ДОКЛАД: ВАРНА НАЙ-ДРЕВНИЯТ ГРАД НА ЕВРОПА

 SUMMARY. This is a studio for the most ancient city in Europe, the capital of the first kingdoms in the old continent.
30,000 years ago, prehistoric people settled 15 km from modern Varna in the Pobitite Kamani area of the Aladden Cave. The C14 analysis found that the 12,000 Paleolithic tools found were theirs. Subsequently, they moved to the Great Lake - now the Black Sea, over the millennia have carefully developed their knowledge and skills and created for their era the most prosperous city "The so-called Varna".

.

РЕЗЮМЕ. Това е студия за най-древния град на  Европа, столица на първото царства в стария континент.

Преди 30 000 години в местността "Побитите камъни" в пещерата "Аладън" са се заселили праисторически хора, на 15 км от съвременна Варна. Анализът на С14 установи, че намерените 12 000 палеолитни сечива на труда са техни. В последствие те са се предвижили до Голямото езеро - сега Черно море, в хилядолетията старателно са развили своите знания и умения и са създали за епохата си най-цветущия град "Така наречената Варна".

.

Това, което знаем, е капката, това, което не знаем, е морето"

 Древна мъдрост.

.

Побитите камъни - Сакралният кръг, знак за човешко присъствие в дълбока древност. Снимка с първа награда на Фотофорум 2013, автор Васил Драгов - специално за ПнаБ

.

Най-ранните следи от човешко присъствие във Варненските земи са Сакралният кръг и 12 000 каменни и костни сечива на труда, намерени в местността “Побитите камъни”, известни и като Каменната гора. Те са доказателства за човешко обиталище там от праисторията на човечеството. Разположени са на 15  км западно от съвременна Варна на площ от 246.3 ха. и са уникален феномен за Европа и света. Според Генетичният и Геологичният модел на проф. Иван Начев и на изследвания от други утвърдени учени, определя се, че са образувани в епохата на Долен Еоцен (48,6 – 53 млн. г.). Чрез анализ на С14 се установи, че в Побитите камъни са намерени палеолитни и мезолитни камъчни сечива на труда, изработени преди 20 000–30 000 години и са първите човешки изделия по нашите земи. Там е и единственото находище от среднокаменната епоха (около 10 000–7000 г. пр.н.е.) в България, което съдържа микролити от кремък, дърво и кост. Някои от тях са били използвани за улов на риба и за върхове на стрели . (Изт. mgu.bg Мин.- геоложки у-т Сф) 

Споменатите сечива на труда със същата датировка са съхранени във Варненския археологичен музей. А там в експонирания гроб на царя-жрец от Варненския неолитен некропол (5800 - 5200 г.пр.Хр) има и набор от подобни сечива на труда, но изработени от бронз чрез леене, които не са използвани, явно са били сакрален израз, че чрез труд се постига благополучие и прогрес. От тези прилики изводът сам се утвърждава: Това са едни и същи хора, създали сечивата на труда, те са били отдалечени по време с хилядолятия, били са на растояние 15 км и сега са на разстояния само на няколко метра в музея. Те имат един произход и прилежно са се усъвършенствали чрез знание през древните исторически епохи. 

И в Националния архологически музей - Сф има сечива на труда от твърд камък и от кост, намерени в Побитите камъни, Темната дупка, Бачо Киро и Козарника, от същото време - Късен палеолит - 30 000-10 000 г. пр.н.е. В края на този период възниква древното изкуство - скалните рисунки в пещерата Магурата, развиват се социалните структури, усъвършенстват се уменията и се натрупват нови знания за заобикалящата среда. Появява се развитие на земеделието и опитомяване на домашните животни.

.

Както в реката не можеш да се изкъпеш в една и съща вода, така и историята,

понесена от потока на времето, непрекъснато се променя. 

.

ве събития в края на ХХ век оказаха най-голямо влияние при осъвременените оценки и тълкувания на световната история и конкретно историята на Бълг-Ариите, част от които е племето Варни.

1. Значението на човешката ДНК в произхода на народите от американските учени Уотсън, Крик и Уилкинс, носители на нобелова награда за 1962 г. Те доказаха, че пълната история на човека е записана в гените му. Чрез тях могат да се проследят корените на всеки народ хиляди години назад, да се изследват родствените му връзки с други народи и да си проследи миграцията на прадедите му.

Най-новите изследвания, свързвани с Българския генеологичен проект, направени от учени на Медицинска Академия в София, разясни единият от ръководителите проф. Иво Кременски: "Характерната за българите ДНК е съществувала по нашите земи преди 30 000 години от новата ера. Това бе установено в Центъра по генетика в град Льовен-Белгия. подтвърдено и от AMOVA. Постулираният път въвежда древните хора в Европа през Горен палеолит, за което свидетелстват археологическите находки в пещерите Бачо Киро, Темната дупка и в Аладън пещера на "Побитите камъни".

По отношение на историята от най-ранната документирана цивилизация, обитавала днешните наши земи, най-голям принос в генфонда на българите има много древното местно население - арийците и техните наследници траките - около 60% [13] , [19] . Важна е ролята на многобройните поколения на прабългарите - 24%, завърнали се след хилядолетния през 680 година в своята първа майчина родина и на заварените тук славяни 14%". Той твърди, че българите са сред най-старите обитатели на Европа. Източници: Бългаската ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера, в Антрогенитичен произход на българския народ и journals.plos.org

.

2. Откриването на Варненския енеолитен некропол в 1972 година и възможностите да бъдат изследвани погребаните в него хора, притежаващи гени от преди 10 000 години и 22 000 археологически находки, доказващи че те са създатели на първата цивилизация на Европа. Повече в Е`Книга "Така наречената Варна".

.

Кои са те?

ай-големият световен речник "Glozbe" с 40 милиона преводни думи посочва, че 

първото понятие за европейско племе се нарича Варна. Проф. Рама Каушик, преподавател по индология в СУ-София (1979-1984 г.) в своя Санскритски-Бъгарски Речник в 11-те хиляди сходни думи посочва думите: Варана/var ə nā - крепостна стена, защита и хвала`; варну - слънце (диалект в смисъл на слънчев град) и накрая за Варна пише - "име, род, слава, качество, каста и още 7 тълкувания". (Стр. 286 и 287 на Речника). А в Българо-санскритския речник тълкуванията за Варна वर्ण: е със значение: Слава, злато, блясък, красота, цвят; а самият корен на думата var означава защита. Енеолитните Бълг-Ариите са били принудени да изградят свое укрепено селище. На най-древния техен език - санскрит, думата „Вар” (वर्ण) означава „крепост и ограждение”, от тук и етимологията й, съхранена в стбг "вар-дя”, тъй е обозначена и в съвременните речници. В санскрит цар سر sar означава и "господар на крепостта"سرور sar-var. Към корена на думата - крепост Вар, морфемата на определя посоката: на-пред, на-зад, за случая Вар-на Езерото.
Понятието Варна в Санскритско-българския речник जाति  се тълкува като
каста - जाति  kasta, има се предвид социалната структура Каста Варна в древна Индия. Според евро източници е пренесена там от племето Варни по времето на Ведическата култура (между І и ІІ хил. пр.н.е.). (Статия за кастата Тук)

Хората, които в дълбоката древност са създали своята "Така наречена Варна", логично е да се нарекат на нейно име варни. И летописците, които са отразявали техните древни преселения и далата им в Европа и Азия, винаги са ги наричали варни, така е и в страниците на Паметта на българите.

Следователно племето варни има значим принос в древния живот на човечеството.
.

Пещерата край село Аладън, сега Страшимирово. Вероятното първо обиталище на прадревните хора по нашите земи. Снимка от 1895 г на придворния фотограф  К. Албрехт. Разпространява се с герб на град Варна и на Царство България. (Изт. Вн. дигитална. библ.) Варненският вестник "Свободен глас" в брой 33, стр. 3-10 октомври 1909 г. съобщава за поход на Н. В. Кралицата на Англия Виктория и г-н Херман Шкорпил до Побитите камъни и пещерата Аладън.

.

Много кратните усилия да бъдат открити останки от близкия цветущ град, останал на дъното на морето, са безуспешни.

*  Защото: Вероятно се намира на голяма дълбочина.

*  Защото: Магмените скали при ниски температури се ронят на дребни песъчинки, които пренесени от са застлали дъното на Черно море. Там смесени със земните наноси и други отпадъци под натиска на водния слой през хилядолетията се е образувала дебела утаична магмена твърда маса.

Като се съобразим с това научно становище на Института по океанологие към БАН, добре ще е, без колебание да тръгнем по нетленните следи на Бълг-Ариите, живели край Варненския енеолитен некропол, и в земите, където са се преселили през хилядолетията, там от изградените от тях градове да научаваме, как е изглеждал потъналият цветущ енеолитен град - Столицата на "Црьство блгарское", както е на стбг. и столица на първото царство в Европа. Да узнаваме какви са били по вид и подобие нашите деди; какво от най-древната цивилизация са съхранили и разпространили и съвместно с други народи са развили.

.

Карта на древната Ария,

където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на енеолитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на траките е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат и други автори. 
.
Надписът гласи: Ариа е древното име на Тракия, където е родена - според Стефанос. Еврипид и Софокъл също показват, къде е тяхната родина. Източник: Речник Древна География - издание 1773 г., Бритиш музей. (Изт. БГ Наука, и translate.google)
Картината ни показва как са изглеждали по вид нашите предци - арииите, какво е било облеклото и оръжията им. На преден план е жена-воин. Те са били обучавани да воюван рамо до рамо с мъжете на бойното поле, когато са се преселвали.
.
Като имаме предвид, че терминът арии-аrуа आर्य от санскрит има значение „благо-роден“, произлязъл от земята на блажените, ще добием представа как е била зачитана изначалната родина на Бълг-Ариите.

