Видеоклипове от Небесният знак на българите (Паметта на българите) - Паметта на българите 2023-06-05T19:25:20Z http://www.pamettanabulgarite.com/video/video/listForContributor?screenName=039n71z9ajx5m&rss=yes&xn_auth=no Св.Кирил и Методий създали бълг.азбука tag:www.pamettanabulgarite.com,2015-11-15:4155162:Video:323368 2015-11-15T18:21:42.272Z Небесният знак на българите http://www.pamettanabulgarite.com/profile/Nebesniyatznaknablgarite <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:323368"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182097656?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Св.Св. Кирил и Матодий са българи и са създали българската азбука, а македонската си е най-обикновен диалект на българската. Македончиня не ви ли дойде до гу... <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:323368"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182097656?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />Св.Св. Кирил и Матодий са българи и са създали българската азбука, а македонската си е най-обикновен диалект на българската. Македончиня не ви ли дойде до гу... Песничка за буквите tag:www.pamettanabulgarite.com,2015-11-15:4155162:Video:323475 2015-11-15T17:30:14.167Z Небесният знак на българите http://www.pamettanabulgarite.com/profile/Nebesniyatznaknablgarite <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:323475"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182098033?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />автор : Марин Тачков <a href="http://www.pamettanabulgarite.com/video/4155162:Video:323475"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182098033?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Миниатюрно изображение" /><br /> </a><br />автор : Марин Тачков