Монографията на акад. проф. д-р Н. Узунов представлява едно ново изследване по въпросите на стреса и психотравмата, погледнати предимно от клинична гледна точка.

В неговото изложение на всяка страница личи собственото, лично мнение. Заслужава особено внимание въпросът, че авторът разглежда за пръв път стреса отделно от психотравмата, като две различни неврофизиологични и душевни преживявания, което до сега не е правено. В монографията се обсъждат подробно въпросите, свързани с дефинициите на стреса и психотравмите, механизмите, чрез които стресът и психотравмите водят до възникването на различни психосоматични и соматопсихични заболявания.Авторът, като ученик на видния наш психиатър, философ, лекар и педагог проф. д-р Кирил Чолаков, на когото е посветена настоящата монография, разглежда българската психотерапия въз основа на своя психолечебен опит. Той оценява българските психолечебни методи, създадени от Н. Кръстников и К. Чолаков, като значителен принос в нашата и световната психотерапевтична практика. Н. Узунов прави съществен опит да разшифрова интимните душевни механизми, чрез които психотерапията води до подобрение при психосоматичните и/или излекуване на различните невротични заболявания.
Написана с любов към читателя, книгата очертава нови перспективи не само с теоретично, но и с важно практическо значение. Авторът подчертава настоятелно значението на стреса и психотравмите в етиологията на различните ендокринни и други телесни заболявания, което най-често не се прави и се недооценява в анамнезата при всички болни.

 

Монографията ще бъде несъмнено от полза на нашите млади общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти и психолози, интересуващи се от проблемите на учението за стреса и психотравмите.
Настоящото издание на книгата "Стрес и психотравма" ще запълни една важна празнина в нашата медицинска, психологична и психотерапевтична литература.

 

 

Към Анотация на книгата Психология на истината и към книгата "Единство на материя и информация - философия на психофизичната, обективната истина" : http://www.portal-bg1.ning.com/page/anotaciya-na-psihologiya-na

Преглеждания: 176

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics