АРИЙСКАТА БОГИНЯ ДУРГА - У НАС, В ИНДИЯ И БАЛХАРА

Богинята Дурга

 е определена като събирателен образ на Вселенската енергия

В сайта magicalindia името «Дурга» на санскр. दुर्गा, е означено като "непобедима" като богиня, "непрестъпна" като крепост.

.

Образът на богинята Дурга в Индийския пантеон на арийските богове (Из Ведите ІІ хил.пр.н.е.).Източник: magicalindia  

.

Богинята Дурга е свързана конкретно и с варните. Когато те се преселват в Северна Индия около 5560 година, там на река Ганг, образуват голям град-крепост, наречен Варнааси. Едната река, обграждаща с ров крепостта има име Варна, а другата река се казва Аси, на името на победоносния меч Аси на своята почитана богиня Дурга. (По проф. Михаил Лазаров)

.

Важно доказателство за ролята на древните Бълг-Арии, и племето Варни като част от тях, при създаването на легендарния индийски град Варанаси и богинята Дурга, намерих в изданието thracia/rogozen. Там в описанието на българското Рогозенско съкровище - на стр. 108 върху кана № 155 (датировка края на VI пр.н.е.), Великата тракийска богиня Дурга е изобразена как язди лъвица. В лявата държи лък и стрела, на челото на богинята е нанесено и окото на познанието, символи за които стана дума по-горе. И пак е боса, защото, където стъпи оплодява земята с космическа енергия. Лицето й изразява мъдрост и величие.  

.

Образът на богинята Дурга в Рогозенското съкровище - край Враца,

начало VI - ІV век .пр.н.е.  Източник: thracia/rogozen.

.

Ето по-долу и трети древен образ на Богинята майка Дурга, един от златните шедьоври на най-голямото съкровище в света, намерено в земите на древната българска държава - Балхара (1301-1235  г.пр.н.е.). Там в ІV в. пр.н.е. е съществувал град-крепост, наречена Варну. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999). Вероятно и тя е била почитана като пазителка на крепостта, както е закриляла и един от най-древните градове в света Варана-аси (5560 г.пр.н.е.) в Индия.

Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят 7560 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

Образът на Богинята Дурга ( един от 21 618-те предмета от съкровището в Балх-ара, І хил.пр.н.е. ). Снимка: Ричард Барнс от списание Nationalgeographic  

.

Ще добавя: В най-големия световен речник Glozbe думата Крепост е обозначена दुर्ग durgа - крепост и замък, на името на арийската богиня Дурга - жената воин, пазителка на всички техни крепости. А в Енциклопедия Британика пише: "Варанаси е един от най-старите постоянно обитавани градове в света. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия, а също така е бил търговски и стопански център. Ранната му история е свързана с първото древно селище на арийците, дошли от север, завладели Северо-западна Индия, създали обществена организация (наречена "Кастова система Варна" - доп. НУ) и най-древната й Ведическа култура (ІІІ хил.прр.н.е.)". 

.

.

.  

Web Analytics