Доцент Ирина И. Ахтамьянова
  • Женски пол
  • Уфа Башкортостан
  • Руска Федерация
Сподели във Facebook Споделяне

Приятели на Доцент Ирина И. Ахтамьянова

  • Ангел Христов Христов
 

Страница на Доцент Ирина И. Ахтамьянова

Видео файлове на Доцент Ирина И. Ахтамьянова

Блог на Доцент Ирина И. Ахтамьянова

КОГНИТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА //Педагогический журнал Башкортостана. № 1 (26), 2010. С. 56-74. ISSN 1817-3292Ключевые слова: когнитивная готовность, обучение, студент, субъектная позиция.

Keywords: readiness to cognitive activity, training, the student, a subject position.

Аннотация: Автором рассмотрены психологическая готовность к обучению в вузе как феномен, свидетельствующий о появлении новообразования - субъектной позиции студента; структурные эле¬менты субъектной позиции студента: когнитивный, регуляторный и личностный; когнитивная… Продължи

Публикувано на Май 13, 2010 в 4:05pm

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 8:38am в Март 3, 2012, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...

 

Доц. Ирина Ахтамянова, дпн 

През 1978 г. завършва средно училище с изучаване на чужди езици. От 1982 г. до 1985 г. учи в психология в Московския държавен педагогически университет. Там защитава дисертация на тема "Регламент на внимание и самостоятелно учение".

Научни интереси - проблемът на психологията на познавателната дейност и  формиране културата на студентите.Публикувала е над 80 научни и образователни трудове, статии и доклади за научни конференции. Ръководи специализанти на кандидатите за научни степени.

Чете лекции по обща психология, психология на развитието и детска психология. Разработва практически курсове: психологията на когнитивните процеси, когнитивни стилове, когнитивна култура. Ръководи разработването на дипломни и магистърски теми.


Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:90405


 
 
 
Web Analytics