Ара Маргос

.

Изт. Muz. strashimirovo 

Археолог и историк към Варненския Археологически музей.  Посветил изследователската си дейност в Североизточна България с десетки открития и няколко книги (някои преведени на руски, немски, английски).

   Най-голямото му откритие е с мезолитните кремочни сечива, които са в България, намиращи се в местността "Побити камъни ", близо до град Варна. След 25 години периодични обиколки събира над 12 000 мезолитни сечива и отцепи. Това фактически е и най-голямата колекция от мезолитни находки в Югоизточна Европа.
   В пещерата "Темната дупка" през 1955 г. Ара Маргос открива части от кости, челюсти и отделни зъби от Hyaena, един обработен кремъчен къс и пет керамични фрагмента (Маргос 1966, 139-144).

Внимателно и обстойно описва, и подрежда находките, след което се отнася към музея във Варна, за да остане заслужено в историята на човечеството.

.

.

.

Данни - къде?

.

В България потънали селища от бронзовате епоха са открити във Варненското езеро между Варна и село Страшимирово. (В bg.wikipedia)  

.

В Известия на Съюза на учените - Варна - февруари 2010 г. пише:

"През пролетта на 1921 г.при прокопаването на водния канал между Варненското и Белославско езеро дълбачката „Добруджа” започва да вади от езерното дъно гоеми дървени колове и множество артефакти: каменни брадви, чук от еленов рог, меден клин, късове от керамични съдове. Тогава изследователите Херман и Карел Шкорпил (12) оценяват откритието селище от
праисторическата епоха.
По-късно Ара Маргос (1985 г.)(5) и Иван Иванов (1988)(2) - археолози във Варненския музей, изказват мнение, че тези селища са строени на сушата и са съществували „двадесет и пет века преди Херодот”. Доказателство на това твърдение е и проекта ОХН - 418, когато в двора на Ловно-рибарския компекс „Звездица” дълбоко на сушата сондата откри съдове от черна и червена керамика.

„Радиовъглеродното датиране определя, че тези земи са били обитавани стотици години преди да бъде напуснати по времето, когато настъпва Черноморския потоп - 5650 г. пр.н.е." - пишат в книгата си "Потопът" професорите Райън и Питман от Хардварския университет., участници в съвместни изследвания с учени от Варненския океаноложки иститут към БАН. (От Известия на СУ - Варна)

.

Институт по океанология БАН Варна, ст.н.с. д-р инж. Траян Траянов, тел. 370484 (111, моб. 0886 52 59 48, е-mail: ttrayanov@mail.bg

.

Лодка - еднодръвка   Изт. Сайта gradvarna 

Една от най-важните находки от района на езерата е откритата през 1970 г. близо до гара Тополи лодка - еднодръвка. Дълга над три метра, тя е била направена от ствол на вековно дъбово дърво, като самото обработване е ставало с каменни длета и посредством изгаряне на дървото на необходимите места. Правят впечатление своеобразните ребра, подсилващи конструкцията и едновременно с това служещи за седалки.

 

.

Web Analytics