***

ДРЕВНИТЕ БЪЛГ-АРИИ

От преди 10 000 години    Beforе 10 000 years

.

.Съставител: Николай Увалиев

 

.

.

   ЗАПИСАНО E:

НАРОДЪТ, СЪСТАВЕН ОТ АРИЙЦИ, ТРАКИ И БЪЛГАРИ, 

Е НАЙ-ДРЕВЕН В ЕВРОПА,

СЪЗДАЛ И РАЗПРОСТРАНИЛ ВИСОКО РАЗВИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

.

.

Арийска колесница

(както е назована от източника на снимката wiralfeed.wordpress.com),

дошла в защита на легендарния тракийски град Троя,

възпята от Омир в "Илиада" - Х песен.

.

Видях с очите си на Рез конете му чудни, невидяни

с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг.
А по бързина те са на вятъра вихровит подобни.
Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща
И златно е дивно неговото въоръжение светло,
прилично е това оръжие не на смъртен да стои,
а на безсмъртните, вечно живи богове блажени... 
.

Дядо и вкук от семейство Бълг-арии. Той има спомени от 10 000 години, неговите наследници живеят по българските земи и съседните Балкански страни (1).
 То е съвременник, гледа ни любознателно и доверчиво, какво неговият дядо и ние ще му кажем: Кои сме, от къде сме, какви сме?    Кои сме ние българите?
.

Иисус казва: Животът, който идва е този, дошъл преди нас, в очакване светът да го разкрие.
Вгледай се по-отблизо. Открий очите, с които ще видиш.
Из Първото Откровение  /Библията/

СЪДЪРЖАНИЕ

.


Антропологенетичен произход на българскиия народ

Българите са в родните си земи от преди над десет хилядолетия

Гените и вечният живот на човека и народите

Българите с право могат да бъдат наречени първите европейци

Най-древната земя с име Европа е била в Тракия

Европейският биологичен произход на българите

Раса и европейски вид на древните българи

.

В този кратък филм вижте величието на царя на единния народ арийци-траки-българи, най-многобройни след индийците преди 7800 години. В неговото време е процъфтяла

.

Древната култура Варна

начало на европейската цивилизация 14 статии:

.

30 000 години древна история на варненските земи

2 октомври 1972 г.: Открит е Варненският халколитен некропол

Варненският халколитен некропол е най-значим паметник на древната "Култура Варна" 

Варненскии енеолитен некрпол - синхронни древни култури, находки, ареал, изводи

Варненските халколитен некрополи - нов  прочит на човешката история  

Високи технологични умения и неразгадани тайни на хората от древната "Култура Варна" 

Варненските математически пропорции са по-ранни 2000 години от египетските пирамиди

.

Хумата, Хухта, Хваршта -

Добри мисли, Добри думи, Добри дела!

Из Светите дихания на

Бога на арийците Ману -

един от Прародителите на човечеството

.

Новата теория "Евро-азийска история"

Бълг-арите са истинските арийци, произходът им е на Балканите

Арийци, траки, българи - един народ от преди 10 000 години,

живял в Царството на разума, където е 

"Създаден най-прекрасният и благороден род между хората"

според древните египетски жреци

Родния дом на прото-евроазийците

е Тракия, Дакия и част от Балканите

Българската космическа свастика

Неолитната мартеница на българите

Тризъбецът и Биндито -Третото око при арийските божества

Биндито в праисторическите помашки обичаи

.

.

Общ произход на баварците и българите

Древно българското Съкровище в Наг Сент Миклош

.

 За носталгията към древната родина и за нейното славно минало

.

В мило отечество да се върна
мислех си аз всегда непрестанно,
в българско място сладко д’ издъхна"

Стих от  Георги Раковски

.

Ведение

.

1. От 30 000 години древна история на варненските земи - първи открития в Побитите камъни

2. Варненският неолитен некропол - Епохално събитие за световната история и археология
3. Основополагащи знания на древната Култура Варна

4. Варненските неолитни некрополи - нов  прочит на човешката история  

5. Варна - център на металургията в света през халколита, високи технологични умения и днес

6. Древните Арии - първи жители на бъдещето

7. Там където от Боговете е създаден най-благородния род между хората

8. Древните Бълг- Арии и великите тайни на Херметизма в реалния им живот

9. Първият цар в Европа, Зороастар и Буда - единен произход, сродни идеи, морални норми и език

10. Пътят на Бълг`Ариите от Така наречената Варна в 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в Така наречената Варна през 680 г.сл.Хр."

11. Варнамала - венец на буквите, висше знание, начало на началата на древни култури

12. Племето Варни, създали един от най-древните градове Варанаси в Индия преди 5560 г.пр.Хр.

13. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните Бълг-Арии", живели край Варненския халколитен некропол 

14. Варна Четириъгълна, създадена около ІІ хил.пр.Хр. от Ахура Мазда - Бог на доброто

15. Варните в Първата българска държава - древната Балх-ара (1301–1235 г.пр.Хр.)

16. Древното съкровище на Балхара - 21 618 златни, сребърни и от слонова кост предмета

17. Древното българско съкровище от Наг Сент Сан Миклош

18. Касис Варни - свещенно селище на израилтяните в Синайския полуостров

19. Древното племе Варни в Германия (от 4200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

и участието му в създаването на англосансонската раса

20. Древният Одесос през Античността

21. Сведения на древни летописци за легендарната "Така наречената Варна"

22. Първа столица на Дунавска България е "Така наречената Варна"

23. Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро в "Така наречената Варна"

24. Най-древната земя с име Европа е била част от Тракия и легендата "Отвличането на Европа от Зевс"

- международно научно изследване на БАН и Университета във Флоренция установи: Българският генетичен фонд се състои:  20 % европейски гени, 20 % са от средиземноморски халогрупи и 20 % са директен уникален ген – ЕМ78, с корени от Балканите на възраст 7800 години; 25 % енеолитни местни арийски гени; 15 % славянски гени и 1 % други. Най-близки сме с гърците (чрез пелазгите), италианците, унгарците и даките.
27. Арийци, траки, Бълг-Арии - един народ, живял в Царството на разума, където е "създаден най-прекрасният и благороден род между хората", според древните египетски жреци.
28. Защо древните арии не са оставили писменост

29. Българите живеят в родните си земи сега и от преди над 10 хилядолетияпотвърдиха го и други авторитетни генетиччни изследвания, публикувани в реномирани издания след научна редакция.

30. Характерната за Бълг-Арите ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера. Според най-новите резултати, направени от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология към Медицинска Академия в София, с участието на проф. Иво Кременски, като изследванията бяха езвършени в Центъра по генетика в град Льовен-Белгия. 

31. Синеокият европейски прародител се е родил в Българските земи преди 10 000 години

32.Черно море - древният оазис на човечеството", според проф. Уилям Райън от САЩ

33. Седем съдбовни причини за преселението на древните Бълг`Арии

34. Кинозалата на Древната "Култура Варна"

.

.

.

Родопската хаберлея - два милиона години вечен живот

Вълшебна сила се крие в цвета му.

Този, който го намери,

Златни ключове на щастието връчва.

И скръбта му взима в замяна...

Най-старото цвете на света

.

.

"Мислителите" от древните селища Драма и Харманджия

и на Огюст Роден от 1882 г.

.

.

ПОСЛЕПИС

.

деята за летописа "Паметта на българите" и "Книга на древните Бълг-Арии" се роди на Седемте Рилски езера. Като студенти през 1955 година бяхме на поход в Рила. При залез слънце стигнахме вълшебните Рилски езера. Там заварихме самотен странник край разпъната палатка. Беше едър в снага, с руса коса отзад свита и спусната на кок, бяла брада обграждаше лицето му, а ясно сините му очи бяха като две малки езера, в които се таеше доброта и мъдрост.   

И ние носехме от ниското дебели дървета и той се зае да накладе огъня. И докато се разгаряше, започна да разказва за древните българи, чието произход здраво свърза с арийците и траките, живяли единно през далечните хилядолетия на благословената българска земя. Слушахме безмълвни, захласнати в чудните му слова. Когато огънят прегоря, Той разстла жаравата и скръстил ръце до гърдите си в молитвен богослов, в странен унес бос я обходи.

Прикани ни да го последваме. Дойде при мен с кротките си сини очи и тихо ми повели: "Стани и тръгни по негаснещата жарава на твоите деди!" Станах обладан от вяра и пробуден от древен спомен, прегазих жаравата, върнах се, за да се убедя, че го сторих и отново поех напред, за да ми върви...

Така се случи, че на рождения си ден 23 юни през 1992 година бях на Седемте Рилски езера наедно с последователите на Бялото братство. Тогава вечерта в токущо отминалия Илинден пак нагазих горещите въглени и се сетих за повелята на мъдрия странник: "Стани и тръгни ..."

Ето как под звездната жарава, нагазил земната жарава осъзнах, че съм обречен до края на живота си да вървя с боси нозе по нетленната историческа жарава на "Бълг-Арите".

.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НЯМА КРАЙ.

"Когато си открил Любовта, която търси да даде, не си живял напразно. А тъй като Тя е вечна, винаги ще има и кой да дава". Из първия апокриф на „Тракийски хроники

.

 

.

http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:468309

.

Web Analytics