Шамбала

.

Шамбала

Шамбала (големи, много шамани) – страна на север от Индия с хиляди пещери и тайни според индийския епос

Според географските карти на това място се е намирала древната Бактрия, един от псевдонимите,

на която е точно “страната на многото пещери”.

Бактрия била населена с бели мъдреци от арийско потекло, доведени от великия Рама,

а столицата й се наричала Бълг.

Оттам е и етонимът ни Бълг (високо издигнати) и Ари (свободни).

Именно на мястото на Бактрийската култура, която се развивала 2 хилядолетия преди Христа

се създава Кушанската империя, която е доказано българска.

Следователно както Шамбала така и Бактрия са синоними на една и съща страна България!

Цялата истина в книгата "Забранената Истина-Пътят до Идел"

За поръчки: http://www.siriusfoundation.net/order.php

За Шамбала (Бактрия) индийските епоси “Махабхарата” и “Рамаяна” говорят, че била най-великата страна на мъдреци и учители (Гури). От там именно българските брамани носещи ведическото знание, навлизат в Индия и диктуват свещените “древно индийски” книги на Санскрит (съвършен, свещен и скрит). През V в.пр. н.е браминът Панини, роден в столицата на Бактрия (България) създава на този език първата граматика и се записва в Махабхарта. Свещените индийски книги на санскрит се наричат Веди. В тях са описани слънчеви култове подобни на зороастрийските и тракийските мистерии, създадени все от протобългарски духовни учители. Те не се превеждат у нас, защото ще се види българския им произход. Веди (виждане, знание) е третата буква от нашата азбука. Българите въвеждат кастовата система,  будизма и свещените книги на будистите, българите са строили статуите на Буда.

Произхода на Шаманите е български, поради което българите са винаги специални гости при тях. “Болъгар е човек, който оцелява винаги. Той е белязан и духовете го пазят, защото трябва да го бъде…” – говорят алтайските шамани.

Евангелието мълчи за живота на Исус от 11 до 30-годишната му възраст. В езотеричните школи обаче се знае, че е бил при арийски просветени Българи в Шамбала. Александър Македонски искал да открие страната Саргун (както е известна в Българо-чувашките хроники Шамбала)  сведения, за която получил от Согдийските (Българските) мъдреци. Според древните българо - чувашки летописи  Шамбала е вълшебната страна Саргун, където живеят щастливи безсмъртни хора и богове. Истината и справедливостта са висш закон за тях. Древните българо-чуваши са знаели пътя към Саргун.

Шамбала, до където не всички могат да достигнат. За да попаднеш там трябва да знаеш не само пътя, но и обичаите и традициите на предците; нужна е добра и отзивчива душа; нужни са търпение и желание да служиш на доброто. Ако отминеш немощен старец, който моли за глътка вода, никого няма да стигнеш до страната Саргун (Шамбала). Прекрасните коне-бели и червени които пасат там, няма да дойдат до теб. До заветния камък, който лежи на входа в Саргун, ти няма да се докоснеш и няма да можеш да достигнеш възвишената сфера на битието...

До ден днешен не престават опитите за навлизане в тази страна, но махатмите са взели мерки за опазването й от нежелани гости. Има невидими бариери, деформации на видимия ландшафт, енергетични полета, каменолавини и отклоняващи и деформиращи мисълта излъчватели. “Който не е повикан няма да стигне”. В преданията се говори, че Шамбала е най-древния център на Космическия Разум (Тангра). Той е излъчвал импулси за събуждане на съзнанието на човека от неговото спящо, животинско състояние, за ускоряване на еволюцията и възцаряване на Разума. 

Изт. auracamera.bg   

.

Web Analytics