Балх и Варну

Ранните сведения за тях

са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. 

.

Аеролитен изглед на град Балх - столица на Балхара и един от центровете на палеолитната страна Мургаш. При възстановката са ползвани старинни карти: Google Earth

.

"Древната държава Бактриа - "Балхара е  съществувала от 3500 години, създадена е от преселници-арийци, считана за едно от най-прочутите царства в Азия - мнение на Бернард Сержент- президент на Société de mythologie française - на снимката в ляво. Той пророчески нарече древните Арии "Първи жители на бъдещето". И още казва той: В епохата на бронза там възниква блестящата цивилизация на ариите едновременно с тази на Харапа и Мохенджо Даро в древна Индия. В началото те идват като завоеватели, но скоро отношенията с местното население добиват благоприятен характер, поради  близостта на арийския и санскритския езици до степен на пълно взаимно разбиране. В различните исторически периоди преселението на ариите е било много кратно и е отбелязано от летописците" - от книгата му "Genese de l’India", Koпeнхaген , Leuven (Белгия) стр. 180, 1996 г.

.

нижовният източник “Атхарта веда” посочва, че различните източни народи са произнасяли името Балхара и Болгар. Това показва, че в началото на думата е стояла особена гласна буква, която е липсвала у съседите им - това е гласната „ъ". Ето защо в своя оригинален вид името е звучало като Бългхар и Бългхара - пояснява ст.н.ст. П. Добрев от БАН. И цитира Диодор Сицилийски и патриарх Фотий, които пишат, че  през 327 г. пр. Хр. тази земя е завладяна от Александър Македонски. Според тях той превзел един древен град, наричан от гърците Варн-ус, а от местните жители ВАРНУ. Това бил вторият по големина град и неговите руини, затрупани със пясци, до днес личат недалеч от столицата Балх". (Изт. Димашки, Копенхаген, "Нокбат ед-дар" 1874 г., стр. 16.

.

 От снимката на Google Earth и сведението на летописеца Димашки имаме основание да предположим, че пясъците са затрупали град Варну, подобен на град Балх и на град Варна в древен Иран.

В това ни уверява и проф. Виктор Сарианиди - от Института по Археология в Москва: "Тази цивилизация е зародена от арийци-преселници в Бактрия, Мургаш и Маргиана. Всички селища изглеждат така сякаш са били изградени от наследен строителен порив, като че ли творец е един градостроител. Най-големите сгради на културата имат площ колкото баскетболно игрище. Крепостните стени на селищата са достигали до 3 метра дебелина. Улиците са застлани с обработени камъни или с добре изпечени тухли, под тях е имало канализация, за да отнася отпадните води от жилищата. Те са откланяли притоци на реки и край градовете е имало дълбоки ровове, пълни с течаща вода за защита.   Край тях се простирали добре обработените земеделски земи. Подобна структура имат градовете Балх, Варну и Мадр" - показва на екрана и пояснява той, пише вестник "Ню Йорк Таимс", при отразяването на научния симпозиум в Харвардския университет през 2012 година. (Изт. samoistina.at.ua)

 

.

"Държавата Балхара (Бахлика и градовете Балх, Варну и Мадр са наричани “люлката на царете”. Древните историографи Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски пишат: "Балхара е родина на множество знаменити герои и царе, които дори след преселението си в Индия са наричали себе си с името БАЛХ-АРИ".

(Вижте картата по-долу). По-късно те заедно образуват ядрото на Стара Велика България.

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. ( NProf. N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999, 

чрез soas.ac.uk)

.

средата на I хилядолетие пр. Хр. в земите на градовете около Балх се развива мощна цивилизация. Тук се е родил, живял и умрял големият реформатор Заратуштра. Той създава монотеистична религия с главен бог Слънцето - АхуРА Мазда, която оказва силно влияние върху езика и културата на Изтока - сведение на Ш. Камалиддинов в Историческа  география, глава 3,3-4.  

.
Проф. Иван Т. Иванов казва, че под натиска на многобройните монголски племена, ариите продължили на запад и достигнали до езерото Ур, където създали селището Варна, близо до столицата Баку на Азърбайджан. Пътят на това придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

Преселението на племената, вкючени в ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на последвалото преселение на древните българи, включително и варните от Индия и Балхара към степите северно от Кавказ до Канство България в първите векове на новата ера. Посочени главните градове Балх и Варну на държавата Балхара в Северен Афганистан. И тук се съобщава, че от средата на І хил.пр.н.е. до неговото разрушаване от монголите (1221 г), Балх е един от най-големите градове на Изтока. В Свещената книга на зороастрийците [583, с. 43] се упоминава Заратуштра, като основател на древната религия на ариите-огнепоклоници, който е живял и проповядвал в Балхара. (По сведение на Ш. Камалиддинов, Историческа  география, глава 3,3-4).

.

ългарската столица Балх е имала площ от около 4500 дка.

