  Кладенец  कूप kūpa   произнася се кюпа, на стбг е кюп със значение на домашен съд - купа и на дълбока изидана с камъни дупка, в която се събира вода в кюпа.

  Извор  वार् var, от стбг дума за вода и езеро (В Речник на сходни бълг. и санск. думи)

  Бликам  स्रोतस् blikam  бликам

  Бликам स्रोतस् srōtas

  Бликам  स्रोतस् blika  отнася се за бликане на вода от изворче

  Чучур  छूटना chūṭanā, до чучура сапун

  Сапун  फेनक म् phēnaka, от стбг глагол пени се

  Езеро  सरोवर sarōvara, 2-ро определение в Glozbe,  двусъставна дума от sar - на санскрит цар иvar - на санскрит вода и езеро, употребена е за "езерото край царя", по вероятно е "езерото край царския дворец".

  Воден рай  ऐश्वर्या राय aiśvaryā rāya,  айшвария раиа - воден рай.

  Потоп и наводнение प्लावन plāvana

  Слънце सूर्य sūrya, 8-мо определение на санскрит и 2-ро на хинди, идва от древния български бог Сурва - в диалект Сурван.

  Дъжд  वर्षः varṣa, 2-ро определение, думата се произнася варша и е свързана с корена var - вода

  Чадър छत्रम् chatram и сhadŭr, на стбг чадър и покрив - छदि chadi

  Градушка  वर्षाशिला varṣāśilā, съставна дума от var - вода и śilā - мощ

  Гръм и гърмеж   गर्जन garjana  произнася се гаржиана-гържиана 

  Зима и сняг  हिम hima

  Вятър  वायुः vāyuḥ, 5-то определение,произнася се вея и вайу, Ваю е името  на бога на вятъра от древния български и от ведическия арийски пантеон. 

  .

  Облекло   अंशुक anśuka, 2-ро определение и следващите пет, произнасят се аншука (в санскрит ш = г при ретранслация).Речникът Glozbe я определя като древна дума.

  Аба  प्रावारः prāvāraḥ, в стбг и Тълковния речник - дебел вълнен плат, старинна - pra - връхна мъжка дреха от този плат. От там е нашият умалителен израз: "Абичката здравето ми пази".

  Наметало प्रावारः prāvāraḥ 4-то определениепак е praвръхна мъжка дреха, родее се с старинната наша дреха ямурлук с процепи за ръцете и с качулка.

  Панталон पतलूनं patalūnaṁ на санскрит е съставна дума от patalūn и aṁ - аз, в смисъл моят; на хинди е पैंट paiṇṭa, на стбгпанталони.

  Сукман अंशुक anśuka, в стбг и в Тълковния речник е дълга женска дреха от плат сукно, рокля без ръкави, която се облича върху блуза.

  Фуста स्कर्ट pholā, на стбг пола и фуста - в диалект
  Шал शाटी śāṭī на санскрит произнася се шаати, на персийски е شال shal

  Забрадка रुमाल zabrada

  .

  Огън  अग्नि agni

  Белег  नाभि nābhi, в стбг буквално следа от рана, но думата има значение и

  за оставена трайна следа върху предмети и археологически находки

  Здраве  अयक्ष्म yakṣma на санскрит е съставна дума от yak - як на стбг и ṣma - съм; в 3 и 4-то определение е स्वस्थ: svastha в санскрит, в Тълковния речник е свяст, в смисъл, че съм в свяст.

  Болест आमय āmaya, буквата ā с ударение в началото на думата в санскрит е отрицание, в случая на стбт има значение "омаен съм, не съм на себе си".

  Омайвяне आमय maya, без ā значението вече става "омаен съм от видяното и чутото".

  Лик चेहरा Transliteration: lik, стбг лик и лице

  .

  Дом   दमस damasa 2-ро определение, на стбг дом

  Къща   गृह и दमस kŭshta на стбг къща

  Легло и стая  शय्या śayyā стбг е сайя - стая

  Порта, двери и врата - द्वारं dvāraṁ и dvāra, запис на санскрит и на хинди след 2500 г. пр.н.е., произнася се двери и двара, порта е много по-древна наша дума, а в турския език вероятно е влезнала от съставния санскритски език, както и западни езици са взаимствали думи от там.

  Изба  زیرزمین yrzmyn на персийски, на стбг се родее с изба и зимник

  Брадва   फरसा pharasā 3-то определение в хинди, житейско название получено според звуците при цепене на дърва

  Кош и кошница  पिट piṭa 

  Колиба   कुटि kuṭi  стбг кът-укритие извън селището

  Юрта  خیمه на персийски, на стбг е жилище от лека дървена конструкция, обвита с кожа. Думата юрта не е включена в санскрит, вероятно заради това, че по-ранните българи са живеели в каменни къщи и чак когато се преселват в Персия ползват юрти.

  Стан   मूर्त  ūrti, със значение на селище с много юрти

  Махала  ग्राम grāma  част от селище и малко село в планината

  Варуша  ग्राम - varucha, махала в старинните български градове, обикновено съставена във вид на елипса, а не в кварт-ал.