Сведение за този род първи ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказа на стария Критий"  и на Солон ( гръцки  политик, философ от Атина около 460 † 403 г. пр. Хр.) Този достоверен летопис, ще ви убеди, че се отнася за древните арийци, пелазги-българи, живели според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи на България и Балканите...И още

.
САМО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ МОГАТ ДА НИ ПОКАЖАТ, КАК Е ИЗГЛЕЖДАЛА СТОЛИЦАТА НА ПЪРВОТО ЦАРСТВО В ЕВРОПА И НАЙ-ДРЕВНИЯ ГРАД "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА"
, ПОТЪНАЛИ БЕЗВЪЗВРАТНО В ДЪЛБИНИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ СЛЕД ПОТОПА ПРЕЗ 5650 Г. ПРИ СВОИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ В ХИЛЯДОЛЕТИЯТА НЕЙНИТЕ ВРЪСТНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ СА СЪХРАНИЛИ СПОМЕНА ЗА НЕЯ И ПО ВИД И ПОДОБИЕ СА ИЗГРАЖДАЛИ СВОИТЕ ГРАДОВЕ.

.

Техническото ми образование и дълго годишната ми строителна дейност ми даде възможност да се съсредоточа в уникалните строителни умения на древните варни. Когато поради Седем съдбовни причини  няколко кратно са се преселвали, те са създавали цветущи градове и са ги наричали Варна, другаде Вар(а)на-аси, Варну, Кадис Варна, според езика на народите, където заедно дълго са живели.

.

"Дедите ни от Култура Варна откриват прочутото златно сечение, изразено в съотношението между обиколката и диаметъра на окръжността - числото пи = 3.14Тези константи на хармонията намираме две хилядолетия по-късно в едно от чудесата на света Великата пирамида. Възрастта на Варненският енеолитен некропол е от 4600 до 4200 .пр.н.е., а възрастта на Великата пирамидата е 2500 г.пр.н.е. - казва проф. д-р Христо Смоленов от БАН.

.
.
Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от милиметъра е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см -значи е прототип на египетската мярка. Височината на известния по-голям златен бик от Варненското съкровище е 58,176 мм. и се нанася 9 пъти в на позлатената купа -1/9 от царския лакът. 
Произведението 56х45 = 2520 умножим ли го по височината на по-големия бик, ще получим следното: 56х45х58,176 мм = 146603,52 милиметра = 146,60352 метра = 280х0,523584 метра, т.е. 280 царски лакъта. 
Това е височината на Великата пирамида.
Златната плочка от гроб №4 се нанася точно 3 пъти върху диагонала на купата. Ако прекараме диагонали през двете й вътрешни дупки получаваме ъгъл от 51,85 или ъгълът в основата на Великата пирамида. 
Кодираните в малките по размер златни еталони лесно се нанасят в по-големи мащаби, гарантирайки на строежа естетическа изящност и здравина на златното сечение в архитектурата. 
.
то друг пример с много научни стойности.
На схемите по-долу е изразена Златната спирала, друго значимо откритие на хората от Култура Варна. Познанието на ъглови и линейни съответствия е позволявало на древните  да установят, къде са сакралните енергийни места и там да изграждали свои обиталища. Велики Преслав, Плиска и Омуртаговата могила в Сборяново са в съотношение на страните 3:4:5 и са на разстояния от Варненския некропол на 63.9, 85.2 и 106.5 км, с точност до 500 м. Последните анализи с С14 установи, че тези селища са близки по възраст с никропола, че са от един народиз от един народ, на свещени за него места" - пише в сайта си проф. Христо Смоленов.
.
Близо до нос Калиакра е отбелязан и пещерният град Яйлата, който има 101 скални жилища, дооформени от човешка ръка, сакрално светилище с урна за жертвоприношение и 20 гробници, датирани към V хил. пр.н.е. В Античната епоха са използвани от монаси-отшелници.
Разположени са на няколко нива и тъй като 60-метровият скален масив се извисява над Черно море, трудно е достъпен и от към сушата, счита се, че жилищата са били създадени за укритие на семействата на аристократите на легендарния град "Тъй наречената Варна" при военни действия. Сведение от моя ТВ  научно-документален филм "Яйлата" на БНТ с редактор проф. Михаил Лазаров. А тогава поради затрупания таен вход, алпинисти с въжета спуснаха снимачната камера, оператора и мен до скалните убежища, за да ги заснемиме.
.
.

.

.

.

Бълг-Ариите, включително и варните са познавали и космическото Златно сечение.

А то е, когато просветлената мисъл превръща кръга в елипсата, в която ширината и дължината са в божествената пропорция1към1,618, чрез която се постига по-добро съвършенство на всеки предмет, на всяко пространството. И Богът-създател е постановил, планетите да се движат в елипси, а не в кръг. Само нашите предци изграждат своите градове, като прилагат тази сакрална елипсовидна планировка. Те са били селища-крепости, изградени в три концентрично вписани елипсовидни защитни стенти, издължени в пропорциите на златното сечение 1:1,618, с цитадела и култуво ядро в центъра.

.

Планировка на прадревната Селищна могила Дядово от VІІ хил.пр.н.е.

Установена по метода на японския геофизик проф. Ватанабе.

.

 НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ДЯДОВО 

.

ело Дядово се намира на 8 км южно от Нова Загора. Край него е прадревната Селищна могила Дядово - една от най-големите в България и Европа. Тук са застъпени историческите епохи - каменна, меднокаменна, бронзова и ранната желязна епоха.

Съвместните 30-годишни проучвания на български, холандски и японски археолози я превръщат в един от най-важните обекти в Европа за учените от цял свят за развитието на човешката цивилизация.

Тя е единственият праисторически паметник в България, който предоставя данни за урбанистичните процеси, развили се в древните български земи през VІ-ІІ хил. пр. Хр. Тук е открита уникална система от ровове от средната бронзова епоха, от които най-вътрешният, облицован с камъни, е уникален. Ограждал е вътрешния град-цитаделата, свързана с царско-жреческата власт в ранното наше общество.

Със своята планировка селището-крепост Дядово, с трите си елипсовидни защитни кръга е сходна с градоустройствения план на древната и легендарна Троя. И Херодот в "История" и Омир в "Илиада" споменават, че балканските траки са най-верни съюзници на траките в Троя. Приликата при плана на двете селища, дават основание селищната могила Дядово да бъде наричана и „Тракийската Троя”. Много модерни методи са приложени там при разкриване тайните на древността – по метода на японския геофизик проф. Ватанабе. 

.

.

Възстановка на древната Троя. Снимка: classconnection.s3.amazonaws.com

Показаните възстановени плaнирoвки на крепостта Дядово oт ІІІ хил.пр.н.e., установена по метода на японския геофизик проф. Ватанабе (снимка №1), кaктo и други древни трaкийcки селища у нас, нaпoдoбявaт грaдoуcтрoйcтвeния плaн нa Трoя 1700 - 1250 г.пр.н.е. (снимка №2 е оригинал на аmazon.com с отбелязна датировка горе в ляво)

.

Историята на селището Дядово

е съхранила ценни данни, чрез които може да се проследи животът на древните хора от тяхния правремеви период. Първите два крепостни зидове с ровове помежду им, които открихме тук са от каменно-медната епоха от преди повече от 7000 години - каза ръководителят на японския екип проф. Хитоши Камуро. А проф. Диана Гергова, ръководител на българския екип, продължи: "Дядово е ново доказателство за хилядолетното развитие на неолитната Култура Варна от преди 7-8 хил. години. Те са свързани с общото създаване на най-древната човешка цивилизация, основана на добре организирано общество. на развито  земеделие, на първата обработка на злато и мед, на дълбоки научни знания, на високи художествени и трудови умения, оставили са и следите на най-древната писменост в света".

Разсъжденията на двамата професори и описанията на енеолитното селище Дядово приемете като първия поглед в историческото огледало, в което може да видим, как е изглеждала "Така наречената Варна", която е съществувала край Варненския енеолитен некропол, но поради потопа през 5650 година сега се намира недостежима дълбоко на дъното на Черно море. Там наблизо до некропола на дъното на Варненнеското езоро бе открит, и с мое съдействие, подобен енеолитен образ на древен човек.

.

.

Два образа като два близнака на неолитен древен човек, единият роден в крепостта Дядово край Нова загора, ІІІ хил.пр.н.е., другият край Варненския некропол VІ-V хил.пр.н.е. Можем да предположим, че и двата града - край Нова загора и край некропола са си приличали като два близнака.

.

то и други древни доказателства за връзката на Троя и Бълг-Арите. Владетелят на антична Троя Приам е бил известен с благородния си характер. А името му Приам се родее със стбг дума прям, приатен, добър човек. На санскрит - езикът на древните траки и българи -  е priyatā प्रियता. И нашият възрожденски историк Георги Раковски в своя Ключ Болгарскаго язика отбелязва, че болг означава благ.Троянският принц Парис носи също тракийско име.Пαρις - Парис всъщност е гръцкия вариант на Барис, а то се родее с българското име Борис, идващо от боря се.  (Г. Батаклиев- Антична Митология, стр.122)

Наблизо до Троя имало град на мизите. За тях гръцкият летописец Д. Хоматиан казва:  “...мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър Велики. А след като минало много време, със страшна войска си взели Мизията и Тракия, голяма част от Македония и Тесалия...” (В началото на Житие на Св. Кл. Охридски от Д.Х.). И Лъв Дякон, Михаил Гавала, Йоан Кантакузин, Фотий и Йоан Зонара отъждествяват старите българи с мизите и Мизия с България -  Βουλγάρων καϑέστηκεν ὄνομα,  μυςῶν ἔθνος, Mesia hec et Vulgariа.  (В книгата "Образуване на българската народност", стр. 374-375).

Когато представителите на Ватикана дошли да сключат унията с цар Калоян (1199 1204г.) те споменали за Троя и водената война, следствие на която  бегълците от Троя по-късно съградили Рим. На тези думи Калоян отвърнал: "Та кой по-добре от нас ще знае за Троя, за войната и делата на  нашите предци”.

.

 НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ МУРСАЛЕВО

.

Руините на Неолитното селище през 2014 г.

Снимка: google.com и kmeta.bg 

.

еолитното селище Мурсалево е разкрито на левия бряг на река Струма, близо до Благоевград. Датировката на най-старите находки е от ранен до късен неолит (7 – 5 хил. пр.н.е.). Селището не е докрай разкрито, предполага се, че има елипсовидна форма с два дълбоки рова. Площта му е близо 20 дка, в които има останки на повече от 60 двуетажни къщи с размери 20-24 м и предполагаема височина до 7 м. - за първи път установена в Европа.

