Видеоклипове от Търговско-индустриална камара (Паметта на българите) - Паметта на българите 2021-11-28T02:23:42Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=3drd5a6eth7cd&rss=yes&xn_auth=no Веселин Маринов За теб Българио!.wmv tag:www.pamettanabulgarite.com,2014-09-15:4155162:Video:296738 2014-09-15T12:47:52.123Z Търговско-индустриална камара http://www.pamettanabulgarite.com/profile/Trgovskoindustrialnakamara <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/wmv-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2057828871?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />ЗА ТЕБ БЪЛГАРИО! <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/wmv-3"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2057828871?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />ЗА ТЕБ БЪЛГАРИО!