  Крепост  दुर्ग durgа - думата крепост и замък в речника Glozbe e назовано името на арийската богиня Дурга - богинята воин, пазителка на всички арийски крепости.

  .

  В Ригведа за Варанаси има стих и от Бог Шива:

  "Три свята съставят в едно моя сияещ град и моя дворец в него".                                 

  Бог Шива  शिव śiva - на санскрит и е 6-то определение щедър shtedŭr и  milosti милостив. КогатоБълг-ариите се преселват в Древна Индия и стават владетели на голяма част от нея, тесъздават един от най-старинния, действащ и сега град Варна-аси. Там изграждат за чудо и приказ дворец на Бог Шива и вдигат 70 на метра негова статуя, която е обкичена с донесените от тях традиционни арийски символи.  

  Чертог  निकल на хинди и според Тълковния ни речник е със значение на дворец, палат и царски покои, а според bg.wiktionary думата е прабългарска по произходи идва от стбг чрьтогъ.

  Тризъбец  त्रिशूल triśūla, от стбг цифра три и думата шила. В най-дълбока древност за българиите тризъбецът във вид на жезъл означавал власт над трите свята - Небесен, Земен и Подземен. По-късно като продължение на традицията българската царска династия Дуло е приела тризъбеца за свой герб [Нурутдинов 1997: 163].

  Окото на мъдростта: На челото си Шива има трето око, което символизира мъдростта. което вижда и неочевидното. То предава и приема мислите по интуиция. На санскрит е बिन्दु bindu във 2-ро определение, на стбг е бинди - червената точка, която се нанася между очитеЗнак най-вече е за принадлежност към древната култура на арийците. В далечното минало и сега при тържествени случаи се полага капка кръв - बिंदी. При бълг-ариите се нанася на челото от преди VІІІ-VІІ хилядолетия и сега се прилага в Родопите от всички жени, участнички в сватбения обичай. Повече Тук.

  Трите линии върху челото на Шива са трите същности - раждане, реалния живот и смъртта.

  Спуснатите коси на Шива го показват като бог на вятъра Ваю. Той  препуска на колесница, в която са впрегнати хиляди жребци. Припомням, че Ваю е името  на бог от древния български и от ведическия арийски пантеон. А в средата на свещените реки Ганг, Варуна и Аси е разположен двореца на Шива и градът на ариите Varāna-asi. Буквата ā с ударение в санскрит е придихание и се произнася в полутон. Енциклопедия Британика пише: "Варанаси е един от най-старите постоянно обитавани градове в света. Ранната му история е свързана с първото древно селище на арийците, дошли от север, завладели Северо-западна Индия, създали обществена организация (наречена "Кастова система Варна" - доп. НУ) и най-древната й Ведическа култура (ІІІ хил.пр.н.е.)"Повече Тук

  Змийската огърлица показва, че Шива е погълнал отровата калкети на кобрата за доброто на хората. 

  Мандолина  सारंगीкоято е в скута на Шива, от нея Божественото слово ехти във Всемира. Някои изследователи наричат този музикален инструмент мандолина-булгарина.

  Жестът с пръсти  पिंच जेस्चर, който Бог Шива така благосклонно ни показва с дясната си ръка, е израз на Благословия. Това е разпространеният сега по цял свят жест ОК, който приятно ни изненадва и ни озадачава, че е съществувал отпреди 5560 години в Древна Индия, най-вероятно и в древните бълг-арийски земи, както и отбелязаните други символи на статуята на Шива.

  Аси असि asi, Аси се нарича победоносният Меч на арийската богиня Дурга, която охранява и град Варна-аси. Дурга е съпруга на Шива.

  Образите на богинята Дурга са открити в Рогозенското съкровище - край Враца, начало VI - ІV век .пр.н.е. - Източник: thracia/rogozen;  в съкровището в Балх-ара, І хил.пр.н.е. - Изт. ПнаБ снимка №4 и в Индийския пантеон на арийските богове като Богинята-воин ІІІ хил.пр.н.е. - Източник:magicalindia

  Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идеен замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят хилядолетия! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

  Ойкóнимът варнасии - проф. д-р Михаил Лазаров, проучвал 20 години историята на древните Бълг Арии, на корицата в книгата си "Българското Черноморие Одесос - Варна" пише: "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за прадревно селище. И споделеше, че поради Черноморският потоп част от жителите му са били принудени да се преселят и през ІІІ хил. пр.н.е. са създали знаменито селище Варна-аси в Северна Индия . Там жителите му и сега катоойкóним се наричат варнасии".

  .

  ашка शस्त्र śaśtra 4-то определение в Glozbe, в стбг шашка, сабя

  Топор  परशुः paraśuḥ, думата пресъздава звуците праз и топ, има значение за брадва и секира.

