Видеоклипове от Страница на Alana Maximova (Паметта на българите) - Паметта на българите 2020-02-20T07:14:15Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=3g1j1l2gzw66b&rss=yes&xn_auth=no Анонс БГ ИнформБюро tag:www.pamettanabulgarite.com,2018-06-12:4155162:Video:425546 2018-06-12T20:50:20.438Z Страница на Alana Maximova http://www.pamettanabulgarite.com/profile/StranicanasajtaDryanovica <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425546"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101160?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Анонс познавательного канала <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425546"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101160?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Анонс познавательного канала Презентация Русской Диаспоры в Варне (концерт и интервью гостей) часть 3 tag:www.pamettanabulgarite.com,2018-06-12:4155162:Video:425543 2018-06-12T20:48:23.063Z Страница на Alana Maximova http://www.pamettanabulgarite.com/profile/StranicanasajtaDryanovica <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/3-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101178?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />БГ ИформБюро: Презентация Русской Диаспоры в Варне. Концерт и интервью гостей, часть 3 Цикл серий Современная Болгария с разных сторон Встречи, События, Прир... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/3-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101178?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />БГ ИформБюро: Презентация Русской Диаспоры в Варне. Концерт и интервью гостей, часть 3 Цикл серий Современная Болгария с разных сторон Встречи, События, Прир... Спи, мой малыш. Александр Невзоров tag:www.pamettanabulgarite.com,2018-06-12:4155162:Video:425540 2018-06-12T20:45:45.327Z Страница на Alana Maximova http://www.pamettanabulgarite.com/profile/StranicanasajtaDryanovica <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425540"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101220?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />БГ ИформБюро: Александр Невзоров Спи мой малыш Цикл серий Современная Болгария с разных сторон Встречи, События, Природа, Бизнес, Здоровье, Жизнь в Болгарии ... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425540"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101220?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />БГ ИформБюро: Александр Невзоров Спи мой малыш Цикл серий Современная Болгария с разных сторон Встречи, События, Природа, Бизнес, Здоровье, Жизнь в Болгарии ... GRAFFITI STREET ART. Нощ на музеите. Varna tag:www.pamettanabulgarite.com,2018-06-12:4155162:Video:425622 2018-06-12T20:41:27.825Z Страница на Alana Maximova http://www.pamettanabulgarite.com/profile/StranicanasajtaDryanovica <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/graffiti-street-art-varna"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182102109?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />GRAFFITI STREET ART НОЩ на МУЗЕИТЕ. ВАРНА Откриване на изложба SHADOWS - дебют на Николай Чакъров - NIKO CH. Галерия Актив АРТ БГиформБюро: различните лица н... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/graffiti-street-art-varna"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182102109?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />GRAFFITI STREET ART НОЩ на МУЗЕИТЕ. ВАРНА Откриване на изложба SHADOWS - дебют на Николай Чакъров - NIKO CH. Галерия Актив АРТ БГиформБюро: различните лица н... ИНДИЙСКА МУЗИКА. НОЩ на МУЗЕИТЕ. tag:www.pamettanabulgarite.com,2018-06-12:4155162:Video:425537 2018-06-12T20:37:35.919Z Страница на Alana Maximova http://www.pamettanabulgarite.com/profile/StranicanasajtaDryanovica <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425537"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101153?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />ИНДИЙСКА МУЗИКА. НОЩ на МУЗЕИТЕ. ВАРНА. Градска галерия Борис Георгиев Концертна зала „По пътя на вечните символи на вселената в Индия“ е авторска изложба на... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:425537"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182101153?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />ИНДИЙСКА МУЗИКА. НОЩ на МУЗЕИТЕ. ВАРНА. Градска галерия Борис Георгиев Концертна зала „По пътя на вечните символи на вселената в Индия“ е авторска изложба на...