• Още преди 1989-та година в България излиза Указ 56, който дава възможност за частна инициатива на търсещите и предприемчивите българи. От този период са първите реализирани инициативи на двамата управители и съдружници на Комфорт ООД Атанас Костурков и Марин Йорданов
  •  Основен генератор за създаването на фирмата е по-опитният от двамата – Костурков. Той се занимава със строителство “цял живот”, по неговите думи – от 1 април 1967 година. Седем години работи в ДСО “Жилищно строителство”. Седем години работи като инвеститорски контрол в СД “Търговия”. След това става началник отдел “Капитално строителство” в ТПК “Атанас Александров – Герчо”. На този пост го заварва 1989 година.
  • В този момент – вече зрял, опитен човек и професионалист, той е готов да реализира идеята си за частен бизнес. Преминал през всички сфери и етапи на строителния процес – строителство, проектиране, инвестиране, той има достатъчно опит и самочувствие. Затова взема решение да започне частна независима дейност без драматични колебания, напълно уверено. Кани Марин Йорданов (по това време в неговия отдел) за свой съдружник. Йорданов е изненадан от перспективата за равностойно партньорство, приема предложението. И така на 1 декември 1989 година фирмата е регистрирана и започва своята дейност. Спонтанно е избрано и името Комфорт.

   Атанас Костурков

 
 Атанас Костурков е син на търговец, който след 9 септември 1944        година е обвинен в черна борса и спекулации и попада в Белене.          Един от най-известните строители в Черноморския регион е възпитан    и израства като антикомунист, убеден в силата на предприемаческия    дух. Тази своя позиция той никога не крие.  След началото на
демократичните промени той не проявява претенции, нито компенсаторни политически амбиции. Напротив - залага на личното си верую – сериозна работа, инициативност и предприемчивост, взаимоотношения и партньорство без лъжи, със съответствие между думи и дела. Тази житейска философия присъства в цялото двадесетгодишно развитие на фирмата и именно тя е фундамента на увеличилата многократно мащабите си фирма.


   Марин Йорданов

Марин Йорданов е роден на 4 ноември 1954 г. в село Осмар, Шуменска област. Предприемаческия дух наследява още от дядо си – един от собствениците на известната и до днес Винарска изба “Осмар”. От малък увлечен от строителството и идеята за ново начало, Марин Йорданов пристига във Варна. Учи в Строителния техникум и още със завършването му започва работа в тази сфера. В житейския си път винаги е воден от любов към работата и уважение към човека. Тези принципи според него са в основата за създаването на сплотен екип – гарантирана формула за проспериращ бизнес.

Преглеждания: 883

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Web Analytics