  Желязо  सारलोहः sāralōhaḥ  на стбг диалект челик

  Враг  शत्रु śatru на стбг сатрап

  Аватар  अवतार avatāra,  стбг главатар

  Душманин  शत्रु śatru , 2-ро определение, пак на стбг със значение на сатрап - враг и злосторник

  Рупия и рупор रूप्यकम् rūpyakam  стбг рупия - рог за обявяване на тревога и начало на атака

  Знаме  partscham - в перс; на стбг е перчем, от там е изразът "Вей си волно перчема"

  Герой и юнак в хинди е नायक nāyaka, произнася се найяк, както е на стбг., буквата а в края на думата означава мъжки род.

  Страх भय bhaya, на стбг боя се и боязън, боязливец - от там и страхливец.

  Злато   सुवर्णम् suvarṇa   В 1-во, 10,11 и 12-то определение думата злато е свързана с древния град Варна  

  Пендара  पिञ्जर piñjara, произнася се пинжара; пендара е стбг златна монета

  Метал मेटल mēṭala, 2-ро определение на хинди; на стбг идва от метала мед, а чилик е диалект.

  Път  पन्थ pantha на стбг път и панта с иронично значение на "развей прах"

  Шейна  शकट śakaṭa  шаката, стбг върви, шаг-пълзи śira शिर по ката

  Лодка प्लव plava, 2-ро определение; за стбг плавателен съд-лодка

  Плувам उपप्लु paplu; идва от стбг глагол плувам

  .

  Кон и ат  अश्व aśvaкон и ат - определение за хубав кон за яздене

  Яздя на санскрит е एति yazdya и ēyti 

  Крава и майка на животни  मातृ mātr̥  и  गो go  впоследното определене, на стбг майката на вола и теленцата

  Овца अवि ovtsa, на стбг овца

  Котка   मार्जार mārjāraа  мържара, звуковете, които издава.

  Котенце  ओतु кōtu

  Куче   कुक्कुर jakuta, от жавкане - звуковете, които издава. 

  Вълк वृकः vr̥kaḥ  вика и вие, 2-ро определение, в стбг се определя и като крадец  वृक vr̥ka - на агънца и домашни птици

  Петел  कुक्कुटः kukkuṭ`aаḥ

  Кукувица कोकिला kōkō`kilā

  Птичка वि vi, от стбг глагол вие се

  Гълъб  अचण्ड kapōta 2-ро определение,  стбг кротък

  Орел  उत्क्रोशः utkrōsaḥ близка е на стбг дума угроза за домашните птици

  Гнездо  नीडं nīḍaṁ за птици, гнеза хора е damasa

  .

  Истина  सत्यम् satyam

  Лъжа и срам   लज्जा lajjā, произнася се ладжа, на стбг е лъжа, има значение и за срам.

  Грабя  ग्रह graha, стбг грабя

  Не е  न na - отрицание с кимване на главата нагоре

  Да  आं ha на стбг аха - потвърждение с кимване на главата надолу

  Гняв и яд  कोप kōra, стбг е коря с гняв и яд

  Шамар   ताडन tāḍana, двусъставна дума: на бг е личното местоимение ти, а dāna е дар и заслуга, в случая "Ти това заслужаваш"

  Наказание दण्ड daṇḍa  

  .

  Шопи и шоплук българска етническа област в Софийското поле и околните планини. Името „Шопи“ - една хипотеза идва от дългата човешки бой яка сопа-шопа, в стбг диалект е наричана и Кривак на хинди е कृवाक krvaak - надеждно оръжие на пастирите срещу дивите зверове. 

  Бистришките баби е уникална фолкгрупа, прочули се по света с изпълненията си на архаична полифония от ШоплукаНай-известният изследовател на шопската музика проф. Джералд Меснер обяснява научно тая архаична полифония: "Нашето ухо има способност да улавя звуци по-малко от половин водороден атом, които техниката е непосилна да ги възприеме. Това пеене е част от много стара и много висока музикална култура, внушена и завещана на човека от Космоса.".

  Той изследва многогласието на Шопския край още от 1963 година, когато идва в България и се запознава с Бистришките баби. Изумен, оценява уникалността на тяхното полифонично пеене, при което един или два гласа оформят извивките, докато другите певци поддържат монотонно пеене, което се удвоява или преминава в триглас, придружавайки така водещите певци. От тогава посвещава 10 години от живота си на архаичното пеенето на Бистришките баби. Защитава дисертация по темата, след което през 2005 година ЮНЕСКО
  обявява фолкгрупата за световно културно наследство. Източник: В-к Стандарт 21 юли 2009 г. и unesco-bg

  Хоро  चक्र cakra, стбг танц във вид на колело, хоровод, чакра - идва от колелото на тъкачния стан. И още по темата: Хорото за древните българи е връзката с Космоса

  Повик  आव्हे āvhē, в стбг ехе и иха-ха

  Гайда на санскрит गायति gāyati (gai), произнася се гая̀ти

  Тъпан и барабан दुंदुभि dundubhi, в стбг идва от звуците, които издава

  .