Когато се очертаха планировката, симетричните улици, останките от къщите, художествена керамика и сечива, окончателно стана ясно, че тук в началото на VІ хил. пр.н.е. е съществувал цивилизован град. Неговите обитатели със сигурност може да се твърди, че са свързани със създателите на първата европейска цивилизация край Варненския енеолитен некропол.Изт. "Археологическо проучване на неолитното селище Мурсалево", Сф. 2015, 45 – 50.

.

Съдове от Мурсалево - едни  от първите европейски образци на художествената керамика.

.

Двете златни хилядолетия на българите

На форум old.segabg (9 август 2014, на който и аз направих научно съобщение по темата) проф. Васил Николов сподели: "Аз съм част от гилдията, която се занимава с класическа и късна праистория. След откриването на Варненския неолитен некропол през 1972 година и проучванията през последните 25 години, ние напълно се убедихме, че днешна България е центъра, в която се е развила европейската цивилизация. Аз наричам VІ и V хил.пр.н.е. от човешката история "Двете златни хилядолетия на българите". И изпитвам истинско  удовлетворение и същевременно свято задължение да се занимавам с тая цивилизация. Ние сме наследници на първите европейци и правилно е да се каже: "Европа просто узна, къде се намират нейните корени".

Проф. Васил Николов е председател на научния съвет на секция "Праистория" на НАИМ при БАН. Дълги години ръководи разкопките в неолитното селище Мурсалево и в неолитната крепост "Солницата" край Провадия. По негово мнение те са пряко свързана с неолитната "Така наречена Варна".

.

СЕВТОПОЛИС - СТОЛИЦАТА НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

.

.

Възстановка на Севтополис и Цитаделата - в долния й край е Дворецът на Севт ІІІ.Снимки: Авторът на възстановките тук и по-долу арх. Жеко Тилев.

.

Древният Севтополис - столица на Одрисите и на царя Севт ІІІ.

Градът е разкрит и проучен между 1948 г. и 1954 г. от екип под ръководството на проф. Димитър Димитров, преди да остане на дъното на язовир "Копринка", близо до Казанлък. Основан е през 323 г. пр.н.е. и загива през 270 г. пр.н. е. По сведение на  проф. Димитров е строен върху развалините на древна укрепена царска резиденция и предтракийско селище. Река Тунджа, наричана тогава Тонзус, обикаля от три страни града. Опасвала го е крепостна стена, дълга 890 м. От две градски порти са тръгвали две широки главни улици, които в центъра образуват голям градски площад със светилище на Дионис. В цитаделата са живеели около 50 семейства на одриската аристокрация. В нейните пет ъгли е имало охранителни кули. В долния й край е Дворецът на Севт III - красива двуетажна, богато украсена каменна сграда, фасадата й е дълга 40 м. В царския дом, най-силно впечатлява просторната зала с многоцветната мозайика, наподобяваща мрамор. (Текст: geomedia.bg)

.

Цитаделата на Севтополис - в долния й край е Дворецът на Севт ІІІ и храма Закурит. Снимки: 

.

А сега нека да продължим да се взираме в историческото огледало. Там откриваме създаденият от преселилите се варни древен

.

Урук - Легендарния град на Билгамеш

.

Урук с право е в списъка като един от най-старите градове на Земята с население около 80 000 души. Разположен е между реките Тигър и Ефрат и е бил един от най-важните градове на древната шумерска държава. Тук археолозите след прочит на древна фолклорна песен откриват пет древни селища, изоставени по неизвестни причини, без насилие и битки и отново построени едно върху другото. Най-древното е от около 5000 г. пр.н.е., последното е от 3400-3100 г. пр.н.е. Всички на шумерски език са наречени унуг, със значение на наследници. Така както при нас наследниците ни се наричат унуки. Развитието на тези селища се свързва с  легендарния Билгамеш (около 2652 до 2602 г. пр.н.е.), когато става цар на града. Изт. framar.bg

.

Има достоверни източници, които отразяват близостта му с древните българии. Единият от тях е "Епосът за Билгамеш". Проф. д-р Все́волод И. А́вдиев, член на РАН, пише: "По мнение на известния руския асиролог акад. Игор М. Дяконов в устно състояние "Епосът за Билгамеш" съществува от около 2530г. пр.н.е. Има четири шумерски поеми, обединени от гениален анонимен поет. В желанието си да получи вечен живот царят на град Урук Билгамеш тръгва на далечно пътешествие, за да търси своя прародител Ут-напищим, който е получил от боговете безсмъртие, заради дела си по време на потопа. Дълго се лута из степите и планините, най-сетне преплава на кораб през „дълбоките води на смъртта” и стига до обителта, в която живее Ут-напищим и иска да узнае тайната на вечния живот. Той му разказва за Потопа и Билгамеш "Видя в дълбините“ живота на хората по тези брегове. По съвета на своя прародител предприема ново пътешествие. Но пак не постига съдбовното си желание. Накрая той осъзнава, че безсмъртието е в добрите дала на човека. Изт. adiworld.eu и "История на древния Изток", Сф. 1977.

.

Скалният храм-зигурит на древния Урук по времето на последното селище "Унуг", около 5000 г. пр.н.е. .

"Тогава Билгамеш се връща в Урук и основно доизгражда и разкрасява родното си селище с площ от 2.32 кв.км. Строи три високи елипсовидни крепостни стени, опасани с дълбоки водни ровове, задължава всички жители да спазват златното сечение при оформянето на землищата, кварталите и къщите си, за да са в хармония. Прокарва по улиците канализации, застила ги с дялани камъни и насажда дървета от двете им страни. В цитаделата издига разкошен дворец и храм, чиито външни стени били облицовани с цветни тухлички и най-красивите мозайки за времето си. Създава  държавна структура със силна армия. Така "Градът на Билгамеш" става образец за древността". (Доп. изт. framar.bg) Затова с основание е наречен „Надминаващ всички други царе“.

Името му на шумерски език произлиза от Билга-меш. Така е отбелязано в източниците tengrifund.ru, culturespace, wikipedia.orgtengrifund.ruframar.bg и другаде.

Древната история не ни показва как е изглеждал храмът в Урук, но можем да добием представа от възстновките на храмовете в Севтополис край Казанлък по-горе и по-долу в шумерския град Ур. Като геодезист мога да отбележа далновидното решение на Билгамеш: всички геометрични форми в елипсовидния град да бъдат не квадрати, а успоредници, които според теорията в елипсата най-добре се поместват и са съобразени със златното сечение на архитектурата.

Такава категорична промяна може да стане след дадени съвети и придобити знания, след съдействие на хора с дълъг опит в градоустройствотo. Събитието е предшествано от преселението на част от варните в Шумер, чиито цивилизован град и плодородните им земи са заляти от Черноморския потоп около 5650 пр.н.е. И вероятно, техните познания за изграждане на градове са били използвани от Билгамеш, та нали те са негови родственици, както стана дума в епоса му. Иначе няма друг начин!

Затова основателно можем да предположим, че описаният и отразен в картата по-горе град Урук наподобава легендарния древен град Варна. Потънал след Черноморския потоп, но поради сероводорода в дълбините на морето запазен в своя цветущ вид.   .

.

Според източника numizma.com  в Урук е открит значимият артефакт, известен като „Жена от Урук“, който се смята за едно от първите представи на човешкото лице. Мраморната скулптура датира от 3100 г. пр.н.е. и вероятно е изображение на богинята Инана - Снимка 1. Снимка 2 - отразява мрамолен бюст на неизвестна богиня, намерен в града-крепост край Провадия от проф. Васил Николов от БАН, чиято доказана възраст от него е 7800 години, значително по-възрастна от Инана. Използвам неговото мнение, за да предположа, че такива лица са имали и енеолитните варненки, живели край Варненския некропол, в по-горните статии видяхте усмихнатия енеолитен варненец и двете лица на древните арийски богини Дурга, проследихте изображение и на много сходни артефекти. Удивително е, че всички те са плод на великата Бълг-арийска народна памет, съхранена в съзнанието на различни художници, в хилядното време и в страните, където те са преселвали и трайно са живели.

В Урук за пръв път в историята на цивилизацията са открити символи, които могат да запечатват човешка реч и са наречени Клинописно писмо.

 

Древният шумерскид град Ур (ІІІ - ІІ хил.пр.н.е.)

.

Реконструкция на древния шумерскид град Ур (ІІІ - ІІ хил.пр.н.е.). Снимка: Световния атлас. Дворецът на Ур много напомня двореца на Севт ІІІ, но по-добре оформен. Храмът Зигурит е в долния ляв края на изображението. Снимка: Световен Атлас.

.

остига най-голям разцвет около 2140 г.пр.н.е. и става най-могъщият град държава в Междуречието на Тигър и Ефрат. Имал е население от 65 000 души.[2] Защитен е от елипсовидна висока крепостна стена и от дълбок воден ров, приток на Ефрат. В долния край се откроява дворецът-храм Закурит, посветена на бога Нана. Снимка:Световен Атлас.

В края на ХХ век екип от учени под егидата на ЮНЕСКО представи хипотеза, според която през VІ хилядолетие пр.н.е. земите около днешното Черно море (по него време сладководно езеро) са били гъсто населени с племена,известни и като протобългари, които развили своя уникална култура. След природния катаклизъм - потопът около 5560 г. пр.н.е., част от тях се заселили в земите между реките Тигър и Ефрат. Тук те създали градове-държави: Нипур, Ериду, Лагаш, Урук, Ур, Ум и постепенно развили своя цивилизация, наречена от летописците под името „шумерска”. През 2750 г.пр.н.е. владетелят Зиези, от управляващата династия на град Бан, обединил воюващите дотогава градове на Шумер и създал мощна държава. Зиези е описан в „Анонимен хронограф” на латински език от 354 г.сл.Хр.: "Ziezi ex quo Vulgares" -Зиези, от който са българите" като родоначалник на българския род. А проф. Дейвид Рол, ръководител на Институт по интердисциплинарни изследвания в Съсекс, доказа, че царете, описани като наследници на Авраам, са реално съществували личности.

