1916: ИДЕЯТА НА БЪЛГАРИНА НИКОЛА ДИМКОВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ООН

.

Инж. Никола Димков през 1916 година е отразил своите принципи за създаване на световна организация-ОН в Женева в книгата си "Звезда на сговора". През 1918 година президентът на САЩ Уидроу Уилсън взаимства 14-те принципи и ги предлага като свой проект

за създаване на ООН.

..

.

Българинът инж. Никола Димков е роден на 6 декември 1859 година в голямото българско село Горно броди, близо до Сер, град в Северна Гърция. Той е едно от седемте деца на Кипра Зуева и Димитър Халембаков Учи в началното училище в родното си село и в Пловдивската гимназия, която завършва с отличие. След като печели държавна стипендия за математика и физикатова завършва за три години, вместо за предвидените пет, инжерство във Висшия технически институт в Шарон сюр Марн - близо до Париж. Още като студент и в последствие има редица значими патенти в областта на техниката, оценени и от легендарния Алфред Нобел, с когото има лични връзки.

През 1916 година разработва основните принципи на Обществото на народите ОН, които  описва в книгата си "Звезда на сговора", с подзаглавие "Постоянен световен съвет", и я издава със собствени средства. Това по същество е проект за създаване на световна организация в Женева за опазване на мира и насърчаване на сътрудничеството между страните, народите и религиите в света.Творбата му излиза на български, немски, френски, английски, турски и гръцки език.

В годините на Първата световна война неговият проект звучи като утопия. Тук трябва да добавим, че Димков е повлиян от идеите на времето. След Хагската конференция през 1915 г. най-добрите умове на световния дипломатически елит правят над 150 предложения за "компромисен мир", "кръгла маса" и "всеобщо разоръжаване" до правителствата на най-големите държави.

.

.

След издаването на книгата си " Звезда на сговора" Димков я разпраща до правителствата на Великите сили - Англия, Франция, Русия, Съединените щати, както и на Турция и Гърция, а един екземпляр подготвя специално за тогавашния американски президент Уидроу Уилсън

Той взаимства основните 14-принципа на българина инж. Никола Димков и  внася проект за всеобщ мир, който  обявява на 8 януари 1918 година в специално послание до Конгреса на САЩ, отправено към воюващите през Първата световна война държави.

По-късно биографът на президента А. Бекер  признава, че 14-те принципа за създаване на ООН в Женева са взети от книгата на Никола Димков „Звезда на съгласието“.

Уставът на ООН, точно копие на проекта на Никола Димков, е приет на 28 юни 1919 година и е ратифициран на 10 януари 1920 година.

По повод на тази интелектуална кражба легендарният професор Александър Балан заключава: "Затуй Уилсъна всички чуха и възхвалиха, а за гласа на Димков, едва ли ще се е разбрало тук и там. Но ние, българите, имаме и дълг към своя сънародник и право пред истината в царството на идеите да установим първенството на българина пред американеца."

.

.Уидроу Уилсън

.

Ето част от текста на една от четиринадесетте точки

.

 "Трябва да бъде образувано общо обединение на народите, въз основа на специални статути, за да се създадат взаимни гаранции за политическа независимост и териториална цялост, както на големите, така и на малките народи." Създаденото през 1920 година Общество на народите има три главни органа - Събранието, Съвета и Секретариата. Неговото седалище е в Женева, а решенията се вземат с пълно мнозинство. Съветът се състои от постоянни членове, чийто брой е неизменен, и непостоянни, чийто брой пък се определя от Събранието. Трябва да отбележим, че пред сградата е поставен бюст на Александър Стамболийски, не само защото е сънародник на Никола Димков, а защото представителите на Великите сили са го смятали за велик държавен мъж и безукорно честен.

Ето пък какво предлага Никола Димков през 1916 година: "Най-доброто би било да се свика един постоянен световен  върховен съвет, който да бъде мозъкът на цялото човечество, събран в един само център - огнище на морал, огнище на справедливост, огнище на цивилизацията, център на всички световни връзки. В една дума сюблимен и университетски център." В глава 4-та на своята книга Димков определя седалището на Постоянния световен съвет:

"Този град, според зачитане на неговото предназначение, ще трябва да носи едно символично име като например Град на световния мир, град на съгласието или още град на светлината... Неговата администрация ще бъде установена от него самия, като например, образец на манастир или малка република. Всички необходими фондове за неговото поддържане, храноснабдяване, администрация и други ще бъдат приобщени само от една каса, подхранвана от различните страни в света."

По-нататък Никола Димков се заема и с устройството на този Град на съгласието. Естествено той ще се управлява от Постоянния съвет, който да има три раздела политически, верски и правен. Членовете на този съвет трябвало да се избират "докато трае самото човечество" и да се ползват с безусловна независимост. Освен трите постоянни съвета, според автора на проекта, трябвало да има и двадесетина комисии, чиито основни цели да са въпросите на разоръжаването, решаване на териториалните спорове между държавите, междуверските отношения, проблемите на националните малцинства, просветата и културата.

Основните цели, залегнали в устава са запазване на международния мир и сигурност чрез колективни мерки; зачитане на принципа на равноправието и самоопределението на народите; сътрудничество при разрешаване на международните проблеми; да насърчава уважението към правата на човека и основните свободи без оглед на различията в раса, пол, език и религия.

Особено място се отделя на паричното участие на големите държави в издръжката на света. Българският инженер изразява увереност в края на своята книга, че Постоянният съвет ще постигне своята цел преди края на века, в който живее. 
В резултат на конференциите в Дъмбъртън Оукс край Вашингтон, Ялта и Сан Франциско през 1944-45 години се създава Организацията на обединените нации ООН. Фактическата й дейност започва с първата сесия на 20 януари 1946 година в Лондон. А Уставът й е подписан от представителите на над 50 държави на конференцията в Сан Франциско на 26 юни 1945 година. 

.

 

Сградата на ООН в Женева

.

Години наред Никола Димков живее в Цариград

Там промишлените и търговски начинания на Никола Димков преуспяват и той става богат и влиятелен човек в Цариград. Кметът го обявява за почетен гражданин. Той заема и видно място сред българската колония. Цариградските българи единодушно го избрали за съветник на Екзарх Йосиф, чието седалище до 1915 година е там. Никола Димков имал къща в квартал "Шашли", бил желан посетител на френския клуб. Знаел шест езика и търгувал с Франция и Германия. Голяма част от своите средства отделя за освобождението на Македония. Пари, слава, власт - изглежда, че е постигнал всичко, каквото е желаел.

Самият Димков обаче е търсел признанието и приоритетите на ума. И това го прави един от най-забележителните българи на миналия век. Умира нелепо при катастрофа на улицата в Цариград през 1937 г. 

.

Автор: Георги Миладинов,

специално за Actualno.com

16.09.2011
.

БР:  През 2009 година площад „Бански” в центъра на София бе прекръстен на "Никола Димков", идеолог на създаването на ООН. Това съобщиха представители на фондация „Софимон”, която предложи идеята за новото име на площада. 
 
.
Web Analytics