Видеоклипове от Българският червен кръст (Паметта на българите) - Паметта на българите 2023-06-05T20:56:55Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=308w5sxqyt3fh&rss=yes&xn_auth=no Великъ е нашиятъ войникъ! tag:www.pamettanabulgarite.com,2015-11-04:4155162:Video:322966 2015-11-04T16:40:36.031Z Българският червен кръст http://www.pamettanabulgarite.com/profile/Blgarskichervenkrst <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:322966"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182098372?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />"Велик е нашият войник" е един от най-популярните български маршове и военни песни, някога марш на Двадесет и трети шипченски полк, понастоящем е химн на Бъл... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:322966"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182098372?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />"Велик е нашият войник" е един от най-популярните български маршове и военни песни, някога марш на Двадесет и трети шипченски полк, понастоящем е химн на Бъл...