.

Град-държавата Мари (III-II хил. пр.н.е.)

.

Възстановка на ранно шумерското (булгарско) селище Мари. По сведение на проф. Христо Смоленов той е бил и град-държава и търговски център на Сувар - Шумер. Подобно градоустройство видяхме във възстановката на древните български селища"Дядово" и в Севтополис. Подобен вид имат Балх, столица на първата самостоятелна българска държава в Азия и вторият по големина град там наречен Варну. Снимка на Мари: Световен атлас.

.

Град-държавата Мари се намира на брега на река Ефрат, сега в землището на Сирия. Той е един от най-древните градове в света. Първите археологически проучвания са извършени от френски археолози през1933 г. и много артефакти са пренесени и експонирани в Лувъра. (От Mari.bg)

Най–забележителното откритие сред развалините на Мари са останките на огромен дворец, известен с името на последния цар, живял в него Зимри–Лим ( от около 1775 до 1761 г. пр.н.е.). Френският археолог Луи Вансан го описва на площ от над два и половина хектара, с триста стаи, множество градини и храмове. В древния свят този дворец бил смятан за възхитително творение. Изт. wol.jw.org

Там е открит архив от 20 хиляди клинописни документи, които служат за изследване на икономиката, държавната структура и военните дела на населението на столицата Мари. (В histrf.ru и БРЭ.) Ето едно задължение на българските учени да проучат тези документи и така да узнаем за живота на хората от Така наречената Варна.

.

.

КАДИС ВАРНИ - СВЕЩЕННОТО СИЛИЩЕ НА СИНАЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

.

сторията за спасението на израилтяните от робството им в Египет в Библията се нарича Изходът,на иврит е שְׁמוֹת - Пасха, което значи „избавление“. 

Според съвременните учени, това се е случило през Х-VІІІ век пр.Хр,[5], но вероятно е в по-древни времена. Бог избира за свой служител Мойсей и го призовава да представи пред фараонад волята му: „Пусни людете ми“ (5:1; 7:16; 10:3). После прави чудо, за да преминат безпрепятствено през Червено море, повежда ги през пустинята, където дълго време ги храни и закриля по пътя им към Обетованата земя.

.

След това кратко въведение в историята на израилтяните ще насочим внимание към значението на оазиса Кадис-Варни на еврейски   gades varnea`, което означава Свещеното място на Варните, Числа 22: 8. Съобщава се осем пъти в Библията като име на легендарно селище със значение на "светилище, свято място". (HALOT. Lfg. 3. S. 1005). (От pravenc.ru) В bible.netbg и Бит. 14:7 се уточнява, че Кадис-варни е име на град, където има извор в околната пустиня - Пс. 29:8, на седем мили от Мъртво море".

Дълго време странствали израилтяните в пустинята и търсили Свещеното място на Варните, за да се прислонят, да се нахранят. Изнурени, огладнели и най вече ожаднели, най-сетне го открили. Но случили се беди. Тук от немощ умряла Мариам, сестрата на Моисей. Хората не можели да намерят никъде вода и храна. И започнали да роптаят срещу Мойсей: „Защо ни изведе от Египет? По–добре да бяхме умрели там!“

Йехова чул и когато Мойсей отишъл в святата скиния да се моли му казал: Иди пред онази скала там, удария три пъти с тоягата си, под нея ще бликне обилен ручей, за да пият хора и животни". Тъй направил Мойсей и всички били благодарни на Бога. (От Църквата Свидетели на Йехова)

.

И сега в оазиса Кадис варни в пустинята Син под огромна скала има извор и бързо течящ поток, чиято вода след 400ярда изчезва в пясъка. 

. 

Известният американски писател-теолог David Wilkerson в книгата си "Господ ще е с теб в беда и битка" отдава голямо значение на Кадис Варни. "Там Моисей преди смъртта си призова новото им поколение: Тук край Кадис Варни бащите ви се спряха след дълги странствания в пустините, защото бяха грешни и Бог не им позволи да влязат в Обетованата земя. Поучете се, за да не падне някой от вас в непокорство при битка“ (Евреи 4:11)". 

.

Мойсей и скрижалите, с изписаните на тях Десетте божи заповеди.

Гравюра на френския художник Густав Доре. Изт. alamyimages.fr 

.

Кадис Варни Мойсей получава скрижалите на Десетте Божи заповеди

Декалог(asäret ha-dibrót са еднакво важни в юдаизма и християнството. В Изход (20, 2 – 17 и 7 – 2) е писано: „И след като Бог говори с Мойсея на планината Синай, даде му две плочи на откровението, каменни скрижали, написани с Божи пръст, за да научи на тях всички да ги знаят и спазват“.

За Синайския полуостров в pravoslavie.bg и във вестник ziarullumina.ro (от 5.10. 2006) има ценни сведения за изследванията на италианския проф. Емануел Анати. "Там ръководеният от него екип открива повече от 1300 находки и светилище с каменен жертвеник. Тръгвайки от библейския текст, професорът след старателно проучване доказва, че планината Синай се намира между пустините Син и Паран и е близо до Кадис Варни, споменати в Светото Писание. (Изх. 24:4)".

.

Отново погледнете Картата от Библейския атлас.

.

Учудващо е, че много от селищата имат имена близки до старо българските: Дофка, Мера, Митка, Емона, Риса, Ритма, Ливна, Тара, Йота, Маса, Сафер, Рафил, Тах-ат, Евро и Миг-дол. Но само едно е посочено, че е "Кадис, Кадис-Варни" - със значение  "светилище, свято място на Варните", посочено и от руски източник. (Halit. lfg. 3. S. 1005, pravenc.ru). Може да се предположи, че далечните преселници, когато вовеки остават в оазиса Кадис варни, всяка група е нарекла селището си както е назовавано в прародната Бълг-ария.

.

.

СЕЛИЩЕТО ВАРНА В АРИЙСКИЯ ПРОСТОР НА ДРЕВЕН ИРАН

.

Руини на селището Варна в Иран, създадено около средата на І хил. пр. Хр.

от героят Траетаон от племето атварни

.

.В книгата „Зенд-Авеста" пише за 16-те арийски владения в древен Иран - името им  произлиза от старо персийски aryanam, означаващо „земя на арийците“ и е свързано с ранните им миграции - “Вендидат", (VIII в. пр. Хр.). По сведение в bg.wikipedia ираните-мидийци, наричали себе си с родовото си име арии

.

В ”Митове на Иран" - Москва 1998г., с.111-115; Раздел I четем:

ечно съществуващият и творящ Бог Ахура Мазда казал на Спитама Зараустра: „За теб аз направих място за обитаване, даряващо покой, за да има малко радост там, която не е била. Целият телесен свят би се устремил в Арийския простор. Най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахурамазда, за теб поръчех героят Треатаон от племето атварни да сътвори Варна с цитадела четириъгълна".

.

Ахура Мазда е върховното божество на доброто, което изразява силата на мисълта. На снимката в ляво. Негов посредник на Земята е Заратустра, който след получаването на Откровението и Вдъхновението от него (ратава Глава Ясна 28: 21), създава религиозно учение на Мъдростта и Правдата. (По сведение и снимката на religiology.org) 

Едно от най-старите записвания на "Селището Варна“ се среща в зороастрийс­кото свещено писание Авеста. (около ІІ хил.пр.Хр). На авестийски език в ясни по­читания и химни в Карде 3, Стих 13 и ІХ, т. 33. гласи: И  жертва за него даде Наследника на племето Атварни, могъщият Траетаон

, където във Варна имаше много жребци, хиляди крави и безброй овце." (Ат - на санскрит и на стбг е кон и тогава атварни ще означава конниците варни).

Траетаон  е вписан в "Shahname (" Книга на царете") като герой на иранската митология и по сведение на "Аvesta" е създал град "Варна с цитадела четириъгълна" [3](Videvdat-Санкт Петербург, 1997. P.72). Баща му Атвия, като изпи сока от хаома и така той имаше син [4] . (Доп. Н.У: хаома е стбг вълшебната напитка сома). Траетаон донесе във Варна жертва на богините Ардсура, Дурга и Аша на всяка от тях по 100 жребци, 100 крави и овце, като ги помоли за помощ да победи тройната змия "Дахака". (Превод на писателя-историк К. Каменов). По описание на Рам-яща Траетаон се молил и на бог Вайе. В Пантеона на индийските богове Ваю е бог на вятъра, както е определен и в Българската митодология,  близко е до нашия глагол "вея". (По Уикипедия translate.google.com)

Според легендата, описана в “Вендидат", Траетаон изпълнил заръката на Ахура Мазда, като с конск бяг за едно денонощие определи страните на земята, на която да изгради своята Варна. Обгради я водни ровове ис три елипсовидни стени - зад външната да се раз­полага добитъка, средната за обитаване от населението и вътрешна, в ко­ято да обитават господарте с вел­можите и военната сила. 

.

.

ПЛЕМЕТО ВАРНИ В ИНДИЯ И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ГРАДОВЕ ВАРАНА-АСИ (около 5600 г.)

.
Д
окументални исторически извори, свързани с древния град Варанаси, 

където огънят на племето Варни там гори вече 5560 години, ще гори вечно! Поддържа се от кастата на брахманите - наследници на древните арии, преселили се от нашите черноморски брегове.

.

Изглед на древната Цитадела на Варанаси и крепостната елипсовидна стена.

"Варанаси е един от десетте най-стари непрекъснато съществуващи градове в света. Неговата по-ранна история е свързана с древно Арийско селище в долината на река Ганг". (Enz.Britannica).

.

Varanasi на деванагари: वाराणसी, писменост на брахманите-арийци, използвана и от Lannoy, Richard.- University of Washington Press, който пише, че древната история на Варана-аси е свързана с по-древно арийско селище, основано от Бог Шива преди повече от 5000 години. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия. Варана-аси е наричан „свещеният град на Индия“, "градът на светлините“ и „културната столица на Индия“. Американският писател Марк Твен казва: „Варана-аси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно“ (От bg.wikipedia)  

Тук в парка "Сарнат"(на стбг "Сърните") -  Буда (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम; духовен учителел) е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма за постигане вътрешен мир, просветление и нирвана. (От Енц.Британика). Думата Буда е титла на първото духовно пробудило се същество в древната ера, според текстове на Ведите почитан като Върховен Бог на арийците, дошли от далечна митична страна.

