Расовият произход на българите
  • за всички древни български общности
  • България
Сподели във Facebook MySpace
 

Расовият произход на българите

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

АНТРОПОМОРФЕН ОБРАЗ НА ПРАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

.

На изображението личат европеидните лицеви белези на Канас увиги Омортаг и епископ Мануил, който проповядва на българи. Миниатюра от хрониката на Йоан Скилица, Мадридска национална библиотека.

Най-древната история на българите е необикновено сложна. Поради липсата на достатъчно исторически източници в началото на нейното изучаване. Но днес вече има натрупана достатъчно информация, която ни позволява да заключим, че етническия произход на древните българи е бил източно-ирански или арийски.

.

Антропологическият анализ на прабългарските погребения показва, че предците ни са били европеиди, брахикрани, с незначителен монголоиден примес. При прабългарските погребения до 80% се среща изкуствена деформация на черепа. Масовото прилагане на изкуствена деформация на черепа изключва хунската или тюркска принадлежност на прабългарите.

Основният расов тип на прабългарите е близък до този на Средноазиатското междуречие, известен още като памиро-фергански расов тип. При монголоидите (хуните и ранните тюрки) е характерна мезокранията, превесът на напречния над надлъжния черепен диаметър, т.е. плоско лице и сплесната в предно-задна посока глава. При мъжете от монголоиден расов вид – хуни, монголи, ранните тюрки - печенеги и даже късните кумани, окосмеността по лицето е била слаба. Те са имали само малки, редки мустаци и рядка брадичка от "проскубан, китайски" тип. Обратно, европеидите иранци се отличават с буйна коса, гъста брада и големи мустаци и тънки, грацилен тип черти на лицето.  

При ранните тюрки и славяни, труповете на починалите са били 100 % изгаряни. За разлика от тях, погребалният обряд на прабългарите е предимно (примерно 50 %) чрез трупополагане в яма със странична ниша. Нишата се покрива с каменни плочи, пръст или  дърво. Оставя се съд с жертвена храна, най-често от овца, телета, птици, свине, но се срещат сравнително рядко и погребения с кучета и коне. Погребенията с ниша, както забеляза още Д. Ил. Димитров, са типични за Средна Азия в периода на кушанското разселване. Районът се намира близо до град Балх.

Датирани са в периода  II-ри в. пр. н. е. - III в. Изкуствената деформация на черепа е много разпространена сред племената със сигурен прабългарски произход - оногури и оногундури, обитаващи по-южните степи на река Кубан и Кавказ...

И още  

.

.

Княз Борис Първи - фреска от град Верона, Италия. Както се вижда, княз Борис, който е внук на Омуртаг и правнук на Крум, е бил типичен европеид. От лицето му отсъстват типичните за хуните и ранните тюрки монголоидни черти.

.

Страницата на Расовият тип на прабългарите

подготви Николай Увалиев в стремеж да станат известни последните научни изследвания по тази значима за произхода ни теза.

.

Снимки на Расовият произход на българите

Видео файлове на Расовият произход на българите

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 6:32pm в Януари 7, 2016, Мария казва...
Удоволствие е да станем приятели. Аз съм главен редакто на ел. вестник Сияние и имаме рубрика България- минало и настояще. Изключително много ме вълнува произхода на българите и в рубриката пускаме статии, свързани с нашето минало.
С уважение
 
 
 
Web Analytics