Макет на бъдещия Бизнес център "Никулицен" във Варна, който усилено се строи.


  Комфорт ООД е компания, специализирана в областите инвестиции, проектиране и строителство. Тя е утвърден лидер в строителния бранш във Варна и Източна България. Комфорт ООД е инвеститор и изпълнител на жилищни сгради, хотели, административни, обществени и промишлени сгради на територията на цялата страна. Качеството на своята дейност и своя авторитет Комфорт ООД защитава с десетките свои обекти, построени и предадени на територията на градовете Варна, Шумен, Банско и курортните комплекси Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Чайка, Обзор и др.


Комфорт ООД е регистрирана в централния професионален регистър на строителя и е член на Българската Строителна камара. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007. 

Ние осъзнаваме, че всеки човек, семейство, бизнес имат нужда от свой сигурен и удобен дом. Ние строим тези домове с чувство на дълг и отговорност към всяка личност и обществото като цяло.
Като истински строители на своето време изграждаме нови, модерни и функционални сгради. В същото време нашето дълбоко житейско убеждение е, че трябва да запазим и предадем на следващите поколения непреходните стойности в областта на строителството, да опазим нашето архитектурно и културно наследство, за да бъде то вдъхновител и на нашите следовници.

Заедно с усвояването и прилагането на все по-нови технологии, ние не пренебрегваме използването на естествените материали, считайки, че така даваме своя принос да живеем на една зелена и чиста планета. Комфорт ООД строи с желанието хората да реализират своите потребности и мечти.
Фирмата успешно следва своята стратегическа линия, доказателство за което са нейните реализирани проекти. В последните години мащабите на дейността ни стават все по-големи, без да се отстъпва от имиджа на компания, която строи безкомпромисно по отношение на качество и сигурност.

За да бъде конкурентна в динамичния съвременен свят компанията поставя като приоритет в своята политика да бъде бърза, гъвкава, модерна. Стремежът на Комфорт ООД е всяка година резултатите от работа да са по-добри от предишната като честното и отзивчиво отношение към всички партньори и клиенти е решаваща предпоствка по този път.

Преглеждания: 236

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics