Раждането на азбуката

.

Спорна хипотеза: Коя е по-древна писмеността на траките или на египтяните

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Никола Гигов

Открита е каменна плоча от с. Гела. Бесите са имали писменост. Орфей пренася азбуката от Египет и Финикия в Родопите.

От всички открития на света най-голямо е откриването на азбуката. Всички следващи открития са последица от азбуката – чрез съхранената историческа памет.
На 8 юни 2002 г. заснех каменна плоча от с. Гела (Централни Родопи). Тя е с размери 1 метър на 85 см. Съдържа 25 линеарни реда. В тях са издълбани 978 букви. (Бел. от автора на темата: открита е в стара църква закопана от грижливи хора във специална яма; плочата е препис от 19 в. на очевидно много древна тракийска писменост и текст, който не е разчетен до момента от учените).
Още в книгата си “Гела – Орфеево цвете” (1988 г.) подсказах, че село Гела има непрекъснат живот цели 3300 години и в него има “Орфееви остнки”. В книгата си отбелязах наличието на древни гробници, хокерни погребения, харонов обол, Делфинов пръстен, златна корона, патриаршески жезъл, скални изображения, древни пътища, стари светилища, църкви и манастири. Сякяш това село е неразкрит подземен музей на нашата дрвност.
В следващите ми книги за Орфей: “Легенда ли е Орфей?”, “Орфей и Европа” и “Орфей в Египет” затвърдих убеждението си: Родопите са Българското духовно Елдорадо, а Орфей – нашият духовен Еверест. Ние сме пред прага на нви открития.
В книгата си “Орфей в Египет” (2002 г.) проследявам мисията на Родопееца да пренесе египетската и финикийска азбука в Родопите. Да реформира тази азбука и чрез писмеността да обедини 90-те враждуващи помежду си племена на траките. Убийството на Орфей осуетява тази велика мисия.
Каменната плоча от с. Гела е може би най-древният писмен паметник по нашата земя. В издълбаните 978 букви са включени коптски букви, финкийски, латински, гръцки и много кирилица. Това сякаш е подложката, върху която са работили светите братя Кирил и Методий, завъшили прочутата Магнаурска школа, за да създадат кирилицата. И да се роди българската писменост. Чрез пренесените от Орфей букви ние сме дали писменост на цяла Европа, а чрез Кирил и Методий – писменост на славянския свят.
Ще рухне досегашното научно убеждение, че траките са “безписмен и безкнижен народ”. Плочата от село Гела подсказва, че бесите са имали писменост. Отначало тя е била само за посветените. А когато са се опитали да я разпространят, за да обединят траките, Орфей е бил убит и мисията осуетена.
Тази плоча е била укривана много пъти: веднъж по време на римляните – покорители на бесите, втори път при покръстването на България (тогава са се унищожавали езическите книги), трети път – по време на вековното османско робство, и четвърти път точно на 20 юли 1881 г. – преди 121 години, когото за същата плоча отново е направено скривалище и допълнително укриването е датирано на самата плоча. Укриването е станало на връх Илинден – 20 юли. Плочата се смятяза свята и свещена от местните хора.
Най-чудното е, че ние отричаме собствената си писменост, а гърците я признавт. Платон пише: “Жреците разполагат с купища книги за Орфей”. В Родопите и на остров Самотраки е бил изграден свещеният култов език на траките, достъпен за малцина – само за посветените. Между бесите от Родопите и коптите от Египет (коренното население на Египет) е имало непрекъснат мирен съюз и взаимно подпомагане. Орфей – “най-великият смъртен музикант на света” – реформирал коптската азбука, а първият родопски епископ Никита Ремисиански (V в. след Христа) превел Библията на бески език. Ние сме имали “Библия Бесика”. Това подсказва и следното древно известие: “Тракийското племе беси, което живяло в Родопите, притежавало през V век на свой език книгите на светото писание и извършвало богослужение на свой език. Известен разпространител на християнството между бесите бил Никита Ремисиански”.