.

В Ригведа за Варанаси има стих и от бога на арийците Шива: "Три свята съставят в едно моя сияещ град и моя дворец в него". В статуята има арийските символи - разположена е на елипсовидна площ, държи тризъбец, на челото му личи третото око на съзнанието - "биндито", прическата му е "чумбас-кика", в скутите му е мандолина,някой изследователи я наричат "българина". Източник на снимката: gepositchotos

От историческите източници научаваме: "че названието на град Варана-аси произлиза от имената на два притока на река Ганг – северният Варуна и южният – Аси, в индийския щат Утар Прадеш. Името на река Варуна идва от Бога на водата Варуна и в Българския диалектен атлас, том 4 - БАН, 1980, част 1., чрез bg.wikipediа можем да прочетеме: "В българските "Преходни У-говорни диалекти" са запазени старите сонорни /л/ и /р/, коит служат само като съединител между съгласни. При среща някои нашенци не казват: Добър ден!, а казват: Добр ден! Вместо книжовното "варосвам", казват варсвам.

Като имаме предвид фонетичните правила, тогава в името на град Вар(а)на-аси звука а се изписва, но се произнася като придихание и става Варна-аси. В съвременния индийски език придуханието ɑː е отпаднало и понятието "Варна" е свързано с значими раздели на науката, литературата и изкуството, включинелно и с Кастовата система Варна. (Справка статии № 9,10 и 11)

И стигаме до извода, че в далечна и древна Индия е имало "Крепост-град Варна" и в него са живели хора от племето Варни. Защото всеки човек, ако му се наложи да напусне родното си място, където и да иде се нарича с неговото име. По тази причина можем да предположим, че заселилите се между двата притока на река Ганг арийци-древни българи още през V хилядолетие така са нарекли и така са произнасяли новото си обиталище и реката край нея, на името на река Варна, която е протичала край техния първороден град Варна в далечното им отечество.

Името на другия проток на Ганг - река Аси, който затваря триъгълника, в чиято среда е построен град Варана-аси, пак е свързано с племето варни - заселници в древна Индия. Те не случайно са призовали и защитата на своята Богиня-войн Дурга. Там, според легендата във водите на река Аси, тя съхранява своя меч, наречен Аси, за да защити при угроза крепостта на варните.

.

Богинята Дурга

 е определена като събирателен образ на Вселенската енергия

В сайта magicalindia името «Дурга» на санскр. दुर्गा, е означено като "непобедима" като богиня, "непрестъпна" като крепост.

.

Образът на богинята Дурга в Индийския пантеон на арийските богове (Из Ведите ІІ хил.пр.н.е.).Източник: magicalindia  

.

Важно доказателство за ролята на древните Бълг-Арии, и племето Варни като част от тях, при създаването на легендарния индийски град Варанаси и богинята Дурга, намерих в изданието thracia/rogozen. Там в описанието на българското Рогозенско съкровище - на стр. 108 върху кана № 155 (датировка края на VI пр.н.е.), Великата тракийска богиня Дурга е изобразена как язди лъвица. В лявата държи лък и стрела, на челото на богинята е нанесено и окото на познанието, символи за които стана дума по-горе. И пак е боса, защото, където стъпи оплодява земята с космическа енергия. Лицето й изразява мъдрост и величие.  

.

Образът на богинята Дурга в Рогозенското съкровище - край Враца,

начало VI - ІV век .пр.н.е.  Източник: thracia/rogozen.

.

Ето по-долу и трети древен образ на Богинята майка Дурга, един от златните шедьоври на най-голямото съкровище в света, намерено в земите на древната българска държава - Балхара (1301-1235  г.пр.н.е.). Там в ІV в. пр.н.е. е съществувал град-крепост, наречена Варну. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999). Вероятно и тя е била почитана като пазителка на крепостта, както е закриляла и един от най-древните градове в света Варана-аси (5560 г.пр.н.е.) в Индия.

Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят 7560 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

Богинята Дурга ( един от 21 618-те предмета от съкровището в Балх-ара, І хил.пр.н.е. ). 

Снимка: Ричард Барнс от списание Nationalgeographic  

.  

БЪЛГАРКАТА ДЪРЖАВА БАЛХАРА, 

съществувала от 1300 до 1235 г.пр.н.е. в Средна Азия

Затова по-дълго ще спрем внимание върху сведенията за нейната столица Балх, която заедно с градовете Варну, Мадр и Мари, са наречени "Люлка на царете" и отново и отново ще търсим  родствени връзки с прародната древна България в Европа.

.

Аеролитен изглед  на град Балх (1300 - 1235 г.пр.н.е.) - столица на Балхара и един от центровете на палеолитната страна Мургаш. Снимка: Google Earth

.

"Древната държава Бактриа в дълбоката античност е създадена от преселници-арийци и е считана за едно от най-прочутите царства в Азия" - мнение на Бернард Сержент- президент на Société de mythologie française - на снимката в ляво. Той пророчески нарече древните Арии "Първи жители на бъдещето". И още казва: "Балхара (с променено име Бактриа през 255 г.пр.Хр. от гърците, бел. Н.У. ) се е намирала от двете страни на могъщата река Амударя, водите на която са благословени. В епохата на бронза възниква блестящата цивилизация на ариите в тази държава, едновременно с тази на Харапа и Мохенджо Даро около реката Инд. В началото ариите идват като завоеватели, но скоро взаимните отношения с местното население добиват стопански характер. Този миграционен поток се е подновявал многократно. От тогава и днес културата, до голяма степен и физичния облик на населението от индийския свят, са променени основно от наследниците на ариите. Друго важно доказателство е огромната близост на древния предбактрийски език със санскритския език до степен на пълно взаимно разбиране" - от книгата му "Genese de l’India", Koпeнхaген , Leuven (Белгия) p. 180, 31.VІІ.1996 г.

.

"Държавата Балхара (Бахлика), столицата й град Балх и градовете Варну, Мадр и Бакат заедно се присъединяват към ядрото на Стара Велика България. От там са произлезли владетелите от рода Дуло. Българското име е записано в един от преписите на известната поема „Шах-наме", а и Фирдоуси дава същата насока за местото и името на държавата Булг-хар", според ст.н.сътр.Петър Добрев от БАН в "Сагата за древните българи" - стр. 23-24

Трябва да се посочи, допълва той, че различните източни народи са произнасяли пълното й име по различен начин - Балхара, Булгхар и дори Болгар у днешните иранци. Това показва, че в началото на името е стояла гласната буква Ъ, която е липсвала у съседните им народи и се е предавала в променен вид. Ето защо в своя оригинал името на древна Балхара е звучало като Бългхар или Бългхара, там където и днес тече реката Амударя, В миналото известна и като Окс.".

.

своите далечни преселения Бълг-Ариите винаги трайно са се настанявали край големи реки - Тигър и Ефрат, Нил (според египетските жреци), Инд, Болга-Волга, Дрестър и Дунав. Така е и край най-пълноводната река на Азия - Амударя, в страната на ариите Балхара. Като филолог ще си разреша фонетичен разбор на думата Амударя. Тя съдържа старо българската дума уда, която означава вода, Ря е богът Ра, който дарява благодат, а АМ е пряко местоимение за кого - нам. От тук произлиза вложеният смисъл: За нам водата е от бога Ра.

"От древните историци - продължава П. Добрев - най-информиран за Бактрия /Балхара/ е бил Ктесиас - гръцки лекар и писател, който е живял в Персия между 418 и 395 г. пр. Хр. В своята история той описва, че  през 327 г. пр.Хр. тази земя е завладяна от Александър Македонски. Според учените, които са го придружавали, преди да достигне Балх, Александър завладял първо древна Ариана /дн. Герат/, откъдето се насочил към планината Хиндукуш и през нея - в Балхара (по-късно наречена от гърците Бактрия). Там Александър превзел един древен град, наричан от гърците Vornus, а от местните жители Варну. Това бил вторият по големина град и неговите руини до днес личат в Афганистан, недалеч от столицата Балх". (Изт. Димашки. Нокбат ед-дар, Копенхаген, 1874 г., стр. 16-25 и бел. 2 в Сагата на Петър Добрев).

.

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (Prof. N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999, (чрез soas.ac.uk).

Той цитира древния летописец Ариан (97 – 175 г.), който е проучил архива на царете Роб и определя селището Варну равно по важност със столицата Балх.

В средата на I хилядолетие пр. Хр. в земите на Балхара се развива мощна цивилизация. Тук се е родил, живял и умрял големият реформатор Заратустра. Той създава монотеистичната религия с главен бог Слънцето - АхуРА Мазда, която оказва силно влияние върху езика и културата на Изтока - сведение на Ш. Камалиддинов в Историческа география, глава 3,3-4.

Символичната връзка на Първия цар в Европа, живял и погребан във Варненския енеолитен некропол, Зараустра и принца Буда е отразена във ВѢдьение и сказание за трима мъдреци

.

Българската столица Балх е имала площ от около 4500 дка

Арабските географи Ибн-Надим и Ал-Йакуби (ІХ и Х век) го описват като град с 200 000 жители,   един от седемте най-големи градове на света. Бил е разделен на три части, всяка обградена с крепостна стена и бойни кули на входовете. Вътрешната част мидидана е била замъка на владетеля. Средната част “сридидана" е била съставена от жилищни и занаятчийски квартали. Отвън е имало работно предградие "рабадана", чието многолюдно население е било заето със земеделие и животновъдство. Отглеждали голямо количество коне и камили, които  се считали за най-добри породи в Азия. В града е имало много пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци» и «търговски център на Индия». Улиците на Балх били широки и прави, застлани с калдъръм, от двете им страни растели дървета. Имали  канали за чиста и отпадъчна вода. Китаистът И. Малявкин споменава, че обиколката на града била повече от 80 ли - 24 км. Подобен градски план е имала древната ни столица Плиска от VІІІ век с размери 23 км.

