Омбудсманът Константин Пенчев
Сподели във Facebook Споделяне

Приятели на Омбудсманът Константин Пенчев

  • Tanya Ivanova
 

Страница на омбусмана на Република България Константин Пенчев

Профилна информация

От кой град и държава е членът
София България

Пазител на обществения интерес

.

Омбудсмана на Република България Константин Пенчев

.

Във всяка демократична страна по традиция има институция, наречена "омбудсман", която пази и защищава правата на населението. У нас институцията “омбудсман” е създадена със Закона, приет от Народното събрание и е в сила от 1 януари 2004 г. 

Ролята на омбудсмана изцяло зависеща от личността, от нейния авторитет и способността й да убеждава. Той не принадлежи към нито една от трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна – и при осъществяване на своята дейност е независим от останалите държавни органи и институции. Омбудсманът действа само въз основа на Конституцията и Закона.

.

  ОМБУДСМАНЪТ Е ЗАСТЕПНИК ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА И ПАЗИТЕЛ НА ОБЩЕДСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

 

 Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

.

Омбудсманът няма правомощия да отмени административни актове. Неговата задача е чрез силата на аргументите и справедливото обществено мнение да убеди един административен орган да поправи своята лоша администрация, да отмени свои актове, с които накърнява правата на хората.
Омбудсманът не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име.

.

Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до: работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата.

Осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства; 
частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове. 
Спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
Не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни...
И още: http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:151063

.

Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите: http://www.portal-bg1.ning.com/page/dg

Българите у нас и в чужбина могат да получат повече информация чрез:  уеб сайт: www.ombudsman.bg

Страницата на омбудсмана на републиката подготви Николай Увалиев като част от поредицата главни институции на България и държавните й символи.


Видео файлове на Омбудсманът Константин Пенчев

Блог на Омбудсманът Константин Пенчев

Доклад на омбудсмана на Република България за 2011 г.

.

.

През 2011 г. в институцията на омбудсмана на Република България са подадени рекорден брой оплаквания за целия период на съществуването на този правозащитен орган – 5 530. Те са с 50 % повече в сравнение с 2010…
Продължи

Публикувано на Април 25, 2012 в 7:00am

Стена за коментари

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

  • Още няма коментари!
 
 
 
Web Analytics