  Облекло   अंशुक anśuka, 2-ро определение и следващите пет, произнасят се аншука (в санскрит ш = г при ретранслация).Речникът Glozbe я определя като древна дума.

  Аба  प्रावारः prāvāraḥ, в стбг и Тълковния речник - дебел вълнен плат, старинна - pra - връхна мъжка дреха от този плат. От там е нашият умалителен израз: "Абичката здравето ми пази".

  Наметало प्रावारः prāvāraḥ 4-то определениепак е praвръхна мъжка дреха, родее се с старинната наша дреха ямурлук с процепи за ръцете и с качулка.

  Панталон पतलूनं patalūnaṁ на санскрит е съставна дума от patalūn и aṁ - аз, в смисъл моят; на хинди е पैंट paiṇṭa, на стбгпанталони.

  Сукман अंशुक anśuka, в стбг и в Тълковния речник е дълга женска дреха от плат сукно, рокля без ръкави, която се облича върху блуза.

  Фуста स्कर्ट pholā, на стбг пола и фуста - в диалект
  Шал शाटी śāṭī на санскрит произнася се шаати, на персийски е شال shal

  Забрадка रुमाल zabrada

  .

  .

  Дар и дарение  दान dāna  дар, дарение и заслуга за извършено дело

  Дълг  धर्म dharma  дълг и отплата

  Сън и заспивам  सुप्ति supti е сън и спи, а suṣupti е заспивам

  Сънувам स्वप्न svapna, със значение на сънувам и сепване 

  Нощ  नक्ति nakt  накт - нощ и  nakti - нощи                                                       

  Ден   अहन् ahan на стбг ахана, от там е изразът"Преспи и тръгни рано по 

  ахана".

  Сутрин सूत्रम् sūtra - на санскрит.

  Ден и денонощие  दिन dina, 3-то определение

  Усмивка स्मित smāta  2-ро определение от стбг глагол смейте се

  Седянка като понятие в санскрит е записано समय पर पहुंचना samaya - седнал майсторя и бъбря -बक-बक baka,baka.

  .
  Нестинарство  अग्नि agni
   चरण 2-ро определение със значение на "огнени стъпки" е старинен български обичай, израз на преклонение към благодатния огън. А agni - агни е началната дума в първия химн на ведическата Ригведа към арийския Бог на огъня (между1800 и 1200 г. пр.н.е., по Гр. Левин)

  Според учени и П.Р. Славейков обичаят идва още от прадревните езически времена, а стбг дума ѩзычьнъ е тълкувание на акад. Вл. Георгиев като „народна вяра, народна традиция“. Вписан е в световната листa на нематериалното наследство на ЮНЕСКО.

  Разрешете ми лирическото отклонение. Като студенти през 1955 година бяхме на поход в Рила. При залез слънце стигнахме вълшебните Рилски езера. Там заварихме самотен странник. Беше едър в снага, с руса коса спусната на кок, ясно сините му очи бяха като две малки езера, в които се таеше доброта и мъдрост. Той се зае да накладе огъня и когато прегоря, разстла жаравата и скръстил ръце в молитвен богослов, в странен унес бос я обходи.

  Прикани ни да го последваме. Дойде при мен и тихо ми повели: "Стани и тръгни по негаснещата жарава на твоите деди!" Станах обладан от вяра и пробуден от древен спомен, прегазих жаравата, върнах се, за да се убедя, че го сторих и отново поех напред...

  Сега, като си припомням, осъзнавам, че съм обречен до края на живота си да вървя с боси нозе по нетленната историческа жарава на "Бълг-Арите".

  .

  Число संख्याः saṅkhyā

  Едно

  Две    वर्ग back translations:

  https://glosbe.com/bg/sa/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE

  .

  "Побитите камъни" гравюра от геолога-художник Б. Сират,

  съзадена през 1855 г., когато ги е посетил и отразил

  в английската преса и в научни издания.

  Анимирани страници за прелистване на Библията

  .

  ВАРНАМАЛА - НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА НА ДРЕВНИ КУЛТУРИ

  .

  .

  Варнамала - varṇamālā на санскрит र्णमाला, 

  означава Венец от букви - Азбуката.

  Състои се от 64 varnas-варни, който винаги вървят заедно и тогава  произнасянето, мисълта и речта са съвършени. Затова се казва: Умът и Словото са символ на сътворението, на живота и началото на началата. Тълкувания: ВарнаМала е цветна поука-карма अ स्तॊर्य् на буквите; Броеница е с наниз от букви, които индийските брахмани там и старите българи тук прехвърляха между пръстите си. Моят 103-годишен дядо имаше от далечно време скъп родов спомен - броеница с български букви и пожела да я  отнесе със себе си в отвъдното.

  .

