Народно събрание на България
Сподели във Facebook Споделяне
 

ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ "НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДЪРЖАВНИ СИМВОЛИ НА БЪЛГАРИЯ"

Последна Дейност

Народно събрание на България обнови профила си
Ян 13, 2017
Народно събрание на България публикува снимки
Авг 7, 2012
Народно събрание на България публикува видеоклип

Национален химн на Република България

Национален химн на Република България
Юли 21, 2012

Профилна информация

От кой град и държава е членът
България

Отворените врати на Народното събрание от 1871 година до наши дни

.
ЕТАПИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ
Участниците в Църковно-народния събор в Цариград през 1871 г.
Сайт на Българската патриаршия
.
Под влияние на европейската мисъл и практика идеите за Конституция и парламент, за изборност и представителност възникват още преди възобновяването на третата българската държава . Израз на част от тези идеи срещаме при свикването, работата и решенията на Църковно-народния събор в Цариград през 1871 г. за приемането Устава на Българската екзархия и избор на екзарх. 
Това е паметно събитие в обществено-политическия живот на възрожденска България.
.
Друг всеобщ народен израз за законност и парламентаризъм е провеждането на 14-16 април 1876 година в местността Оборище общо събрание на представители на българското национално революционно движение (БРЦК). поставило си за цел освобождението и създаването на самостоятелна българска държава. Там се обсъждат  основните въпроси на предстоящото въстание и се уточнява евентуалната дата на неговото избухване – 1 май. Събранието на Оборище на 14 април ст. с. 1876 г., взема историческото решение за обявяване на Априлското въстание.
Това с право се счита за предшественик на българското Народно събрание, на парламентаризма в България.
.
Оборище 1876 г., художник Димитър Гюдженов. НХГ
.
Също преди Освобождението българската общественост издига и идеята за конституционно управление. В "Политическа програма" на БЦБО (бившия БРЦК), изработена на "Български народен събор" в края на 1876 г. и изпратена на Цариградската посланическа конференция, като се подчертава, че трябва да се възобнови българската държава, изрично се казва: "Българската държава ще се управлява самостоятелно и независимо по една Конституция, изработена от едно законодателно тяло, избрано от народа." В следващите два члена се доуточнява "За всичките клонове на управлението ще се съставят особени закони по духа на устава и съобразно с нуждите на народа", "всичките иностранни народности, размесени между българския народ, ще се радват с него на същите политически и граждански правдини".
Посочените становища остават не само традиция, но влизат и като демократически принцип в политическия живот на следосвобожденска България... И още
.
.
Съдържание на Творческия проект "Народното събрание и държавните символи на България"
 

Етапи на българския парламентаризъм 

Към Галерията председатели на Народното събрание и чрез тях история на нашия парламент
Към Търновската конституция
Към Конституцията на Република България

Към Герба на Република България и гербове на български владетели и духовници
Към Печатът на Република България
Към Знамето на Република България 

Към Воинската чест и слава на българското бойно знаме
Към Химна на Република България 
Към Химна "Мила Родино" и нейния създател - Цветан Радославов

Към Девизът на България Съединението прави силата

Към Отвоюваното съединение - откъс от книгата на  Стефан Цанев
Към Домът, в който се раждат законите на България
Към интересни факти от живота на Народното събрание до 1944 г.
Към Добре дошли в Народното събрание
Към Международния творчески проект Паметта на българите

.
Първият звънец на Народното събрание с който всяка година председателят дава началото на словесните сесии на основния законодателен орган на България
.
 

Снимки на Народно събрание на България

Блог на Народно събрание на България

Домът в който се раждат законите на България.
Народното събрание в края на 19-и век…


Продължи

Публикувано на Юли 12, 2012 в 9:00pm

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics