Видеоклипове от Гусман Халилов - Татарстан (Паметта на българите) - Паметта на българите 2019-10-20T11:13:37Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=3oe2ct005kora&rss=yes&xn_auth=no Волжска България tag:www.pamettanabulgarite.com,2012-04-15:4155162:Video:149086 2012-04-15T10:18:07.389Z Гусман Халилов - Татарстан http://www.pamettanabulgarite.com/profile/GusmanHalilov Болгарский Национальный конгресс ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД "БРАТЯ БЪЛГАРИ! Преди 450 години Волжска България е включена в състава на Московията и прекра... Болгарский Национальный конгресс ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД "БРАТЯ БЪЛГАРИ! Преди 450 години Волжска България е включена в състава на Московията и прекра...