Според проф. Георги Бакалов всяко племе в състава на Балхара е запазвало своето родово име, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. А проф. Рама Каушик, преподавател в СУ-София, в 11-те хиляди сходни санскритски-български думи посочва варну като слънце - диалект в смисъл на слънчев град (стр. 286 и 287 на Речника). По данни на Ал-Йа'куби градовете имали управител, наречен "таркан" (производна от глагола tark - отсъдя). Същата титлата е употребявана в Стара Велика България и в Дунавска България до приемане на християнството. 

Проф. Иван Т. Иванов казва, че в една от най-важните зороастрийски книги Видевдат е описан и пътят на Бълг-ариите от страната Ариана Ваеджа, когато под натиска на монголските племена, те продължили на запад и се обединили с ариите от древната провинция Ария в Афганистан. От там  достигнали до столицата Баку на Азърбайджан и създали селището Варна. Пътят на това придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

.

Преселението на племената, вкючени в ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на древните балх-ари и варните, родствените им саки и тох-ари от Индия и Балхара към степите северно от Кавказ до Канство България в първите векове на новата ера. (По сведение на Ш. Камалиддинов, Историческа  география, глава 3,3-4).

.

Но някои от българите останали в старата Балхара,

защото не искали да се разделят с родните земи. Твърде скоро обаче те горчиво съжалили, защото ги връхлетели нечувани мъки и беди, преразказва П. Добрев.

Над тях като ята лешояди се спуснали дивите чергарски племена и ги превърнали в свои роби, а след това много векове наред продавали по робските пазари най-красивите моми и най-личните техни момци. Какво станало с тези българи личи най-добре от стиховете на таджикския поет Насири Хусрау, който бил свидетел на техните страдания през X век:

.

„Робини карат от Булгар!
Ах, мой език! — Защо пресъхваш
Пред тази дивна красота!“
.
„Красиви сте, макар и роби,
о, вие, хора от Булгар!
Сърцето ми от мъка стене,
Душата ми изгаря в жар!“
.

Днес за тези нещастни българи напомня само малката планинска земя Балгар в планините над Самарканд, която някога е била тяхно последно обежище.

.

В по-предна статия тук проф. Виктор Сарианиди твърдеше: "Всички арийски селища изглеждат така сякаш са били изградени от наследен строителен порив, като че ли творец е един архитект". Допустимо е да предположим, това което древните летописци пишат, с карти и образи показват за столицата Балх се отнася и за втория по-големина град Варну.

.

АРКАИМ - СТРАНА НА 20 АРИЙСКИ ГРАДОВЕ

.

Възстановка на древния Аркаим (1900-1600 г.пр.н.е.) - друг побратим по вид и род древен град на арийците. Намира ce нa юг oт Уpaл и с такова име и днес се открива като древна столица на обширна територия, наречена "Страна на градовете". Снимка: sarakt.eu.arkaim

На обширна територия на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете". Теорията за арийската принадлежност на жителите на Аркаим се потвърждава от генетичния анализ, който разкри сред тях на хаплогрупата R1a1, характерна за  праевропейците, които те пренесоха със себе си в Индия и други страни на Азия. (Отru.wikipedia в раздела Обща характеристика)

.

Архитектурата на Аркаим е удивителна

Археолозите дават следното описание: „В този древен град Аркаим са съхранени два външни елипсовидни пръстена укрепления с воден ров,две жилищни крепостни стени с дебелина 3.5 м. и в средата - квадратен площад. Източникът k-istine.ru допълва: "Аркаим се състои от 60 обширни къщи, симетрично разположени. Всяка от тях има ковашка работилница, мазе-хранилище и жилищни помещения с кладенец и канализация. Четирите улици също имат канализация и водосборни кладенци, покрита са с дървена настилка. Входовете на града имат сложно строителство, включително фалшиви проходи и лабиринти тунели, за да са преграда срещу враговете. Стените на крепостта са служили и като горни улици за пешеходци и за колесници".

Градът е построен като сложен комплекс, напомнящ Мандала – вписан в малко разтегната спирала, която символизира духа и Вселената, в нея е вписан квадрата – Земята и материалния свят. Аркаим е ориентиран по координатите на света с такава точност, която в древния свят имат само пирамидите в Египет.
Аркаим е бил много красив – с високи кули, горящи огньове и външни стени, облицовани с цветни тухлички. Четирите входа образуват фигурата на свастика, показваща естествения ред във Вселената. И още

.

Нашето пътешествие започна от ранната новокаменна епоха (Neolithikum) около 6200-5500 пр.н.е. с колесница от древната Култура Караново - край Нова Загора (снимка 1) и след като обиколихме Шумер, Северна Индия, Иран и Бактрия и ще продължиме в ІІ хил. пр.н.е. с колесницата на Аркаим (снимка 2) към Дунавска България

.

.

ДРЕВНА БАШКИРИЯ - В СЪСТАВА НА ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ

.

Изглед на столицата на Башкирия Уфа, снована като крепост върху селище от 17-10 г. пр.н.е. с характерен древен български строителен стил. 
.

Името на тая древна българска страна идва от Баш - в международния речник glosbe от санскрит се чете प्रथम - prathama, със значение на пръв, както също и на стбг е първият; кирия е старинна българска дума със значение на стойност и ценна. Вложеният смисъл в името Башкирия е "Първата по ценност и значимост земя", поена с мрежа от канали от реките Волга и Кама. В съвремието ще оправдае името си, след като Форбс през 2013 г. отбеляза, че столицата й Уфа е първия град в Русия по бизнес възможности със 100-те си големи предприятия.

Най-древните селища на територията на съвременна Башкирия са създадени в началото на бронзовата епоха с пристигането на хора от Аба-шевската култура [1 БРЭ] от древното българско селище, за което говори и името му Аба, традиционна връхна дреха на старинните и съвременните българи. Те притежават умения в производството на метални сечива на труда, оръжия и украси от злато и скъпоценни камъни. Според  Ибн Руст башкирите са „независими хора, заемащи територии от двете страни на планината Урал между Волга и Кама и бреговете на Каспийско море."

Данни от Преброяването през 2002 г. за етническия състав: руснаци - 36.3%; общо българи - 59% в това число - башкири 29.3%, волжки и дунавски българи 27,1% и марии 2.6% (преселници от древния български град Мари в Балхара, бел. Н.У.)

.Карта на част от съвременните селища на Башкирия.

Забележете, колко от тях са запазили старинните си български имена и за разлика от руските селища, при тях не е отбелязана годината от създаването им, което значи, че с по-древен произход.

.

В книгата си проф. Амир Ашняки "Българите башкири - през вековете и днес" разказва  действителната истокрия на този народ, част от Волжка България до монголската инвазия. Разликата между наречията на българите-башкири и българите-казанци е в това, че са деалекти в един и същ език и общите български думи са 95-98%.

На всекиго е известно, че различните нации имат различни обичаи, възникнали в пътя им през Времето. Ние празнуваме едни и същи празници - сабантуй - празник, отбелязващ край на сеитбата и сакрално пожелание за добра жътва; жъенитба; загомесе; Сурвен - аналогичен празник на мъжките дружини с коледарите, сурвакарите и кукерите в Дунавска България. За тези прозници поетът Микаил Бащу пише, че са български, потвърждават ги ученият Ахмед ибн Фадлан и башкирският философ и историк Таджудин Ялчъгул. Изт. atil.history. 

“Въпреки, че някои ни наричат татари, всъщност ние сме най-близки родственици с българите от Дунав. Просто едните са тук на Волга, а другите са отишли до Дунав при останалите там древни българи и са се смесили със славяните” - Шейх Талгат Таджмудин, председател на мюсюлманите в Русия и Европейските страни. Антична Башкирия е била част от Волжска България, както твърди и древният летописец Абу Зайд ал Балкхи в bg.wikipedia.

.

Географът Птоломей от ІІ в. от н.е. посочва на своята карта селище Варна на юг от Армения и Кавказ, на север от река Кура (Cyrus). Още едно свидетелство, че древните варни неотлъчно следват завещания от дедите им път към родната татковина - Бълг-Ария.

СТОЛИЦАТА ПЛИСКА - СИМВОЛ НА МОЩ, ЗНАНИЯ И КРАСОТА

.

Запазените руини на Царския дворец,

който е бил уникална сграда с размери 52 м дължина и 26.5 м ширина.

.

Монументалният град-крепост Плиска е столица на България от началото на VІІІ век до  893 г. и е един от най-големите и крсиви градове в Европа.

Неговата обща площ 23.3 дк е с непознати за средновековието размери. Бил ограден с овални крепостни стени: първата е земен ров широк 10 m,, дълбок 7 m. и висок насип с дължина над 20 km. който огражда Външния град; втората е направена от половин тонни каменни блокове, образуващи висока 12 м и широка 2.5 м крепостна стена, с по две петоъгълни кули и порта; третата е тухлено укрепление, защитаващо цитаделата. Главният вход и кулата над него е на източната крепостна стена. Открити са тайни изходи, през които кана и аристократите са можели да напуснат града по време на обсада. В двореца е имало подово отопление, просторни бани и канализация. Във Външния град са открити останки от жилища, работилници, квартални църкви и стопански сгради.

Времето на управлението на кан Омуртаг (814 – 831) се свързва с неговите  усилия да превърне Плиска в един от най–големите европейски градове. Довършва крепостните стени, създава езически храмове и построява Големия двуетажен дворец с Тронна зала и Голямата базилика, включваща архиепископски дворец и манастир. Тя е една от най-големите базилики в средновековна Югоизточна Европа. Защитена е с висока над 4 м каменна стена със зъбери.

Голямата базилика на Плиска е една от най-големите базилики в средновековна Югоизточна Европа. Завършена е около 875 г. Нац. ист. резерват Плиска.

Базиликата е изградена върху кръстовиден мавзолей, една от най-загадъчните сгради в Плиска. Според  проф. Станчо Ваклинов това са останките от непознат тип много древен български езически храм и старинно селище. (Изт.)

Карта на възстановката на старинната Плиска

след опожараването й от византийския император Никифор Геник през 811 г. И тук личи, че е спазено утвърденото елипсовидно сечение при градоустойството, както е приложено и при другите градове на древните българии, които проследихме.

.

