Буква, Дума и Племе

.

Словото Буква

Буква на английски е letter, на санскрит е записана वर्ण varṇa, 4-то определение

Буква на френски lettre, на санскрит е записана वर्ण varṇa, 3-то определение

Буква на италиански lettera, на санскрит е записана वर्ण varṇa, 3-то определение

Буква на немски е wort, на санскрит е записана अक्षरा akṣarā със значение на първа дума - ак в санскрит, ек - първо число, първо слово на стбг.

Буква на гръцки е γράμμα, на санскрит е записана वर्ण varṇa, 3-то определение. Има и тълкувание като λέξη λόγος със значениеअक्षरा akṣarā.

Буква от руски на санскрит е записана वर्ण varṇa

Буква на арабски е risala رسالة, на санскрит е записана आख्यान ākhyāna с все още запазено значение на първа дума - ак на арабски, ек на стбг.

Словото Дума

Дума на английски е word, на санскрит е अक्षरा akṣarā

Дума на френски mot и parole на санскрит е अक्षरा akṣarā

Дума на италиански е parola, на санскрит е अक्षरा akṣarā

Дума на немски е wort, на санскрит е अक्षरा akṣarā

Дума на португалски е palavra, на санскрит е

Слово от руски на санскрит е अक्षरा akṣarā

Слово на унгарски е szó, на санскрит е अक्षरा akṣarā

Дума на персийски е dvma, на санскрит е دوما dvma

.

Словото Племе

Племе на английски е tribe, на санскрит е वर्नह् varnah в 9-то определение

Племе на френски е tribu, на санскрит е वर्नह् varnah

Племе на ирландски е treibh на санскрит е वर्नह् varnah

Племе на италиански е tribu, на санскрит е वर्नह्  varnah

Племе на португалски е tribo, на санскрит е वर्नह् varnah

Племе на арабски е قبيلة, на санскрит е वर्नह् varnah

Племя от руски на санскрит е वर्नह् varnah и на другите славянски езици

.

Името на Варна в Санскритско-Английския речник на Glozbe и свързаните с нея определения Varṇa (र्ण) [varṇ-ac Uṇ.3.1] в бележки Варна е посочена като: клас от хора, племе, каста -  varṇā nāmānupūrvyeṇa; слава, знаменитост, राजा प्रजा- रञ्जनलब्धवर्णः (varṇaḥ) R.6.21; добродетел - त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः (trivarṇā) Bhāg.11.3.16; злато - किं: (varṇagrahaṇeṣvasā) Śi.16. 29.

**********************

.

Език и култура

.
С идването си в Индия през ведическия период, арийците донесли със себе си своя социален ред, култура и традиции, създали основата на съставния международен език - Санскрита.
Те синтезирали в едно своите традиции, ритуали, ритуални химни, митове и поеми и така създали Ведите, най-старите текстове в света. Векове наред текстовете на Ведите били предавани устно и едва в по-късно време били записани. 
С течение на времето, арийската култура се смесила с местната култура и продалжила да се развива. Независимо от превратностите на съдбата и историята, от противоречията на учените това, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арийци, изразена в тяхното виждане за живота и света: „ Ние сме плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света. ”Източник: magicalindia

, препоръчен от Посолството на Индия за ползване на ПнаБ.

.

.

.

  • Третото око: На челото си Шива има трето око, което символизира мъдростта. Това е окото, което вижда зад очевидното. То предава и приема мислите по интуиция.
  • Змийската огърлица показва, че Той е погълнал отровата калкети на кобрата за доброто на Вселената.
  • Сплетените коси (джата): Те го показват като бог на вятъра, който е неуловимото начало на всяко живо същество.
  • Свещената Ганга: Ганга е най-свещената от всички реки и тя тече от сплетените коси на Шива. Течащата вода е един от петте елемента, които съставляват Вселената и създават всичко на земята.
  • В скута на Шива е мандолината му, от която Божественото слово ехти във Всемира.
  • Трите  линии върху челото на Шива са трите същности - раждане, реалния живот и смъртта.

От bg.wikipedia

.

Аватар

.

Страх  भय strakh,  стбг страх

.

Падам, изпадам в беда  पतति patati, от стбг глагол патя и същест. патило

.

Там по скалите са изписани най-началните букви на съвременна ни азбука, на която сега четем и пешем. Тяхната давност е над 7000 години. (Повече Тук)

.

Маг" значи умел и образован човек, който знае как се правят нещата. Думата идва от персийски, т.е. от Дуречието. Пак там се намират първите градове Ур, Урук, Нипур и Шурупак. Наблюдаваме устойчиво повторение на корена "ур", който значи място, а също и организирана дейност, и град. "Маг-Ур" тогава значи мястото на посветените, градът на маговете или просто университет. "Магур" при този прочит е школа. От същия корен "маг" произлиза и думата "магистър", която значи майстор и учител, т.е. образован и посветен човек. Пак от него произлиза и думата "магистрат", а магистратите са образовани за специфична работа. Това е потвърждение на тезата, че Магура е най-древната човешка школа."

.

МА е корена на думата МАйка в едно огромно множество от езици по света. По-конкретно в шумерския език МА (Умма) е богинята на ума. Интересно е, че в Магура има триединно изображения на Богинята-майка, която в единия си аспект е представена като богинята на ума, просветителката и учителката на човечеството, което е важно съвпадение.

ГУРА би могло да се прочете по аналогия с ГУРУ, което значи учител. ГУРА би могла да бъде учителка, т.е. в женски род. Отново същото съвпадение с рисунките, които представят единия аспект на Богинята-майка като учител. Гуру също значи майстор, наставник, който в латинския език е magister.

МА-ГУРА при този прочит следва да е Богинята на ума – Учителката, което в пълна степен съответства на това, което самите рисунки казват.

Някои допълнителни особености са, че учителят най-вече се свързва с устното излагане на учението. В румънския език думата gura значи уста. В българския пък е съществувала традиция умелите хора да се наричат УСТА, което ще рече, че са учители, наставници, майстори.

Изт и името Магура

.

.

Web Analytics