Велики Болгар ще живее вечно

.

На брега на Волга, там, където минава древният Велик път на коприната, се намира един от най-забележителните паметници на руското културно наследство – Българското градище с руини на древния град Велики Болгар.

.

В Българския историко-архитектурен музеен резерват, най-старият в република Татарстан, влизат Съборната джамия, Източният и Северният музей, Църквата „Успение”, Малкото минаре, Канската гробница, Бялата и Черната палати, Канската баня и природни забележителности.

Болгар - една от столиците на Волжка България, а по-късно един от най-важните градове на Златната Орда, възниква в началото на Х в., - разказа директорът на музейния комплекс Андрей Фасхутдинов.

Самата държава се появила при преселването в резултат на разпадането на Велика България. Част от жителите й се заселили по долното течение на Дон и в Северен Кавказ, а част – на Дунав, където през 681 г. се образувала Дунавска България. Българите, преселили се на територията на съвременен Татарстан били превъзходни търговци, пътували в много страни. Те през 22-та година  на Х в. първи в този край приели исляма като държавна религия. При това в продължение на много векове тук заедно с тях мирно са живеели езичници и християни. 

.

.
През 1236 година след монголското нашествие Волжка България била покорена, но запазва самостоятелност и не прекъсва своя разцвет. Почти десет пъти се разширява територията му, увеличава се населението, изграждат се монументални постройки, характерни за българската архитектура. С окончателното разпадане на Златната Орда след 1431 г. българите заминават за Казан и той става приемник на Болгар. Не случайно на първите монети на Казанското ханство, вече съвършено независимо от Ордата, бил изсечен надписът: „Нов Болгар”.

По-нататък съвършено опустелият Болгар, чак до съветския период става само място за поклонение.на татарите. Тяхната много сложна етногенеза остава неразривно свързана с историята им. По същество за хората, живеещи на тази територия, думата „татари” е чуждо име, дошло с монголското нашествие. Повече от тях и до днес наричат себе си българи.

Сега Болгар има собствен герб. Макар че това е най-малкият в Татарстан град – населението му е 8500 души, той се ползва с огромна популярност и преди всичко като български историко-архитектурен музеен резерват. И през август 3014 година на сесията на ЮНЕСКО, провела са в Катар, резерватът беше включен в списъка за Световно наследство под номер 1002.

По този повод в Болгар беше организирано голямо тържество, което посети и Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, отбеляза в заключение директорът на музейния комплекс Андрей Фасхутдинов за Радио Гласът на Русия и неговата лична препратка за "Паметта на българите", в която той изрази увереността си, че Велики Болгар ще живее вечно.

.

Болгар - възстановената и обновена морска гара на река Волга

.

Web Analytics