  Agnivarna(वर्ण) Агни е божество на огъня във всичките му проявления, едно от главните божества във ведийския пантеон.  Агниварна в .Jyotisha речници се отнася до „природата на огъня“ и богът Агни, отразени в 33 глава на Гариджайша. включващи общо 62 сакрални повестования агни-варни. Тях се обсъждат астрални, астрономни и ведически предзнаменования с цел изучаването движенията на небесните тела, за да се осветли благоприятното време за ритуали, за церемонии и селскостопански дейности. (От wisdomlib.agnivarna).

  .

  Āyurveda Varṇa आयुर्वेद  वर्ण - Аюрведа Варна са санскритски термини за варни, свързани с грижа за здравето на тялото, психиката и духа, като наука за живота. Използва се в цялата аюрведична литература, като напримерSuśruta-saṃhitā и Caraka-saṃhitā. Текстовете обикновено се пишат на санскрит с помощта на различни поетични метри. В древна Индия се датира около средата на първото хилядолетие преди Христа. За България се свързва с богатата ни народна медицина от далечното минало.

  .


  Varṇa (वर्ण) в Дхармашастра
  (धर्मशास्त्र, dharmaśāstra - религиозен закон на Manu smṛti). ТаяТезиварни се отнасят до видими черти на човешкото същество и съдържат инструкциите (шастри) относно религиозното поведение - дхарма. Това са smriti предписания за благочестие и морален дълг от прародителя Ману, вложени в арийските Веди от ученика му Бригу, за да знаят мъдреците дхарма-доброделтта и да поучават другите в трите варни-касти: вайши, шудри и парии. (От philosophy.redzambala).

  .

  .

  .

  Varṇa (वर्ण) в Пурана (पुराण, purāṇas) отнася се до санскритската литература, запазваща огромната културна история на древна Индия, включително исторически легенди, религиозни церемонии, различни изкуства и науки.Осемнадесетте махапурани са над 400 000 шлока (метрични куплети) и датира над едно хилядолетие .пр.н.е. (От wisdomlib - Речник Кьолн), The Purana Index

  .

  .

  .

  Varṇāsrama (र्णाश्रम). - Социална политика: Истината, милосърдието, равноправието и трудолюбието са задължения - натиртаварни за всички членове на общността. Само по този начин навсякъде може да има мир, всичко да даде плод 9 и да се постигне небесна радост. (От wisdomlib - Речник Кьолн, The Purana Index) За да разберете повече за тях потърсетеCaturvarṇas (Четурварни на стбг) . 

  .

  .
  Varṇa (वर्ण) в Natyashastra (नाट्यशास्त्र, nāṭyaśāstra) отнася се както за древната индийска традиция (шастра) на сценичните изкуства: театър, танц, музика, така и за името на санскритското изучаване по тези теми.
  Така също учи на правилата за композиране на драматични пиеси ( натака ) и поетични творби (кавия काव्य). Древната индийска литературавключва махакавия - „епична поезия“ и  "натя“ - „драматична поезия“.

  .

  .

  "Varṇa (वर्ण) в Nāṭyaśāstra глава 29, се използва при съставянето на alaṃkāras - украшения в песните и се състои от  четири varnas: арохин (възходящ),аварохин (низходящ), sthāyin(монотонен), saṃcārin (много гласен). Отнася се до трите гласови регистри - sthāna. Когато към песента ( пада ) се добави поне две varṇas към нея, тогава тя пораждат чувства ( rasa )”. Те са взети (родени от) от човешкия (осветен физически) глас и са свързани с качеството на трите гласови регистри

  Музиката от арийските ведически времена,

  когато химните на „Ригведа” и „Самаведа” били пети като Samagana и се е преподава устно от учител на ученик още от древни времена чрез Śhruti - пеене и произнасяне. Танцът и музиката Варнам е израз на преданост към боговете Стути и възхвала на любовта на майката към детето, на мъжа към жената, на двойката влюбени. Отличава със своята нежност и лиричност на изпълнение и музика, стигаща до своето съвършенство.(От magicalindia)

  .

  Източници: magicalindia и wisdomlib.varna Index - Библиотеката на мъдростта, която е най-големият източник на древни и съвременни знания.Там в Index varṇā са посочени 53 книги и истории, съдържащи Варна-upadiṣṭā ime varṇā много извадки на английски език и 15 научни статии, изброени ТукПоследна актуализация: 24 май 2020 г.

  Известният индийски лингванист Шанкара Бхарадвай Кхандавали

  свързва Мантра Састра и Кундалини с Варнамала и пояснява, че са в основата на духовните ведически практики от преди 3000 години и сега се изучават в елитни училища на съвременна Индия. Те са определени като свещен духовен огън, за постигане на по-високи нива na-sаznanieto. Мантрата Сактра има два основни аспекта - dhvani и varna или звук и форма / азбука. (От hindupedia.com/en)

  .

  Varnamala "Герлянд на буквите" е Висше знание и мъдрост

  .

  .

  Герлянд на буквите-Varnamala

  съдържа проучвания върху Mantra-Shastra. Немско издание от 1987 г. Книгата е широко разпространена от световната книжарница Amazon.

  Автор е Артур Авилон с литературно име сър Джон Вудрофф.

  Той е световно известен британски ориенталист, чиято работа предизвика широк интерес към индийската религиозна философия и практики Тантра Shaktism.
  Роден е в Калкута на 15 декември 1865 година. Завършва Университета Oksforde. Бил е постоянен съветник на правителството на Индия. Отличен е с ордена Свети Георги. От 1923 г. в Обединеното кралство преподава индийско право в Оксфордския университет до 1936 г. [4] Сведение на wikipedia 

  .

  Varnamala "Герлянд на буквите" това е Висшето знание и мъдрост,

  което в началото се създава от една воля, която е толкова голяма, че преминава в акт на творческо действие от Шакти в Ишвара -Творецът. Така според пураните Брахма се събужда в началото на сътворението и чрез Кундалини -Божественото съзнание (Чайтаня), преминава властно в желание-воля за знание и действие. Така е създадено началото на началата "Герлянда на буквите"-Varnamala. (Подробни сведения от Артур Авалон в "Словото създател на Вселената" гл. 21, стр. 253). 

  .


  .

  .

  БОГЪТ ТВОРЕЦ НА ВСИЧКО И ВСИЧКИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

  .

  Изображение №17 на Бога Творец, 

  създал и Богинята МА

  .

  Той е бил почитан от хората, населявали в дълбоката древност българските земи и те са го изразили в Магурата със символни знаци и изображения. Творецът Бог, който дойде от небето и промени живота и човека. Според Християнството, това е Христос преди 2 000 години. А според рисунките от Магура това е станало преди 10 800 години, но изображението, може би, ни предсказва бъдещето: Идването на Христос, за да спаси човечеството.

  Името на древното божество - Великата майка, е обяснимо на български език. В наши диалекти Ма се е запазило като обръщение към майка: "Закриляй ме, Ма" и "Утеши ме, Ма". Тя е изворът на живота, Всемогъщата сила. (БЕР, Том III, 1986, с.593), израз, анализиран у нас на древни надписи. MA е едно от имената и на богинята-майка при фригите, чиято древна родина са Балканите. Тяхна е и думата МАтеран-майчин, на майката и е идентична на стбг. МАтерьанъ-майчин.

  .
  Плочка от слонова кост

  бе открита в пещерата Ач - Германия и на нея е изобразена човешка фигура с вдигнати около главата ръце (сн.1), подобни са много магурски рисунки на хора (сн.2). Затова учените считат, че подобни изображения принадлежат на обща култура - Оринякската култура (Aurignacian). След анализ със С14 нейната възраст е оценена на 32 500 години, но при нас Оринякската култура идва значително по-рано. 

  Археологическите и генетичните данни очертават две основни вълни в първоначалното заселване на Европа от Хомо Сапиенс. При първата вълна те навлизат в Европа от Близкия изток през Босфора преди 47000 години. Това установи изследователски екип от Института за антропология "Макс Планк" в Лайпциг и български учени от БАН, които откриха през 2015 година в пещерата Бачо Киро находки от кости на животни, оръдия на труда от камък и кост и пет човешки скелета. Според изследванията на ДНК те са на възраст между 45 000 и 47 000 години. А това означава, че това са първите предци на хомо сапиенс в Европа. Те са имали нов тип поведение и начин на живот. Намирали са подходящ кремък от далечни находище, за да изработват от него различни сечива: остриета на копия за лов, ножове за обработка на убитите животни, за направа на брадви, въдици, харпуни, шевни игли и украшения за лична употреба, разказа Ценка Цанова от института "Макс Планк". (Изт. dw.com) 


  Картата показва главните средища на Оринякската култура, както те са установени досега от археологията (Изт.)

  .

  При втората вълна те пак навлизат в Европа през Босфора преди 40-43000 години, както е видно на картата. С трите точки там са отбелязани пещерите Бачо Киро, Козарника и Магурата. След няколко хиляди години живот тук, част от нашите предшественици се разселват в Европа. През това време се създават многобройни пещерни рисунки и статуетки, останали като класически паметници на древната култура.

  .               .                   .

  БОГЪТ УЧИТЕЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 

  .                                        

                                                         На около 1 км от Белоградчик съществуват скали, които образуват фигура еднаква с една от рисунките на трижди Твореца от Магурата, определен и с изписаната буква Т.  Снимка №111 в magnaaura wordpress.com

  .

  Подобно скално образувание има в Корея,

  посветено на Майката-богиня Маго.

  .

  Ка­то се заг­ле­да­ме вни­ма­тел­но в об­раза на Бога учител, по­ка­зан на фи­гу­рата горе, виж­да­ме, че в една­та си ръ­ка той дър­жи факла, ко­я­то е сим­вол на поз­на­ни­е­то и прос­вет­ле­ни­е­то, а над гла­ва­та си има сим­во­ла Т с хо­ри­зон­тал­на чер­та, сим­во­ли­зи­ращ, че в пещера Магурата се проповядва неговото слово на пос­тро­е­ни­е­то, про­ми­съл­та, зна­ни­е­то. 

  Според Кирил Кирилов в Магурата има 1031 рисунки, повече от всички други заедно по света. Те са създадени на три периода. Веднъж рисунките са направени в самото начало преди 42 680 години и са само символи. На много от тях личат избледнели и тъмни петна, други са издрани. Възстановяването им е станало преди 14 600 години, като тогава се променя стилът на изобразяване, който става реалистичен и се задълбочава философския му смисъл. По това време възниква и т.нар. Европейския култ към плодородието и това е част от Магурската философия, изписана в пещерата.  Третият етап е свързан със създаването на древните български букви от преди 7000 години.  А това е възможно само при наличието там на действаща дълговечна школа, датирана от началото на човешкото съзнателно. познание. 

  .
  .

  Показвам втори път сборното изображение на Познанието от преди 7000 години: В средата е Учителят на човечеството, Богинята Ма, част от древните български букви, на които сега четем и пишем, тяхната давност е над 7000 години. Там са и значимите символи на знанието - кръгът с точката, слънчевият календар и сурватникът. Намират се в галерията, наречена "Светилището". Влизали са само посветени мъдреци, входът е на 56 метра под земята, бил е таен, затова чак неотдавна бе открит. Защото чрез това най-древно обобщено изображение дос­ти­га­ме до още ед­но раз­би­ра­не за име­то на пе­ще­ра­та.

  Великият учител на чо­ве­чес­тво­то на санскршт и хинди е गुरु guru. (Изт. №11).

  Но има транскрипция и като गुरु  ɡuɾʊ, в която буквата ʊ се произнася с потъмняване към а и тогава става гура - на стбг със значение само за този, който се посветиил и е станал майстор в преподаването. Гу­ра е мно­го ста­ра диалектна ду­ма в селищата край Дунава. Тогава името на пещера Магурата е Ма - Богинята Майка и гура - нейният дом на знанието и учението.

  .

  Ето един загадъчен образ на млада жена от последния етап на рисунките. Описва се, че е неродено дете, създадено от Твореца. Макар да е в дъл­бо­ки­те нед­ра на пещерата от около 7000 години, сякаш изумена за първи път гледа видяното. (Изт. magnaaura и files.wordpress )

  Оказ­ва се, че изображенията в пещера Магурата са ця­лос­тна и за­вър­ше­на фи­ло­со­фия, ко­я­то съ­дър­жа в се­бе си (характерните ас­пек­ти на раз­лич­ни­те древни уче­ния, ре­ли­гии и кул­то­ве. То­ва е въз­мож­но са­мо, ако та­зи ця­лос­тна фи­ло­софс­ка сис­те­ма е ро­до­на­чал­ни­кът. В под­кре­па на та­зи те­за ид­ва изоб­ра­же­ни­е­то на бо­га ка­то Учи­тел (Фи­гу­ра 111), как­во­то не се от­кри­ва на ни­къде дру­гаде и зна­чи, че тук той изразява сво­е­то Велико просвещение и прозрение. 

  .

  Изображение на наподобяващо "Ноевия ковчег", вероятно отразяващо събитие, което се е случило по време на Черноморския потоп през 5560 г. пр.н.е. или предсказващо събитие, които ще се случи. (Изт.)

  Това е началото на разказа на българските думи и свързаните с тях събития,

  другите думи чакат своя ред.

  Анимирани страници за прелистване на Библията

  .

  ***************************************************************************************************************

  .

  Работен сектор

  Повече в източника: kikowsky.blog.bg 

  Сурвачка в Хермес  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:472731

  Изображение 32 на Сурватницата. Едно от най-важните изображения от Магура  - знакът на осъществяването, намира се пещерата и в околността на Белоградчик като огромна и загадъчна фигура, изобразена чрез самата топография – геоглифи. (Проследи Изт.)

  .

  Карта на разпространение на българската писменост Кирилицата

  .

  Потопът и Древните митове и Черно море PDF   Петко и Димитър Димитрови

  .

  Потопът и Древната култура Варна Петко Димитров  в ПнаБ

  .

  Потопът, Босфора - снимка  и  други

  .

  Ной вероятно е реална личност, който по времето на Черноморския потоп през 5560 г.пр.Хр., наистина е приютил на подготвения от него кораб семейството си и свои близки с необходимите им за изхранване животни. Всички с кораба са навлезли в Сладководното езеро, което всеки ден се е покачвало с 15 см., докато се превърне в сегашното Черно море. Това близко до реалността предположение по-късно е описано във всеизвестната Библейска притча.

  Арабският мъдрец и географ Ал Масуди, който е казал:“Българите са от дядото на Ной - Матусал”.

  Теорията на Варненския институт по океанология към БАН, изображението на "Корабът на Ной" в пещера Магурата, който отразява или предрича събитието, наречено Потоп. Рисунката. и ...

  В Хипотези търси Панини

  .

  Едно баба знае, едно си бае.

  .

  Бог на санскрит भग bhaga, със значение на Милостив повелител и Всевишен създател, произнася се bhaga

  .