Плочата от село Гела е укривана все на свещени места – в района на старите светилища, манастири, църкви, параклиси. Заедно с плочата, под нея на хартия са изписани само на едн лист над 50 имена на конкретни жители от село Гела, които са укрили тази плоча на 20 юли 1881 г. (на връх Илинден). Този празник – Илинден – свято се тачи в селото. Свети Илия е бог но гръмотевиците, колесничар на квадрига с юзди от слънчеви лъчи. Той е в основата на българското нестинарство – танц върху огъня. Този пророк, отбелязан в Стария завет, е живял през IX век пр. Хр. И напомня за древните връзки на Родопите с Троя – Илион – както и със заглавието на самата “Илиада” от Омир. Ил и Пергам са физическите и духовните крепости на Родопите и Троя. А траките и трояците са били съюзници по време на Троянската война.
Изписаните имена на укривателите на плочата са на български език с гръцки прибавки. Те са скрили нашата древна писменост, за да остоне плочата цяла и непокътната.
Всичките 978 букви са издълбани една до друга, без разредки на думите, без пунктуация и с много малко гласни. Разчитането ще бъде трудно. Но си струва усилието – езикът на траките е угаснал в VI в. пр. Хр., а българският език се въздига в 9 в. чрез Кирил и Методий. Цели 300 години България търси път в азбуката и писмеността.
Най-много радва това, че “кирилските букви” ги има и в “Орфеевото писмо”. Те са едни и същи. В битката за писменост, Орфей не е тръгнал към пиктограмите, идеограмите, йероглифите, клинописа и другите писмена, а е избрал коптските букви, а след това финикийски, латински и гръцки.
Самата финикийска азбука е взета от коптите. Кадъм – преносителят на азбуката – е сродник с траките. И кръгът се затваря.
Родопите – Египет – Финикия – са Колелото на азбуката, което се е въртяло в ръцете на Орфей, за да се роди писмеността.
Не бива да мислим, че това е по силите на един човек. В пренасянето и създаването на азбуката в Родопите участват: геният Орфей, сродникът Кадъм от Финикия, както и няколко други древни поети на Тракия: Лин, Евмолп, Музей и Аристей. Повечето от тях са познавали финикийската азбука. Особено Орфей и Аристей. Не случайно Еврипид пише: “На тракийски таблички е записано Орфеевото слово”. Това го потвърждават и Хераклид, Платон, и Питагор.
Авторството на плочата (надписът) е отелязано само с една буква “R”, което означава Ра (слънце) и Родопееца. Това най-прилича на Орфей, който се е завърнал от Египет и е пренесъл писмеността.
В плочата е упоменат Кадм, упоменат е и Лин. Поетът Лин е учител по музика на Орфей. В древността обичайно е било откритията да бъдът посвещавани на учителите. Поетът Лин – учителят на Орфей – е споменат и от Хераклит, и от Омир.
Лин е бил и брат на Орфей и е изпял най-скръбните песни. Той е убит, Орфей разкъсан, Евмолп – убит, Тамирис – ослепен. Великото дело остава неосществено. Но азбуката е запазена, за да засияе днес под слънцето на перелик.
Тази новооткрита плоча от село Гела ще коригира досегашната наука: доказва, че бесите са имали писменост. А от вложеното послание в надписа ще проличи пътят за раждането на азбукат.
Родопите ще се издигнат в небесата. И в Евангелието е казана: “В началото бе словото”. Ние съхраняваме един от скрижалите на древността.
Проклятието на България са дележът и враждите: “Летим към чуждото, пълзим към родното”. Дано да допълзим до тази плоча, която да ни отвори очите за миналото наше величие. Та макар и по време на покрусата, с още по-голямо вдъхновение да запеем: “Върви, народе, възродени!”.

Web Analytics