Арабските географи Якуби и Мокадаси го описват като град с 200 000 жители и много впечатлени от градоустройството му и красивия дворец и храм Наубахар нарекли Балх "Майка на градовете". Бил е разделен на три части, всяка обградена с крепостна стена. Във вътрешната част е раположен замъка на владетеля и храма. Средната част е била съставена от занаятчийски квартали. Отвън е имало предградие на многолюдно население, което се е занимавало със  земеделие и животновъдство. В Града е имало много пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци». Улиците на Балх били широки и прави, застлани с камъни, от двете им страни растели дървета. Имали канали за чиста и отпадъчна вода. Край градовете били засадени лозя и овощни градини с прочути по вкус кайсии, праскови и орехи, ориз и захарна тръстика.

Като член на редакциония съвет проф. Георги Бакалов сподели, че всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родовото си име, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. На картата по-горе са отбелязани съседните на столицата Balkh големи градове Warnu, Madr, Tarmid - съответно Варна, Мадара и Термид (селище  в южните Родопи до прохода Термопилите. Проф. Рама Каушик, преподавател в СУ-София, в 11-те хиляди сходни санскритски-български думи посочва варну като слънце - диалект в смисъл на слънчев град (стр. 286 и 287 на Речника). 

Китайски източници съобщават, “през 424 г. от град Балх  в Китай отиват майстори и от тях китайците се научават на един рядък занаят - отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; Добрев, 2002, с. 106].

.

Друга причина древните българи да построят Балх, Варну и Мадър на това място са няколко важни търговски пътища, включително и пътя на коприната.

.

Карта Пътят на коприната, публикувана от Агенция Синхуа.

По суша Пътят на коприната започва от древната столица Сиан, простира се на запад през Урумчи, спуска се на югозапад към Авганистан (на картата с трите една до друга червени точки в древността са били споменатите градове с наши имена Балх, Варну и Мадар - доп. Н.У. Пътят на коприната преди и сега пресича Иран, Сирия и Турция. От там през Босфора продължава през България, Румъния, Чехия и Германия. Завива към  Холандия и стига Венеция. Там се събира с морския път на коприната. (От memoriabg)

.

Релефът на Модар в Афганистан (около 250-270 г.) - прототип на българския Мадарски конник. Източник на оригинла на снимката: N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999. По повод, че ценната историческа скулптура е повредена след обстрела на талибаните.

.

Древната Балхара се е славила в целия Изток и със своите майстори-занаятчии, наследство предавано от поколение на поколение в тяхната далечна прародина Бълг-ария, прочута с това, че там за първи път в света е обработено златото преди повече от 7800 години, прочута и със своите златни арт изделия. Затова арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) описват Балх и като град известен с изкусни майстори, търговци, учени и дейци на художеството и културата.

"Около  V в.пр.н.е. китайски източници съобщават, че “през 424 г. от Балх в Китай отиват майстори и от тях китайците научават редки занаяти. Един от тях е отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; П. Добрев, 1991, с. 44; 2002, с. 106]". (Чрез protobulgarians). 

В истинското умение и във великолепието на арт изделията на старите българи-бактрийци може да се убедите в следващата статия Древното съкровище на Балхара - 21 618 златни, сребърни и от слонова кост предмета.

 "Венец със знаменитите „бухарски” рубини

.

"Мното мъдрост, много слава, много печал" - Сенека

Балхара винаги е била богата, отколкото силна и поради това през 129 г.пр.Хр. Кушаните налагат властта си над нея. А през 329 г.сл.Хр. Александър Македонски овладял Балх и го прави свой център за по нататъшно завладяване на индо-иранският свят.  Но през 1220 Чингис Хан със сто хилядна армия срива тези перли на градовете Балх, Варну и  Мадар.

 

 От снимката на Google Earth и сведението на летописеца Димашки имаме основание да предположим, че пясъците са затрупали град Варну, подобен на град Балх. В това ни уверява и проф..., който на симпозиоум във Хардвардския университет казва:


.

Публикация: Николай Увалиев

Последна редакция 27.02.2020

Балх

Градът е населен от дълбока древност. Той от незапомнени времена е столица на забележителната страна Бактрия, прочута със своето плодородие и заемаща стратегическо за търговията и политиката положение в пресечната точка на пътищата свързващи запада, севера, Китай и Индия. В 2200 – 1800 г. пр. Хр. тук процъфтява може би най-старият арийски културен център, наречен днес Бактрийско-маргиански археологически комплекс, древен колкото и първите градове в Индия – Мохенджо-Даро и Харапа. Населението на Балх (включително и на Варну - дол. НУ)  е говорело на арийски език.  Изт .wikipedia 

.

От снимката на Google Earth можем да предположим, че пясъците са затрупали град Варну, подобен на град Балх. В това ни уверява и рооф..., който на симпозиоум във Хардвардския университет казва:

Web Analytics