  Слух, чуто  на санскрит श्रुति - śruti, произнася се шрути (типичен пример на трансформация от "р" в "л". Обичайно е и от "ш" към "з" и обратното).

  .

  В Речника на сходните думи на Български и Санскрит името Българин е отбелязано: в санскрит बल е bal + ghara, изговаря се бал + гхара = бългхар,(поради липса на звука Ъ в другите езици) и има значение на Сила, Мощ и Дом.

  .

  Траки на санскрит तारक, означава звезда, командир и кормчия, произнася се та̀арака

  .

  Грива на санскрит е ग्रीवा, griva, произнася се грѝива

  .

  Дам-обор на санскрит तल, dam

  .

  Гайда на санскрит गायति gāyati (gai), произнася се гаая̀ти

  Умните  на санскрит मानस mānasa,  със значение: принадлежащи към духовно учение " Мана небесна" със значение цялото си сърце" , произнася се маанаса - с потъмняване на втората а.

  .

  Памет на санскрит  मति mati  със значение на памет, съзнание, спомен, произвася се мати с ударение на буквата а

  Целувка на санскрит е cumba चुम्बति, произнася се цумба.

  Кутре на санскрит क्षुद्र - kṣudra, със значение на дребен, безправен, нисш в обществото човек, в "Кастовата система Варна" се нарича кшудра̀.

  Чорба има персийски произход: 1. شورابه shorāba - ядене; 2. شرب shorb – "пиене" (източник: dsal.uchicago.edu

  .

  Източник: bg.wikibooks.org/wiki

  Чорбаджия не е турцизъм, в турския език "чорбаджи" значи “обръщение към знатен християнин” и към “капитан на еничарите” (Турецко- руский словарь, 1945), а българите са основният християнски народ в османската империя. Следователно "чорбаджи" е българизъм в турския език. Названието в българския език основателно се свързва с човек, който осигурява храната и се разпорежда (От avitohol1.bg/history ).

  .

  Речник на стари бълг. думи rechnik.samoistina.com

  Въведени са общо 1238 думи в също толкова на брой таблични редове. Подчертани са само допълнително проверените думи в два от речниците:sanskritdictionary.com и/илиsanskrit.inria.fr/DICO/index.en.html

  .


  .

  Българският народ е създател на първите букви. Заедно с преселението на Древно българските племена по света преди хилядолетия, с тях е разнесена и Българската писменост:
  - В Древен Египет Българските руни са познати като Йероглифи, които по-късно преминават в буквите от Кирилицата, на която и до днес пишат Коптите (Гоптите), преки наследници на Древните българи. Интересно е да отбележим, че най-древните текстове, написани на Бохаирски, датират много преди Климент Охридски да ги въведе в България като Кирилица - 4 век н.е. В Египет тази азбука е известна като Бохаирски шрифт, на който се е записвал старият Коптски език. И до днес Бохаирският шрифт - Кирилицата, е запазен като църковно ортодоксалният език на Египетската християнска църква.

  .

  Българският език е най-древният език, който единствен дава възможност да се проследи етимологията на древните думи и изобщо зараждането на човешкия език като средство за изразяване

  .

  Руните издълбани на "Писън камък" край село Пърмой

  Този новооткрит надпис е още едно доказателство, че българите са не само създателите на първия човешки език - българският, но са и създателите на първата писменост в света.
  Българският език и неговите различни видове писмености са възникнали на основата и благодарение на високо развитата духовност на Древните българи, чийто цялостен мироглед и светоусещане са били тясно свързани с Бога и Неговото Сътворено Мироздание.
  .                                  

  Снимката до село Ел Кесра -Тунис - стъпалата, покрити с нац. българска черга и букви-руни - Тук

  .

  Някои от тях все още остават неразчетени

  .

  Бълг ДНК пред 30 000 г.

  .

  myfood.bg

  Кой преди го каза? Незная. Може би малцина, даже и никой. Един ще трябва да се осмели!

  От зрънцето лимец  израства благодатен клас, от зърната година след година се ширва тучна нива. Така е и с думата

  .

  Първом там благо словно е звучала една нежна приспивна песен

  Кое е името на буквите? Без някой да ги подучва,    като в хор, отговарят "варн

  .

  Живко Войников цитира Рашо Рашев в https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PREDGLAGOLICHESKA_PISMENOST.pdf

  Проф. Рашо Рашев стига до логичния извод, че голяма част от руническите знаци, откривани върху каменни късове, нямат фонетична стойност, а по-вероятно са с култово и религиозна значение И както е писал Черноризец Храбър, те са просто “черти и резки” използвани  за символи. Той пита, защо няма нито един официален надпис на владетел на руническо писмо, а още от създаването на Българската държава се използва гръцкото писмо.

  "Побитите камъни" гравюра от геолога-художник Б. Сират,

  съзадена през 1855 г., когато ги е посетил и отразил в английската преса и в научни издания.

  .

  Web Analytics