"В интерес на историческата истина

Най-ранният документ за Плиска е гръкият надпис (821 -822 г.), изсечен върху знаменитата Чаталарска колона, където е наречена Plskas ton kanpon, т.е. „лагерът на Плиска“ и се споменава изрично като постоянно владетелско обиталище на кан Омуртаг (814 – 830). Първите сгради са били дървени и както стана дума, са били опожарени през 811 година.  

"И от преди е ясно, че през 680 г. древна Варна е голямата цел на Аспарух след победата му при Онгъла. Овладяването на военния център на Империята край Одесос е означавало подчиняване de jure на провинциите Втора Мизия и Малка Скития. Именно укрепеният преторий (Var-Bar) е станал резиденция на Аспарух и неговите приемници чак до началото лна VІІІ в., когато е трайно пренесена в Плиск оба (Плиска). И тогава там започва грандиозно строителство с уникална архитектура за времето си в Европа" - е становището на доц. д-р Павел Георгиев от Археологическия институт с музей при БАН - филиал Шумен, където бе дълги години негов ръководител... И още

Ето и мнението за столицата Плиска на проф. д-р Христо Смоленов от БАН: "Плиска е един шедьовър на древно българския строителен гений. Те са организирали земните си градежи съобразно една небесна мяра - това е една милионна част от обиколката на Земята по екватора. И нещо повече. Освен приложеното златно сечение, пропорциите на Тронната палата и на Голямата базилика носят и друго удивително знание, което е точно равно на свещената мяра на древен Шумер и Египет - „царският лакът“.Тя е открита от хората, живели край Варненския неолитен некропол и занесена там при техните преселения. А самото име на кан Омуртаг казано на езика на сродните ни казахи, е Омур-тах и означава „живот на трона“. Изт. Уеб стрницата на Радио „Фокус“ от 6.Х.2019 г., вестник "Труд" на 2.VІІ.2017 г. и данни от неговия сайт.

.

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВЦАРСКИЯТ ГРАД НА СИМЕОН І

.

Рапорт върху изучаване на праисторическите селища в България от 1926 г. сочи, че около днешният град Преслав са известни две селищни могили, просъществували през неолита, халколита и бронзовата епоха. Древният Преслав възниква през втората половина на IX век по време на управлението на княз Борис I (852 – 889) като военен лагер с укрепен дворец и гарнизон. През 893 г., е обявен за столица на България. Апогеят на неговата култура е засвидетелстван в периода 893–972 г.[11] и с основание е наречен "Златен век на България". Строен при управлението на Цар Смеон І (893-913). Една старинна анонимна хроника съобщава, че той посветил 28 години от живота си да превърне Преслав в един от най-красивите и величествени градове на Югоизточна Европа. Обърнете внимание, че на образа на цар Симеон е нанесено отличителното за арийците "всевиждащо око". То личи и на собствения му печат (горе над заглавието), което вероятно е по негово настояване.

.

Руините на крепостта Велики Преслав, заснета с трон от Йордан Златев за ПнаБ

Външният и вътрешният град били обкръжени от елипсовидни крепостни стени с височина 10 м., завършващи с кръгли кули и по две железни врати. Трета стена е подсилвала отбраната на цитаделата, където се намирал царският чертог - величествен белокаменен Голям дворец, Тронна палата с колони, а също богато украсената с мозайки, мрамор и керамични икони Златната кръгла църква. Те образували красив площад с водно огледало. От там тръгвали добре поддържани улици, с невероятна и от днешна гледна точка канализация. Всяка тръба е с врязана украса с различни мотиви. На седем украсени тръби, следва една неукрасена. И още нещо рядко срещано в средновековния свят - дворецът и някои сгради на болярите имали бани с басейни, отоплявани с топъл въздух.

.

.

Възхвала на съзиданието и на княза

Из "Шестоднев" на Йоан Екзарх

“Когато смертен човек и странник дойде отдалеч до крепостните кули на престолния Преслав и ги види, той се удивлява от издигащите се постройки, украсени с камък. А като влезе във вътрешния град и види високите палати и черквите, богато украсени с камък и дърво и багри, а отвътре с мрамор и мед, сребро и злато – така и не знае с какво да ги сравни, тъй като не е виждал в своята земя други такива. Бедният, започва да губи ума си и да им се чуди.
Но ако му се случи да види княза с корона, седнал в мантия, обшита с бисери, със златна огърлица на шията, с гривни на ръцете, препасан в кадифен пояс и увиснал на бедрото златен меч, а от двете му страни седналите боляри и те със златни огърлици, пояси и гривни, той когато се завърне в своята земя, когато някой го запита: “Какво видя там?”, ще рече: “Не зная как да разкажа това, защото само със собствените си очи бихте могли достойно да научите за тази красота и ред. Защото те казват истината...”

Стрница на "Шестоднев" от Йоан Екзарх Български. Препис ХV в. Съхранява се в библиотеката на Рилския манастир. Източник: pravoslavieto.

Когато прочетох тези редове в Шестеднева" и аз загубих има и дума. Имах чувството, че Йоан Екзарх като далновиден прорицател описва княза на Преслав Симеон Велики и видяния в съзнанието си първи цар в Европа, блаженно почиващ във Варненския енеолитен некропол преди хилядолетия. И той е е бил с корона, притежавал е огърлица, спускаща се до пяса му и същите накити по ръцете, имал е мантия със златни и бисерни апликации. (Гроб №43) И неволно си казах: Дали такъв дворец, като Преславскиият, лежи на дъното на Черно море!?

ДРЕВНИТЕ ВАРНИ В ГЕРМАНИЯ И БЕЛГИЯ

И УЧАСТИЕТО ИМ В АНГЛОСАКСОНСКАТА РАСА

4200 И 1000 Г. ПР.Н.Е.

.

. Богинята на светлината Сол, преследвана от вълка Скол, лети да се спаси при Варните. G. Vigvisson 1883 г. - стих и забележка в germanicmythology

а́рни (на старогръцки Warnoi; на немски Warnen, Warnow) - древно българско племе , споменато в "Германската митология" - І том, отразяваща края на Бронзовата епоха (около 1000 г.пр.н.е.). Племето се настанило край река, която и сега е запазило древното си име Варна (Warnow) в района на Мекленбург. Там, вероятно, са намерили добър прием, защото местните хора са били готи - траки по произход и са почитали общи божества: Бога на Светлината Один (Един), на неговия син Ба(ъ)лдур - бог на Правдата и на съпругата му нимфата Нанадъщеря на Бога на водатаСанг-арий. Според унгарския учен Карол Керелий: "Нана е другото име на Великата Майка Кибела". Тя е почитана от всички арийски-тракийски племена и в Дуранкулашкия некропол, синхронен с Варненския енеолитен некропол, има нейно скално светилище, а в Балчик има най-големия на Балканите храм, посветен на Понтийската майка Кибела.

Най-уважаваният немски теолог и хронист Адам фон Бремен (живее и работи до 1050 г) нарича племето, преселило се в древните германски земи, «Warna-bi» и му е отредил достойно място в своите изследвания Undersckningar i Germanisk Mythologie с наслова VARNI & VARINI

.

В" западните земи "на Ванахейм [дом на Ванир] обитава Billing [дух на вечерта, Codex Exoniensis,  стр.320, 7), той е герой на Angles и на Varnians ("Billing [veold] Vernum"). Когато Сол [богинята на слънцето] и Ману [богът на луната] започват своето пътуване през небесата, грози ги опасност. Защото там вълчите гиганти Скол (богиня на омразата) и Анубис (черният бог на смъртта с вълчо лице) ги преследват преди колесницата на блестящата богиня Сол да се спусне и да стигне до селището Варна". (Grimnersmal 39. Превод на Collinder; 2nd Ed, 1993).

Според Виктор Ридберг, редактор на сагата: "Варна вирар е земята на митичните Варнени. Името означава "защитници, протектори ". В Сагата на Хелге Хьорвардсон, Скол - богиня на омразата, е убита от Хелге близо до залива Варин [Varins vik]". (Hrimgerd kvad: 22, vi mctas i Varins vik, 24 Vakna Helge! Ge Hrimgerd bot,du hцgg ju ihjdl Hate). Превод на Колиндер.

.

Ридберг продължава: "Варин - защитникът", е единствената форма на думата, която се появява в родственото число на Варна. Тези изрази --- (veold -" vladed ") Vernum, Varna virr, и Varins vik са местните имена, заимствани от митологията, Varinsfjcrr [Varin's firth] и Varinsey [остров Varin's], в Helge [Hundingbane] Hjcrvardsson's Saga...И отново става ясно е, че във Varins vik божествата на светлината, след като пътуват по небето, намират защита от варните и могат да намерят покой". Оказва се, че за древните европейци Варна е свещено място и те го посещават за преклонение и за сакрална помощ в борбата със злото.  

Източници до тук и пълният превод от оригинала в: varni $ varini  и  cichw1.net.

..
изданието Widsith Плиний Стари на стр.194 назовава племето "варнени", а в Naturalis historia отбелязва, че източен клон на Варнените заедно с Бургундите и Вандалите пристига в Испания (Агиулф, западноготски щатхалтер). Останалите в новата си родина Варни основават заедно с племето Англите царството на Тюрингите (Прокопий, Гот. 2, 15, 2). Друго Варни-кралство на територията на устието на Рейн, от 5 век е прочуто с производството на оръжие, има политически и династични връзки с вестготския крал Ойрих и по-късно с Теодорих Велики (Касиодор, вар. 3, 3.

