(Вж. Народно дело, Варна, 02.02.2013.!)
Подобни сладки ли сладки приказки имаше и по време на стациониране и експлоатация на полупотопяемата "Ocean Liberator"-Panama, в точка "Severna-One". Наемането на стотина работници, бе за доста кратък период от време. Платформата се обслужваше основно - от филипинци и англо-американци. Нашенските работяги подписаха доста странни договори eдва, при получаване на възнаграждението - около месец подир приключване на смяната. Което означава, че са работили на свой риск и отговорност - незастраховани за сметка на компанията - задължителна практика при дълбоко роторно сондиране на море. Заплатата заплатена за двадесетина работни дни - работна смяна "вахта-вахта х 12" се равняваше, по наши настоящи проучвания, колкото чуждестранните работници получаваха за един работен ден. Подир приключване на трите сондажа по нашето крайбрежие - за които все още не се знае нищо достоверно, българската компания - струва ми се, ликвидира.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО "ЮЖЕН ПОТОК", неговото реализиране през територията на МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ - се оказва неизбежно. Става дума - доколко е полезно. Без да се набъркваме в сметките на ДЪРЖАВНИТЕ ПЛАНОВИ ОРГАНИ И СИСТЕМАТА ЗА ДОГОВОРЕНОСТ - ПРОБЛЕМ НА БЕЗБРОЙНИТЕ КОМИСИИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, навярно прекалено компетентни, налага се да отбележим следното. По проект работната просека може да се представя едва 60 метрова - за всеобщо успокоение. Това е единствено ширината на просеката за обезпечаване проход на тръбите. Практиката показва, че инсталационната оперативна полоса понякога надхвърля в ширина 500 линейни метра. Следвана от безброй подходни временни магистрали за подаване на пресни тръби, заварочни агрегати и потреби; изолационни агпегати и такъми; храна и други подобни. Неизбежно следвайки цялото трасе по неговата пълна дължина. Стационирайки тежък невъзстановим екологически импакт върху ОСНОВНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА СТРАНАТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА БЪЛГАРИЯ - А ИМЕННО!?! - ВЪРХУ НЕЙНИТЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАТИВНИ ДАДЕНОСТИ. Нищо чудно тръбопроводът да срещне по своят път тежки промишлени агломерации. За тях се знае - какво ще последва. Ето защо възраженията на организации като ОСОЦУР-Варна, са доста състоятелрни.

ТРЪБОПРОВОДЪТ ИЗГЛЕЖДА ЛЕСНО ИЗПЪЛНИМ ЕДИНСТВЕНО НА КНИГА. Налагайки НОВИ МЕЖДУНАРОДНИ ОТГОВОРНОСТИ върху една начинаеща тоталитар-демокрация. На практика ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ТРЪБОПРОВОДИ, се оказват ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИ ЗА ПОДРЪЖКА И ОПАЗВАНЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. Изискващи висококвалифициран международно комплектован персонал. Нищо не се казва за претласквателните препомпващи станции. Колко са на брой в Регион Варна, каква площ биха изконсумирали, как ще бъдат транспортирани съответните съоръжения на место, как ще се монтират - кой ще ги токозахранва!?! Тук не засягаме задължителните предварителни сметки за природосъобразен еквилибриум преди, по време, и подир установяване на тръбопровода. Нито проблемите за технологически мониторинг, гражданска сигурност и национална безопасност, по дължината на цялото негово трасе. За съжаление, пред обществеността "ЮЖЕН ПОТОК" бива представян едва ли не - по каварненски - рок-баладично. Благодаря Ви.
The End/02.02.2013

Преглеждания: 89

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics