Фондация Тангра
  • Мъжки пол
  • София
  • България
Сподели във Facebook MySpace
  • Блог публикации
  • Снимки
  • Фотоалбуми
  • Видео файлове
 

Страница на Фондация Тангра

Цели на Общобългарската фондация Тангра -ТанНакРа

*

Първо, да се възроди истината за историческото място и значение на българите в световната цивилизация и култура.
Второ, да се информира световната общественост за мястото, ролята и значението на цивилизацията на древните българи.
Трето, да бъде дописана Паисиевата история и показана на света.


ТАНГРА - Името на фондацията е популярно звучене на името на бога на древните българи, което според научни изследвания означава философското триединство от понятията Тан (вселена), Нак (човек) и Ра (бог). Чрез него те изразяват едно отнай-ранните схващания за единството и хармонията на света. Писмени сведения за това датират от хилядолетието пр. Хр.

ТАНГРА е едно от най-древните религиозни и културни понятия в историята на човечеството. Прародината на древните българи са долините на Памир и Таримската котловина между Тян Шан (небесната планина) и северните склонове на Тибет, откъдето започва разселването им по света. Фердинанд фон Рихтхофен (1833-1905) смята Таримската котловина за огнище на първата човешка култура.В района на Памир българите създават още през древността две прочути държави БАЛГАР и БАЛХАРА. Оттам се разнася светлината на българската държавност нашироко по света, доказателство за което са създадените на територията на Европа още три български държави - КУБРАТОВА, ВОЛЖКА и АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ.


Древните българи са завещали на света богато културно наследство в областта на философското осмисляне на света, държавното управление, социалното устройство, военното изкуство, писмеността, езиковата култура, строителството, астрономията и математиката. ЮНЕСКО признава календара на древните българи за най-точния от всички известни досега календари.В различна степен и в различни епохи българите участват в създаване на етногенеза на цяла редица народи от Поволжието и Кавказ, в т.ч. Чувашия, Татария, Чечения, Кабардинобалкария, Ингушетия, Абхазия и други републики и области от ОНД.На Балканите мощната българска държавност начело с кан Аспарух обединява и повежда древния тракийски етнос и славянските племена в неотразим пробив срещу наследниците на Римската империя - Византия и Франкското кралство. Възникна третата империя в Европа и то на кръстопътя с Азия и Африка.Това е днешна България.


Знакът на фондацията е т.н. "космическа костенурка" - графично изображение на философските представи на древните българи за устройството и движението на вселената. Смисълът на общите ни усилия е да дадем човешко и историческо самочувствие на децата на българския род, разпръснати като пясък по света от превратностите на историята. Българите могат да имат много по-значимо присъствие в съвременния интегриращ се свят.

Основен девиз: Българи, да си помагаме...


Адрес: П.К. 1832, София, България
тел. ++359 2 986 4419 факс. ++359 2 986 6945
e-mail : mail@tangra-bg.org

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 9:11am в Юни 13, 2010, Николай Увалиев,журн.-изследовал казва...
Неотдавна Фондация Тангра проведе експедиция в Югозападна Азия с цел търсене на родовите корени на българите.
С нетърпение очаквах резултатите от ДНК пробите. След публикуването им потърсих членове на експедицията. Когато позвъних на Петко Колев заварих го, както каза той, на вратата на път за новия етап на експедицията, донесла сензационни резултати, които предизвикаха оживени коментари.
Пожелах на експедицията на добър път, помолих го и от мое име да се поклони и да донесе шепа пръст от обетованата древна българска земя между Памир, Тибет и планината Тян Шан, наречена от прабългарите Небесна, така назовавана и сега.

Тъй като резултатите от еспедицията на Фондация Тангра ни насочват да търсим ровдовите корени на българите в земите на Памир, затова ще публиикуваме статии за и против тази теза. Четете следваащите страници:

Българите произлизаме от Памир http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/blgarite-proizlizame-ot-pamir,

По произход българите не са славяни, а перси http://www.portal-bg1.ning.com/page/po-proizhod-blgarite-ne-sa

 
 
 
Web Analytics