Златното сечение

.

07 ОКТОМВРИ 2020
FACEBOOK

Златното сечение в математиката

| ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 31 декември 2014 в 01:14 325690
"Златни" правоъгълници в картина на Мондриан

Въведение

Златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата. Докато Фън Шуй е източният подход към хармония и баланс, на Запад се прилага математически и числов подход за измерване за същото - златното сечение. 

Човек харесва някакъв предмет заради формата му. Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на симетрия и златно сечение. Цялото винаги се състои от части и ако те са в "златно" съотношение - помежду си и с цялото, то това винаги е белег на структурно и функционално съвършенство в изкуството, науката, техниката и природата.

Още през Ренесанса художниците открили, че всяка картина има определени точки, които приковават нашето внимание, т. н.зрителни центрове. Те са 4 и са разположени на разстояние 3/8 и 5/8 от краищата на платното. Това откритие те нарекли "златно сечение" на картината. Ако искаме да акцентираме на някой елемент от картината (фотографията) трябва да го сложим в един от зрителните центрове.

Определение

Определение: По-голямата част се отнaся към по-малката, както цялото към по-голямата. Ако по-малката отсечка приемем за единица, то може да запишем пропорцията: (Х+1) / Х = Х / 1, която се свежда до обикновено квадратно уравнение X2 - X - 1 = 0, чието положително решение е:или 1.61803398...

07 ОКТОМВРИ 2020
FACEBOOK

Златното сечение в математиката

| ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 31 декември 2014 в 01:14 325690
"Златни" правоъгълници в картина на Мондриан

Въведение

Златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата. Докато Фън Шуй е източният подход към хармония и баланс, на Запад се прилага математически и числов подход за измерване за същото - златното сечение. 

Човек харесва някакъв предмет заради формата му. Усещането за красота и хармония най-често произтича от съчетанието на симетрия и златно сечение. Цялото винаги се състои от части и ако те са в "златно" съотношение - помежду си и с цялото, то това винаги е белег на структурно и функционално съвършенство в изкуството, науката, техниката и природата.

Още през Ренесанса художниците открили, че всяка картина има определени точки, които приковават нашето внимание, т. н.зрителни центрове. Те са 4 и са разположени на разстояние 3/8 и 5/8 от краищата на платното. Това откритие те нарекли "златно сечение" на картината. Ако искаме да акцентираме на някой елемент от картината (фотографията) трябва да го сложим в един от зрителните центрове.

Определение

Определение: По-голямата част се отнaся към по-малката, както цялото към по-голямата. Ако по-малката отсечка приемем за единица, то може да запишем пропорцията: (Х+1) / Х = Х / 1, която се свежда до обикновено квадратно уравнение X2 - X - 1 = 0, чието положително решение е:или 1.61803398...

.

Web Analytics