Гудмунд Шют в монументалното си изследване “Нашите предци” включва и Varini, като ги намира установени в Тюрингия и Мeкленбург (Пак във varni $ varini и в края на текста на cichw1.net). Във Varinsfjörður и Varinsey се срещат и други германскимитове и поетични текстове за "царството, което беше и свърши", има се предвид Черноморския потоп. Любопитно изречение можем да прочетем в Дуклянски летопис, (Сф 137 стр. превод от 1983 г.): "И те  нападнали Мизия и я завладели... И българите и готите, които населявали по това времетези земи, твърде много се заобичали помежду си, тъй като най-вече и двата народа говорели един и същ език". След като с такива чувства са заживели заедно в Дунавска България, сигурно и местните гали и дошлите варни около 1000 г.пр.Хр. също така "много се заобичали помежду си" и в древните германски земи.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карта на съвременна Германия. В областта Мекленбург (Mecklenburg) на брега на Балтийско море е град Росток, през който от дълбока древност и сега минава река, наречена Warnow-Варна. А наблизо край езерото Muritz  има селище Waren-Варна. (Вижте горе червените точки, показващи присъствието им)  Източник: Citation: чрез Wikimedia

Warnow, произнася се Varnа, е река в Германия, има дължината на  155,4 км., преди и сега тече през квратала на Рощок Варнемюнде, там е най-големия пясъчен плаж на Германия. През миналия век
под течението на реката, беше изграден транспортния Варненски тунел [2] [3].

Всеки народ, всяко племе има своя съдба, която понякога го принуждава да напусне родината си. Но където и да отиде, се нарича с името на земята, където се е родил. Древното селище с име Варна, е просъществувало безпроблемно във вековете, докато датският крал Валдемар I го опожарява през 1161 г. От пепелта го изваждат немски търговци, които се заселват по тези места и му дават името Рощок.

.

Карта на Древна Евразия, на която е показан пътят на племето Варни,

тръгнали от древните български земи (Варненския залив) до бреговете на Балтийско море, където около 4200 пр.н.е. се преселват и живеят. Другата посока на картата сочи достигането на варните "под името белги-болги-бълги до Белгия около 5500 г.пр.н.е., където трайно се настаняват" - становище на  Бернар Серджент, президент на Société de mythologie française - (още в "Древните арии - първи жители на бъдещето") и достигат Ирландия заедно с келтите.

.

Събитията са отразени в световния Атлас и са описани в книгата "Потопът" - "Noah's Flood", 1997) от проф. У. Раян и проф. У. Питман от Колумбийския университет на САЩ, участници в две научни експедиции в Черно море, съвместно с Института по океанология към БАН.

От значение за разглежданата тема е, че в горния край на картата, където са балтийските земи, конкретно е отбелязано преселение от 4200 г.пр.н.ера. Това означава, че там от най-дълбока древност е съществувало племе с име Варни и то се е преселило от нашите земи до земите на съвременния град Росток и малко в ляво достига до германския остров Fehmarn (Фехмарн) през 4200 г.пр.Хр. Той е известен с името "Слънчевият остров" и с 78 км пясъчната си ивица, тъй като сега годишно има 220 слънчеви дни, вероятно и в далечното минало да е било така, когато варните са търсили землище подобно по вид и климат на далечната им първа родина край Черно море. Столицата на острова се нарича  Вurg auf Fehmarn (Бург на Фехмарн). Ханзиций в своя труд „Свещенна Германия” твърди, че немската дума `бург`е заета от древните българи.

Особено важно за нас е, че споменатите автори на картата и на книгата, отбелязват времето 4200 и 5500 години пр.е., което определя, че действително в това далечно време вече е известно племето варни в нашите земи.. А едно от следващите достигания на варните до този германски земи е било през Бронзовата епоха. Там те създават крепостта Варни край град Грос-Раден, Германия. Изт.kastelogrosraden, museum-gross-raden.

.

Германските племена

.

АлеманиАнглиБатавиБургундиВандали • ВарниВестготиГепидиГотиДаниКвадиКимвриЛангобарди Лугии МаркоманиНеметиОстготи • СаксиСвебиСвеиСкириТайфалиТевтониТенктериФранки  Хати • Херули • ХерускиЮти

.

Карта на германските племена ок. 50 г. с територията на Варните ІWarnenІ - горе до Балтийско море. От bg.wikipedia

.

Във връзка с темата накратко ще разкажа случай от журналистическата ми практика. Когато работих в системата БНТ през осемдесетте години отразявах среща на побратимените градове на Рощок и Варна. Тогава ръководителят на гостите сподели, че в историята на техния регион е записано, че други Варни през първото хилядолетие преди новата ера е дошло от западните брегове на Черно море и пак са нарекли близката река Warnow - в горния край и на тази картата, А през средата на ІХ век е възстановена крепостта и култов център на Варните край град Грос-Раден на Щернберското езеро.  Източник: museum-gross-raden  

.

.

Възтановената Крепост на Варните край град Грос-Раден, Германия. И тук крепостта има характерната за българите овална форма. Изт. kastelogrosraden, museum-gross-raden

.

Кът от Музея Грос Раден, който ни напомня за древната българска юрта.

Изт. museum-gross-raden  

.

.

ВАРНИТЕ В ГОРДАТА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

О, Британио, царице на островите!

"Чуй, какво дума Талиеспин, бард от VІ век след Христа:

.

"Един многочислен народ с високи дарби, изкусен и енергичен, от смели моряци бил първият твой обитател и владетел! Никой не дръзнал да се равни на силите му, защото чрез духа си той се прославил и напълнил Европа със страх и трепет“ - от The Myvyrian Archaiologi of Wales; Talies, of Ludd - стр. 131.

.

Келтските Триади за същите събития дават по-подробни сведения.

Ето преразказ как ирландските барди в своите далечни предания възпяват идването на своите деди: "Пришълците, добри моряци, като минаха Мъгливото море и населиха острова Британия и страната Лидау ( стара Франция и Белгия) гдето едни останаха. Други дошли, били несметни върволици, добродетелни и строги, властолюбиви хора, сподирени от стадата си, от жените, децата и родителите си. Предвождали ги подобно на тях строги и добродетелни свещенослужители. Главатар на този народ бил наследие на онова далечно Божество, което, възседнало четириколесна колесница, ги отведе в полите на Ливанските планини, в Персия, в долината на Индус, на Пенджаб и полите на Хималаите и даде цивилизациите на народите, както То божеството се хвалебства в трагедиите на Еврипида".

Предвождани от Вожда си Всемогъщий, те минали преди това и в Италия, сподирени от етруските. Със сърпа и житни класове, сеело култура по страните и народите. Нищо не е в състояние да им се възпротиви, всички пред тях прекланяли глава. Земите ставали тяхно отечество"...

Споменатите несметни вървулици от хора и животните им за прехрана, могат да бъдат натоварени само на подходящи кораби и да бъдат превозени от опитни лоцмани през океанския проток Ламанша. А вероятно такива са били варните, родонени и отрасли край най-голямото езеро на Европа, след потопа превърнато в Черно море.

.

Изучавайки историята на Галия и на Британските острови, определени изследователи забелязват прилика между името белги/Belgae в Галия и Южна Британия и народа болги, или както е наречен от ирландците Фир Болг/Fir Bholg, които са дошли от земя наречена Тракия. Ирландските монаси записали деянията на болгите, смятат, че последното идване на тези хора от Тракия е било по времето на Кир Велики - VIвек преди Христа. По този въпрос в Енциклопедия Британика” пише: “The Thracianparty become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences,and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299). ( "Тракийската теория става предшественик на втората колонизираща раса, Фирболгс". (Фирбългс).

Източник: Преразказ по книгата История на древните тракина проф. Никола Владикин, изд.1911 г.

и Келтите и българите.

.
Известният английски историк Уйлямс Томас Шор в постановачната си теория и в книгата си "Origin of the Anglo-Saxon Race" - 1906. с. 34-48 - vii, 416 с., включва племето Варни в произхода на англо-саксонската раса. (По данни на originofanglohoriala). Има данни, че северно  германско племе, обитавало днешна южна Швеция и полуостров  Ютланд, били много смели и силни бойци. Те предприемали нападения над Великобритания и Ирландия през 800-те години и след поредица от сражения през 865 г. трайно се установяват на английска територия. (От wikipedia).

От текстовете, картите, от исторически сведения в Germanisk Mythologieгия" - І том,

където хронистът Адам фон Бремен описва селище Варна, Варненски залив и река Варна на Балканите, а за населението казва: "Варна вирар е земята на митичните Варнани, името им означава - защитници от злото", ние сега имаме основание да направим извода, че в дълбока древност и през Бронзовата епоха, край бреговете на Голямото сладководно езеро е съществувал град наречен легендарната "Така наречената Варна" още от времето на неолита. Важна част от нея е Варненският неолитен некропол, датиран 4600-4200 г.пр.Хр. по данни на Anticguity AMS, а потопът в Черно море - от Jones & Gagnon през 1994 г. около 5560 г.пр.Хр., от когато голяма част от племето варни е било принудено да се изсели от родните си земи. Датирането и данните са потвърдени и от проф. Петко Димитров от Институт по океанология към БАН и от американските учени Уилям Райън и Уолтър Питмън, които проведоха заедно изследвания в Черно море и издадоха обща книга.

.Този исторически преглед и анализ от различни гледни точки

бе необходим, за да се докаже, че племето Варни, поради Седемте съдбовни причини, части от него са били принудени да напускат прародината си край бреговете на Черно море. Датировките на снимките и в текстове ясно ни показват кой е дядо, син и внук. Сочат ни пътя на преселението на единния народ на Бълг-Ариите, доказват ни техните наследени строителни умения при изграждане на своите градове през хилядолетията и вероятността в шелфа край Варненският енеолитен некропол да има подобен потънал град след Черноморския потоп през 5650 г. пр.н.е.

След като обходихме страните и градовете, където през хилядолетията варните дълго са живели и са оставили нетленни следи, закономерно е да стигнем до извода:

КОГАТО ЗНАЕМ, ЩЕ УСПЕЕМ ДА ВИДИМ НЕДОСТИЖИМИЯТ, ПОТЪНАЛ В ДЪЛБИНИТЕ НА ИСТОРИЯТА И ЧЕРНО МОРЕ ЦИВИЛИЗОВАН ГРАД, СТОЛИЦА НА ПЪРВОТО ЦАРСТВО В СТАРИЯ КОНТИНЕНТ И С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА УТВЪРДИМ, ЧЕ ЛЕГЕНДАРНАТА "ТАКА НАРЕЧЕНА ВАРНА" Е НАЙ-ДРЕВНИЯ ГРАД НА ЕВРОПА.

.


Автор на Е`Книга: Николай Увалиев,

писана от 1972-ра и не докрай дописана в 2020-ра година.

.

Web Analytics