Акад. проф. Боян Лозанов
Сподели във Facebook Споделяне
 

Добре дошли, Акад. проф. д-р Боян Лозанов!

Профилна информация

От кой град и държава е членът
София България

Науката избира последователите си

 

Акад. проф. д-р  Боян Лозанов е роден на 20 януяри 1935 година в Шумен. Висшето си образование завършва в Пловдивския медицински университет през 1958 г., след което работи последователно в Работническата болница в Мадан, Окръжната болница в Силистра и  ИСУЛ в София.

През 1966 г. е избран за асистент към Катедра по ендокринология на ИСУЛ, а по-късно - за главен асистент на Научния институт по ендокринология, герантология и гериатрия на Медицинска академия. През 1977 г. защищава кандидатска дисертация, в която третира актуални проблеми на тиреоидните заболявания. През 1985 г. специализира няколко месеца при световно известни специалисти по ендокринология в Лондон, Оксфорд и Ню Касъл. В същата година е избран за доцент по ендокринология и завеждащ Клиниката по тероидни и костно-обменни заболявания към Научния институт по ендокринология (сега клиничен институт) към Медицинския университет - София.

През 1992 г. доц. Боян Лозанов защищава дисертация за "доктор на медицинските науки", а през следващата година е избран за професор по ендокринология и ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология с два последователни мандата до 2000 г. През периода 1996 - 2000 г. е и национален консултант по ендокринология.

Научната продукция на проф. Боян Лозанов е в областта на ендокринологията и вътрешната медицина и обхваща над 180 научни публикации в български и чуждестранни научни издания, вкл. 12 монографии и учебници за специалисти, като в три от тях е самостоятелен автор. Той е съавтор и главен редактор на последното основно ръководство "Ендокринология" с обем 1100 страници - издадено от Академичното издателство "Марин Дринов" - БАН през 2000 г. Участвал е с научни доклади и съобщения в над 50 научни конгреси и симпозиуми в България и чужбина. 

Основните направления и личните научните приноси на акад. Лозанов са главно по проблемите в областта на тиреоидните заболявания на Базедовата болест, автоимунните тиреоидити (болестта на Хашимото), тиреоид-асоциираната орбитопатия, сърдечните усложнения на тиреотоксикозата, автоимунните полигландуларни синдроми, епидемиологията и профилактиката на йоддефицитните  заболявания (ендемичната гуша в България) и др.

Като председател на Експернтния съвет на Министерството на здравеопазването за контрол на йоддефицитните заболявания от 1993 до 2003 г. акад. Лозанов е основен инициатор и дългогодишен организатор на действащата сега Национална програма по този социално значим проблем, която доведе до ликвидиране на йодния дефицит в страната към 2003 г. и получи високо международно признание на СЗО.

Той има над 40-годишен преподавателски стаж главно с лекари специалисти по ендокринология и със студенти от Медицинския университет - София. През периода 1992-1993 г. е бил началник на отдел "Следдипломно образование" на Медицинската академия.

Като лектор е канен в редица международни и национални прояви, организатор е на международни курсове към Европейската териоидна асоциация (ЕТА) и Европейското дружество по ендокринология (ЕСЕ). Ръководител е бил на голям брой докторанти в областта на ендокринологията. Дългодишен научен секретар на Българското дружество по ендокринология (БДЕ), а от 1996 г. е главен редактор на списания "Ендокринология" - официален орган на БДЕ. Член е на СНС по гастроентерология, ендокринология, хематология, клинична лаборатоя и хранене към ВАК от 1992 до 2010 г., член-основател е на Българската националната академия по медицина.

Носител  е на наградата "Проф. К. Чилов" за 2004 г., Юбилийна награда на името на "Проф. Иван Пенчев", Почетен знак "Български лекар" за 2004 г., Почетен знак на Медицинския университет - София "Aesculapius" връчван за "големи заслуги в развитието на българското медицинско образование,наука и практика".

Понастоящем акад. проф. Боян Лозанов работи като щатен консултант към университетска болница "Лозецец" - база на Медицинския факултет към СУ "Кл. Охридски"


Към Препоръки за добра практика по тиреоидни заболявания : http://www.hapche.bg/sites/default/files/konsensusi/tireoidni_

zabolyavaniya.pdf

Към Спомени на акад. Лозанов за проф. Константин Чилов : http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:106676

Към Международния творчески проект DG Енциклопедия на българите : http://www.portal-bg1.ning.com/page/4155162:Page:90208

 


Блог на Акад. проф. Боян Лозанов

Гушавостта при деца и подрастващи

 

Проф. д-р Боян Лозанов

Научен център по медицина към Българската академия на науките и изкуствата

 

На12 и 13 март 2011 г. Пловдив бе домакин на Национална интердисциплинарна научно-практическа конференция „Актуални медико-социални и психологични проблеми в детската възраст”, организирана от Българската академия…

Продължи

Публикувано на Октомври 17, 2011 в 5:00pm

Стена за коментари (1 коментар)

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

На 6:32am в Октомври 18, 2011, Акад. проф. Боян Лозанов казва...

 

 
 
 
Web Analytics