Видеоклипове от Euro muzikstudio ЙорданКамджалов (Паметта на българите) - Паметта на българите 2020-07-10T03:15:04Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=0sg6lgzq1pl97&rss=yes&xn_auth=no Маестро Йордан Камджалов.flv tag:www.pamettanabulgarite.com,2013-03-30:4155162:Video:215177 2013-03-30T17:00:04.001Z Euro muzikstudio ЙорданКамджалов http://www.pamettanabulgarite.com/profile/JordanKamdzhalov <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/flv-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182094182?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Първа среща със съграждани, след избирането на Търговищкия Маестро - Йордан Камджалов за директор на операта, филхармонията и фестивала в Хайделберг - Герман... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/flv-1"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182094182?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Първа среща със съграждани, след избирането на Търговищкия Маестро - Йордан Камджалов за директор на операта, филхармонията и фестивала в Хайделберг - Герман... Маестро Йордан Камджалов.flv tag:www.pamettanabulgarite.com,2013-03-29:4155162:Video:215320 2013-03-29T19:14:07.050Z Euro muzikstudio ЙорданКамджалов http://www.pamettanabulgarite.com/profile/JordanKamdzhalov <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/flv"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182094182?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Първа среща със съграждани, след избирането на Търговищкия Маестро - Йордан Камджалов за директор на операта, филхармонията и фестивала в Хайделберг - Герман... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/flv"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182094182?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Първа среща със съграждани, след избирането на Търговищкия Маестро - Йордан Камджалов за директор на операта, филхармонията и фестивала в Хайделберг - Герман...